Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Director,

Subsemnatul din Iași, vă rog să îmi aprobați cererea de cazare pentru mine și soția mea, ,
care este înscrisă la gradul didactic I în cadrul aceleiași facultăți, pentru zilele de 22 și 23.04.201.

Menționez că avem domiciliul stabil în municipiul

Data, Semnătura,

18.04.2019