Sunteți pe pagina 1din 7

Viata la tara

1. D.Zamfirescu s-a născut în:

a.1858, la Plăinești ;

b.193, la Arad ;

c.1926, Lisa(Brașov).

2.D.Z. a debutat în revista:

a.1896, în” Liga Ortodoxă”;

b.1958, în “Luceafarul”;

c.”Literatorul “(1880-1882).

3.D.Z. a scris folosind un procedeu numit :

a.fiziologie ;

b.inlantuire ciclica ;

c.pastel.

4.Ciclul romanesc alcătuit din cele 5 opere în proză se numește:

a.al Hallipilor;

b.al Comaneștenilor ;

c. al Crailor de Curtea-Veche.

5.Opera prezintă :

a. un eseu ;

b.un roman-fluviu ;

c.o vasta panoramă a societăţii românești.

6.Acţiunea se petrece :

a.în sec. al XXVII-lea ;


b.în sec. al XX-lea ;

c.la confluenţa sec. al XIX-lea și al XX-lea.

7.D.Z. este definit ca :

a.scriitor de tranziţie ;

b.scriitor pașoptist ;

c.scriitor avangardist.

8.Autorul apreciază că eliberarea ţării de sub jugul turcesc se datorează mai ales luptei :

a.arendașilor ;

b.clasei ţărănești ;

c.fanarioţilor.

9.Mai mult decât toţi, au contribuit fie cu sângele, fie cu averile lor, acei ce erau legaţi de pământ... sunt
cuvintele lui :

a.Titu Maiorescu ;

b.G.Calinescu ;

c.Duiliu Zamfirescu.

10. « Viaţa la ţară este cel mai bun roman pe care-l avem până acum ... » :

a.Titu Maiorescu ;

b.G. Călinescu ;

c.Al. Macedonski.

11.Asupra creaţiei epice a lui D.Z. remarcăm influenţa exercitată de :

a.romantism și idilism ;

b.naturalism și realism ;

c.clasicism și baroc.

12.Pentru personajele imaginate de scriitor, pământul strămoșesc constituie :

a.o pacoste ;
b.un mijloc de a parveni ;

c.valoarea supremă.

13.Relaţia socială între clasa boierească și cea ţărănească este prezentată în :

a.manieră idilică și patriarhală ;

b.ură reciprocă ;

c.mod ierarhic.

14.Sentimentul dominant al personajelor este :

a.ingratitudinea ;

b.duioșia paternă ;

c.pietatea filială.

15.Tincuţa se sacrifică, din iubire pentru părinţi :

a.sinucigându-se ;

b.acceptând căsătoria nefericită cu Tănase Scatiu ;

c.fugind la Paris.

16.Supranumită mama este :

a.Coana Profira ;

b.Sașa ;

c.Coana Diamandula.

17.Romanul debutează cu descrierea impunătoarei curţi din:

a.Ciulniţei;

b.Cârlibaba ;

c.Jidoviţa.

18.Tănase Scatiu era :

a. fiul unui vechi slujitor al tatălui lui Dinu Murguleţ ;

b.fiul natural al lui Dinu Murguleţ ;


c.fratele Sașei.

19.Personajul central al romanului este :

a.Tincuţa ;

b.Matei Danian ;

c.Sașa.

20.Cea care îl ajută pe Matei să-și administreze moșia este:

a.Sașa;

b.Victoria ;

c.Diamandula.

21. Pe Matei îl iniţiază în psihologia tărănească :

a.Tănase Scatiu ;

b.Dinu Murguleţ ;

c. baciul Micu.

22.Matei ajunge să o iubească pe Sașa pentru :

a.rangul ei nobiliar ;

b.avere;

c.delicateţe.

23.Tănase Scatiu este:

a.reprezentantul boierimii vechi ;

b.prototipul parvenitului social ;

c.boierimea nouă.

24.Despre care dintre personaje afirma Tanase Scatiu că umblă cu fanfleuri :

a.Matei ;

b.Dinu ;

c.Tincuţa.
25.Prin comportamentul lui faţă de Sașa, Matei se aseamănă cu :

a.Dinu Paturică ;

b.Emil Codrescu ;

c.Elena Drăgănescu.

26.Cine afirma ...noi suntem o familie atinsă de o infirmitate ciudată, accea a statorniciei sentimentale

a.Sașa Comăneșteanu ;

b. Dinu Murguleţ ;

c.Diamandula.

27.Dinu Murguleţ este șantajat de Tănase Scatiu prin :

a.oferirea unui preţ derizoriu pe pământ ;

b.ipotecile emise asupra moșiei sale ;

c.căsătoria cu fiica acestuia.

28.Legătura trainică a personajelor cu pământul moștenit de la străbuni se reflectă în

a.structura afectiv-mentală ;

b.proiectele utopice ;

c.sacrificiile pe care le fac eroii romanului.

29.Cuvintele profetice : « -Iar dumneata, să nu te mai miști de pe pământurile astea...M-ai înșelat. Căci
aici ai găsit fericirea cu adevărat!... » sunt spuse de :

a.Dinu Murguleţ ;

b.Sașa Comăneșteanu ;

c.Diamandula.

30.Cui se adresează acestea? Lui :

a.Mihai Comăneșteanu ;

b.Tănase Scatiu ;

c.Damian Matei.
31. Riposta”Eu nu sunt ciocoi, bade...”vine din partea lui :

a. Matei Damian ;

b. Tănase Scatiu ;

c. Mihai Comăneșteanu.

32. Sintagma « acareturile făcute în pripă și pe ieftin » se referă la situaţia materială a lui :

a. Dinu Murguleţ

b.Tănase Scatiu

c. Matei Damian

33. Replica « Fii liniștit, băiete. E mai fericit decât tine. Are tot ce-i trebuie și nici o grije. », dată
nepotului său de către Dinu Murguleţ, referindu-se la jitarul Scatiu, reflectă :

a. precaritatea educaţiei acestuia;

b.teza romanului (aceia care au stricat relaţiile armonioase între stăpâni și supuși sunt arendașii lacomi,
vulgari, fără scrupule);

c. faptul că acesta(Scatiu) intrase în politică, schimbând partidele politice, de la o zi la alta, în funcţie de


interesele de moment.

34. Cui poate fi atribuit mesajul următor: ”Să-i pui sifestru, și să-l văd eu venind colea la mine, și
tipărindu-mi mâinile și pe-o parte și pe alta, și ca să-i spui :-nu putem, nu putem-Cioclovina
dracului !...Acuși, să te duci și să-i pui-ezecuţie- » :

a. Diamandulei ;

b.Coanei Profira ;

c. boierului Dinu Murguleţ

35. Finalul trist al romanului este pregătit de :

a. rănile adânci suferite de ţărani, în timp ;

b.simpla întâmplare ;

c. legătura afectivă ultragiată (a ţăranilor) cu « boierul lor ».


Variantele corecte : 1.a ; 2.c ; 3.b ; 4.b ; 5.b,c ; 6.c ; 7.a ; 8.b ; 9.c ;10. a;11.c; 12.c; 13.a; 14.c; 15.b; 16.b;
17.c; 18.a; 19.c; 20.b; 21.c; 22. C; 23.b; 24.a; 25.b; 26.a; 27.b,c; 28.a,c; 29.a; 30.c; 31.a; 32.b; 33.a, b, c;
34.b; 35.c.

S-ar putea să vă placă și