Sunteți pe pagina 1din 1

LICEUL „ALEXANDRU CEL BUN” BOTOȘANI

Calea Naţională nr. 28, Telefon: 0231 514257,


Fax: 0231 534388, E-mail: gsiubotosani@yahoo.com
www.alexandrucelbunbt.ro

PLAN DE ŞCOLARIZARE 2019-2020


Nr. clase/
Filiera Profil Specializarea/Calificarea
locuri
Clasa a IX-a
LICEU ZI UMAN FILOLOGIE 2/56
TEORETICĂ
REAL ŞTIINŢE ALE NATURII 1/28
Clasa a IX-a
TEORETICĂ REAL ŞTIINŢE ALE NATURII 1/28
LICEU FRECVENŢĂ REDUSĂ
Clasa a XI-a TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA
TEHNOLOGICĂ TEHNIC 1/28
LICEU SERAL TEXTILĂ

Clasa a IX-a
ŞCOALĂ PROFESIONALĂ Domeniul
FILATOR 1/28
în regim DUAL cu INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE
S.C. ROLANA TEX S.R.L.
Clasa a IX-a Domeniul CONFECȚIONER PRODUSE
2/28
ŞCOALĂ PROFESIONALĂ ZI INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE TEXTILE

Anul I CREATOR PROIECTANT


TEHNOLOGICĂ TEHNIC 1/28
ŞCOALĂ POSTLICEALĂ ZI ÎMBRĂCĂMINTE

GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM
GRUPA MICA 1/20 GRUPA MIJLOCIE 1/20 GRUPA MARE 1/20
PRELUNGIT
Notă! Toate specializările/calificările sunt acreditate ARACIP.