Sunteți pe pagina 1din 103

Exploatarea retelelor

de canalizare
Tipuri de retele de canalizare

➢ Separativ (Divizor)

• retele de canalizare menajera

• retele de canalizare meteorica

➢ Unitar

• o singura retea de canalizare (menajer+meteoric)

➢ Retele de canalizare sub vacum

➢ Retele de canalizare sub presiune


Retea de canalizare menajera
Retea de canalizare meteorica
Retele de canalizare gravitationale – aspecte functionale

• Apa curge gravitaţional, cu nivel liber (v = 0,7 – 5 m/s);


• Gradul de umplere, normal, este 0,4-0,8;
• Pomparea apei se face numai în cazurile în care nu se poate altfel;
• Reţeaua este de tip ramificat şi apa curge într-o singură direcţie (printr-un singur
colector)
• Diametre minime Dn 250 mm pentru retele de ape uzate
Dn 300 mm pentru retele ape metorice
• Panta minim constructiva: 1:Dn
• Adâncimea de execuţie trebuie să fie cât mai mică (maxim 5-6m) dar în orice
situaţie mai jos decât adâncimea de îngheţ;
• Curgerea trebuie asigurată astfel încât să nu producă miros pe stradă, evitâdu-se
astfel dezvoltarea fenomenelor de fermentare;
• Colectorul este amplasat, de regulă, în axul străzii canalizate; în cazuri justificate
poziţia poate fi şi alta, mai convenabilă; din motive de spaţiu şi categoria străzii
pot fi prevăzute şi două colectoare de canalizare pe aceeaşi stradă;
• Cota capacelor căminelor trebuie să corespundă (să fie identică) cu cota părţii
carosabile în amplasamentul respectiv; orice denivelare produce în timp influenţe
negativa asupra canalizării şi traficului.
Lucrari la executia retelelor de canalizare gravitationala

• Predarea amplasamentului, trasarea si pichetarea traseului colectoarelor;


• Desfacerea pavajelor
• Executia sapaturilor
• Sprijinirea transeelor
• Realizarea epuismentelor
• Pozarea tuburilor si executia colectoarelor
• Realizarea caminelor de vizitare, camine de rupere de panta, camine de
spalare
• Realizarea probei de etanseitate
• Executia umpluturilor
• Refacerea pavajelor
Elemente componente ale retelelor de canalizare
➢ Colectoare
• nevizitabile Dn < 800 mm
• semivizitabile Dn= 800… 1500 mm
• vizitabile Dn > 1500 mm

➢ Camine de vizitare

➢ Guri de scurgere

➢ Racorduri

➢Camine de racord

➢ Deversoare

➢ Guri de descarcare

➢ Statii de pompare ape uzate

➢ Bazine de retentie

➢ Camine de masura a debitului


cămin de spălare
cămin de rupere de pantă
Operatii curente efectuate in exploatarea retelelor de canalizare

•Verificarea existentei, stabilitatii si integritatii capacelor care


acopera caminele de canalizare

•Verificarea curgerii apei in colectoare

•Verificarea comportarii retelei, in procedeu unitar, pe durata


ploilor mari

•Curatarea periodica a retelei de canalizare

•Reabilitarea retelei de canalizare

•Verificarea stabilitatii gurii de varsare in receptorul natural

•Verificarea modului in care se executa noile racorduri de


canalizare

•Verificarea functionarii gurilor de scurgere


Statie de pompare apa uzata tip cheson

1-colector canalizare;
2-pompă submersibilă;
3-bazin de recepţie;
4-instalaţie hidrulică refulare
pompă;
5-camin vana;
6-clapet reţinere;
7-robinet sferic;
8-conductă refulare staţie;
9-capac montaj/extragere
utilaje
Statie de pompare prefabricate

Statie de pompare INTEGRA Statie pompare cu bazin umed


Statie de pompare prefabricate

Statie de pompare cu bazin umed Statii de pompare complet personalizate


si cabina de service
Statie de pompare prefabricate
Statie de pompare apa uzata cu sistem de
separare a solidelor
Statie de pompare apa uzata cu sistem de
separare a solidelor

1. Ventilatie statie
2. Clapeta sferica de
inchidere
3. Clapete de separare
4. Intrare
5. Distribuitor
6. Conducta de evacuare
7. Rezervor colector
8. Bazin de separare a
solidelor
Statie de pompare apa uzata cu sistem de
separare a solidelor
Statie de pompare apa uzata cu pompe imersate
Statie de pompare apa uzata cu pompe in camera uscata

1
2
3
4

5
6
7

8
9
Materiale folosite in realizarea retelelor de canalizare
Materiale folosite in realizarea retelelor de canalizare
Materiale folosite in realizarea retelelor de canalizare
Materiale folosite in realizarea retelelor de canalizare
Materiale folosite in realizarea retelelor de canalizare

1 – strat de uzură
2 - fundaţia drumului
3 – beton armat
4 – capac canal carosabil
5 – nisip
6 – pământ
7 – piesă superioară reglabilă
8 – piesă fixare prelungire cămin
9 – cămin de vizitare
Materiale folosite in realizarea retelelor de canalizare
Guri de varsare
Masurarea debitelor in retele de canalizare

✓ Principiul de funcţionare constă în utilizarea unui sistem integrat de măsură care pe baza
unor măsurători simultane de viteză, integrează direct valoarea debitului.
✓ Durata măsurării poate fi programabilă permițând inclusiv efectuarea de măsurători pe timp
de noapte, fără a necesita prezența operatorului.

În general debitul, Q, nu poate fi măsurat direct și este


calculat pe baza ecuației de continuitate:

Q  Av
unde: - A este aria secțiunii transversale de curgere;
- v este viteza medie pe secțiune.

 Adâncimea apei este măsurată pe baza ecoului


ultrasonic provenit din reflexia semnalului sonor la
suprafața de separație apă-aer.

 Măsurarea vitezei se face cu ajutorul unui al doilea


senzor ultrasonic plasat pe sonda debitmetrului, normala
la suprafața senzorului făcând un unghi de 45º cu de
verticala.
Schema de amplasare a senzorilor
ultrasonici

o Traductorul ultrasonic emite un puls ultrasonic scurt (cod puls) în mediu și particulele
disponibile sau bulele de aer existente în mediu reflectă semnalul.

o Traductorul comută imediat și recepționează ecoul care este digitizat și stocat ca urmare a
caracteristici primei scanări.

o Imediat urmează cea de-a doua scanare al cărei ecou este recepționat și stocat.

Ferestre de scanare 1..16

Fereastra de scanare 3

Fereastra de scanare 2

Fereastra de scanare 1
Scanare 1
Scanări succesive
Ferestre de scanare 1..16

Fereastra de scanare 3

Fereastra de scanare 2

Fereastra de scanare 1
Scanare 2
Pe baza timpului de tranzit între emisie și recepție poziția particulei poate fi determinată
cu precizie după cum rezultă din schema următoare.

1.Recepția semnalului
(Scanare 1)

2.Recepția semnalului
(Scanare 2)

Evaluarea semnalului

✓ Prin intermediul corelațiilor sunt analizate până la 16 ferestre de scanare.

✓ Procesul se repetă de la 250 până la 2000 ori pe secundă.

✓ Pe baza rezultatelor sunt calculate vitezele la diferite adâncimi, obținând astfel distribuția
de viteze pe verticală și prin integrarea distribuției de viteză pe aria secțiunii de curgere se
determină valoarea debitului.
Masuri de protectia muncii si securitate in exploatarea retelelor de canalizare

➢ Marcarea cu indicatoare avertizoare a locurilor periculoase,


➢ Intrarea echipelor de lucru si a personalului de exploatare in reteaua de canalizare
(camine, camere de deversare, canale vizitabile etc.) se va face numai dupa aerisirea
spatiilor respective, timp de cel putin jumatate de ora,
➢ Intrarea lucratorilor in canale, camine, camere etc. se va face numai cu masca de
gaze;
➢ Coborarea in camine, in camere de vizitare, in oricare bazine (decantoare, bazine de
aerare, rezervoare de fermentare etc.) se va face numai dupa verificarea starii scarilor
de acces.
➢ Accesul in spatiile in care se afla instalatiile de alimentare cu energie electrica nu
este permis decat personalului de exploatare care poseda calificarea de electrician
corespunzatoare,
➢ Tasarile sau prabusirile de pavaj care se constata ca s-au produs in lungul traseului
canalelor vor fi semnalizate,
➢ Ridicarea capacelor de la caminele de racord, de intersectie, de spalare etc. se va
face numai cu tarnacopul sau carlige speciale, fiind interzisa ridicarea cu mana,
Masuri de protectia muncii si securitate in exploatarea retelelor de canalizare

➢ Sapaturile necesare pentru remedierea avariilor sau pentru realizarea racordurilor la


imobile vor fi astfel executate si asigurate, incat sa fie prevenita prabusirea peretilor.
➢ La coborarea sau urcarea din sant nu este permisa utilizarea spraiturilor, ci numai a
scarilor.
➢ Inainte de intrarea personalului in camine, daca se constata namol pe fundul
acestora, se va face o verificare cu aparate de masura si control pentru a depista
existenta eventualelor gaze toxice
➢ In timpul lucrului in canale, camine etc. se interzice fumatul, aprinsul chibritului sau
iluminatul cu flacara deschisa (lumanari etc.);
➢ In cazul curatarii canalelor cu dispozitive hidromecanice gen “HIDROCURATITOR",
se interzice realizarea presiunii de lucru mai inainte ca extremitatea furtunului
prevazuta cu duza de spalare sa fie introdusa in interiorul canalului de curatat;
➢ In cazul curatarii canalelor nevizitabile cu unelte si dispozitive speciale (sfere
metalice, perii de sarma, rangi, sarme groase, sfredele, prajini sau bastoane etc.) se
va proceda la manipularea acestora astfel incat sa nu sa se produca intepaturi,
zgarieturi, taieri, raniri etc. care pot duce la infectii sau accidentari.
Masuri de protectia muncii si securitate in exploatarea retelelor de canalizare

➢ Lucratorii vor fi instruiti asupra necesitatii respectarii cerintelor de igiena pentru a nu fi


expusi pericolului contactarii unor boli infectioase. In acest scop, se vor lua urmatoarele
masuri:

a) vaccinarea antitifica - paratifica si antitetanica la intervale stabilite de medici;


b) curatarea intregului echipament si a sculelor, imediat dupa terminarea lucrului, punerea
lor la uscat si pastrarea in locurile special amenajate pentru aceasta;
c) pastrarea imbracamintii in dulapuri individuale, cu doua compartimente, pentru hainele
de strada si pentru echipamentul de lucru;
d) spalarea la iesirea din schimb;
e) interzicerea utilizarii echipamentului individual de lucru si de protectie in alte locuri de
munca decat la lucrarile de canalizare, a calatoriei in hainele de lucru cu mijloacele de
transport in comun, precum si a luarii echipamentului acasa, chiar daca aceasta s- ar
face in vederea spalarii;
f) interzicerea servirii mesei cu mainile nespalate sau purtand echipamentul cu care s- a
lucrat in instalatiile de canalizare;
g) nerepartizarea lucratorilor care au rani deschise pe maini sau pe fata pentru a efectua
lucrari in instalatiile de canalizare;
h) interzicerea de a duce mainile murdare la ochi, nas sau gura;
i) dotarea fiecarui loc de munca cu o trusa sanitara de prim ajutor, continand si alcool
medicinal, pentru dezinfectarea zilnica a mainilor
Indicatori de performanta in exploatarea retelelor de canalizare

❖ Gradul de racordare a locuitorilor la retea, %; numarul de locuitori racordati


raporetat la numarul de locuitori,

❖ Lungimea specifica a retelei de canalizare, m/ loc; lungimea totala a retelei


raportata la numarul de locuitori,

❖ Numarul de avarii, nr/km.an ; numarul mediu anual de avari pe km de canalizare,

❖ Numarul de zile in care reteaua este pusa sub presiune, zile/an

❖ Numarul de interventii in retea, nr/km.an


Autocuratitor combinat
Proceduri retele de canalizare
Retea de canalizare sub vacum

Profil dupa ultimele progrese tehnice “profil dinte de fierastrau”.

Flow direction

Ground level

100m; min. slope 0.2% 20 cm lift


Reteaua tipica de vacuum

Retea
de
vacuu
m
Camin
colector cu
vana (CC)

Statie de vacuum
Retea de canalizare sub vacum avantaje/dezavantaje
• diametre mici ale tuburilor colectoare: 90200 mm;
• curgerea apei prin canalizare este guvernată de vacuumul de la capătul aval al colectorului,
fiind independentă de panta terenului;
• extindere reţelei se poate realiza progresiv (după o soluţie generală din faza de proiect);
• lipsa mirosului, deoarece tot sistemul este etanş şi aerul evacuat la staţia de vacuum este
filtrat pe cărbune activ;
• funcţionarea este dinamică, deoarece supapele amplasate în cămine se deschid la colectarea
unui volum de 40 de litri de apă; mişcarea repetat violentă a apei şi aerului produce o solicitare
a tubulaturii; tuburile vor trebui constituite din materiale mai bune (PVC PN6);
• adâncimea de execuţie depinde, în principal, doar de adâncimea de îngheţ;
• se evită racordarea frauduloasă, deoarece găurirea colectorului generează automat
dezamorsarea întregului sistem;
• se poate amplasa mai aproape de reţeaua de apă potabilă, deoarece exfiltraţiile din canalizare
sunt practic zero;
• are o singură staţie de pompare, a cărei siguranţă în funcţionare poate fi controlată

• este privit cu neîncredere, ca orice lucru nou;


• aparent, are un consum mai mare de energie, din cauza pompei de vacuum, care are un
randament mic; un calcul corect în aceleaşi condiţii comparativ cu o canalizare gravitaţională arată
că dezavantajul nu este semnificativ;
• execuţia reţelei trebuie facută în bune condiţii, deoarece funcţionarea etanşă este esenţială;
etanşeitatea trebuie verificată la vacuum, lucru care nu se face la canalizarea gravitaţională;
• funcţionarea dinamică (din punct de vedere hidraulic, mişcarea este nepermanentă şi bifazică)
solicită materialul conductei, care de regulă este din PE tuburi sudate cap la cap;
• nu se poate aplica în condiţiile unui teren foarte denivelat, unde vacuumul depăşeşte 8m CA.
Legatura gravitationala – Camin Colector – Linie de serviciu

Camin
Camin Colector
colec

Linie de Serviciu

Legatura Gravitationala

Volum de urgenta
in canalul gravitational
(conform EN 1091)
Camin Colector RoeVac® tip G – Descriere Functionala

Caminul este
golit complet
dupa Evacuare
deschiderea catre reteaua
vanei de de vacuum
vacuum
ROEVAC ® Vacuum
Sewer Systems
Retele de canalizare sub presiune
Retele de canalizare sub presiune
Retele de canalizare sub presiune

• costurile de investiţie sunt mici, datorită faptului că spre deosebire de reţelele gravitaţionale
volumele de pământ excavate/umplutură sunt mult mai mici (conductele colectoare sunt montate
la adâncimea de îngheţ), diametrele conductelor sunt mici (50...150 mm), nunecesită cămine de
vizitare/inspecţie;
• lipsa mirosului, deoarece tot sistemul este etanş;
• adâncimea de pozare depinde, în principal, doar de adâncimea de îngheţ;
• restricţii de montaj a conductelor colectoare sunt mult mai permise faţă de reţeaua de apă,
deoarece sistemul este sub presiune şi este etanş;
• flexibilitate în ceea ce priveşte topologia şi traseele conductelor colectoare;
• sunt evitate racordările frauduloase, sistemul fiind sub presiune racordarea se poate face doar
cu aprobarea operatorului de reţea;
• are avantajul că este colectată doar apa uzată, menţinând în acest fel o concentraţie ralativ
constantă, la intrarea în staţia de epurare, pentru principalii indicatori de calitate (MTS, CBO5,
CCO, N, P);
• consumul de energie redus (3...4 kWh/lună/4PE);
• costuri de întreţinere mici (mentenanţa constă în verificarea anuală a pompei, robinetului şi
clapetului de sens de către operatorul reţelei);
• induce o responsabilitate mai ridicată a consumatorilor de apă (se evită deversarea în
canalizare a resturilor vegetale, uleiuri, grăsimi, reziduri menajere)

• este privit cu neîncredere, ca orice lucru nou;


• aparent, are un consum de energie;
• execuţia reţelei trebuie facută în bune condiţii, deoarece colectoarele sunt sub presiune;
Retele de canalizare sub presiune
Analiza cheltuielilor energetice

Gospodărie in care locuiesc 4 persoane Cantitatea de apă uzată = 0,48 m3/zi

Cămin de racord echipat cu pompa tip WILO având:


Q=8mc/h; H=18 m şi P=1,5 kW

Costul energie electrice e = 0,65 RON/kWh


Cantitatea de ape uzate produsă într-un an C = 0,48 x 365 = 175 m3/an
Volumul util al SP Vutil = 180 litri = 0,18 mc
Numarul de volume util /zi 0,48 /0,18 = 2,67 = 3 V utile /zi;
Timp de functionare al pompei pt a pompa un Vutil 0,18 / 8 = 0,0225 h x 60 = 1,35 min
Timp de functionare al pompei pt 1 zi 1,35 min x 3 V utile = 4,04 min/zi
Consum energetic / zi 4,05 x (1,5kW/60) = 0,10 kWh/zi
Consumul enegetic anual ce = 0,1 kWh x 365 = 36,5 kWh/an
Cheltuieli energetice anuale Ce = 36,5kWh x 0,65 RON = 23,73 RON / an
Costul unitar a energiei electrice pe mc apă uzată 23,73
cu   0,136 RON / m 3
175

S-ar putea să vă placă și