Sunteți pe pagina 1din 21

Proiect didactic

Educație civică
Clasa a III-a
19. 01. 2017
Prof. înv. primar ANGHEL ELENA –
ANGELICA
Școala Gimnazială nr. 1 Mîrzănești
1
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina: Educație civică
Unitatea de învăţare: Raporturile noastre cu lucrurile
Tema lecției: „ Relații și atitudini față de lucruri ”
Tipul lecției: mixtă
Competenţe specifice :

- Cunoașterea și utilizarea limbajului din sfera valorilor civice;


- Identificarea unor reguli cu privire la raporturile persoanei cu
lucrurile și respectarea unor norme de comportare;
- Dezvoltarea unor competențe relaționale în cadrul grupului;
- Manifestarea unor atitudini favorabile luării deciziilor și
exprimării opiniilor personale.

Competențe integrate:

 Limbă și comunicare
- Redarea prin cuvinte proprii a conţinutului unui fragment
dintr-un text citit sau dintr-un mesaj audiat;
- Manifestarea atenţiei faţă de interlocutor în diferite situaţii
de comunicare;
- Adaptarea vorbirii la diferite situații de comunicare în
funcţie de partenerul de dialog;
- Manifestarea cooperării în diferite situaţii de comunicare;

 Matematică și științe
- Manifestarea unui comportament adecvat în relațiile cu
colegii dintr-un grup de lucru în cadrul activităților practice
de rezolvare de situații problematice;

2
- Dezvoltarea interesului și a responsabilității pentru
menținerea unui mediu natural, propice vieții;

 Arte
- Valorificarea în practica vocală a elementelor de limbaj
muzical receptate;
- Exprimarea prin muzică.
Scopul: formarea unui comportament adecvat față de
lucrurile personale/comune și dezvoltarea spiritului civic

Obiective:

Cognitive:
O1–să recunoască și să folosească termeni specifici
disciplinelor sociale: raporturi, lucruri, brutalitate,
grijă, proprietate;
O2 –să denumească lucruri personale și lucruri
comune;
O3– să-și dezvolte vocabularul, utilizând concepte
specifice educației civice;
O4 - să identifice reguli și norme de comportament
civic în diferite situații;
O5-să-și exprime propriile păreri cu privire la
atitudinea unor persoane față de lucruri;
O6-să creeze poezii (cvintetul) despre lucruri;
O7-să găsească soluții pentru rezolvarea unor
incidente

Formative:
 să manifeste un comportament adecvat în relațiile
cu colegii dintr-un grup de lucru în cadrul

3
activităților practice de rezolvare a situațiilor
probleme;
 să participe la dezvoltarea climatului afectiv
pozitiv de grup;
 să conștientizeze efecte ale activității omului
asupra mediului înconjurător;
RESURSE

I. Metodologice

Strategii didactice:

a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exercițiul,


”Gândiți/lucrați în perechi/comunicați”, ”Pălăriile gânditoare”, „
diagrama Venn ”;
b) Mijloace de învăţământ: manuale, caiete, fişe de lucru, ”pălării”,
planșe, markere.
c) Forme de organizare: frontală, pe grupe, individuală;
d) Evaluare: observare sistematică, chestionare orală, aprecieri
verbale, evaluare formativă, autocontrol.

II. Temporale
45 minute;

III. Umane
16 elevi

IV. Bibliografice:

● ştiinţifice:
- Dumitra Radu, Gherghina Andrei - ”Educație civică” – manual
pentru clasa a III-a, Editura Aramis Print, București, 2016;
- Poenaru, Michiela - ”Cei șapte ani de-acasă” – Codul bunelor
maniere pentru copii” – Editura Coresi (ediție electronică);

4
● oficiale:
- Programe şcolare de Limbă și comunicare, Matematică și
Științe, Arte aprobate cu ordin al Ministrului nr. 5198/
01.11.2004 și Om și societate aprobată cu ordin al Ministrului
nr. 3919/20.04.2005.

● metodico – didactice:
- Şedrean, Ioan - „Metodica predării limbii române la clasele I-
IV”, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1995;
-Anton, Ilinca - „Metodica limbii române în învăţământul
primar”, Bacău, Editura „Grigore Tabăcaru”, 1999;
- www.didactic.ro

5
Strategii
Conţinut – activităţi de învăţare
Nr. Momente Ob.
Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
crt. Durata Op.
Activitatea procedee învăţământ organizare
Activitatea învăţătorului
elevilor
Asigurarea unui climat -Elevii pregătesc
educaţional favorabil. materialele. Manual Observare
Conversaţia caiete Frontală sistematică
1.
Moment
organizatoric
1 min

Pe un panou voi avea conversația, Panou cu Frontală Observare


bilețele numerotate 2 câte bilețele sistematică
2 cu același număr care Aleg bilețele, surpriza numerotate individuală
vor avea pe verso ghicitori ascultă ghicitorile,
și soluții sub formă de dau soluția citirea
imagini. expresivă
Pe măsură ce vor ghici Caiet
soluția, vom verifica dacă
Captarea au răspuns correct
2. atenției întorcând bilețelul cu
O2 același număr cu soluția-
5 min
imagine.

1.Nu sunt carte, dar am Tabla


foi
Pregãtite pentru voi.
Cu linii sau pãtrãţele
Sã puteţi scrie pe ele.
Mingea

6
fișă cu poezia
2.Covor negru pe perete
Are cretă şi burete.

Păpușa
3.E rotundã, coloratã
Şi copiii nu-i rezistã,
Fãrã ea, ora de sport
Ar fi ora cea mai tristã.
Oglinda
4.Chip de om, dar minte
n-are
Nici nu cere de mâncare,
Stă la jocuri, mii şi mii,
Şi-i iubită de copii.

5.Şi un an de mă priveşti
Tot pe tine te zăreşti.
Frigiderul

6.Tortul, untul, Periuța de dinți


fripturica
Le-a varat in el mamica,
Pare un dulap vopsit,
Inauntru-i ger cumplit.

Creionul

7
7.Eu sunt subțirică
Dar tare voinică,
Frec dinții cu putere
Nu simți nicio durere
Ca să fie sănătoși, Aspiratorul
Albi și luminoși!

8.Bucățică de cărbune,
Cu veșmânt de lemn,
Pe hârtie lasă urme
Scriind orice semn. Bocancii
9.Ce dihanie ciudată,
Cu gât lung și gura mare,
A-nghițit, așa, deodată,
Tot ce-i pulbere-n
covoare?

10. Am doi frați


Cu sfori legați
Și-n picioare încălțați.

Conversația Fișe de lucru Individuală Observare


Ce sunt de fapt toate
Lucruri sistematică
obiectele din imagini?
Bulgărele de Frontală
Reactualizarea O2 Ce sunt lucrurile? Lucrurile sunt zăpadă
3. cunoștințelor O3 obiectele din jurul
5 min nostru.
Cine a creat lucrurile? ...omul
De ce ?

8
Fără ele viața este
imposibilă.
Cum le menținem în stare
bună? ...avem grijă de
ele.
Exerciţiul – joc: Ierarhia
lucrurilor personale –
Bulgărele de zăpadă Vor numerota
Elevii vor primi o listă cu lucrurile în ordinea
mai multe lucruri scrise în necesității lor.
ordine alfabetică pe care Câțiva elevi
vor trebui să le numeroteze prezintă primele 3
de la 1 la 11 în funcție de opțiuni.
cât de necesare le sunt.

Citesc poezia: Conversația Caiete Frontală Observare


Un caiet chiar supărat sistematică
Se aude de sub pat: Ascultă cu atenție Problematiz Individuală
-Pot să spun şi eu ceva? poezia. area
Mă aude cineva?
De trei zile mă sufoc,
Nu mai vreau să tac
deloc!
Anunțarea temei
4. și a obiectivelor Îi răspunde o radieră
Care stă pe etajeră:
5 min
-Taci, că doar n-ai luat
foc,
Vin cu tine să mă joc!
Grija mea Gelu nu are
Stau ades prin buzunare
Nici tu nu ai nimerit
Într-un loc mai potrivit.
-Îi suntem proprietate,

9
Chiar şi lucruri preferate,
Însă cu brutalitate ... caietul și radiera
Uneori suntem tratate.
-Cine sunt personajele
care participă la dialog? ... se comportă cu
ele cu brutalitate,
-Ce părere aveți despre
nu le păstrează
felul în care Gelu își
păstrează lucrurile
personale?
Voi prezenta o altă poezie:

”Mama ieri mi-a cumpărat


Cărţi, caiete şi un dar
Deci, eu sunt proprietar!
De ziua mea am primit
Jucării, cărţi şi-un penar
Deci, eu sunt proprietar!

Pe masă-n bucătărie am
Farfurii, căni şi-un pahar
Deci, eu sunt proprietar!
Lucruri multe-am adunat
Le iubesc, le preţuiesc ... cărți, caiete,
Şi cu drag le îngrijesc. jucării, penar,
farfurii, căni, , un
pahar
- Ce lucruri are copilul? ... pentru că sunt
- De ce spune că este ale lui.
proprietar? ... le iubește, le
- Cum se comportă prețuiește, le
îngrijește.
copilul cu lucrurile

10
sale? Își notează titlul
lecției în caiete.

Anunț subiectul lecţiei : „


Relații şi atitudinea faţă de
lucruri”. Titlul va fi scris
pe tablă.
Voi analiza împreună cu Conversația Manual Frontală Observare
elevii imaginea cu elevi în sistematică
bănci la școală. Caiete Individuală
- Cui aparțin obiectele ...elevilor Explicația
de pe bănci?
- Ce atitudine trebuie să Coli flipchart
...trebuie să le Diagrama
aibă copiii față de
păstreze cu grijă Venn
aceste obiecte?
- Cui aparține mobilierul ...tuturor elevilor
O1
O2 clasei? care vor învăța în
Dirijarea
5. învățării O4 - Cum trebuie să se acea clasă
O5 poarte elevii cu ...cu grijă.
23 min
O6 obiectele din sala de
O7 clasă?
Își notează în
Vom nota la tablă și în caiete.
caiete:
Oamenii folosesc lucruri
personale ( care le
aparțin) și lucruri
comune (care aparțin
mai multor persoane).
Acestea trebuie folosite

11
cu grijă pentru a fi
păstrate mult timp și
utilizate de multe Formulează
persoane. răspunsuri.
(caiete și cărți
Care credeți că sunt îngrijite, jucării
lucrurile care vă aranjate frumos,
reprezintă, care dezvăluie ...)
celor din jur felul vostru Enumeră lucruri
de a fi? personale și
Prezint diagrama Venn. lucruri colective.

personale comune

L
U
C
Citesc textul de pe
R
coala flip-chart.
U
Vor fi împărțiți în
R
6 echipe.
I

Pe o coală flip-chart va fi
prezentat textul „Visul”. Răspund la
Fiecare grupă va aborda întrebări.
problema de discutat
dintr-o anumită Pălăriile
perspectivă: gânditoare
1.Pălăria roșie
(Sentimentalul)

12
Răspundeți la întrebări:
-De ce l-au părăsit în vis
lucrurile pe Dorel?
-De ce s-a înveselit când s-
a trezit? Își expun părerea.
-Ce a înțeles băiatul?

2.Pălăria
galbenă(Beneficiarul)
Ce părere ai? Scriu biletul.
-Cum s-a purtat copilul cu
lucrurile?
-Consultând dicționarul,
explicați de ce este
proprietarul lor. Completează
3.Pălăria verde listele.
(Creatorul)
-Ce credeți că ar vrea
lucrurile personale să-i Motivează de ce a
spună lui Viorel? greșit Dorel.
-Scrieți un bilet!

4.Pălăria albă
(Informatorul)
-Scrieți o listă cu lucrurile Găsesc soluții.
personale ale lui Dorel și o
listă cu lucruri comune. Stabilesc că în
jurul nostru sunt
5.Pălăria neagră lucruri strict
(Criticul) personale sau
Cine a greșit? De ce? lucruri pe care le
folosim cu toții.

13
6.Pălăria albastră Trebuie să
(Clarificatorul) manifestăm grijă
-Ce soluții ați găsi pentru față de lucruri
ca nici Dorel, nici alt copil pentru a le prelungi
să nu mai aibă un vis urât? existența și pentru
Îi dirijez să formuleze a ne folosi de ele
concluzia. cât mai mult timp.

a III-a fază: Fiecare


echipă îşi notează
răspunsurile faţă de
Studiu de caz – Atitudinea problemă Studiul de
faţă de lucruri caz
(grijă, brutalitate, proprietate) a IV-a fază: Se
I fază: Este expusă problema prezintă şi se
(Anexa ) discută
a II-a fază: Se lansează trei
întrebări la echipe diferite
1. Ce credeţi că i-a
determinat să se
comporte cu brutalitate
pe elevii clasei?
2. Cum ar fi trebuit să-şi
manifeste grija faţă de
lucrul care le aparţine?

14
3. Ce consecinţe credeţi că
a avut comportamentul
lor?

a IV-a fază: Se prezintă şi se


discută în grup
a V-a fază: Sinteza
ideilor: proprietatea
lucrurilor – lucrurile
care aparţin
colectivităţii (Ale cui
sunt lucrurile precum
parcul, şcoala,
mijloacele de transport
în comun, străzile…)

Vor descrie Conversația Fișe de lucru Frontală Observare


Se vor împărţi elevii în
obiectul ales după sistematică
patru grupe.
modelul dat.
Se vor enumera regulile Explicația Pe grupe
jocului.
Fiecare grupă îşi va alege
Obținerea Individuală
6. performanței O1 câte o fişă de lucru.
O2 Gândiți/
5 min Se va preciza timpul de lucrați în
lucru -5 ’. perechi/
Reprezentantul fiecărei comunicați
grupe va citi rezolvarea
exerciţiului.

15
Ascultă cântecul Conversația casetofon Frontală
Se fac aprecieri asupra ”Mi-e dragă
activității. școala”.
7. Încheierea lecției
1 min

16
 Ierarhia lucrurilor personale
- jucării
- stilou
- obiecte de îmbrăcăminte
- biblioteca personală
- caiete
- accesorii vestimentare
- instrumente muzicale
- medicamente
- calculator (PC)
- bicicletă/role
- oglindă

17
VISUL

Dorel este un copil neastâmpărat. La şcoală îl găseşti mereu între cei neatenţi, neascultători şi între cei care uită să-şi
facă datoria de elev. Saptămâna trecută când doamna învăţătoare nu era la şcoală, a distrus uşa din clasă.
Într-o zi am mers cu clasa la pădure. Ne-am oprit la marginea acesteia, pe malul râului.
Încântat de privelişte, Dorel s-a jucat mai întâi cu jucăriile aduse . Dar numai joacă nu se putea numi!... Le trântea şi o
maşinuţă chiar s-a desfăcut aproape. Când s-a plictisit de ele, s-a distrat aruncând în apă ambalaje găsite şi murdarindu-şi
hăinuţele .
Seara a ajuns acasă foarte obosit. Somnul l-a cuprins imediat ...
Se afla parcă într-o sală mare cu nişte personaje tare ciudate. Recunoscu jucăriile, hăinuţele şi ambalajele ... Şi ele l-au
recunoscut:
- Acesta este băieţelul care m-a trântit! spuse maşinuţa ce abia mai sufla.
- Şi noi îl recunoaştem , strigară ambalajele într-un glas. În loc să ne ducă la coşul de gunoi , el mai rău a făcut!
- Vor veni alţi copii şi vor repara răul făcut, dar noi ce ne facem?
Deodată au început să se apropie de el. Dorel a început să strige :
- Nu mai fac! Promit! Daţi-mi o şansă!... S-a trezit brusc. Visul îl puse pe gânduri.
Ce credeţi c-a făcut a doua zi?

 Studiu de caz

Copiii din clasa a V-a A sunt nişte elevi cu rezultate bune la învăţătură. Părinţii, doamna învăţătoare
şi domnii profesori i-au sfătuit mereu să fie liniştiţi la şcoală.
Anul acesta, într-o zi când doamna dirigintă nu era în şcoală, în timpul unei pauze, au rupt uşa clasei.

Ce credeţi că i-a determinat să se comporte cu brutalitate pe elevii clasei?


Cum ar fi trebuit să-şi manifeste grija faţă de lucrul care le aparţine?
Ce consecinţe credeţi că a avut comportamentul lor?

18
Fişă de lucru pe grupe

Deşi sunt un lucru …


Spuneţi tot ce ştiţi despre obiect, vorbind în numele lui:

Sunt un creion. Folosesc la scris. Îmi


place să stau în penar sau în mâna lui Alin.
Îmi place să fiu ascuţit, să scriu frumos, să
desenez. Nu-mi place să fiu aruncat, să fiu
ros, să n-am vârf, să înţep copiii.

19
20
21