Sunteți pe pagina 1din 1

PUG

E
N
V
V
19
E
COMUNA SOTRILE
PLAN URBANISTIC GENERAL SV

SE
S

Raul
Dofta
a n
LEGENDA

Pa r
aul
Ca
mp
init
a
LIMITE

LIMITA ADMINISTRATIVA (CONFORM P.U.G. MUNICIPIU


CAMPINA IN VIGOARE)

LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN

LIMITA ZONEI CENTRALE TRUP 3


S= 5.55 ha

Raul
CULOAR DEPRESIONAR SALIFER P= 1.65 km

D
oftan
18

a
ZONE ATESTATE ISTORIC / DE PROTECTIE A MONUMENTELOR
ISTORICE / RESTRICTIE / INTERDICTIE

ZONE REGLEMENTARI PEISAJ CULTURAL CONF. HCL


150/2007 SI HCL 189/2008
Paraul Cam

ZONA PROTEJATA CU VALOARE ISTORICA SI ARHITECTURALA


ZONE DE PROTECTIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE, PERIMETRU
pinita

SITURI ISTORICE, CONFORM STUDIULUI ISTORIC DE FUNDAMENTARE


(DELIMITATE PE LIMITE DE PARCELE)

REGLEMENTARI

ZONA IN PANTA ( cu alunecari sau potential de initiere a unor


alunecari de teren) PUNCTE CRITICE

Raul
Doft
INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE (cu alunecari

a an
active si risc major de alunecari de teren)

INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE (pana la


elaborare P.U.Z./P.U.D. cu exceptia loturilor cu acces direct la
drumurile publice si pentru loturile cu fond construit existent)
Paraul Campini

INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE (pana la


realizarea de studii geotehnice pe fiecare parcela - cu minim 3
ta

puturi forate)

INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE (conform


studiului de fundamentare hidrotehnic si de inundabilitate)

ZONA INUNDABILA LA DEBITE CATASTROFALE ALE


DOFTANEI SI PRAHOVEI

TRUP 4

55
ZONA INUNDABILA IN CAZ DE AVARIE LA BARAJUL PALTINU

0
S= 31.08 ha

57
5
P= 2.71 km

CAI DE COMUNICATIE SI ZONE DE PROTECTIE AFERENTE

13

Raul
CALEA FERATA BUCURESTI - BRASOV - INCLUSIV ZONA DE

Doft
PROTECTIE
Para

ana
ul C
am p
inita

PROPUNERE AUTOSTRADA BUCURESTI - BRASOV -


CONFORM PROIECT 243 - SF - D - 2001 ELABORAT DE

450
SEARCH CORPORATION

1
DELIMITARE U.T.R.

475
COM NU
COR

50
DELIMITARE UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

0
525
UNA

Para
ul C
amp
inita

mei
Fer
cul
La

Lacul Cocorului

ta
ini
mp
Ca
ul
Para

2
TRUP 1
S= 1464.44 ha
P= 23.62 km

Campin
ita
Paraul

4 5 CARTIER

3
VOILA
Paraul C
ampinita

Raul
Dofta

CARTIER CARTIER
CAMPINITA MUSCEL
na

400

7
lu i
s t e
e
TELEGNA

Rau P
l Pr l
A

aho c u
va La
CARTIER
COMU
Raul

ii VETERANI
str.

ic
ser
Lac

Batal (sit poluat


i 0
ulu

ul B 45
Doft

istoric)
i
Raul

c
La
ana
Prah

12
o
va

6
Lacul Batal
Vl
Batal Batal

Batal

Batal

l
r iacu
C u
l
Lacu

11
425

CARTIER
425

R
MA

TURNATORIE
Ale ARIT

ul
RG
ea

D
AR

o
UL

f t
UI

a an

8 9 10 16
ST A
I
NE UN
BA M
CO
Ra
ul
Pr
ah
ov
a

TRUP 5
S= 1.16 ha

15
PO

P= 0.73 km
Ra
CONA
IA

ul D oft
M -CA

ana
UN M
A P

14
IN

Ra
A

ul
Pr
ah
ov

CARTIER
a

SLOBOZIA

17

19
Ra
ul
P
rah
ov

TRUP 2
a

ana

S= 13.53 ha
P= 2.25 km
Doft
Raul

PROIECTANT GENERAL: BENEFICIAR:


U RB AN INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - PRIM
INCD Nr. proiect
INCE RC
DENUMIRE PROIECT: 17366/
7.09.2012
URBAN-INCERC
sucursala URBANPROIECT BUCURE
DIRECTOR GENERAL conf. dr. arh. Vasile MEI TITLUL PLAN :
DIRECTOR SUCURSAL SCARA
URBANPROIECT lect. dr. arh. Marius VOICA 1:5000
conf. dr. arh. Vasile MEI
UNITATI TERITORIALE DE
urb.-peis. Alexandra POPA
urb.-peis. Sabin COTELICI DATA REFERINTA
urb. Bogdan R PEANU
Mai
urb. Catrinel VOINEA 2013
urb. Vlad DULV Plan a 2