Sunteți pe pagina 1din 3

Instrucțiuni de folosire a Listei privind capacitatea autorității contractante

Instrumentul de lucru Lista de verificare a capacității autorității contractante este


transpus in Matricea evaluarii capacității autorității contractante (foaia de lucru 2 din
prezentul document). La fiecare intrebare atribuiți un punctaj de la 1 la 5 (1 reprezintă
foarte bine și 5 foarte slab) iar celulele se vor colora corespunzător în mod automat.
Punctajul final obținut se va calcula și colora în mod automat în căsuța Punctaj obținut. În
funcție de rezultatul obținut, autoritatea contractantă va ști în care dintre cele cinci
niveluri privind capacitatea (de la foarte bine la foarte slab) se încadrează în așa fel încât
să poată decide asupra acțiunilor de întreprins.
Autoritate contractantă:

Matricea evaluării capacității autorității contractante de a realiza achiziții publice


Guvernanță funcției de achiziții la nivel de autoritate I/2017 II/2017 I/2018 II/2018
contractantă

Existență compartiment intern 5 1 1 1


Existență compartiment intern, procese delimitate 4 2 1 1
Există proces de delegare bine conturat 1 2 1 1
Schema de delegare 1 5 1 1
Control intern în achiziții 2 3 1 1
Obiectivele de tip SMART 5 4 1 1
Monitorizarea performanței activităților 5 2 1 1

Definirea necesităților I/2017 II/2017 I/2018 II/2018

Specificațiile aduc valoare adaugată 5 2 1 1

Specificațiile elaborate în mod integrat, sinergic 1 1 1 1

Obiectivele autorității contractante sunt transpuse în


activitatea de achiziții 5 1 1 1

Legenda
foarte slab 5 I/2017 II/2017 I/2018
Punctaj obținut
slab 4 45 31 15
ok 3
bine 2
foarte bine 1
realiza achiziții publice în condiții de eficiență economică
Personalul implicat în activitatea de I/2017 II/2017 I/2018 II/2018
achiziții publice

Gradul de cunoastere și înțelegere a


legislației europene 1 2 3 1

Strategii privind gestionarea contractelor I/2017 II/2017 I/2018 II/2018


din portofoliu

Nivelul de dezvoltare a strategiilor privind


gestionarea contractelor din portofoliu 5 3 1 1

Analiza pieței în elaborarea strategiei 5 3 1 1

Aceasta matrice este rezultatul aplicarii chestionarului Lista


de verificare privind capacitatea autoritatii contractante și
II/2018 stă la baza deciziei autorității contractante cu privire la
13 resursele și competențele disponibile necesare derulării
proceselor de achiziții publice și necesitatea de a atrage
resurse suplimentare.