Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECŢIE

DATA: 24.02.2011
CLASA: a IV-a
SCOALAcu clasele I-VIII “ROMAN IALOMITEANUL”- sectia HORIA
Institutor; BALAN ELENA RODICA
ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate
OBIECTUL: Geografie
SUBIECTUL: Chipul patriei noastre
TIPUL LECŢIEI: recapitulare

OBIECTIV FUNDAMENTAL: recapitularea cunoştinţelor despre geografia


României; dezvoltarea deprinderii de orientare pe hartă;cultivarea sentimentului de
admiraţie şi respect faţă de frumuseţile patriei;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- să completeze aritmogriful propus făcând o introspecţie asupra elementelor de
geografie a orizontului apropiat şi local, asupra caracteristicilor geografice generale
ale României;
O2- să localizeze la harta fizico geografică a României unităţi de relief, ape,unităţi
administrativ teritoriale;
O3- să numească oraşe, râuri, subdiviziuni ale unor unităti de relif, depresiuni;
O4- să completeze enunţurile date cu informaţii despre relief, aşezări umane,
populaţie, ape;
O5- să recunoască ce reprezintă imaginea dată şi să-i indentifice locul pe harta mută;
O6- să aleagă răspunsul potrivit la ghicitorile geografice alese;
O7- să selecteze afirmaţiile corecte şi incorecte din cele prezentate de pe fişa de
lucru;
O8- să identifice unitatea de relief numerotată pe harta mută de pe fişa de lucru;
O9- să aplice cunoştinţele de geografie in joc, respectând regullile stabilite;
METODE SI PROCEDEE: exerciţiul de orientare pe hartă, conversaţia, exerciţiul,
observarea, expunerea, jocul,munca în grup;
MATERIALE SI MIJLOACE DIDACTICE: harta fizică a Romaniei, harta mută a
Romaniei, fişe de evaluare, bileţele, imagini, ghicitori, atlas geografic, planşă;
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, în grup;
BIBLIOGRAFIE :
 Tudora Piţilă & Cleopatra Mihăilescu, Geografie, manual pentru
clasa a IV-a, editura Aramis 2006;
 M. Soigan, V. Motrescu, V. Florescu, ,, Geografia Romaniei şi
cunoaşterea mediului înconjurător’’, E.D.P. Bucureşti, 1996
 *** - ,, Programe şcolare pentru clasa a IV –a, Geografie ”,
Bucureşti, 2006;
DESFASURAREA LECTIEI

Secventele Ob. Descrierea demersului didactic Resurse


lecţiei op. Temp Procedurale Organizatoric Materiale
orale e
1. Momentul ●Se pregătesc materialele necesare; ex. frontal ; manuale , caiete ,
organizatoric ●Se asigură cadrul psiho- pedagogic necesar 2’ organizatoric; instrumete de scris,
desfăşurării lecţiei in condiţii de maximă atlas geografic,
eficienţă; harta, fişe, imagini,
planşe,
2. Captarea O1 ●pentru destinderea atmosferei, se citesc 3’ jocul frontal; ghicitori
atenţiei cateva ghicitori, iar raspunsurile se didactic;
comleteaza intr-un rebus.
3. Anunţarea ●Se anunţă titlul şi obiectivele propuse; 2’ expunerea ;
temei şi Astazi vom relua toate continuturile despre frontal; tabla,caiete;
obiectivelor relieful tarii noastre.
propuse
4.Consolidare O2 ●se rezolva diferite exercitii ca: harta fizică a
a cunostintelor O3 -ghiceste forma de relief conversaţia, pe grupe României,
O4 -descrie forma de relief 20’ exerciţtiu de individual,(oral imagini,ghicitori;
O5 -traseaza si coloreaza formele de relief de la orientare pe şi scris);
O6 noi din tara hartă;
●Pentru fiecare exercitiu rezolvat corect
elevul primeşte punctele aferente;
5. . Obţinerea O7 ●Se rezolvă fişa de evaluare (anexa 1); fişa de lucru;
performanţei O8 10’
exlicaţia,mun frontal
ca pe grupe;
independentă;
6. Asigurarea O9 ●vom juca un joc cu jetoane pe care sunt observarea, frontal, Jetoane, saculet;
feed-back-ului notate diferite denumiri geografice, pe care 5’ exerciţiul de pe grupe;
elevii trebuie sa le descrie. orientare pe
hartă,
conversaţia;

7.Aprecieri ●Se apreciază răspunsurile şi


finale comportamentul copiior; conversaţia; frontal;
●Se stabileşte echipa câştigatoare;
3’
Data: FIŞĂ DE LUCRU

1. Coloreaza relieful Romaniei; 2. Enumara componentele acestuia


JETOANE

CARPATI DEPRESIUNE FORMA DE RELIEF

APE CAMPII CAMPIA ROMANA

DEALURI SI PODISURI ASEZAREA ROMANIEI DUNAREA


GHICEŞTE!
 În mijlocul României
Stă cetatea avuţiei:
Un pod plin cu bogăţii,
Gaze, sare, pomi şi vii:
O cetate fermecată,
De Carpaţi înconjurată.

 Colo-n sud, spre Dunăre


Ea grânarul ţării e.

 Cu aceste ajutoare
Orice apă curgătoare
Devine mereu mai mare.
 Sub munte Argeşul are
Un lac de acumulare
Şi-o statuie foarte mare
Ce priveşte colo-n zare.
Cum se cheamă lacul oare?

 Fosta capitală,
A Moldovei fală,
Cetate vestită,
De Ştefan cinstită.

 În care oraş vestit


Toate Ţările Române
Mihai, cel Viteaz îşi spune,
Prima dată le-a unit?
 Dacă-i scos el la lumină,
Se preface în benzină.

 Casa asta plutitoare,


Pe fluvii, lacuri şi mare,
Duce oameni în spinare.

 Flori şi frunze ce plutesc


Lacul îl împodobesc.

 Cetate verde, umbroasă


Vara-i tare răcoroasă.