Sunteți pe pagina 1din 5

Lucrare de laborator 3.

1
Conf. dr. ing. Mihai BÎZOI

Lucrare de laborator 3.

Disciplina: Sisteme de operare


Specializarea: LAI II

I. Obiective.

- Prezentarea principalelor fişiere de configurare;


- Familiarizarea cu setul de comenzi de administrare.

II. Noţiuni teoretice.

Principalele fişiere de configurare.


/etc/HOSTNAME În acest fişier este salvat numele complet al calculatorului
gazdă (ex. 202_2.valahia.ro).
/etc/fstab Conţine informaţii referitoare la sistemele de fişiere utilizate
de maşina respectivă. Acest fişier este doar citit de aplicaţii;
modificările sunt făcute de administrator. Orice linie care
începe cu # este un comentariu.
/etc/group Este un fişier text care defineşte grupurile şi utilizatorii care
aparţin fiecărui grup.
/etc/host.conf Este un fişier de configuraţie specific librăriei care face
rezoluţia numelor.
/etc/hosts Este o tabelă statică cu numele hosturilor. Sintaxa unei linii
este următoarea:
<adresa IP> <nume host> <alias>
Funcţia acestui fişier este de a suplini un server de nume
(DNS).
/etc/hosts.allow Permite / interzice calculatoarelor gazda sau utilizatorilor
/etc/hosts.deny folosirea anumitor servicii pornite de super-serverul Internet
(inetd).
Lucrare de laborator 3. 2
Conf. dr. ing. Mihai BÎZOI

/etc/hosts.equiv Acest fişier permite sau interzice calculatoarelor gazda sau


utilizatorilor, folosirea comenzilor r (rlogin, rsh, rcp, etc.)
fără a utiliza parola.
/etc/inetd.conf Este fişierul de configurare al super-serverului Internet
(inetd). Folosind un singur demon (inetd) pentru invocarea
altor aplicaţii server este redusă încărcarea sistemului.
/etc/inittab Descrie care procese sunt pornite la iniţializarea sistemului şi
în timpul unor operaţii normale. Acest fişier este citit de init,
care la rândul sau este invocat de nucleul sistemului de
operare (kernel).
Init este părintele tuturor proceselor. Rolul sau principal este
de a crea procese utilizând un script de iniţializare specificat
în fişierul /etc/inittab.
Nivelurile de rulare (runlevels) sunt configurări software ale
sistemului care permit existenta unui anumit grup de procese.
Init creează procesele specifice fiecărui nivel de rulare în
baza configuraţiei din fişierul /etc/inittab. În principal există 8
niveluri de rulare: 0-6, S şi s. Nivelul 0 este folosit pentru a
opri sistemul (halt), 6 pentru restartare (reboot), iar 1
porneşte sistemul monoutilizator (single user mode). Nivelul
S nu este folosit în mod direct; este considerat un script de
iniţializare. Trecerea de la un nivel la celalalt se face de către
un utilizator privilegiat folosind comanda /sbin/telinit.
În nivelul S sau s, sistemul este pornit în modul
monoutilizator (single user mode); fişierul /etc/inittab nu este
necesar deoarece este invocată comanda /sbin/sulogin pe
/dev/console.
/etc/ld.so.conf Specifică locaţia librăriilor sistemului.
/etc/passwd Conţine informaţii referitoare la conturile utilizatorilor.
Lucrare de laborator 3. 3
Conf. dr. ing. Mihai BÎZOI

/etc/profile Este folosit de shell la iniţializare deoarece conţine


configuraţia iniţială pentru acesta.
/etc/resolv.conf Este un fişier de configuraţie folosit de anumite librarii sistem
la rezoluţia numelor TCP/IP. Acest fişier conţine adresele
serverelor de nume şi numele domeniului local.
/etc/securetty Aici sunt listate numele terminalelor de la care se poate
autentifică contul de administrare (root).
/etc/services Este un fişier text care conţine numele serviciilor Internet
cunoscute, protocolul şi portul folosit.
/etc/shadow Conţine parolele criptate ale utilizatorilor sistemului.
/etc/X11/xorg.conf Este fişierul de configuraţie al serverului X-Window.
sau
/etc/X11/XF86Config

III. Temă de laborator.

Comenzi de administrare.
arp Permite manipularea cache-ului arp.
#arp –a
depmod Depmod creează un fişier necesar încărcării corecte a modulelor
nucleului pe baza argumentelor liniei de comanda sau fişierele de
configuraţie.
Comanda /sbin/depmod -a este invocată într-unul din scripturile de
iniţializare pentru a se putea încărca modulele corect imediat după
iniţializare.
#depmod –v
fdisk Acest instrument software este folosit pentru modificarea tabelei de
partiţii.
#fdisk
fsck Verifică şi repară un sistem de fişiere Linux.
#fsck –A
halt Opreşte sistemul.
#halt
Lucrare de laborator 3. 4
Conf. dr. ing. Mihai BÎZOI

ifconfig Configurează o interfaţa de reţea. Este folosită de asemenea pentru a


configura interfeţele de reţea la iniţializarea sistemului. Executarea
comenzii fără argumente returnează informaţii referitoare la
adaptoarele de reţea utilizate.
#ifconfig eth0
init Controlează iniţializarea proceselor.
#init 1
insmod Instalează un modul care poate fi încărcat de nucleu (kernel).
#insmod iptables
installpkg Instalează / dezinstalează un pachet software Slackware.
removepkg
killall5 Trimite un semnal (terminare) tuturor proceselor cu excepţia
sesiunii curente.
#killall5
ldconfig Creează link-urile şi cache-urile necesare pentru librăriile partajate
în funcţie de directoarele specificate în /etc/ld.so.conf .
#ldconfig –v
lilo Instalează / dezinstalează managerul de boot.
#lilo –v
lsmod Afişează o listă cu toate modulele încărcate de nucleul sistemului de
operare.
#lsmod
lspci Afişează informaţii despre interfeţele PCI şi dispozitivele conectate
în sloturile PCI.
#lspci
mkfs Este folosită pentru a crea un sistem de fişiere Linux pe un
dispozitiv (uzual o partiţie).
#mkfs /dev/fd0
mkswap Creează o zonă de swap pe un dispozitiv sau fişier.
modprobe Instrument evoluat pentru manipularea modulelor încărcabile în
nucleu. Fără alte argumente face o verificare dacă modulul
specificat este compatibil cu nucleul; în caz afirmativ îl instalează.
#modprobe iptables
pkgtool Manipulează pachetele software ale unui sistem Slackware.
#pkgtool
reboot Restartează sistemul.
#reboot
rmmod Dezinstalează un modul încărcat în nucleu.
#rmmod iptables
route Manipulează tabela de rutare IP. Fără nici un argument afişează
tabela de rutare.
#route
Lucrare de laborator 3. 5
Conf. dr. ing. Mihai BÎZOI

shutdown Opreşte sistemul într-un mod sigur. Optiunea -h este folosită


pentru oprire, iar -r pentru restartare.
#shutdown -h now
sulogin Este invocată de init înainte de a permite accesul utilizatorului în
modul monoutilizator.
#sulogin
swapon / Activează / dezactivează dispozitivele de swap.
swapoff #swapon swapfile
telinit Comanda /sbin/telinit este un link pentru /sbin/init.
groupadd Aceste comenzi permit manipularea grupurilor de utilizatori din
groupdel sistem.
groupmod #group add stud
useradd Creează / şterge / schimbă (atributele) unui cont utilizator.
userdel #useradd -s /bin/false -m stud2
usermod #usermod -s /bin/bash stud2
#userdel -r stud2
passwd Este folosită pentru schimbarea parolei unui utilizator. Poate fi
invocată de orice utilizator.
$passwd

IV. Bibliografie selectivă.

[1] ***, The Slackware Linux Project, http://www.slackware.com;


[2] Abraham Silberschatz, Peter Galvin, Operating system concepts (5th edition),
1998;
[3] Andrew Tanenbaum, Modern Operating Systems (2nd Edition), 2001;

V. Concluzii.