Sunteți pe pagina 1din 1

Fişă de evaluare

Citeşte cu atenţie textul şi răspunde întrebărilor formulate pe marginea lui:

„Vezi, atunci mi-a dat prin gând 1. Identifică tema textului. 0,5p
Că tot stând şi alergând
Jos, în vraful de flori ude 2. Numeşte două motive literare din text. 1p
Prin lăstari şi vrejuri crude,
S-ar putea să dau de el: 3. Extrage din text patru sintagme/grupuri de
Melcul prost, încetinel… cuvinte prin care este desemnat melcul şi
În ungher adânc, un gând comentează-le semnificaţia. 1,5p
Îmi şoptea că melcul blând
Din mormânt de foi, pe-aproape, 4. Ilustrează, cu exemple din text, două mărci ale
Cheamă Omul să-l dezgroape… subiectivităţii lirice. 0,5p

Şi pornii la scotocit 5. Selectează din text două figuri de stil diferite şi


(Cu noroc, căci l-am găsit). comentează semnificaţia uneia dintre ele. 1p
Era tot o mogâldeaţă:
Ochi de bou, dar cu albeaţă: 6. Motivează, folosind două argumente din text,
Între el şi ce-i afar’ că acesta aparţine genului liric. 1p
Strejuia un zid de var.
- Ce să fac cu el aşa? 7. Comentează, în 30-40 de cuvinte, semnificaţia
Să-l arunc nu îmi venea… titlului poeziei. 1p
Vream să-l văd cum se dezghioacă:
Pui molatic, din ghioacă: 8. Justifică scrierea cu majusculă a substantivului
Vream să-l văd cum iar învie Omul, în prima strofă a textului. 1p
Somnoros din colivie…
9. Explică, în 40-50 de cuvinte, funcţia magică a
Şi de-a lungul, pe pământ, cuvântului, folosind ca suport textul dat. 1,5p
M-aşezai cu-acest descânt:
- Melc, melc,
Cotobelc, Din oficiu: 1 punct
Ghem vărgat
Şi ferecat;
Lasă noaptea din găoace,
Melc nătâng,
Şi fă-te-ncoace,
Melc, melc,
Cotobelc,
Iarna leapădă cojoace
Şi tu singur, în găoace!
Hai, ieşi,
Din cornoasele cămeşi!
Scoate patru firişoare
Străvezii, tremurătoare,
Scoate umede şi mici
Patru fire de arnici (…)”
(Ion Barbu – După melci)

S-ar putea să vă placă și