Sunteți pe pagina 1din 1

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Nr. _____________/_____________

ADEVERINŢĂDE DISERTAŢIE
SUSŢINEREA LUCRĂRII
Prin prezenta confirmăm participarea d-nei ____________________________________
pentru absolvenţii seriei 2014 - 2016
la Studiile Postuniversitare de Specializare în Educaţie Tehnologică, organizate de DPPD al UTCB conform
Ordinului MEN nr. 3971/12 iunie 1998, în perioada 2001/2002 – anul I.
I se eliberează pentru a-i servi la ____________________________________________.

RECTOR, DIRECTOR,
Va avea loc în perioada
Prof. dr. ing. Petre PĂTRUŢ Prof. dr. Steliana TOMA

29 iunie 2016 – 02 iulie 2016

Programarea pe zile se face în


funcţie de coordonatorul lucrarii de disertaţie.
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Nr. _____________/_____________

ADEVERINŢĂ

Prin prezenta confirmăm înscrierea şi participarea d-nei (d-lui) ___________________________


___________________________________________________________________________________
la Cursurile Postuniversitare de Pregătire Psihopedagogică, organizate de DPPD al UTCB,
în perioada __________________________________-______.
I se eliberează pentru a-i servi la ____________________________________________.

RECTOR, DIRECTOR,

Prof. dr. ing. Petre PĂTRUŢ Prof. dr. Steliana TOMA