Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES VERBAL DE PROBE

NR .……. DATA …………………..

Incheiat la efectuarea probei de presiune si etanseitate,(la rece / la cald),(umplere si evacuare a apei


din circuit). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………...
aferenta instalatiei: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………...
Instalatia a fost executata conform proiect nr:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………...
Planselor si detaliilor nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………..
Agremente tehnice pentru: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………….
Certificate calitate pentru: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………..
Subsemnatii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………... din partea beneficiarului
………….. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din partea proiectantului
…………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .din partea santierului .
intruniti in comisie de efectuare a probei de presiune (etanseitate),(la rece / la cald), (umplere si
evacuare). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………….
constatam urmatoarele:
1.Constatari privind schema probei (natura fluidului, presiune, temperatura, durata etc.). . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………
2.Constatari privind desfasurarea probei si rezultatele ei, inclusiv curatirea circuitului (instalatiei) si
controlul vizual al: imbinarilor (lipite,filetate,sudate),punctelor fixe si al
dilatarilor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ………………………………...
Urmare a celor constatate mai sus se considera aceasta proba de presiune (etanseitate)
(la rece /la cald)(de umplere si evacuare ) ca fiind corespunzatoare cerintelor caietelor de sarcini si
normativelor: C56/85 si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………

BENEFICIAR PROIECTANT SEF SANTIER

EXECUTANT

RESPONSABIL CQ

S-ar putea să vă placă și