Sunteți pe pagina 1din 3

Nume: Data:

Prenume:
FIȘĂ DE LUCRU
Sunetul și literele e, E
1. Citește literele, silabele, cuvintele, propozițiile:
E eA u I n m N M i U
a eE
Me me ma na mu me mi ni ne Na
Ne Ma Me Mu Nu Ni Mi nu un
am an ai mai nai ia in un nu
ne-ne E-ne E-ma Na-e nu-me mi-ne
nene Ene Ema Nae nume mine
na-ni ma-ma ma-mi i-ni-ma A-na
nani mama mami inima Ana
I-na Ma-ia Mi-mi Na-na Ni-na
Ina Maia Mimi Nana Nina
Na-nu A-ni u-na u-nu U-ma
Nanu Ani una unu Uma
Ma-ma-ia ma-ma-ia Ma-nu Mi-a
Mamaia mamaia Manu Mia
Ene e un nene.
Ema e un nume.
Nina, Ina, Maia au 6 ani.
Am un nai.
-Am un an.
-Nu, ai un an. Ai 5/6/7 ani.
2. Colorează cercul corespunzător sunetului e:

OO OO OO OO OO OO OO OOO

O OO OOOO OOOO OO O OO OOO OOO

OOO OO OO OOOO OO O OO OO
3. Reprezintă grafic cuvintele, silabele și sunetele :

fe-te a-re o-re E-ma car-te

4. Încercuiește cifra corespunzătoare numărului de silabe din cuvintele:

Ana → 3 2 1 4 Ema → 1 2 3 4
nene → 3 1 2 4 nai → 4 3 1 2

5. Reprezintă grafic propoziția:

Ema are mere .

6. Completează după model:

E
A
N
M
U
I