Sunteți pe pagina 1din 6

Nr.

/Data
Tema instruirii SIMULARE INCENDIU
Locul desfăşurării
Responsabil Cadru tehnic PSI –
Aprobat Director –

Scop:Antrenarea si pregatirea intregului personal salariat privind modul de actiune la incendiu in


situatii de urgenta care impun evacuarea cladirii in care isi desfasoara activitatea,intrebuintarea
mijloacelor de stins incendiu(stingatoare,hidranti),reluarea activitatii dupa evacuare .
Prin exercitiu s-e urmareste :
-Verificarea modului de functionare a centralei de detectare/ alarmare incendiu.
-Constituirea, instruirea si modul de interventie a echipei de pompieri voluntari.
-Cunoasterea atributiilor :
- Cunoasterea atributiilor fiecarui angajat..
- Actiunea este coordonata in sucursala de cadrul tehnic PSI ;
-Verificarea modului de evacuare,prezenta la locul de adunare se face de catre Directorul
de sucursala.
Intervenţia se desfăşoara conform Planului de prevenire a situaţiei de urgenţă şi
capacitate de răspuns.

Pentru realizarea în bune condiţii a acţiunilor de protecţie a salariaţilor şi bunurilor


materiale conform prevederilor Regulamentului propriu, echipa de intervenţie pentru Situaţii
de Urgenţă organizează acţiuni de intervenţie şi protecţie în situaţii de urgenţă potrivit
procedurilor specifice fiecărui tip de situaţie de urgenţă.

Intervenţia echipei şi mijloacelor s-a organizat în scopul îndeplinirii misiunilor de


protecţie în cazul pericolului sau producerii situaţiilor de urgenţă care pot afecta întreg
teritoriul societăţii sau o parte din acesta, asigurându-se desfăşurarea în mod organizat şi
gradual a măsurilor de protecţie şi intervenţie, menţinerea ordinii şi liniştii publice, a unei
stări de spirit propice luării măsurilor de înlăturare a efectelor situaţiei de urgenţă.

Pregătirea angajaţilor pentru realizarea măsurilor de protecţie individuală şi de grup, s-


a realizat prin programul de instruire anuală în domeniul situaţiilor de urgenţă.

PREGATIREA EXERCITIULUI DE INCENDIU


Inainte de instiintarea personalului asupra desfasurarii exercitiului de incendiu,un
reprezentant al Sucursalei va identifica locatia exacta in care se afla centrala de alarma de
incendiu conform scenariului de siguranta la foc . In locul in care se afla alarma de incendiu
trbuie sa se asigure permanenta de catre o persoana desemnata de Directorul
Sucursalei(membru in echipa de interventie care are sarcina de alarmare ).Aceasta persoana
va pune in practica procedura de alarmare prin actionarea sistemul de alarma in momentul
aparitiei primului indiciu de incendiu si anuntarea serviciilor specializate de interventie in caz
de incendiu.
Dupa stabilirea detaliilor legate de momentul desfasurarii exercitiului de incendiu si
dupa localizarea panoului de actionare a alarmei de incendiu reprezentantul Sucursalei va
anunta intreg personalul asupra desfasurarii exercitiului de incendiu.

1
Persoana desemnata care face parte din echipa de interventie si care are sarcina de
evacuare personal va pune in practica procedura de evacuare a personalului prin pregatirea
prealabila a acestuia si care va avea in vedere :
● sa pastreze ordinea;
● sa nu intre in panica ;
● sa nu se inghesuie la usile de iesire ;
● sa opreasca toate echipamentele aflate in functiune in momentul declansarii alarmei
de incendiu .
Personalul trebuie sa identifice cit mai repede pe planurile de urgenta la incendiu
pozitionarea locului de munca,circulatiile interioare de salvare si iesirile de incendiu.Pe plan
sunt disponibile informatiile necesare in caz de incendiu :
● componenta echipei de interventie care are rol de :

 înştiinţarea şi alarmarea salariaţilor despre producerea incendiului. Prin aceasta


acţiune se comunică situaţia creată cu scopul de a asigura realizarea măsurilor de
protecţie, de a respecta regulile de comportare şi de a preveni instalarea panicii;

 evacuarea salariaţilor din zonele afectate de incendiu se realizează respectând


condiţiile şi regulile corespunzătoare acestei acţiuni;

 evacuarea şi izolarea materialelor posibil uşor inflamabile;

 folosirea hidrantului şi a stingătoarelor pentru stingerea incendiului;

 întreruperea alimentării cu energie electrică;


GRAFICUL DESFASURARII EXERCITIULUI
Loc desfasurare Mod de actiune
Ora Activitatea Participanti Responsabili
●Conducerea
Instruirea Sala de instruire Sucursalei ●Director
lucratorilor ●Cadru tehnic ●Cadru tehnic PSI
PSI
●Lucratori din
cadrul Sucursalei
stabilirea cailor de
Realizarea acces,de Isi indeplinesc
dispozitivului de evacuare,de Organizatorii sarcinile in punctele Conducatorul
coordonare si interventie si in care au fost exercitiului
conducere locuri de adunare desemnati sa observe
dupa terminarea desfasurarea
exercitiului exercitiului
Cladire Se va actiona butonul
ALARMA DE Tot personalul de alarma de incendiu
EVACUARE implicat si se va atentiona
personalul Sucursalei
ca acesta este
- Declansarea semnalul de incendiu
alarmei de
incendiu
Se anunta imediat
VERIFICARE directorul de
ALARMA sucursala, pentru a se Conducatorul
deplasa de urgenta la exercitiului
locul indicat.

2
In data de
……………………., Conducatorul
CONFIRMARE la ora …………, un exercitiului
ALARMA : angajat a observat ca
din patul de cabluri
situat deasupra
camerei server, iese
fum.

Membrii echipei de
interventie, inceteaza
Cladire orice activitate si se Conducatorul
deplaseaza in cel mai exercitiului
scurt timp la locul
incendiului

La locul respectiv,
membrii echipei de Conducatorul
interventie se dispun exercitiului
circular si izoleaza
perimetrul.
ALARMA
PERSONAL DE conform scenariului
INTERVENTIE de evacuare, intra
mesajul general de
evacuare a sucursalei
: Conducatorul
“ DOAMNELOR, exercitiului
DOMNILOR, Cadru tehnic PSI
STIMATI CLIENTI,
IN URMA UNUI
INCIDENT TEHNIC,
VA RUGAM SA
PARASITI BANCA
CU CALM PE
IESIREA DE
URGENTA CEA
MAI APROPIATA .
VA
MULTUMIM
PENTRU
INTELEGERE”

Echipa pentru - Se evacueaza intrega


evacuare bunuri cladire Conducatorul
este alertata. exercitiului

Evacuarea Caile de acces,de Tot personalul La auzul alarmei de Organizatorii


cladirii evacuare,de implicat incendiu,tot
interventie si personalul va parasi
locuri de adunare imediat cladirea.
dupa terminarea Dupa iesirea din
exercitiului cladire,intreg
personalul se va
aduna la locul
prestabilit de
adunare(intilnire) si
va astepta pina la
primirea unor noi
dispozitii .

3
Timpul de evacuare
va fi cronometrat.
(nu trebuie sa
depaseasca 2-3
minute pentru ultima
persoana )
Verificarea cladirii Cladire Organizatorii Directorul Sucursalei
pe nivele si Cadrul tehnic PSI
vor verifica toate
incintele Organizatorii
cladirii.Actiunea se
va incheia dupa ce
fiecare incapere a
cladirii a fost
verificata
Verificarea
prezentei pe Locuri prestabilite Organizatorii Efectuarea prezentei Organizatorii
locurile de adunare pentru adunare prin numarare a
lucratorilor

Prezentarea Locul de adunare Persoanele S-a efectuat un Cadru tehnic PSI


mijloacelor dupa evacuare desemnate pentru exercitiu practic de
individuale de prima interventie utilizare a
stins incendiu stingatorului de
incendiu
Incetarea Tot personalul Dupa finalizarea Conducatorul
exercitiului implicat exercitiului toti exercitiului
angajatii vor fi
anuntati de catre
organizatori ca vor
merge in sala de
instruire unde vor
raspunde la citeva
intrebari.

a) Intrebari adresate catre toti angajatii:


1. a fost util exercitiul ? DA / NU
2. s-a auzit suficient de bine semnalul de alarma de incendiu ? DA / NU
3. sunt bine amplasate amplasate planurile de evacuare in caz de incendiu ? DA / NU
b)Intrebari adresate membrilor echipei de interventie :
1.Afunctionat alarma de incendiu ? DA / NU
2.Stingatoarele se aflau in locurile indicate de indicatoarele de securitate ? DA / NU
3.S-au putut actiona hidrantii din dotare ? DA / NU
4.S-a putut intrerupe alimentarea curentului electric? DA / NU
5.S-a putut intrerupe alimentarea cu gaz. DA / NU

SE CONSIDERA FINALIZAT EXERCITIUL DUPA CE A FOST ANUNTATA CONDUCEREA SUCURSALEI


DE PRODUCEREA UNUI INCENDIU IN INCINTA SUCURSALEI
Elaborarea Conducerea Conducerea
concluziilor Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI

4
URMĂRILE SITUAŢIEI DE URGENŢĂ ŞI MĂSURILE LUATE PE
TERITORIUL SOCIETĂŢII
După stingerea incendiului a CADRU TEHNIC PSI raportat următoarele date:

1 Amploarea exactă a incendiului incendiu de mici dimensiuni


2 Cauzele producerii fenomenului aruncare ţigară nestinsă
3 Autorităţile şi forţele care au intervenit intervenţia salariaţilor cu echipamente şi
pentru limitarea şi lichidarea urmărilor materiale proprii de intervenţie
incendiului
4 Instituţii şi persoane implicate în implicarea salariaţilor
acordarea primelor ajutoare

PARTICIPANŢI LA SIMULARE
Nr. Numele şi prenumele Funcţia Semnătura Rezultat
crt. evaluare
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Decizii luate după simulare:

1 Operaţiuni care urmează a fi derulate în perioada afişarea în locuri vizibile a plăcuţelor cu „Fumatul
imediat următoare interzis”
2 Propuneri pentru acordarea ajutoarelor de
urgenţă şi solicitări de intervenţie din partea refacerea stocurilor de materiale de intervenţie
managementului
3 Volumul pierderilor materiale materii prime, echipament tehnic, semifabricate (ansamblu
superior)
4 Alterarea factorilor de mediu poluare aer
5 Apariţia unor evenimente nefavorabile acţiunilor nu au fost probleme în timpul simulării pentru
de intervenţie situaţia de urgenţă incendiu

Nr.
Acţiunea de monitorizare a desfasurarii exercitiului Mod de actiune
crt.
1 Se anunţă imediat personalul operativ cu atribuţii pentru intervenţii în caz
de incendiu prin alarma de inceput de incendiu DA /NU
2 Responsabilul din echipa de interventie va deconecta sursa de energie DA /NU
electrică care alimentează zona expusă incendiului.
3 Se face evacuarea personalului din zona de incendiu conform planului de DA /NU
evacuare.
4 În caz că există persoane accidentate, se acordă primul ajutor şi se asigură DA /NU
transportarea la cea mai apropiată unitate spitalicească.
5 Se întrerupe dacă este posibil sursa de incendiu/ explozie (limitarea şi DA /NU
reducerea ariei de răspândire) cu mijloacele specifice aflate în apropiere.
6 Se anunţă imediat Directorul Sucursalei DA /NU

5
Nr.
Acţiunea de monitorizare a desfasurarii exercitiului Mod de actiune
crt.
7 În cazul în care incendiul nu poate fi stins imediat cu mijloacele din dotare DA /NU
se anunţă Centrul de situaţii de urgenţă la telefon 112
8 Până la sosirea echipajelor de pompieri se intervine conform normelor PSI DA /NU
sub coordonarea şef echipă de intervenţie pentru limitarea răspândirii
incendiului.
9 Se face evacuarea DA /NU
10 În caz de accident se vor lua măsuri pentru a nu se modifica starea de fapt DA /NU
de la locul accidentului.
11 Se anunţă părţile interesate. DA /NU
12 Se curăţă locul producerii evenimentului după primirea aprobării. DA /NU
13 Se evaluează efectele asupra mediului. Director
CADRU TEHNIC PSI
14
CONCLUZII :
a.) exercitiul si-a atins scopul DA /NU
b.) timpul de evacuare a fost atins DA /NU_ < 1 min
c.) echipa de interventie isi cunoaste atributiunile ce le revin DA /NU
pentru interventie .
d.) mijloacele tehnice de aparare (stingatoare ,hidranti )au DA /NU
functionat corespunzator
e.) desfasurarea actiune de salvare si evacuare a persoanelor s-a DA /NU
incheiat fara evenimente .

15 Se iniţiază acţiuni corective:


INCLUDEREA IN PLANURILE ANUALE DE CHELTUIELI ALE Director
SUCURSALEI A CHELTUIELILOR DE ACHIZITII /REPERATII Cadru tehnic PSI
/VERIFICARI TEHNICE-echipamente specifice PSI

ELABORAT –Cadru tehnic PSI


Nume şi Prenume
Data
Semnătura