Sunteți pe pagina 1din 3

STUDIU DE CAZ

1. Definirea problemei:
Dificultăți de învățare,integrare
în colectivitate, randament scăzut.
a)Nume și prenume: Codrescu Mihai
b)Vârsta : 10 ani
c)Locul și data nașterii: Galați, 20 mai 2007
d) Clasa: a III-a
e) Ocupația părinților: Tata- șomer; Mama- casnică
Familia acestui copil este alcătuită din: părinții,bunicii din partea tatălui și 6 frați.
Părinții sunt căsătoriți civil, nu au studii deloc fiind chiar analfabeți și trăiesc în
condiții de minim confort (sărăcie).Din cei 7 copii, Mihai este singurul la școală,
restul au abandonat. Nu a frecventat grădinița.

2. Descrierea problemei

A)Plan congnitiv: Copilul nu are formate deprinderi de scris-citit, recunoscând doar o


parte din litere. Se bâlbâie când încercă să vorbească și nu duce sarcinile de lucru la
bun sfârșit. Are un limbaj sărac și se exprimă greoi.

B) Plan afectiv: Nu povestește, nu comunică sentimentele sau părerile cu ceilalți din


jurul lui. Este un copil aparent retras care duce lipsa afecțiunii din partea familiei încă
din copilărie ceea ce a dus la tulburări afective.

C) Pan comportamnental: Este agitat fără motiv, vorbește urât cu colegii lui și de
multe ori absentează. Minte sau reacționează violent când trebuie să ofere explicații
într-o anumită situație. Nu vine cu temele făcute!

3. Identificarea cauzelor care au generat problema:


- Analfabetism în familie;

-Lipsa de susținere a copilului aflat în dezvoltarea atât intelectuală cât și psihică;

- Lipsa de comunicare în familie;

- Inexistența condițiilor minime de confort;

-Părinții nu favorizează școala.


4. Identificarea factorilor de menținere a problemei.
Dezinteresul familiei față de școală și față de educația pe care trebuie sa o ofere copilului.

Respingerea familiei de a coopera cu școala și inconștientizarea că școala reprezintă viitorul


copilului.

5. Obiectivul de lungă durată: Înlăturarea dificultăților de învățare ,


randament crescut și integrare in colectivitate.

6. Obiective specifice 7. Activități posibile


O1: Îmbunătățirea comunicării  -să participe la ședințele de
logopedie,având un program de
exerciții în corectarea pronunției;(
 -jocuri de rol la nivelul clasei
 -includerea în Clubul de lectură
 -progam constant la Bibliotecă

O2: Identificarea punctelor slabe si a celor - Jocuri sportive, în care cadrul didactic
tari ale personalității (cunoașterea observă că Mihai este atras de latura
aptitudinilor necesare implicării în anumite sportivă, ceea ce reprezintă un punct
activități. tare.
- Jocuri de creație( confecții, pictură)
- Jocuri muzicale
- Activitate la clasă: CINE SUNT EU ȘI
CE-MI PLACE SĂ FAC?
O3: Consilierea părinților și a elevului în - Sedințe la psiholog împreună și
cauză separat.
- Audierea unor povești terapeutice
O4: Educarea copilului în ceea ce privește  -Jocuri cu reguli stabilite la nivelul
stăpânirea de sine, autocontrolul, învingerea clasei împreună cu cadrul didactic: la
temerilor. răspunsul corect se oferă aplauze, îsi
învinge teama de a răspunde datorită
încurajărilor primite.
 -Concursuri de talente,astfel Mihai
devine sigur pe el, mândru și
ambițios că poate duce o lucrare la
bun sfârșit.

O5: Conștientizarea greșelilor și - Activități extracurriculare( excursii)


indentificarea posibilităților de remediere a de care beneficiază copiii sinceri, cu
acestora rezultate bune și fără absențe.
- Panoul clasei: unde sunt scrise de
către copii diferite reguli de politețe:
Îmi cer scuze pentru......
Promit ca o sa te ajut........
Învăt să pot deveni..........
8. Modalități de evaluare
-Chestionarul
-Grila de observație sistematică
-Analiza produselor activității