Sunteți pe pagina 1din 14

ÎMPĂRĂȚIA SPERANȚA LUMII

1
CUVÂNT ÎNAINTE

Ultima speranță! În extremitatea lor, oamenii se întind după aceasta ca


un om care se îneacă după un pai. Dar Împărăția lui Dumnezeu prin Cristos nu
este un simplu pai. Este de o fermitate nemișcată, un sprijin sigur pentru om și
nemișcată ca munții eterni. Este cel mai practic lucru și este singurul lucru
practicabil pentru om. Este UNICA SPERANȚĂ a omului!
Familiarizați-vă cu acest guvern real care vine citind această broșură.
Editorii.

ÎMPĂRĂȚIA SPERANȚA LUMII

Când oamenii națiunilor de pe pământ se confruntă cu o condiție care


amenință existența lor, este timpul pentru o gândire calmă și obiectivă încât,
dacă este posibil, cauza să poată fi constatată și acel adevărat remediu să poată
fi primit. Refuzul de a lua în considerare sau de a discuta în mod public despre
astfel de condiții nefericite, din cauza fricii de a provoca controverse, este mai
rău decât nebunia.
Adevărul nu este controversat pentru cei care sunt cinstiți. Adevărul
dezvăluie ceea ce oamenii trebuie să știe.
Națiunile pământului au acum nevoie de adevăr. Radioul este una dintre
căile pe care le-a oferit Dumnezeu pentru a duce adevărul la oameni, iar fiecare
post de radio de pe pământ trebuie să fie silitor să transmită adevărul la
oameni în acest timp foarte serios în problemele oamenilor.
Condițiile economice ale Americii sunt rele. Condiții de suferință similare
prevalează în întreaga „Creștinătate”, da, de fapt în întreaga lume. Câțiva au
devenit foarte bogați, în timp ce numărul celor săraci crește peste tot. Se
susține că există un exces al producției de alimente și al îmbrăcămintei, în timp
ce în același timp există milioane de oameni care suferă de foame și suferă de
lipsa de îmbrăcăminte corespunzătoare.
Condițiile politice sunt rele peste tot. Nu există nici o putere de
guvernare sau națiune care să se simtă în siguranță și sigură și toți nu pot să
facă față cu succes la problemele confuze cu care se confruntă. Practic, toate
monarhiile au pierit de pe pământ, iar democrația este mai nesigură acum
decât a fost înainte de Războiul Mondial.
Condițiile morale sunt, de asemenea, foarte rele. Criminalitatea este în
creștere, în special în ținutul numit „Creștinătate”, iar multe femei și chiar tineri
au ajuns la un nivel inferior celui al oamenilor stricați. Frica și perplexitatea îi

2
apucă pe oameni și aproape nimeni nu se simte în siguranță în casă, în
proprietate sau în corp.
Indiferent de cine este mai condamnabil pentru aceste condiții nefericite,
adevărul incontestabil este că cincisprezece secole de funcționare a așa-
numitului „Creștinism organizat”, nu a ridicat rasa umană din stricăciune sau să
dea speranțe oamenilor.
Conducătorii și oamenii din toate națiunile numită „Creștinătate” au
pretins să creadă că Iehova este Dumnezeu și și-au exprimat credința în Biblie
ca fiind Cuvântul Său și în Cristos Isus ca Salvator al omului. Întrebarea care
este acum pusă în mod direct în fața conducătorilor și a oamenilor, în spirit,
Este această afirmație adevărată și sinceră? Isus, cu autoritate absolută,
referitor la Biblia lui Dumnezeu a spus: „Cuvântul Tău este adevărul”. Dacă noi
credem că Iehova este adevăratul Dumnezeu, atunci de ce noi ar trebui să
oscilăm între Cuvântul Său și opiniile sau teoriile oamenilor imperfecți? Eu invit
cu stăruință pe conducătorii și pe popor să analizeze cu atenție Biblia în lumina
evenimentelor actuale, deoarece în ea se găsește informația completă cu
privire la cauza suferinței lumii și în ea este declarată clar singura speranță
pentru mângâierea și eliberarea omului.
Iehova, Dumnezeul Bibliei; este singurul Dumnezeu adevărat. El este
sursa întregii vieți. Cu secole în urmă a dat cuvântul promisiunii că la timpul său
potrivit că el va stabili un guvern care va conduce lumea în dreptate și că, sub
acel guvern cei bogați și cei săraci, cei puternici și cei slabi, evrei și neamuri,
prizonieri și liberi vor avea toți o ocazie pentru binecuvântările libertății,
prosperității, fericirii și vieții veșnice. (Geneza 22:18, Isaia 9: 6, 7) Acea
promisiune fiind adevărată, trebuie să vină ziua când cei de pe pământ știu că
este timpul pentru întemeierea Împărăției sau a guvernului lui Dumnezeu și
pentru începutul binecuvântării poporului.
Satan Diavolul a fost mult timp conducătorul invizibil al acestei lumi. El
este adversarul sau împotrivitorului adevăratului Dumnezeu și cel mai rău
dușman al omului și i-a condus pe oameni în stricăciune pentru a-i putea
întoarce de la Iehova. Dumnezeu ar fi putut să-l rețină sau să-l ucidă pe Satan
cu mult timp în urmă, să fiți siguri, dar înțelepciunea perfectă a marcat un alt
curs. Dumnezeu mai întâi la trimis pe Isus pe pământ pentru a oferi
răscumpărarea pentru rasa umană, iar acest lucru Isus l-a făcut prin vărsarea
propriului său sânge la Calvar.
Când Dumnezeu l-a înviat pe Isus din moarte și l-a dus în ceruri, i-a spus,
așa cum este scris în Psalmul 110: „Așteaptă-mi timpul potrivit să vină să-l pun
jos pe Satan și să întemeiez conducerea dreaptă.” În acea perioadă de
așteptare Dumnezeu a luat dintre oameni un popor pentru numele lui.

3
În același timp, Dumnezeu a permis popoarelor pământului să încerce să
formeze și să conducă guvernările dorite. Națiunile numite „Creștine” au fost
de acord și s-au angajat să facă acest lucru precis. Aceștia au fost de acord să
accepte Biblia ca ghid al lor, iar în decursul ultimelor cincisprezece secole au
înființat guverne și au susținut că astfel de guverne au condus ca reprezentanți
ai lui Dumnezeu pe pământ. Faptele, totuși, sunt că aceste națiuni au uitat, în
special, pe Dumnezeu și s-au îndepărtat de el și au ajuns complet sub influența
lui Satan, dușmanul lui Dumnezeu.
În 1914 perioada de așteptare numită de Iehova s-a încheiat. Înainte de
acel timp Satan, conducătorul invizibil printre oameni, a condus fără amestec,
dar când a venit timpul potrivit al lui Dumnezeu, el l-a trimis pe Cristos Isus să
fie Rege al lumii. El l-a pus pe Isus Cristos pe tronul autorității. (Psalmul 2: 6) În
armonie cu mărturia biblică din Revelația și din alte scripturi, au urmat imediat
război în cer, cu Cristos și îngerii lui, pe de o parte, împotriva lui Satan și a
îngerilor săi de cealaltă parte. Acest conflict a dus la aruncarea lui Satan din
ceruri jos pe pământ, iar de atunci Satan Diavolul își limitează operațiunile
exclusiv la lucrurile de pe pământ. Vă întrebați de ce condițiile economice,
politice și morale sunt atât de îngrozitoare în această zi și de ce ele se
înrăutățesc în continuare. Răspunsul se găsește în Revelația 12: 12 în aceste
cuvinte: „Vai de locuitorii pământului și ai mării! Pentru că Diavolul a venit jos
la voi, având mânie mare, căci el știe că are puțin timp”.
În 1914 a avut loc războiul din cer și în același an Satan a afundat
națiunile „Creștinătății” în marele război mondial. Acum, amintiți-vă că de la
sfârșitul războiului condițiile s-au înrăutățit continuu pe pământ. Agențiile lui
Satan îl acuză pe Iehova Dumnezeu în mod fals de responsabilitatea pentru
calamitățile, crimele și răutatea care afectează acum națiunile și poporul.
Scopul lui Satan în facerea acestei acuzații false este să-i facă pe oameni să-l
blesteme pe Iehova Dumnezeu și să-i întoarcă de la el. Planul lui Satan este
acela de a influența poporul să ignore Biblia și autoritatea ei și să se uite la
oameni pentru ajutor și eliberare. Satan practică astfel o mare înșelătorie
asupra omenirii și, din acest motiv, vedeți un efort studiat pentru discreditarea
Bibliei și pentru ținerea poporului în ignoranță despre mărturia acesteia.
Împărăția lui Iehova este deja aici. El l-a pus pe Cristos Isus, conducătorul
de drept al pământului, pe tronul său al autorității. De ce atunci Dumnezeu nu-l
distruge pe Satan și organizația sa și eliberează poporul? Aceasta este exact
ceea ce Dumnezeu este acum pe cale să facă; dar înainte de a face acest lucru
există o altă lucrare pe care o va face, iar din acest motiv oamenii trebuie să fie
informați acum.
Dumnezeu a făcut omul un agent moral liber, cu dreptul de a alege cursul
pe care îl va lua. Nici un om, așadar, n-ar fi putut să facă o asemenea alegere

4
fără o anumită cunoștință. Războiul mondial a încetat în 1918, în scopul de a
permite o mărturie care să fie dată națiunilor în ideea ca oamenii să aibă
posibilitatea de a alege cursul pe care ei să-l ia, adică, dacă își vor da loialitatea
față de Dumnezeu și Împărăția Sa a dreptății sau vor continua să se sprijine pe
eforturile slabe ale oamenilor. Prin evenimentele din timpul primului război
mondial, foametea, epidemiile și marile necazuri care au afectat națiunile în
timpul și după 1914, a doua venire a lui Cristos și a Împărăției lui sunt clar
dovedite.
Pentru cei care au văzut și au crezut aceste dovezi și care s-au dedicat lui
Iehova, porunca este dată în Matei 24: 14: „Această evanghelie a împărăției va
fi predicată în toată lumea ca o mărturie pentru toate națiunile; și atunci va
veni sfârșitul.” „Această evanghelie”, sau vestea bună, trebuie să fie spusă
acum „Creștinătății”, pentru ca poporul să poată alege să-și ofere loialitatea lui
Dumnezeu și Împărăției sale sub Cristos. În ascultare de această poruncă,
bărbații și femeile, cu ajutorul radioului și al cărților care conțin mesajul
adevărului, au mers, și încă mai merg, la oameni cu faptele. Câțiva au auzit și s-
au bucurat, în timp ce alții s-au opus, iar o mulțime rămân indiferenți.

AVERTISMENT

Aparent este că un guvern universal al dreptății nu poate fi pe deplin


stabilit până ce mai întâi puterea rea a lui Satan și organizația sa nu sunt
distruse. Până când criminalii nu sunt pe deplin reținuți sau distruși nu poate fi
libertate de la crime și nici siguranță pentru iubitorii dreptății. Până când
politicienii necinstiți nu sunt distruși nu poate fi domnie dreaptă pentru popor.
Până când nedreptatea economică și apăsarea nu încetează să existe nu poate
fi mângâiere completă pentru popor. Până când ipocrizia religioasă nu este
distrusă, lumina adevărului nu poate străluci pe deplin în mințile oamenilor.
De aceea prima lucrare a Împărăției lui Dumnezeu a dreptății cub Cristos
este să distrugă organizația rea a lui Satan și să o curețe de pe pământ, ca să
poată fi stabilită deplin și complet pe pământ domnia dreptății și a păcii a
poporului. Din această cauză este scris în Revelația 16:13-16 că forțele
combinate a răutății sub Satan și forțele unite ale dreptății sub Cristos,
mărșăluiesc spre Armaghedon, care va marca marea bătălie și va fi un timp de
necaz pe care lumea nu l-a cunoscut vreodată.
Prin profeții săi Isaia, Ieremia și Ezechiel, Dumnezeu a scris decretul său
împotriva „Creștinătății” și ea trebuie să cadă. Ce este spus aici nu trebuie să fie
considerat ca o amenințare împotriva oricărei creaturi, dar este un avertisment
atât pentru conducători cât și pentru legiuitorii „Creștinătății”. Pe cei care sunt

5
devotați lui Dumnezeu este pusă obligația să dea aceste avertisment și dacă ei
ar eșua să facă așa Iehova va face pietrele să strige și să anunțe poporul.
„Creștinătatea” se compune din națiunile care se numesc pe sine
„Creștine”, iar conducătoare printre acesta națiuni sunt cele din America și
imperiul Britanic. Deoarece „Creștinătatea” a susținut să urmeze pe Cristos
Isus, astfel de națiuni drept urmare au intrat într-un contract tacit, cel puțin, să
dea ascultare la și să facă voia lui Dumnezeu; și din această cauză marea
responsabilitate se odihnește pe aceste națiuni decât pe națiunile care sunt
numite „păgâne”.
Astăzi „Creștinătatea” ocupă o poziție ce corespunde exact cu cea
ocupată de Ierusalim în timpul distrugerii ei. Ierusalimul a fost un tip al
„Creștinătății”, de aceea avertismentele date Ierusalimului prin profeții lui
Iehova se aplică cu o forță puternică „Creștinătății” din acest timp. Eu doresc ca
conducătorii și poporul să poată înțelege ca nimic din ce este aici declarat să nu
provoace o controversă, dar că informația este dată ca un avertisment
deoarece aceasta este voia lui Dumnezeu și deoarece poporul are nevoie să
aibă aceste informații înainte ca marele necaz care va afecta vreodată
omenirea să cadă asupra lor.
Pentru „Creștinism” nu este decât cel mai rău necaz care a lovit vreodată
vreo națiune. Motivul prin urmare este dat de profetul Isaia (24: 3-5) în aceste
cuvinte: „[Iehova] a vorbit acest cuvânt... lumea tânjește și se veștejește,
trufașii pământului tânjesc. Pământul [popoarele organizate de pe pământ]
este de asemenea întinat sub locuitorii acestuia, fiindcă au încălcat legile, au
schimbat rânduiala, au rupt legământul veșnic.”
Legile lui Dumnezeu sunt așezate în Biblie și definesc toate modalitățile
criminale. Națiunile „Creștinătății” au încălcat fiecare din aceste legi și sunt
vinovate de toate modalitățile criminale. Hotărârile pentru guvernarea bisericii
lui Dumnezeu pe pământ au fost anunțate clar de Isus și apostoli și sunt așezate
în Biblie. „Creștinismul organizat”, sau „Creștinătatea”, a schimbat aceste
hotărâri prevăzute divin și le-a înlocuit prin urmare cu practicile idolatre ale
oamenilor, aducând în acest mod o mare ocară pe numele lui Iehova
Dumnezeu. Lui Noe Dumnezeu i-a declarat „legământul său veșnic”, în care
este declarat sfințenia vieții umane. Fiecare națiune a „Creștinătății” a rupt
legământul veșnic prin vărsarea nedreaptă de sânge omenesc nevinovat. 'Prin
urmare, zice Domnul, blestemul său este asupra pământului, iar cei care
locuiesc acolo sunt pustiiți, iar locuitorii de pe pământ vor fi arși și doar câțiva
lăsați'.
Legea tuturor națiunilor civilizate denunță adulterul sau prostituția ca pe
o crimă majoră. Există o altă mare crimă comisă de organizații care au luat
numele Domnului, crimă pe care Dumnezeu o numește și o denunță ca adulter

6
sau prostituție. Acea crimă consistă în amestecarea adevărurilor lui Dumnezeu
cu lucrurile rele a Diavolului și urmarea practicilor lui Satan. Adresându-se celor
care au făcut așa și definind crima, este scris, la Iacob 4:4. „Voi adulteri și
adultere, nu știți voi că prietenia cu lumea este dușmănie cu Dumnezeu?
Oricine așadar va fi un prieten al lumii este dușmanul lui Dumnezeu.” Oamenii
sunt martori la faptul că „Creștinismul organizat” de astăzi merge mână în
mână cu domnitorii apăsători ai lumii și este de fapt o parte a lumii.
Adevăratul Creștinism a fost fondat de Isus Cristos, împreună cu apostolii
săi credincioși. Cu privire la acesta Dumnezeu declară că este plantat de el ca o
viță nobilă. Sarcina și obligația pusă pe adevărații Creștini a fost și este să aibă și
să servească un singur Dumnezeu și să urmeze credincioși pașii lui Isus Cristos și
să ofere o credință simplă și deplină Împărăției lui Dumnezeu.
Din „vița” adevăraților Creștini au crescut două mari ramuri, adică,
religiile Catolică și protestantă. Nimeni nu va încerca să nege faptul că ambele
s-au aliat deschis cu puterile politice, comerciale și militare ale lumii. Astăzi
aceste mari religii organizate, împreună cu aliații ei care domnesc în
principalele națiuni ale pământului, constituie ceea ce este numit
„Creștinătatea”, sau „Creștinismul organizat”. Amândouă din aceste două
ramuri sau Creștini mărturisiți și-au deschis porțile și brațele lor și au invitat și
au ademenit bărbați, indiferent de impuritatea credinței sau a
comportamentului, să intre în turmele lor și să se împărtășească din mâncările
lor alese. Cu scopul ca ele să se poată face mai atractive, ambele au schimbat
hotărârile lui Dumnezeu de conducere și închinare din biserică și le-au
substituit prin urmare cu practici adultere care au ocărât mult numele lui
Dumnezeu. Ambele au cauzat o apăsare puternică și crudă a poporului, iar
conducătorii politici nemiloși, cei principali din turmele lor au împins la o parte
și au asuprit săracii și nevoiașii.
Cele zece triburi ale Israelului care şi-au construit cetatea capitală, orașul
Samaria, au prefigurat organizația catolică, în timp ce cele două triburi care şi-
au construit cetatea capitală la Ierusalim au prefigurat organizațiile religioase
protestante. Ceea ce Dumnezeu le-a spus acelor națiuni din vechime prin
profeții lui se aplică acum cu forță și expresivitate mai mare la „Creștinismul”
modern.
Națiunile catolice au avut mai puțină iluminare decât națiunile
protestante; de aceea responsabilitatea mai mare pentru condiția actuală a
lumii este asupra națiunilor protestante. După ce Dumnezeu a pedepsit pe
israeliți, el a declarat prin profeții săi că va aplica o pedeapsă mare asupra
„Creștinismului organizat”, iar cea mai gravă parte a acestei pedepsiri va fi
asupra națiunilor „Creștinătății” numite protestante. Prin urmare, conducătorii
și poporul să ia aminte că în scurt timp și în timpul acestei generații vor veni

7
asupra națiunilor „Creștinătății” cele mai grave necazuri care au afectat
vreodată omenirea și aceasta pentru ca toți să știe că Iehova este singurul
Dumnezeu adevărat și că cuvântul și numele lui vor fi justificate.
În ultimii ani s-au adunat împreună o companie de oameni creștini care
au fost numiți sub numele și titlul „Studenții Bibliei”. Printre aceștia au existat
unii care au ignorat Cuvântul lui Dumnezeu, s-au răzvrătit împotriva poruncilor
Sale și s-au opus proclamării publice a soliei Împărăției Sale și au urmat propriul
lor curs egoist și au adus o mare ocară asupra lui Dumnezeu. Astfel Domnul îi
denunță ca lucrători ai nelegiuirii care vor suferi distrugerea împreună cu
ceilalți dușmani ai lui Dumnezeu. (2 Tesaloniceni 2: 1-9) Către aceștia un astfel
de avertisment este datorat și acum este dat.
Există aceia care nu fac parte din „Creștinismul” mărturisit, care se
numesc ateiști și care sunt împotriva tuturor celor care au luat numele
Domnului chiar dacă sunt creștini falşi sau adevărați. Cei care conduc în această
clasă sunt acele națiuni din Rusia, clasă care a fost prefigurată prin poporul
antic al lui Amon. Acești dușmani atei ai lui Dumnezeu și ai poporului său au
adus o mare ocară asupra numelui și Împărăției sale și și-au folosit puterile
pentru a ține poporul în ignoranţă față de adevăr. Acum să lăsăm conducătorii
și oamenii să ia la cunoștință ceea ce Dumnezeu spune despre toți cei care îi
ocărăsc numele. Prin profetul său Ieremia, el avertizează acum națiunile și
popoarele pământului în aceste cuvinte: „Pentru că, iată, eu încep să aduc răul
asupra cetății care se cheamă după numele meu [adică, asupra „Creștinismului
organizat, sau „Creștinătății, care a luat numele lui Dumnezeu și Cristos] și voi
[națiunile păgâne] să fiți cu totul nepedepsiți? Nu veți fi nepedepsiți, pentru că
voi chema o sabie asupra tuturor locuitorilor pământului, spune Domnul
oștirilor. De aceea profețește împotriva lor toate aceste cuvinte și spune-le:
Domnul va răcni din înălțime și își va înălța vocea din locuința lui sfântă; va
răcni cu putere asupra locuinței lui; el va scoate un strigăt, asemenea celor ce
calcă strugurii, împotriva tuturor locuitorilor pământului. Și cei uciși de Domnul
vor fi în acea zi de la o margine a pământului chiar până la cealaltă margine a
pământului: ei nu vor fi plânși, nici adunați nici îngropați; vor fi balegă pe
pământ. Urlați, voi păstori, și strigați, și tăvăliți-vă în cenușă, voi, stăpâni ai
turmei, pentru că zilele măcelului vostru și ale împrăștierii voastre sunt
împlinite și veți cădea ca un vas plăcut. Și păstorii nu vor avea cale să fugă, nici
stăpânii turmei să scape. - Ier. 25:29, 30, 33-35.
Iehova Dumnezeu, prin puternica sa „mână dreaptă”, Cristos Isus, face
cunoscut că el va lovi națiunile ipocrite și apăsătoare și va distruge complet
organizația lui Satan, ca poporul să fie liber să cunoască, să servească
Dumnezeului cel drept și să trăiască. Cu privire la acest teribil necaz care este
chiar în față, Isus a spus, în Matei 24: 21: „Atunci va fi mare necaz, așa cum nu a

8
fost de la începutul lumii până la acest timp, nu, nici nu va mai fi vreodată”, dar
unii vor fi salvați.
CINE VA SCĂPA

Cine vor fi trecuți prin acel mare necaz și vor avea ocazie primii să
primească binecuvântările Împărăției? Răspunsul lui Iehova se găsește în
Țefania 2: 1-3. Aceștia sunt aceia care încearcă să facă bine și care doresc să
învețe adevărul și din acest motiv sunt nedoriți în organizația lui Satan, iar lor
Iehova le spune: „Adunaţi-vă, da, adunaţi-vă, naţiune nedorită. Înainte de a se
da hotărârea, înainte ca ziua să treacă precum pleava, înainte ca mânia
înverşunată a Domnului să vină asupra voastră, înainte ca ziua mâniei Domnului
să vină asupra voastră. Căutaţi-l pe Domnul, voi toţi cei blânzi ai pământului,
care aţi lucrat judecata lui; căutaţi dreptatea, căutaţi blândeţea, poate că veţi fi
ascunşi în ziua mâniei Domnului.” Pentru cei care sunt la vremea aceea buni și
se îngrijesc de săraci, Domnul Iehova le spune: „Binecuvântat este cel ce ia
aminte la sărac, DOMNUL îl va scăpa în timp de tulburare. Domnul îl va păstra şi
îl va ţine în viaţă; şi el va fi binecuvântat pe pământ şi nu îl vei da la voia
duşmanilor lui.” - Ps. 41: 1,2.
În ținutul „Creștinătății” astăzi există milioane de oameni cu bunăvoință
și inimi sincere. Această clasă de oameni este cea care, ascultând porunca de
mai sus a Domnului va scăpa de teribila bătaie pe care Dumnezeu o va da
„Creștinătății” și ei vor fi trecuți și vor fi primii primitori ale binecuvântărilor
guvernului său al dreptății.

SPERANȚĂ

Actualele guverne nedrepte ale lumii nu pot menține nicio speranță


oarecare pentru popor. Judecata lui Dumnezeu împotriva lor declară că ele
trebuie să cadă. Speranța lumii, prin urmare, și singura speranță este Împărăția
dreaptă sau guvernul lui Dumnezeu cu Cristos Isus ca și conducător invizibil al
lui. Imediat după marele necaz care este chiar în față, Isus Cristos, Regele va
începe reconstrucția lumii. El va conduce în dreptate și când judecățile lui vor fi
pe pământ, poporul va învăța dreptatea. (Isaia 26: 9) El va judeca poporul în
dreptate; ceea ce înseamnă că atunci toată nelegiuirea va fi restrânsă și
poporul va fi condus în mod corect. (Faptele Apostolilor 17:31) După cum se
spune în 2 Timotei 4: 1, el va judeca pe cei vii și pe cei morți. Milioanele de
oameni care vor supraviețui necazului teribil și vor fi trecuți prin el vor primi
învățătură, ajutor și mângâiere, bolnavii vor fi vindecați și cei slabi vor fi făcuți
puternici.

9
Sub domnia dreaptă a lui Cristos nu vor mai fi mulțimi de oameni care să
flămânzească după pâine. Prin profetul său Isaia (25: 6) Dumnezeu declară că în
această Împărăție Domnul oștirilor va introduce pentru poporul o sărbătoare
de lucruri grase, și el va mânca. Nu vor exista linii de pâine unde săracii să
aștepte după o pomană, în timp ce câțiva dintre cei bogați trăiesc nesăbuit și în
lux, pentru că este scris în Cuvântul lui Dumnezeu că Cristos va domni în
dreptate și cu dreptate va judeca pe săraci. (Isaia 11: 4; 32: 1) Atunci „cei blânzi
își vor mări bucuria în Domnul și cei săraci dintre oameni se vor bucura”.
Nu va fi o impozitare împovărătoare pentru scopuri de război, pentru că
promisiunea lui Dumnezeu este că nu va mai fi război. (Isaia 2: 2-4) Poverile
guvernului vor fi pe umărul Prințului Păcii, iar guvernarea și pacea lui nu vor
avea sfârșit. (Isaia 9: 6, 7) Nu vor mai exista proprietari cruzi care, prin mijloace
incorecte, posedă și dețin casele și pământul și fac servi din poporul de rând,
pentru că este scris în Cuvântul lui Dumnezeu că în Împărăția lui Dumnezeu va
sta fiecare om sub vița și smochinul lui și nimeni nu-i va face să se teamă.
Poporul își va construi propriile case și va trăi în ele și își va planta propriile lui
culturi și va mânca roadele lor, se va bucura și va fi fericit. - Isaia 65:21; Mica
4:1-4.
Îngrijorarea și suferința conduc de timpuriu milioane de oameni în
mormânt. În Împărăție nu va mai fi nici o ocazie de îngrijorare și de primejdie.
Cunoştinţa despre gloria lui Dumnezeu va umple pământul și poporul va ști că
făcând bine, ei vor fi vindecați, întăriți și vor trăi, pentru că este scris: „Iată, îi
voi aduce sănătate și vindecare, și îi voi vindeca și le voi descoperi abundența
păcii și adevărului.” (Ieremia 33: 6) „Atunci locuitorii nu vor mai spune: Suntem
bolnavi”. - Isaia 33:24.
Sub domnia rea a lui Satan milioane au murit și au mers în mormânt. Sub
domnia dreaptă a lui Cristos aceştia vor fi aduși din mormânt și le va fi dată o
speranță de viață. (Ioan 5:28, 29) Toate supărările și durerile pe care Satan le-a
adus asupra rasei umane Împărăția lui Dumnezeu, sub Isus Cristos, le va da la o
parte, așa cum este scris în Revelația 21:4: „Și Dumnezeu va șterge orice
lacrimă din ochii lor; și moartea nu va mai fi, nici suferință, nici plâns, nici nu va
mai fi durere; pentru că lucrurile dintâi au trecut.”
Iehova i-a zis lui Avraam: „În sămânța ta toate familiile pământului vor fi
binecuvântate”. Sămânța promisă este Cristosul Său, instrumentul pe care
Dumnezeu îl va folosi pentru a extinde asupra întregii omeniri binecuvântările
vieții veșnice. (Geneza 12: 3, Galateni 4: 8, 16, 27-29) Cuvântul lui Iehova
Dumnezeu este adevărat și el va împlini orice promisiune. Satan și agenții săi i-
au ocărât numele și a îndepărtat oamenii de calea care duce la viață. Trebuie să
vină timpul când Cuvântul și numele lui Iehova vor fi justificate; și va face acest
lucru pentru ca poporul să știe că Iehova este Dumnezeul Atotputernic, Cel

10
Prea Înalt, „Tatăl îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri” și singurul de la
care pot veni binecuvântările vieții.
Națiunile acestei lumi sunt fără speranță, iar guvernele de astăzi nu pot
menține nicio speranță pentru suferința umanității. De ce ar trebui oamenii să
continue să privească la astfel de scheme înșelătoare și fără speranță, cum ar fi
ligile, pactele de pace și religia ipocrită pentru ajutor? De ce să privim la ceea ce
este condamnat la o distrugere rapidă și completă?
Speranța lumii este Împărăția lui Dumnezeu sub Cristos, Prințul Păcii. În
acest spațiu concis eu pot atrage atenția spre unele părți importante ale
adevărului cu privire la acea Împărăție. Îi îndemn pe oameni să se informeze
despre Împărăția lui Dumnezeu. Asigurați-vă publicațiile sau cărțile care vă vor
permite să găsiți aceste adevăruri din Biblie și apoi învățați-le și dați-le atenție.
Împărăția este deja aici. Dumnezeu spune că a sosit timpul când
informația despre aceasta trebuie să fie oferită. Ziua răzbunării lui Dumnezeu
trebuie declarată în țară, pentru că Iehova a poruncit așa. (Isaia 61: 1, 2) Într-un
scurt interval de timp și în generația actuală, „Creștinătatea” și națiunile care
domnesc în ea vor fi complet distruse. Acest lucru se va face nu prin lupta
poporului de rând împotriva bogaților, ci va fi făcută de către Cristos Isus ca
instrument de distrugere în mâna puternică a lui Iehova Dumnezeu. Când acest
mare act este îndeplinit, iată, „Creștinătatea” și toți lucrătorii nelegiuirii sunt ca
o grămadă de cenușă, toată creația va ști că mâna Dumnezeului Atotputernic a
făcut-o. Aceasta el o va face pentru a-și justifica numele și pentru binele tuturor
celor care iubesc dreptatea.

CINE VA TRANSMITE MESAJUL

Acesta nu este un mesaj popular. Liderii și conducătorii „Creștinătății” îi


vor nega adevărul. Ei îl vor contesta și vor râde de acest mesaj. Ei îl vor
disprețui, i se vor opune și vor învinui pe cei care dau mesajul. Așa a fost și
atunci când profetul lui Dumnezeu a avertizat Ierusalimul. Astăzi nu există
decât o singură clasă de bărbați și femei sub soare, care au credința și curajul să
transmită acest mesaj al adevărului referitor la căderea „Creștinătății” și a
întregii organizații a lui Satan, și în ceea ce privește speranța poporului în
Împărăția lui Dumnezeu, iar acea clasă sau grup de oameni este alcătuită din
cei care sunt total devotați lui Iehova și Împărăției sale. Ei nu caută aprobarea
oamenilor, nici nu-și socotesc viețile pământești ca dragi pentru ei. Încercarea
lor este numai aceea de a fi supuși poruncilor lui Dumnezeu.
Deși îl iubesc pe Charles T. Russell de dragul „lucrării sale” ca pe un
urmaș al lui Cristos, ei nu pot fi numiți în mod corespunzător „Ruseliști”. Deși
sunt studenți ai Bibliei, ei nu pot fi numiți în mod legal prin numele „Studenți

11
Bibliei” sau „Asociația Studenților Bibliei”. Ei nu sunt urmași ai niciunui om și
nici nu iau numele unui om. Fiindcă au fost cumpărați prin sângele lui Cristos
Isus, socotiți drepți și născuți de Iehova și chemați la Împărăția lui și fiind
dedicați în întregime și fără rezerve, aceștia sunt încântați să ia numele pe care
li l-a dat Domnul, care este martorii lui Iehova.

AVERTISMENT DE LA IEHOVA

PENTRU CONDUCĂTORI ȘI POPOR:


SĂ FIE CUNOSCUT: Că nu există decât un singur Dumnezeu adevărat și
Atotputernic, al cărui nume este Iehova, Cel Prea Înalt; că nu există decât un
singur Răscumpărător al omului, al cărui nume este Cristos și pe care
Dumnezeu la uns și la instalat ca Împărat al lumii; și că Împărăția Sa a venit
acum și este speranța popoarelor lumii.
Că Satan, Diavolul, este marele dușman al lui Dumnezeu și al omului.
Timp de secole el a fost conducătorul invizibil al lumii și a adus o mare ocară
asupra numelui lui Dumnezeu și a condus oamenii în stricăciune; că starea de
suferință și necaz acum pe pământ se datorează răutății lui Satan și a agenților
săi; că a venit timpul, așa cum declară Dumnezeu, când conducerea lui Satan se
va încheia pentru totdeauna; că în 1914 Satan a fost alungat din cer pe pământ;
că în scurt timp, Iehova prin Cristos va distruge puterea și organizația lui Satan
de pe pământ; că, înainte de a face aceasta, totuși, sunt exprimate voința și
porunca lui Iehova Dumnezeu că mesajul său de avertizare va fi transmis de
martorii săi la conducători și la popor cu scopul ca cei ce aud să aibă ocazia de a
lua poziția de partea lui Dumnezeu și a Împărăției lui și, astfel, să găsească
refugiu în timpul necazurilor; că mărturia de avertizare care trebuie dată este,
pe scurt, următoarea:
Națiunile conducătoare ale pământului, care pretind că sunt națiuni
Creștine și care, prin urmare, sunt numite „Creștinătate”, au defăimat și au
ocărât numele lui Iehova Dumnezeu și fac parte din organizația lui Satan și vor
suferi distrugere.
Celelalte națiuni, numite „păgâne” de asemenea au ocărât numele lui
Dumnezeu, fac parte din organizația lui Satan și vor cădea și ele. Dumnezeu a
dat „Creștinătății” o mai mare iluminare și mai multe oportunități decât
păgânilor, oportunități la care „Creștinătatea” s-a dovedit a fi necredincioasă și,
prin urmare, va suferi o pedeapsă mai mare din partea lui Iehova. Într-un timp
scurt, va veni asupra „Creștinătății”, care este numită cu numele Domnului, cel
mai mare necaz care a lovit vreodată vreun popor. - Ieremia 25:29-35.
Pentru a permite oamenilor să înțeleagă motivul lui Dumnezeu de a
aduce acest necaz asupra națiunilor, istoria evreilor a fost în mod justificat

12
înregistrată în Biblie și este menționată aici. Domnul a declarat că ceea ce s-a
întâmplat cu evreii a reprezentat și a prefigurat ce va veni asupra „Creștinătății”
sau a națiunilorlumii, declarate „Creștine”. Evreii erau poporul legământ al lui
Dumnezeu, dar ei au devenit necredincioși legământului lor și s-au întors spre
practici idolatre. Dumnezeu i-a trimis pe profeții săi, care i-au avertizat pe evrei
despre scopul lui de a le distruge națiunea din cauza necredincioșiei.
Conducătorii din rândul evreilor au ignorat avertismentul, au batjocorit
mărturiile profeților lui Dumnezeu și apoi au profețit în mod fals poporului că
nu va veni nici un rău pentru această națiune. Dar, la scurt timp, națiunea
evreiască a fost măturată din existență. Această istorie se repetă.
IEHOVA a creat adevăratul Creștinism ca un lucru pur și nobil, dar, la
scurt timp după moartea apostolilor credincioși ai lui Isus Cristos, conducătorii
comerciali și politici ai lumii, ajutați și îndemnați de cler, au adoptat
„Creștinismul” și l-au numit religia lor; iar după aceea au schimbat rânduielile
lui Dumnezeu pentru a se potrivi propriilor lor scopuri egoiste, au rupt legile lui
Dumnezeu și mai ales „legământul veșnic” și au adus o mare ocară asupra
numelui Celui Prea Înalt. Astăzi, popoarele conducătoare ale lumii sunt numite
„Creștine” și practică un formalism al religiei, numit „religia creștină”, în timp ce
conducătorii ei neagă inspirația și adevărul Cuvântului lui Dumnezeu, neagă
sângele lui Isus Cristos ca prețul de răscumpărare al omenirii și neagă Împărăția
lui Dumnezeu ca mijloc de restaurare și binecuvântare a popoarelor
pământului. „Creștinismul organizat”, prin urmare, este o parte integrantă a
organizației lui Satan și este împotriva lui Dumnezeu și a Împărăției sale și, prin
urmare, trebuie distrus pentru ca Împărăția dreptății să poată conduce lumea.
Războiul Mondial a venit în 1914, cu condițiile sale îngrijorătoare și cu
împlinirea exactă a profeției lui Isus Cristos și a oferit întregii „Creștinătăți”
dovada că lumea s-a sfârșit și că Împărăția lui Cristos era aproape. (Matei 24: 3-
14) Aceste fapte au fost în special aduse în atenția liderilor „Creștinătății”. Dacă
„Creștinătatea” dădea atenție sfatului lui Dumnezeu și rămânea în Cuvântul
Său, ar fi putut fi cruțată de distrugere. Nu numai că „Creștinismul organizat” a
tratat sfatul lui Dumnezeu cu dispreț, dar a aprobat în mod deschis făcătura
făcută de Diavol și a numit-o expresia politică a Împărăției lui Dumnezeu pe
pământ. Liderii creștinătății și prognosticatorii comerciali, politici și religioși
acum prezic liber că actuala condiție de suferință și necaz este doar temporară
și va trece în curând și că națiunile conduse de oamenii nelegiuiți vor stabili în
curând pacea și prosperitatea durabile. Ca și profeții mincinoși ai evreilor,
acești predicatori prezenți de astăzi profețesc în mod fals. (Ieremia 28: 1-17) Fie
ca oamenii să vadă că „Creștinătatea” nu-și va reveni, dar curând va cădea în
cel mai grav necaz de care a suferit vreodată orice națiune a lumii. Distrugerea
ei nu va veni de la oamenii săraci care vor lupta împotriva bogaților, ci vor

13
rezulta din pedeapsa cauzată de Iehova Dumnezeu și de Regele Său. - Revelația
19:11-21.
Iehova declară că va fi un număr atât de mare de oameni uciși în timpul
necazului încât supraviețuitorii nu-i vor îngropa; dar declară în continuare că o
parte din oameni va fi cruțată, trecută prin necaz și salvată; și că cei cruțați vor
fi aceia care acum caută să cunoască și să facă voia lui Dumnezeu.
Speranța lumii este Împărăția lui Dumnezeu și nu există altă speranță.
Imediat după marele necaz Împărăția lui Iehova va stabili pacea și prosperitatea
pe pământ. Toți oamenii iubitori ai ordinii ar trebui, prin urmare, să fie silitori
acum pentru a afla despre și cu privire la Împărăția lui Dumnezeu, și vor trebui
să ia poziție de partea Împărăției lui și să-și ofere supunerea lor lui Dumnezeu și
Regelui său și astfel să se pună în rânduri pentru binecuvântările veșnice care
vor veni la cei care sunt ascultători și credincioși lui Iehova și Regelui său.
Această mărturie de avertizare nu este dată de „un alt cult religios care
este angajat în propagandă sau în prozelitism”. Este dat de martorii lui Iehova.
Cei care dau această mărturie nu caută membrii sau solicită bani. Peste toți cei
care s-au dedicat în totalitate Împărăției sale, Iehova a așezat obligația de a da
această mărturie de avertizare. Responsabilitatea este peste acești martori să
dea mărturia și avertizarea, iar cei care aud sunt responsabili față de Dumnezeu
pentru cursul pe care îl iau.
DECLARĂM CĂ SUPUNEREA noastră este în întregime pentru Dumnezeu
și Împărăția lui, și suntem încântaţi să fim martorii săi și să purtăm mărturia sa
pentru onoarea numelui Său. Credința noastră ne interzice și ne împiedică să
ne angajăm în război sau în orice alt plan care ar dăuna omenirii sau i-ar face
rău. Noi suntem pentru Împărăția lui Iehova a păcii veșnice.
ESTE TIMPUL potrivit pentru justificarea marelui nume al lui Iehova și, în
calitate de martori autorizați și în ascultare de porunca lui, noi declarăm
solemn acest avertisment și transmitem această mărturie.
Într-un timp foarte scurt, Dumnezeu va distruge întreaga organizație a lui
Satan, care include „Creștinătatea” și toate națiunile care asupresc pe oameni
și defăimează numele lui. Imediat după această mare distrugere, Dumnezeu
prin Cristos va stabili deplin guvernul său al dreptății pe tot pământul. Prin
urmare, poporul să înceteze să acorde atenție planurilor de reformă aduse de
oameni. Împărăția lui Iehova Dumnezeu este speranța lumii. Fie ca toți cei care
iubesc dreptatea să-și ofere supunerea lui Iehova și Împărăției sale și să
primească binecuvântările sale.

14