Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

DATA: 11.10.2017
ŞCOALA GIMNAZIALA Nr.1 Suhurlui
Îprof. Înv. Primar: DIMA SILVIA-DANIELA
CLASA: a-III-a
ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICA SI STIINTE
DISCIPLINA: MATEMATICA
UNITATEA DE INVATARE : Poveștile pământului (NUMERE NATURALE CUPRINSE ÎNTRE 0 -10 000)
SUBIECTUL : NUMERE NATURALE DE LA 0 LA 10 000
TIPUL LECŢIEI: recapitulare si sistematizare

.COMPETENȚE SPECIFICE:
2.1. Recunoaşterea numerelor naturale din concentrul 0- 10 000 şi a fracţiilor subunitare sau echiunitare, cu
numitori mai mici sau egali cu 10
2.2. Compararea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000, respectiv a fracţiilor subunitare sau
echiunitare care au acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10
2.3. Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000 şi respectiv a fracţiilor subunitare sau
echiunitare care au acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10
5.2. Înregistrarea în tabele a unor date observate din cotidian

E.C. 1.2. Identificarea unor trăsături emotionale/ morale definitorii ale persoanei

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:


O1: să reprezinte in diverse moduri numere naturale de la 0 la 10 000
O2: să ordoneze crescator si descrescator numere naturale de la 0 la 10 000
O3: să compare numere naturale formate din MSZU
O4: să compuna /descompuna numere naturale formate din MSZU, dupa model
O5: să estimeze numere formate din MSZU
O6: să identifice numere pare sau impare
O7: să obsserve imagnea, identificând trăsături emotionale/ morale definitorii ale persoanei
O8: să scrie cu cifre romane numere date, folosind betisoare /scobituri/ chibrituri,
O9 să participe activ la toate activitatile lectiei

STRATEGII DIDACTICE:
Resurse procedurale: conversaţia, observaţia , munca ind. exerciţiul, explicaţia,
problematizarea, jocul didacic, met. Cubul, Cadrane
Resurse materiale: caiete de matematica,planse,markere, chip de baiat ,bilute de diverse
culori,betisoare /scobituri/ chibrituri
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe;
Resurse umane : 13 elevi
Resurse temporale : 50 min

Material bibliografic:
* Pograma de matematica pentru clasa a – III-a
*Didactica matematiciii pentru ciclul primar, Editura POLIROM., Collegium autor C. Petrovici
*Manual Editura INTUITEXT
ANDREI
Ob CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI Resurse Evaluare
ETAPELE . Tem
INSTRUIRII Op Procedu Forme
Activitatea învăţatoarei Activitatea elevilor Materiale porale
. rale de org

1.MOMENT * stabileşte ordinea şi disciplina în sala - se pregătesc pentru conversaţia manual act 2 min
ORGANIZATORIC de clasă; desfăşurarea lecţiei caietele front
*pregăteşte materialele necesare în -canta cantecul „Am
desfăşurarea activităţii; crezut ca matematica e
* se sugereaza cantarea unui cantec grea”
matematic

2.VERIFICAREA ŞI *verificarea cantitativă si calitativă a - prezintă tema


REACTUALIZAREA temei conversaţia caiete act 5 min obs sist
CUNOŞTINŢELOR O5 *observă dacă elevii au efectuat tema - citesc exerciţiile indicate frontala
O6 dată; şi corectează greşelile
*verifică tema selectiv şi corectează apărute în temă act ev.
greşelile ; - rezolvă exerciţiile de exerciţiul individ recipro-
*reactualizează cunoştinţele elevilor cu „antrenare a minţii”; jocul ca
exerciţii de „antrenare a minţii”
-ex de numarare si aproximare
* joc: „ Par sau impar ?”

3.CAPTAREA *prezinta o plansa – ciorchine pe care - observă plansa conversaţia plansa act 2 min apreciere
ATENŢIEI elevii o vor completa - ANEXA 1) - completeaza ciorchinele met frontala verbala
- La ce va ganditi atunci cand auziti de pe plansa Ciorchine-
cuvantul „ numere” ? lui
- „Astazi vom recapitula tot ce am
4.PRECIZAREA invatat pana acum despre numerele manual act 5 min
MATERIEI SUPUSĂ naturale de la 0 la 1 000” conversaţia caietele frontala
RECAPITULĂRII -asculta si noteaza
*scrie titlul pe tabla: materia supusa act
recapitularii individ
Recapitulare
Numere naturale de la 0 la 1 000

1.Numirea, citirea şi scrierea.


2.Compunerea si descompunerea,
estimarea
3. Comparare si ordonare
4. Scriere cu cifre romane
O7 * Se prezinta Andrei;( un chip de -observa imaginea obs.
baiat) El este Andrei. Cum este chip de sist.
EC Andrei vesel, trist sau ...... cum este ? -recunoaste starea problema- baiat
5.RECAPITULAREA 1.2 De ce credeti ca aste trist si plange baiatului : tizarea
CONŢINUTULUI Andrei? .....
El nu stie sa rezolve tema pe care o Andrei este trist. El explicatia
are de rezolvat pentru maine. Daca o plange.
rezolva gresit va lua nota rea. Daca 20 min
nu-si scrie tema tot va lua nota rea.... asculta intamplarea lui
Ce sa faca ? Ne-a trimis acest bilet. Andrei
Sa-l citim.(se citeste biletul)

Andrei are nevoie de ajutorul vostru.


Vreti sa-l ajutati? cub
planse act in
O1 *se prezinta met „ cubul” : pe cele 6 met Cubul markere grup
O3 fete ale cubului sunt scrise cuvintele: auto-
O4 descrie, compara, asociaza, evaluare
O6 analizeaza, aplica, argumenteaza;
O7 prin rostogolirea cubului , fiecare
grupa va rezolva sarcina ( exercitiul)
corespunzator fetei care s-a rostogolit. -asculta explicatiile
(ANEXA 2) apre-
- se impart pe grupe ciere
* se asigura daca eplicatiile au fost verbala
intelese de catre elevi - aleg un lider al grupei
*corecteaza si apreciaza rezolvarea met act in
sarcinii fiecarui grup. -rezolva sarcinile Cadrane planse cu ev.
cdrane grup recipro-
* se imparte fiecarei grupe o plansa - expun la tabla plansa cu ca
cu cadrane: in fiecare cadran se afla sarcina rezolvata
cate un exercitiu ca va trebui
rezolvat.
(ANEXA 3)
* se asigura daca eplicatiile au fost
intelese de catre elevi
*corecteaza si apreciaza rezolvarea
sarcinii fiecarui grup.

6. OBŢINEREA O1 *Distribuie elevilor o fişă de lucru -rezolva exercitiile de pe explicatia fisa de act ind. 5 min autoeva
PERFORMANŢEI O2 *Explică sarcina de lucru. fisa. munca lucru luare
O3 *Evaluează fişa ( ANEXA 4) ind
O4
autoeva
O4 JOC “Corect si incorrect” (elevii act in 4 min luare
O6 grupati in grupa cate 4 formeaza pe - in grupa cate 4 formeaza explicatia chibrituri, grup i
O7 banca numere cu cifre romane) pe banca numere cu cifre ev.
romane) jocul did scobitori recipro-
*fiecare grupă are pe bancă chibrituri ca
si scobitori. La solicitarea invatatoarei,
elevii formeaza numerele cerute cu
cifre romane cu ajutorul scobitorilor apre-
sau chibriturilor .Invatatoare trece pe ciere
la fiecare grupa ,verifica daca toti verbala
elevii din grupa au scris corect. Daca
toti elevii din grupa au scris corect
invatatoarea striga „ corect !” si lasa o
bila rosie.Daca cineva din grupa a
fgresit striga ” incorect ! „ si lasa o bila
verde. Elevii din grupa respectiva
trebuie sa se verifice unii pe altii sa
vada cine a gresit si sa –l ajute sa
corecteze. Apoi ei spun „corectat”. I
nvatatoarea verifica si daca e corect
striga „ corect !” si lasa o bila rosie,
dar ei raman si cu bila verde.
Jocul continua in acest mod . Castiga
grupa care aduna mai multe bile rosii.

7. ÎNCHEIEREA *face aprecieri frontale cu privire la - ascultă aprecierile făcute explicatia culegere act 2 min apre-
LECŢIEI modul de participare al elevilor la - notează tema pentru frontala ciere
lecţie acasă verbala
*transmite si explica tema pentru
acasă
Nume ………………….
ANEXA 4

FISA DE LUCRU

1. Scrie cu cifre numerele :

cinci mii trei sute nouă ………………..

o mie două sute optsprezece ……………..

şapte mii nouăzeci şi şase ………………….

2. Asaza numerele în ordine crescătoare, apoi descrescătoare :

3 194, 1 658, 2 226, 9 703, 1 377, 9 105.

….. …… ….. ….. ….. …...

….. ….. ….. …… ….. …..

3. Comparaţi numerele folosind unul din semnele < , = , > :

1 461 ….. 1 452

3 385 ….. 3 395

2 292 ….. 2 922

4.Broscuţa s-a rătăcit. Ajuta broscuţa să ajungă la şcoală, ştiind că trebuie să treacă numai
peste pietrele care au un număr par. Coloreaza numerele pare cu culoare galbena si traseaza
drumul.

1 358 1 141
1 084
3 005 10 000
3 240
2 433

2 016 3 124 4 832


NUMERE
NATURALE
ANEXA 3 CADRANE

1. Scrie numerele : 2. Aproximeaza la sute si la mii numerele :

Sase mii sapte sute optsprezece - ............................... 7 867 ……... ……………….. ; ………………………

O mie optzeci - ......................................


3 142 ......................... ; ....................................

3. Reprezinta in doua moduri numarul 4 125 . 3. Scrie vecinii numerelor:

.............. 7 599 ..............

. ............ 4 789 ...............


ANEXA 2
CUBUL

Sarcinile ce vor fi rezolvate in functie de aruncarea cubului.:

1. Descrie numarul 4 863 ( din ce este compus).

2. Compara numarul 1 592 cu numarul 1 295.

3. Analizeaza urmatoarele propozitii si noteaza cu A sau F :

a) Cel mai mic numar de patru cifre pare diferite este numarul 1 240 ........
b) Cel mai mare numar de patru cifre identice este numarul 9 999. .........

4. Aplica ce ai invatat despre numerele naturale, incercuind doar numerele pare, din sirul :

2 523, 6 032, 1 086, 2 001, 9 908, 5 370.

5.Asociaza numerele date cu numerele la care pot fi estimate:


4 628 3 392 7 502 7 657 .

8 000 5 000 3 000

6. Argumenteaza ce fel de numar este numarul 5 597 (par sau impar) . De ce ?