Sunteți pe pagina 1din 41

Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

PROBABILITĂŢI

1
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

Concepte probabilităţi
Probabilitatea = șansa ca un eveniment să aibă loc ( exprimat numeric)

1. Proprietăţii sau reguli ale evenimentelor

2. Probabilitatea simpla (Evenimente dependente sau independente ) 2a + 2b

3. Reguli de adunare ale evenimentelor probabilistice (3a + 3b)

4. Probabilitatea compusă (Evenimente dependente sau independente ) 4a + 4b

5. Probabilitatea condiționată (Evenimente dependente sau independente ) 5a + 5b

6. Variabile aleatoare

7. Distribuția de probabilitate 2
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

Concepte probabilităţi
1. Proprietăți ale evenimentelor
Probabilitatea apariţiei unui eveniment A se calculează prin raportul
dintre numărul cazurilor favorabile evenimentului şi numărul cazurilor
posibile.

P(A) = cazuri favorabile


cazuri posibile

Calculul probabilităţilor este utilizat acolo unde există


condiţii de incertitudine* şi risc, ce conduc la nevoia de
implementarea unor decizii riguros argumentate.

*http://www.perfect-service.ro/intelinet/2010/ianuarie/intel%28i%29net.php?legatura=4 3
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

Concepte probabilităţi

a)Probabilitatea evenimentului sigur =>P(A) =1


cazuri favorabile = cazuri posibile
b) Probabilitatea evenimentului imposibil => P(A) = 0
cazuri favorabile = 0
c) Probabilitatea evenimentului aleator => 0 < P(A) <1.
0 < cazuri favorabile <1
d) Suma consecințelor evenimentelor unei probabilități =1.
Sum. cazuri posibile =1
4
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

2. Probabilitatea SIMPLĂ (sau marginală)

2a. evenimente probabilistice Independente

Două evenimente sunt considerate independente dacă probabilitatea


unuia este independentă de probabilitate celuilalt.

Se consideră două evenimente A și B ce nu se influențează reciproc

P(A) = cazuri favorabile


cazuri posibile
5
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

Aplicaţii la probabilităţi

Aplicaţia 1

Aruncarea unui zar.


- În acest caz evenimentele au şanse egale => avem 6 cazuri
posibile.
- Evenimentul de apariţie a unei feţe cu număr par de puncte ≤ 6 și
este notat cu A.
Numărul cazurilor favorabile acestui eveniment A este 3.
𝟑𝟑 1
Calcul probabilităţii de apariție P(A) = = = 50% ( jumătate)
𝟔𝟔 2
6
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

Aplicaţii la probabilităţi

Aplicaţia 2:

Într-o cutie avem 15 bilete cu numere de la 1 la 15.


Dacă vom extrage un bilet la întâmplare care este probabilitatea de
apariţie a fiecăruia din următoarele evenimente la rând, dacă de
fiecare dată reintroducem biletul la loc:
a) extragerea unui număr prim
b) extragerea unui număr par
c) extragerea unui număr divizibil prin 3 7
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

Aplicaţii la probabilităţi

Probabilităţile de apariţie a acestor evenimente se vor calcula:

- Pentru un număr prim => A,


vom avea 6 cazuri favorabile {2, 3, 5, 7, 11, 13},

Calculate prin P(A) = cazuri favorabile = 6 = 2 =0,4=40%


cazuri posibile 15 5

8
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

Aplicaţii la probabilităţi

Probabilităţile de apariţie a acestor evenimente se vor calcula:

- Pentru un număr par => B,


vom avea 7 cazuri favorabile {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14},

Calculate prin P(B) = cazuri favorabile = 7 =0,466=46,6%


cazuri posibile 15

9
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

Aplicaţii la probabilităţi

Probabilităţile de apariţie a acestor evenimente se vor calcula:

- Pentru un număr divizibil prin 3=> C,


vom avea 5 cazuri favorabile { 3, 6, 9, 12, 15}
1
Calculate prin P(C) =cazuri favorabile = 5 = = 0,33=33%
cazuri posibile 15 3

Se observă că probabilitatea de apariție a evenimentelor nu este


influențată una de alta ( total cazuri posibile sunt mereu 15), sunt
independente. 10
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie
2. Probabilitatea SIMPLĂ
2b. evenimente probabilistice dependente

Două evenimente sunt considerate dependente dacă probabilitatea


de apariție a unuia este dependentă de probabilitate de apariție a
celuilalt ( există probabilitatea de a se produse sau nu)

Aplicaţia 3:
Într-o cutie avem 15 bilete cu numere de la 1 la 15.
După ce am extras un bilet la întâmplare ( ex. nr. 5 ) în cutie au rămas
14 bilete, care este probabilitatea de apariţie a fiecăruia din
următoarele evenimente:
a) extragerea unui număr prim
b) obţinerea unui număr par 11
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

Aplicaţii la probabilităţi
2. Probabilitatea SIMPLĂ -
continuare -

evenimente probabilistice dependente

Probabilităţile de apariţie a acestor evenimente se vor calcula:

- Pentru un număr prim => A,


vom avea 5 cazuri favorabile {2, 3, 7, 11, 13},

Calculate prin P(A) = cazuri favorabile = 5 = 0,357=35,7%


cazuri posibile 14
12
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

Aplicaţii la probabilităţi
continuare - 2.
Probabilitatea SIMPLĂ -
evenimente probabilistice dependente

Probabilităţile de apariţie a acestor evenimente se vor calcula:

- Pentru un număr par => B,


vom avea 7 cazuri favorabile {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14},
cazuri favorabile 7 1
Calculate prin P(B) = = = = 0,5=50%
cazuri posibile 14 2

Se observă că probabilitatea de apariție a evenimentelor este


influențată una de alta (14 bilete în loc de 15), sunt dependente. 13
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

Aplicaţii la probabilităţi
3a. Reguli de adunare ale evenimentelor probabilistice

Se consideră două evenimente A și B ce se exclud reciproc


(divergente, când nu pot apare o dată ambele fețe ale monedei).

Adunarea se face prin reuniune(∪): P(A ∪ B) = P(A) + P(B)

Cărți de joc:
Probabilităţile de apariţie a romb sau treflă se vor calcula
P (r) și P (t) sunt divergente (nu pot apare simultan la o extragere)
P (r) = 13/52 și P (t) = 13/52.

P (r ∪ t) = 13/52 + 13/52 = 26/52 = 0,5 = 50% 14


Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

Aplicaţii la probabilităţi
3b. Reguli de adunare ale evenimentelor probabilistice

Se consideră două evenimente A și B ce NU se exclud reciproc (când


pot apare o dată la cărți de joc: treflă și 4) și când suma evenimentelor
nu este 1(NE integralitate - nu reprezintă toate consecințele posibile), atunci
se scade probabilitatea ca cele două evenimente să aibă loc simultan.

Adunarea se face prin reuniune(∪):

P(A sau B) = P(A ∪ B) = P(A) + P(B) – P(A și B)

15
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

Aplicaţii la probabilităţi

continuare - 3b. Reguli de adunare ale evenimentelor probabilistice

Adunarea se face prin reuniune(∪):

P(A sau B) = P(A ∪ B) = P(A) + P(B) – P(A și B)


P(nr.4 ∪ treflă) = P(nr.4)+P(treflă)-P(4 de treflă)=
= 4/52+13/52-1/52 = 4/13 = 0.3077 = 30,7%

16
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

Aplicaţii la probabilităţi
4. Probabilitatea COMPUSĂ
4a. Evenimente probabilistice compuse Independente

Independente = probabilitatea de apariție a celui de al doilea eveniment nu


este redusă de apariția primului ( sau bila/ biletul este introdus la loc)

se notează prin :
P(A și B) = probabilitatea ca evenimentele A si B să aibă loc simultan
sau unul după altul: este egal cu produsul lor și se numește intersecția a
2 evenimente .

P(A și B) = P(A ∩ B) = P(A) x P(B)


17
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

Aplicaţii la probabilităţi

P(A și B) = P(A ∩ B) = P(A) x P(B)


Aplicație 4:

Care este probabilitatea de a ave nr.1 la o aruncare cu zarul și nr.6 la


următoarea aruncare cu zarul?

P(nr.1 și nr.6) = P(nr.1 ∩ nr.6)

P(nr.1 și nr.6) = P(nr.1) x P(nr.6) = 1/6 x 1/6 = 1/36= 0,0277 = 2,77%

18
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

Aplicaţii la probabilităţi

Aplicație 5:
Avem 3 cutii cu câte 5 bile fiecare, prima cutie are o bilă1 albă și 4
negre,
A 2-a cutie are 3 bile albe și 2 negre
A 3-a cutie are 2 bile albe și 3 negre, care este probabilitatea să avem
la o extragere, din fiecare cutie câte o bilă albă, total 3 bile albe ?

P(A1 și A2 și A3 ) = P(A1 ∩ A2 ∩A3) = P(A1) x P(A2) x P(A3)


= 1/5 x 3/5 x 2/5 = 6/125 = 0,048 = 4,8%
19
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

Aplicaţii la probabilităţi

Aplicație 6:
Avem 1 cutie cu 9 bile, are 5 bile albe și 4 negre, care este
probabilitatea să extragem o 1 bilă albă după care o reintroducem în
cutie și să mai extragem tot o bilă albă ?

P(A1 și A2 ) = P(A1 ∩ A2) = P(A1) x P(A2)


= 5/9 x 5/9 = 25/81 = 0,308=30,8%

20
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

4. Probabilitatea COMPUSĂ
4b. Evenimente probabilistice compuse dependente

Aplicaţie (exemplu parțial)


Într-o magazie sunt 105 cutii, din care 25 cutii cu rulmenţi radiali cu bile de la SKF
(RRS), 35 cutii cu rulmenţi axiali cu role conice de la SKF (RAS), 15 cutii cu rulmenţi
radiali cu bile de la TIMKEN (RRT), 30 cutii cu rulmenţi axiali cu role conice de la
TIMKEN (RAT).
Dacă se cere o cutie cu RRS, care este probabilitatea ca acest eveniment să se
întâmple, când se oprește curentul electric ?
P(RRS) = 25/105 = 0,238 = 23,8%
21
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

Aplicaţii la probabilităţi

5. Probabilitatea CONDIȚIONATĂ
5a. Evenimente probabilistice condiționate independente

Evenimente compuse independente ⇒ apariția unui eveniment NU


influențează materializarea celuilalt eveniment:

P (BA) = P (B) și P (AB) = P(A).


Se citește:
probabilitatea de apariție a lui B nu este condiționată de A
Și
probabilitatea de apariție a lui A nu este condiționată de B
22
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

Aplicaţii la probabilităţi

5. Probabilitatea CONDIȚIONATĂ

5b. Evenimente probabilistice condiționate dependente

Se consideră probabilitatea apariției evenimentului A în condiția în care


evenimentul B s-a produs (conform cu cele impuse).
P(A I B) = PB(A)
probabilitatea de apariție a lui A este condiționată de B

P(A ∩ B) = PB(A) x P(B)

23
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

Aplicaţii la probabilităţi
continuare:
5b. Evenimente probabilistice condiționate dependente
PB(A) = P(A ∩ B) / P(B)

Aplicație 7:

Într-o cutie se află 5 bile albe si 4 bile negre. Se extrag două bile fără
reintroducere. Care este probabilitatea ca prima bilă să fie albă iar a
doua să fie neagră ?

A= evenimentul de apariție al primei bile că să fie albă


B = evenimentul de apariție al celei de a doua bile că să fie neagră

P(A) = 5/9 24
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

Aplicaţii la probabilităţi
continuare:
5b. Evenimente probabilistice condiționate dependente

A= evenimentul de apariție al primei bile ca să fie albă


B = evenimentul de apariție al celei de a doua bile ca să fie neagră

P(A) = 5/9
PA(B) = 4/8 ( au rămas doar 8 bile, apariția bilei negre este condiționată de
apariția bilei albe)
P(A ∩ B) = P(A) x PA(B) = 5/9 x 4/8 =
20/72 = 5/18= 0,277 = 27,7%

25
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

Aplicaţii la probabilităţi
Aplicaţia 8:
Considerăm 24 litere din alfabet, fiecare pe un bilet într-o cutie.
Care este probabilitatea ca extrăgând de 4 ori un cartonaş (fără
adăugare) să obţinem la rând literele cuvântului cuvântului DEAL ?

Notăm:
X = evenimentul cerut
A1 = evenimentul de apariție a literei D
A2 = evenimentul de apariție a literei E

26
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

Aplicaţii la probabilităţi
Notăm:
X = evenimentul cerut
A1 = evenimentul de apariție a literei D
A2 = evenimentul de apariție a literei E
A3 = evenimentul de apariție a literei A
A4 = evenimentul de apariție a literei L

Prin intersecţia a două evenimente A ∩ B înţelegem evenimentul ce constă în


apariţia simultană sau imediat ulterioară pentru ambele evenimente
Avem evenimente dependente condiționate. Condiţia necesară este:
X = A1 ∩ A2 ∩ A3 ∩ A4
27
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

Aplicaţii la probabilităţi
Notăm:
P(A1)= 1 este probabilitatea de apariție a literei D
24
Probabilitate condiţionată, P(AIB) sau PB(A) cu interpretarea: probabilitatea lui A
condiţionată de evenimentul B petrecut deja.
P(A2IA1)= 1 este probabilitatea de apariție a literei ”E” cond. de ”D”
23
P(A3IA1∩A2 )= 1 x 1 este probabilitatea de apariție a literei ”A” cond. de ”E” și ”D”
22 23
P(A4I A1∩A2 ∩A3 )= 1 x 1 x 1 este probabilitatea de apariție a literei ”L”, cond.
21 22 23
de ”A, ”E” și ”D”. Toate numai în această ordine.

P(X)=P(A1) * P(A2IA1) * P(A3I A1∩A2 ) * P(A4I A1∩A2 ∩A3 )

28
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

Aplicaţii la probabilităţi

P(X)=P(A1) * P(A2IA1) * P(A3I A1∩A2 ) * P(A4I A1∩A2 ∩A3 )

P(X) = 1 ∗ 1 ∗ 1
1 1 1 1
∗ =
1
24 23 22 23 21 22 23 𝟐𝟐.𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗.𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗.𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑

29
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

Aplicaţii la probabilităţi
Aplicaţia 9:
Într-un departament se găsesc 6 PC-uri şi 9 Laptop-uri.
La două unităţi apar probleme şi vor fi blocate pentru reparaţii.
Care este probabilitatea ca cele două unităţi blocate să fie: ?
(motivare: Este necesar să cunoaștem care sunt mașinile ce pot fi cumpărate
pentru a avea rezervă, care este probabilitatea cea mai mare de întâmplare, să
avem măsuri de prevedere.)
a) laptop-uri
b) PC-uri
c) un laptop şi un PC
d) cel puţin un laptop
e) primul Laptop şi al doilea PC 30
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

Aplicaţii la probabilităţi
a) Notăm:
X = evenimentul cerut
A1 = evenimentul de apariție pentru a fi blocat un laptop
A2 = evenimentul de apariție pentru a fi blocat încă un laptop

Avem probabilitate condiţionată şi dependentă


X= A1 ∩ A2 =>P(X)= P(A1 ∩ A2)=P(A1)*P(A2IA1)
P(A1)= 9
15
P(A2IA1)= 8 ( condiționat de primul laptop ce a fost exclus)
14
P(X)= 9 * 8 = 12 = 0,342 = 34,2%
15 14 35 31
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

Aplicaţii la probabilităţi
b) Notăm:
X = evenimentul cerut
A1 = evenimentul de apariție pentru a fi blocat un PC
A2 = evenimentul de apariție pentru a fi blocat încă un PC

Avem probabilitate condiţionată şi simultană


X= A1 ∩ A2 =>P(X)=P(A1)*P(A2IA1)
P(A1)= 6
15
P(A2IA1)= 5
14
P(X)= 6 * 5 = 1 = 0,142 = 14,2%
15 14 7 32
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

Aplicaţii la probabilităţi
c) Notăm:
X = evenimentul cerut
A1 = evenimentul de apariție pentru a fi blocat un laptop
A2 = evenimentul de apariție pentru a fi blocat un PC condiționat de A1 ce deja
există.

Evenimente condiționate dependente.


Condiţia necesară este: X =(A1 ∩ A2)
P(X)=P(A1)*P(A2IA1) = 9/15 x 6/14 = 3/5 x 3/7 = 0,257= 25,7%

CONCLUZIE: ponderea cea mai mare este de a avea stricate 2 laptop-uri.

33
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

Aplicaţii la probabilităţi
Aplicaţia 10 (posibil examen):
Într-un atelier lucrează 6 muncitori cu experienţă și 3 fără, care este probabilitatea
de a folosi pentru un alt atelier 2 dintre muncitorii cu experienţă dacă nu-i
cunoaştem ? Dar fără experienţă ?

Rezolvare:
Se alege un muncitor și trebuie să fie CU experiență, eveniment notat A.
P(A) = 6/9 = 0,66
Se alege încă un muncitor și trebuie să fie tot CU experiență, eveniment notat B.
PA(B) =P(B IA) = 5/8 = 0,625 ( s-a redus nr. total de muncitori la 8 și cei cu
experiență au rămas 5. Este condiționat de primul eveniment ce trebuie să fie tot
munc. CU exp.)
Evenimentele sunt condiționate și dependente
=> P(A∩B) = P(A) x PA(B) = 0,66 x 0,625 = 0,41 = 41% 34
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

Aplicaţii la probabilităţi
Aplicaţia 10:
Dar fără experienţă ?

Rezolvare:
Se alege un muncitor și trebuie să fie FĂRĂ experiență, eveniment notat A.
P(A) = 3/9 = 1/3=0,33
Se alege încă un muncitor și trebuie să fie tot FĂRĂ experiență, eveniment notat B.
PA(B) =P(B IA) = 2/8 = ¼=0,25 ( s-a redus nr. total de muncitori la 8 și cei FĂRĂ
experiență au rămas 2. Este condiționat de primul eveniment ce trebuie să fie tot
munc. FĂRĂ exp.)
Evenimentele sunt condiționate și dependente
=> P(A∩B) = P(A) x PA(B) = 0,33 x 0,25 = 0,0825 = 8,25%

35
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

Aplicaţii la probabilităţi
Aplicaţia 11 (posibil examen):
Într-un depozit sunt 20 paleți cu bucşă tip A și 13 cu bucşă tip B, paleții nu au
etichete pentru identificare. Care este probabilitatea de a livra 3 paleţi cosecutivi cu
bucşă de tip B ?

Evenimentul 1: extragerea paletului de tip B1= X1


X1 = P(B1) = 13/33 = 0,394 = 39,4%
Evenimentul 2: extragerea tot a unui palet de tip B2= X2
X2=P(B2IB1) = 12/32= 3/8
P(X1 ∩ X2) = 13/33 x 3/8 = 39/264
Evenimentul 3: extragerea tot a unui palet de tip B3 = X3
X3=P(B3IB2)=11/31
P(X2 ∩ X2 ∩ X3)=39/264 x 11/31=429/8148=0,053=5,3%
36
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

Aplicaţii la probabilităţi
Aplicaţia 12 (posibil examen):
Într-o magazie sunt 105 cutii, din care
25 cutii cu rulmenţi radiali cu bile de la SKF (RRS),
35 cutii cu rulmenţi axiali cu role conice de la SKF (RAS),
15 cutii cu rulmenţi radiali cu bile de la TIMKEN (RRT),
30 cutii cu rulmenţi axiali cu role conice de la TIMKEN (RAT).
1. Dacă se cere o cutie cu RR, care este probabilitatea ca acest
eveniment să se întâmple, când se oprește curentul electric ?
2. Care este probabilitatea că aceasta să fie o cutie de la SKF ? 37
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

Aplicaţii la probabilităţi

Aplicaţia 12 (posibil examen):


Dacă se cere o cutie cu RR, care este probabilitatea ca acest eveniment să se
întâmple, când se oprește curentul electric ?
Eveniment notat cu A:
Total cutii RR = 25+15=40 din 105
P(RRS) = 25/105
P(RRT) = 15/105
P(A) este suma celor doua probabilități
P(A) = P(RRS) U P(RRT) = 24/105 +15/105 =0,381=38,1%
38
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

Aplicaţii la probabilităţi

Aplicaţia 12 (posibil examen):


Care este probabilitatea că aceasta să fie o cutie de la SKF, când se oprește curentul
electric ?
Eveniment notat cu B:
Din total 40 cutii RR doar 25 sunt de la SKF
P(RRS) = 25/105 = 5/21=0,238=23,8%
P(B) = P(RRS) / P(A) ( aflăm câte sunt de la SKF dintre cele selectate deja cu RR)
P(A) = =0,238 / 0,381= 0,625 = 62,5%

39
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

Aplicaţii la probabilităţi
Aplicaţia 13 (posibil examen :
Într-o secție sunt trei utilaje ce realizează fiecare producţii în loturi
zilnice de câte 30, 20 și 50 piese/ zi.
Prima maşină produce cu o probabilitate de rebut =2%/zi
A doua maşină produce cu o probabilitate de rebut =3%/zi
A treia maşină produce cu o probabilitate de rebut =1%/zi
1. Care este probabilitatea de rebut total/zi a loturilor, obţinut în
secția respectivă (prin amestecarea producţiilor celor trei maşini)?
2. Care este numărul total de rebuturi / zi ? 40
Seminar 3 Simularea Proceselor de Producţie

Aplicaţii la probabilităţi
Aplicaţia 13 (posibil examen :
Care este probabilitatea de rebut total/zi a loturilor, obţinut în secția respectivă
(prin amestecarea producţiilor celor trei maşini)?
Se identifică piesele rebut la fiecare mașină (lot):
P(R1) = 2% rebut/zi x 30 piese/zi = 2/100 x 30 = 0,6 rebut/zi
P(R2) = 3% rebut/zi x 20 piese/zi = 3/100 x 20 = 0,6 rebut/zi
P(R3) = 1% rebut/zi x 50 piese/zi = 1/100 x 50 = 0,5 rebut/zi
Secția/ zi are o probabilitate de rebut identificată prin reunirea rebuturilor
individuale:
P(R1∪R2∪R3) = P(R1) + P(R2) + P(R3) = 0,6+0,6+0,5= 1,7 rebut/zi (la cele 100
piese fabricate), sau 1,7% rebut , sau 0,017 rebuturi la fiecare piesă produsă 41