Sunteți pe pagina 1din 4

RAPORT

Număr elevi
Promovabilitate %
Nr. Înscrişi Prezenţi Absenţi Promovaţi Respinşi
Unitatea şcolară Sect. Total
crt.
urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural
B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Se trimite in format . xls(.xlsx) Termen: 5 iunie 2017


Unitatea şcolară
Sector

Nr / .05.2017
(Numarul de înregistrare din şcoala)

3. R A P O R T
Privind organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de matematică-
informatică 2017 - Colegiul/ Liceul…..

1. Examenul de atestare a competenţelor profesionale a absolvenţilor claselor de matematică-informatică s-a desfăşurat în data de .05.2015. Au fost respectate
prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de matematică-informatică
aprobată prin O.M. Nr. 4843/27.08.2009. Nu au fost incidente şi nici nereguli. Au fost respectate temele alese. Au fost prelucrate Normele de Protectia Muncii.

Responsabil catedră de informatică / comisie metodică Director


oala)
Unitatea şcolară
Sector

Nr. / .05.2017
(Numarul de înregistrare din şcoala)

Situaţie statistică privind rezultatele examenului de atestare ale competenţelor profesionale a absolvenţilor claselor de matematică-
informatică şi matematică-informatică, 2017 - Colegiul / Liceul………..

Total Nr. elevi promovaţi pe


Nr. Nr. elevi Profesor Nr. elevi Nr. elevi tranşe de medii
Unitatea şcolară Sector Clasa Specializarea elevi ai
Crt. înscrişi îndrumător prezenţi respinşi
clasei 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10
1 12D Matematică-informatică

Responsabil catedră de informatică / comisie metodică Director