Sunteți pe pagina 1din 4

LUCRARE INDIVIDUALĂ

MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Pentru un domeniu pe care îl cunoaşteţi, identificaţi şi descrieţi, în 2-3 fraze, 2 probleme
sau oportunităţi ce ar putea fi rezolvate cu ajutorul proiectelor. Se ce:
a) Identificarea pentru fiecare problemă/oportunitate a câte 2 soluţii (în total vor fi 4
soluţii).
b) Alegerea argumentată a unor criterii de evaluare a soluțiilor, dintre care obligatorii
timpul necesar punerii în practică, riscurile la care pot fi expuse (mari, medii, mici), avantajul
comparativ, dar și a altor minim 3 criterii identificate de fiecare student.
c) Stabilirea argumentată a ponderii fiecărui criteriu în total evaluare, în funcție de care
se va selecta una dintre soluţiile propuse ce va fi transpusă într-un proiect (a se vedea din
suportul de curs Capitolul V Evaluarea proiectelor propuse).
d) Evaluarea soluțiilor se va face prin acordarea de note pentru fiecare criteriu, ce
urmează a fi ponderate.
e) Selectarea soluției și justificarea alegerii ei.
f) Concluzii privind procesul de evaluare și ierarhizarea soluțiilor la probleme,
obiectivitatea criteriilor și alți factori ce influențează alegerea unei soluții.

Prima problemă: Renovarea amfiteatrelor B3, B4, B5 şi B7 din corpul


Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Iaşi. Cele 4 amfiteatre au
nevoie de îmbunătăţiri semnificative, de la schimbarea parchetului şi a băncilor,
până la schimbarea geamurilor şi a sistemului de iluminat.
Soluţia nr. 1: Ca primă soluţie, facultatea poate încerca să acceseze fonduri
europene pentru dezvolatea mediului de învăţământ.
Soluţia nr. 2: Facultatea a colaborat în ultimii ani cu diverse firme din Iaşi
pentru renovarea a două săli din corpul B şi un amfiteatru cin corpul C al
Universităţii. Aceasta ar putea fi şi soluţia pentru modernizarea celor 4 amfiteatre
care necesită îmbunătăţiri.

A doua problemă: Cazarea pentru studenţii Facultăţii de Economie şi


Administrarea Afacerilor reprezintă în fiecare an o problemă, în special pentru
anul II, III, şi Master. În anul 2018, din totalul de 2121 studenţi care au despus
cerere de cazare, aproximativ 1350 au prins un loc în primul tur. Dintre aceştia,
unii nu s-au cazat şi apar şi pe listele din cel de-al doilea tur.
Soluţia nr. 1: Construirea unui corp de cămin nou ar fi o primă soluţie
pentru a rezolva această problemă. În primul rând trebuie evaluată învestiţia ce
trebuie făcută, respectiv realizarea bugetului necesar. Un lucru important îl
reprezintă şi alegerea locaţiei pentru construcţie.
Soluţia nr. 2: O a doua soluţie pentru problema cazărilor ar putea fi un
ajutor financiar oferit de către facultate studenţilor care nu au reuşit să prindă loc
în cămin. Desigur, este nevoie şi de un criteriu care trebuie respectat de către
studenţi, respective obţinerea a cel puţin 20 de credite în semestrul anterior.
Dacă îndeplineşte acest criteriu, trebuie să completeze o cerere şi să ataşeze o
copie a contractului de închiriere. Studentul va fi ajutat prin plata a 50% din chiria
lunară.
În scopul alegerii celei mai bune soluţii în rezolvarea problemelor, acestea
vor fi private din perspective următoarelor criterii:
 Timpul este un criteriu foarte important, trebuie aleasă soluţia care
necesită un timp cât mai scurt de implementare. Cu cât soluţia are o
notă mai mare, cu atât necesită mai puţin timp de implementare.
 Riscurile asociate diferă de la o soluţie la alta, de la riscul de a depăşi
bugetul, în cazul soluţiei 3, la riscul de nerespectare a contractului în
cazul soluţiei 2 sau riscul de a plăti bani studenţilor care nu au nevoie
în cazul soluţiei 4. O notă mai mare acordată soluţiei reprezintă un
risc scăzut.
 Avantajul comparativ – acest criteriu va lua în considerare ponderea
importanţei şi mărimea avantajelor unei soluţii faţă de alta.
 Costul proiectului se referă la suma de bani cu care contribuie
facultatea pentru rezolvarea problemei. O notă mare acordată
soluţiei înseamnă că facultatea nu contribuie cu sume mari de bani.
 Complexitatea soluţiei este un criteriu ce trebuie luat în considerare,
fiind notat cu note mici în cazul în care soluţia are o complexitate
crescută.
 Personalul calificat necesar este un criteriu destul de important,
trebuie ţinut cont şi de numărul de persoane necesare pentru
ducerea la capăt la proiectului. Cu cât se acordă o notă mai mare,
este nevoie de mai puţin personal.
Pentru evaluarea criteriilor, s-au dat note pentru fiecare în parte şi s-au
sintetizat datele obţinute în tabelul următor:
Nr. Criteriu Pondere Soluţia 1 Soluţia 2 Soluţia 3 Soluţia 4
Crt. Nota Valoarea Nota Valoarea Nota Valoarea Nota Valoarea
1 Timp 20% 3 60 3 60 2 40 8 160
2 Risc 20% 5 100 6 120 6 120 6 120
3 Avantaj 10% 5 50 8 80 4 40 7 70
4 Cost 25% 9 225 9 225 3 75 5 75
5 Complexitate 15% 3 45 9 135 4 60 8 90
6 Personal 10% 4 40 8 80 4 40 7 70
Total 100% 4,83 7,17 3,83 6,83
Fiecărui criteriu folosit în evaluarea soluţiilor i-a fost alocată o pondere, prin
care s-a stabilit gradul de importanţă a acestora în luarea celei mai bune decizii.
Dintre toate criteriile folosite, am stabilit ca cel mai important să fie Costul, cu o
pondere de 25%, fiind imediat urmat de două alte criterii fundamentale: Timp şi
Risc. Astfel se doreşte în primul rând implementarea unor proiecte care să se
bucure de un impact mare şi în final să ajute la combaterea problemelor vizate.

Alegerea soluţiilor
În urma obţinerii datelor din tabelul de mai sus, se poate observa că două
dintre soluţiile prezentate au înregistrat note semnificativ mai mari faţă de
soluţiile alternative.
În cazul primei problem identificate, soluţia cu numărul 2, prin care
facultatea obţine parteneriate cu diferite firme din Iaşi pentru modernizarea
amfiteatrelor obţine un punctaj semnificativ mai mare decât soluţia obţinerii de
finanţări, obţinând note mult mai mari la criteriile ce ţin de cost, complexitate şi
personal.
Şi cea de-a doua soluţie a obţinut o valoare bună în ceea ce priveşte
costurile suportate. Acest lucru nu a fost de ajuns, celelalte valori fiind mult mai
scăzute decât în cazul soluţiei nr.2.
În cazul problemei privind cazarea studenţilor, cea mai bună notă în urma
evaluării criteriilor a obţinut-o soluţia a doua, prin care studentul este ajutat cu
plata chiriei. Cel mai mare avantaj al acestei soluţii l-a reprezentat timpul scăzut
de implementare, numărul redus de personal necesar şi complexitatea proiectului
în sine.