Sunteți pe pagina 1din 1

Liceul Pedagogic “Ioan Popescu”, Bârlad Clasa a XII-a

prof. Raluca Bojian Anul şcolar 2013-2014

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


- Limba şi literatura română – Varianta 1

I. Se dă textul: - 60p
„ Havuzul* din dosul palatului mort
Mai aruncă, mai plouă, mai plânge – 1. Scrie patru expresii / locuţiuni care să conţină cuvântul „(a) lua”. 4p
2. Notează două enunţuri pentru a ilustra polisemia cuvântului „aer”. 4p
Şi stropii căzând, în amurg, iau culori:
3. Rescrie textele, corectând greşelile, indiferent de natura lor:
De sineală**, de aur, de sânge. a) P a) Purtătorii de cuvânt a primilor miniştrii pot fii sau nu fi oratori
iluştri. 4p
Pluteşte un lanţ de lebede albe, b) Nu mai convieţuiau împreună findcă nu era foarte corect ceea ce
Iar visul din parc în lac se răsfrânge - spusese el despre fii ei. 4p
Amurgul pe lebede pune culori: 4. Menţionează câte un sinonim pentru fiecare din cuvintele: mort,
De sineală, de aur, de sânge. amurg, vis, solitar. 4p
5. Transcrie din text patru cuvinte / structuri lexicale care desemnează
Uitate, statuile albe privesc, elemente ale cadrului natural. 6p
6. Menţionează două teme / motive literare, prezente în poezie. 6p
Albe visând c-un aer ce plânge –
7. Notează două figuri de stil diferite, care se regăsesc în primul vers al
Şi lasă amurgul pe ele culori: ultimei strofe. 8p
De sineală, de aur, de sânge.” 8. Numeşte curentul literar în care se încadrează poezia. 4p
(George Bacovia, Amurg antic) 9. Comentează a doua strofă în maximum 10 rânduri, prin evidenţierea
relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 10p
* havuz, havuzuri, s.n. – bazin de apă descoperit, 10. Precizează apartenenţa textului la genul potrivit (un argument). 6p
construit în parcuri, din piatră sau din beton, de
obicei cu fântână arteziană în interior; fântână
arteziană.
** sineală, s.f. – 1. vopsea albastră; 2. culoare albastră.
Scrie un text argumentativ de 15-30 de rânduri despre condiţia omului
II. Scrie un text argumentativ de 15-30 de rânduri despre modul în care de geniu în literatura română. – 30p
se reflectă tema destinului în literatura română. – 30p

Clasa a XII-a
Liceul Pedagogic “Ioan Popescu”, Bârlad
Anul şcolar 2013-2014
prof. Raluca Bojian

1. Scrie patru expresii / locuţiuni care să conţină verbul „(a) bate”. 4p


TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 2. Explică utilizarea cratimei în structura „Şi ninge-n noaptea”. 4p
- Limba şi literatura română – Varianta 2 3. Rescrie textele, corectând greşelile, indiferent de natura lor:
a) Banii noştrii sunt economisiţi prin plata unui TVA mai mic la pâine.
I. Se dă textul: - 60p 4p
„ Potop, cad stele albe de cristal b) Iată care sunt ultimile noutăţi despre cuplul Vlad şi Bianca ce sunt pe
Şi ninge-n noaptea plină de păcate; punctul de a se căsători. 4p
La vatră-n para ce abia mai bate – 4. Menţionează câte un sinonim contextual pentru cuvintele: bate, a
Azi, a murit chiar visul meu final. murit. 4p
5. Transcrie un vers / o structură lexicală care constituie o sinestezie. 6p
6. Menţionează două teme / motive literare, prezente în poezie. 6p
Şi ninge-n miezul nopţii glacial... 7. Redă două figuri de stil diferite, care se regăsesc în prima strofă. 8p
Şi tu iar tremuri, suflet singuratec – 8. Selectează o secvenţă poetică ce ilustrează un indice temporal. 6p
Pe vatra-n para slabă, în jăratec – 9. Comentează semnificaţia titlului în maximum 10 rânduri, prin
Încet, cad lacrimi roze, de cristal.” evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 10p
(George Bacovia, Singur) 10. Precizează apartenenţa textului la specia literară (un argument). 4p

Scrie un text argumentativ de 15-30 de rânduri despre modul în care se


II. Scrie un text argumentativ de 15-30 de rânduri despre reflectă caracterul excepţional al unui domnitor în textele literare. –30p
defectele umane repezentate literar. - 30p