Sunteți pe pagina 1din 6

CURS 6

Aplicaţii – actualizare

d = 2 ani, D = 6 ani, a = 20% pe an, ta = 0


d D
ta = 0 -mild.-
Anul (h) 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Ih (50) (50) - - - - - - (100)
Ph - - 35 40 45 43 41 40 244
z=
0,833 0,694 0,579 0,482 0,402 0,335 0,279 0,232 -
(1+0,2)-h
VA(Ih) (41,65) (34,7) - - - - - - (76,35)
VA(Ph) - - 20,265 19,28 18,09 14,405 11,439 9,28 92,759

ta = 8
Anul (h) 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Ih (50) (50) - - - - - - (100)
Ph - - 35 40 45 43 41 40 244
z=
3,583 2,986 2,488 2,0736 1,728 1,44 1,2 1 -
(1+0,2)ta-h
VA(Ih) (179,15) (149,3) - - - - - - (328,45)
VA(Ph) - - 87,08 82,944 77,76 61,92 49,2 40 398,904

(1+0,2)8-1

Pt
RE = It
-1 = 244/100 – 1 = 1,44
VA ( Pt )
ta = 0 RE’ = VA ( It )
-1= 92,759/76,35 - 1 = 0,21
VA ( Pt )
ta = 8 RE’ = VA ( It )
-1= 398,904/328,45 - 1 = 0,21

1
3.3.4. Invarianţa indicatorilor de eficienţă indiferent de momentul actualizării

Schimbarea momentului la care se face actualizarea nu modifică nivelul


indicatorilor de eficienţă chiar dacă valorile actualizate ale diferitelor fluxuri
financiare au alte valori.
Dacă pentru exemplul precedent se calculează valoarea randamentului
economic în regim dinamic la ta = 0 şi ta = v (8), se obţine:

VA ( Pt )ta  0
RE’ta=0 = VA ( It )ta  0
-1= 92,759/76,35 - 1 = 0,21

VA ( Pt )ta  8
RE’ta=8 = VA ( It )ta  8
-1= 398,904/328,45 - 1 = 0,21

3.4. Indicatori dinamici de evaluare a eficienţei investiţiilor


3.4.1. Aspecte metodologice

În activitatea practică a firmelor din ţările dezvoltate, a căror economie este


orientată spre realizarea unei profitabilităţi şi a unei eficienţe ridicate, evaluarea
proiectelor de investiţii se bazează integral pe utilizarea indicatorilor dinamici.
Cei mai reprezentativi şi mai des utilizaţi indicatori dinamici sunt:
1) Termenul de recuperare a investiţiilor (T’);
2) Angajamentul de capital utilizat (VA(Kt)) sau costul total actualizat (CTA);
3) Costul unitar actualizat (CUA);
4) Raportul venituri totale actualizate/costuri totale actualizate (k);
5) Valoarea netă actualizată (VNAT) sau venitul net actualizat (VNA);
6) Indicele de profitabilitate ();
7) Rata internă de rentabilitate (RIR),
8) Rata internă de rentabilitate ajustată (RIRA) sau modificată (RIRM);
9) Randamentul economic dinamic (RE’).

2
1) Termenul de recuperare a investiţiilor (T’)
Def.: T’ reprezintă perioada în care se recuperează investiţia pe seama
profitului/CF realizat pe durata de funcţionare utilă (D) a capacităţii de producţie
construite.
Pentru determinarea T’ se porneşte de la egalitatea:
d T ' d

VA ( Rh ) = VA ( Ih )
h  d 1 h 1

Obs.: Valoarea lui T’ trebuie să fie cât mai mică. La selecţia între mai multe
variante e prioritar proiectul cu T’ minim.
Calcul:
log R h  log[ R h  a 1  a  VA ( It )ta  0]
d

a) ta = 0 T’ =
log(1  a )

log R h  log[R h  a VV ( It )ta  d ]


b) ta = d T’ = log(1  a )
c) d < 1an, iar exploatarea capacităţii de producţie începe imediat:
1
T’ = log[ 1  a.T ] : log(1+a), cu T= termen de recuperare static, sau:

Rh
T’ = log[ Rh  a. It ] : log(1+a)

Condiţii de acceptabilitate:
T’<D
T’< T’o, T’s, T’max.dorit, unde:

T’o = termenul de recuperare a investiţiei realizat la alte proiecte ale investitorului;


T’s = termenul de recuperare a investiţiei realizat în sectorul sau în domeniul de
activitate de care aparţine proiectul de investiţii
T’max.dorit = limita maximă a termenului de recuperare a investiţiei acceptabilă de către
investitor.
2) Angajamentul de capital utilizat (VA(Kt)) sau costul total actualizat (CTA)
Def.: CTA însumează în valoare actuală costurile iniţiale cu investiţiile şi costurile
ulteriore punerii în funcţiune a obiectivului de investiţii.

3
Obs.: se consideră acceptabile variantele de proiect pentru care VA(Kt) e minimă.
Calcul:
N N

La ta = 0, VA(kt) = VA ( Kh)  ( Ih  CEh)(1  a )


h 1 h 1
h

Condiţii de acceptare: (după criteriul minim VA(kt))


(1) VA (CFh )  VA ( Ih )
şi
(2) VA (Vh )  VA ( Kh )
3) Costul unitar actualizat (CUA) ! e un tip de cheltuială specifică
Def.: este un indicator utilizat în mod deosebit în cazul investiţiilor în domeniul
centralelor electrice, pentru situaţii în care capacitatea anuală de producţie este
variabilă deoarece eroarea în aprecierea eficienţei este acceptabilă.
Obs.: - la selecţia între mai multe variante se preferă varianta cu CUA minim;
- stă la baza stabilirii tarifului unitar al serviciilor realizate.
VA ( Kt ) CTA
N N
Calcul: CUA =
 Qh =
h 1
 Qh [lei/kwh energie electrică livrată]
h 1

4) Raportul venituri totale actualizate/costuri totale actualizate (k)


Def.: arată valoarea actuală a veniturilor care se pot obţine la fiecare unitate monetară
a angajamentului de capital.
Obs.: la selecţia mai multor variante se consideră acceptabilă cea pentru care k e
maxim.
Calcul:

k=
VA (Vh ) sau VTA
VA ( Kh ) CTA

Condiţia de acceptabilitate: k > 1.


5) Valoarea netă actualizată (VNAT) sau venitul net actualizat (VNA)

4
Def.: arată aportul de avantaj al unui proiect de investiţii şi recompensa ce îi revine
investitorului pentru riscul asumat şi pentru capitalul investit. VNA reprezintă suma
algebrică a valorii nete anuale, în valoare absolută, pe orizontul de analiză d+D.
Calcul la ta = 0:
a) ca avantaj economic şi financiar net:
VNAT = VA (Vh )  VA ( Kh)
VNAT = VA (Vt )  VA ( Kt )
b) ca surplus total de cash flow:
N N

VNAT = VA (CFh )  VA ( Ih )


h 1 h 1

VNAT = VA(CFt) – VA(It)


c) ca sumă algebrică a valorii nete anuale:
N

VNAT = VNh (1+a)-h = VA(VNt)


h 1

d) dacă d < 1 an şi exploatarea începe imediat:


VNAT = -It + VA(CFt)
Obs.: VNAT e criteriu de maxim. În selectarea variantelor de proiect de investiţii se
va alege varianta cu cel mai mare VNAT.
Condiţii de acceptabilitate:
(1) VA(Vt) >VA(Kt)
(2) VA(CFt) > VA(It)
(3) VA(VNt) >0.
6) Indicele de profitabilitate ()
Def.:  caracterizează nivelul raportului dintre VNAT şi fondurile de investiţii care
generează acel VNAT fiind utilizat atunci când variantele de proiect diferă iar
disponibilităţile pentru investiţii sunt limitate.
Obs.: la selectarea variantelor de proiect de investiţii se acceptă proiectele pentru care
3 > 1, apoi acestea se vor ordona ]n ordine descresc[toare a indicelui.

5
Calcul:
VNAT
1 = It
 100 [%]

VNAT
2 = VA ( It )
 100 [%]

VNAT
3 = VA ( It )
1

Condiţii de acceptabilitate:
(1) 1 şi 2 >costul finanţării proiectului
(2) 3 > 1
a[%]
(3) 3 > 1+ 100