Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

UNIVERSITATEA “VALAHIA” din TÂRGOVIŞTE


Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, Târgovişte, Dâmboviţa
Tel.: +40-245-220694; Fax: +40-245-220694
dppdvalahia@yahoo.com

Managementul clasei de elevi

Structură proiect educaţional

 Titlul proiectului
 Argument
 Durata
 Grup-ţintă
 Scopul proiectului
 Obiectivele proiectului
 Activităţi
 Resurse umane
 Resurse materiale
 Rezultate aşteptate

Sugestii teme:
 Rezolvarea conflictelor la nivelul clasei de elevi
 Prevenirea şi combaterea abandonului şcolar
 Demotivarea/scăderea motivaţiei pentru învăţare
 Oboseala şcolară
 Managementul timpului
 Evaluarea si examenele
 Stresul şcolar
 Fenomenul de bullying
 Comunicarea eficientă
 Conformarea la normele şcolare