Sunteți pe pagina 1din 12

MSP

1.Demografia -Definitie , Importanta pentru sanatatea publica.Surse de informatie demografica

Definitie:reprezinta știința care studiază populațiile umane,


mărimea, distribuția, structura și mișcarea acestora.

Importanta pentru sanatatea publica :

-obiectul Sănătății Publice îl constituie studiul stării de sănătate a populației;

-starea de sănătate a populației este influențată de o serie de factori printre care și structura
populației pe grupe de vârstă, pe sexe, pe ocupații, etc.;

-indicatorii utilizați în măsurarea stării de sănătate a populației au la numitor populația sub diferite
aspecte
-acțiunile de intervenție care vizează îmbunătățirea stării de sănătate, trebuie să aibă în vedere
caracteristicile

populației;

-sursa primară de informație pentru principalele evenimente demografice (nașterea, decesul) este
medicul care completează certificatul constatator al
nașterii sau decesului.

Surse de informatie demografica:

-Sistemul informațional al ţării –ofera date in legătură cu numărul și caracteristicile născuților vii
,născuților morți și decedaților.

-Statistica stării civile – înregistrează în mod continuu principalele evenimente


demografice:nașteri,decese,casatorii,

divorturi

-Birourile de evidenţă a populaţiei – aparțin Ministerului de Interne şi înregistrează pe Buletinul


statistic pentru schimbarea domiciliului mișcarea
populației cu schimbarea domiciliului stabil în momentul producerii ei. Aceste buletine sunt trimise la
INSSE unde datele sunt prelucrate.

-Anchetele demografice – sunt studii speciale ce servesc la aprofundarea elementelor de structura si


dinamică a populației
2.Statica populatiei -Numarul populatiei ,densitatea populatiei,structura populatiei

Numarul populatiei=numarul indivizilor dintr-o populatie

a) numarul inregistrat-determinat la recensaminte

b)numarul estimat - care deriva din recensaminte si alte date administrative

c)numarul proiectat - care estimeaza evolutia numerica viitoare a populatiei

Densitatea populatiei=marimea populatiei impartita la marimea suprafetei teritoriului

-nr indivizilor care locuiesc intr un anume teritoriu per km2

Structura populatiei

• Distribuția în funcție de sex Masc/feminin


• Distribuția în funcție de mediul de

rezidență urban/rural

• Piramida vârstelor

-Principalele grupe de vârstă (0-14, 15-39, 40-59, 60-X)


-Populația feminină în funcție de principalele grupe de vârstă

-Populația masculină în funcție de

principalele grupe de varsta


-Raportul sexelor = nr. femei/nr.bărbați

-Structura în funcție de anul nașterii

-Distribuția în funcție de rasă, etnie

3.Piramida varstelor (piramida populationala)-definitie.interpretarea(citirea) piramidei


populationale

Definitie:

Piramida varstelor= reprezentare grafică de tip histogramă (2 grafice așezate


spate în spate) partea stângă pentru sexul masculin, dreapta pentru sexul feminin, fiecare bară
orizontală

reprezentând populația pe o perioadă de cinci ani (cohorta)

Interpretarea piramidei populationale:

1. Dimensiunea bazei - natalitatea (bază largă înseamnă natalitate crescută, bază îngustă natalitate
redusă)

2. Asimetrie – diferențe între populația masculină și feminină

3. Margini - Concave indică mortalitate mare, convex indică mortalitate redusă

4. Margini neregulate, bombări - indică o anomalie demografică


4.Descrieti principalele tipuri de piramida populationala

a)”Triunghi” sau “accent circumflex”-populatie tanara ,baza larga ,alimentata in permanenta de o


natalitate ridicata si un varf ascutit ca urmare a unei ponderi scazute a populatiei varstince in
structura populatiei totale

b)”Amfora”,”Capita” sau”Stog” -tendinte de ingustare a bazei piramidei si de ingrosare progresiva a


varfului acesteia , anuntand instalarea unui proces de imbatranire demografica

c)”Clopot” sau “Urnă” -baza in comprimare si varful ingrosat ,ca urmare ,in primul caz diminuarii
efectivelor de tineri sub efectul scaderii ferme a ratelor de natalitate in timp indelungat si ,in al 2 lea
caz,reducerii mortalitatii ,atat la varstele tinere cat si la cele mijlocii, ceea ce a condus la cresterea
insemnata a sperantei de viata la 0 ani

d)”Trefla”-populatia in care ,dupa un accentuat proces de imbatranire demografica ,ar urma un


proces de reintinerire demografica ,prin cresterea natalitatii ca tendinta ferma

5.Natalitatea -surse de informatii.rata bruta de natalitate

Surse de informatii :

-natalitatea pentru nascutii vii este reprezentata de statistica starii civile

-atat nasterea unui nascut viu cat si cea a unui nascut mort se constata de catre medic , care
elibereaza certificatul constatator de nastere.Pe baza certificatului la starea civila se inregistreaza
nasterea si se inctomeste certificatul de nastere pentru nascutii vii si documentul -buletin statistic de
nastere- pentru nascutii vii , buletin care urmeaza a fi inaintat la Directia Regionala de Statistica
.Pentru nascutii morti ,la acelasi serviciu de stare civila , se elibereaza adeverinta de inhumare si se
completeaza buletinul statistic de nastere cu mentinunea “nascut mort” (fara prenume)

Natalitatea se masoara cu ajutorul RATEI BRUTE DE NATALITATE (RBN) care reprezinta raportul intre
numarul de nascuti vii si numarul de locuitori din perioada considerata.

Pentru calculul indicatorului este nevoie de numarul de nascuti vii si numarul de locuitori (fie nr de
locuitori de la 1 ianuarie ,fie nr de locuitori de la 1 iulie)

Formula: RBN=nr nn vii / nr locuitori x1000

6.Fertilitatea-Definitie.Rata generala a feritilatii.Rata specifica pe grupe de varsta a fertilitatii

Definitie-Reprezinta fenomenul demografic al frecventei nascutilor vii in subpopulatia feminina de


varsta fertila (15-49 ani)

Rata generala a fertilitatii (RGF) - frecventa nascutiilor vii la 1000 de femei de varsta fertila 15-49 ani

Formula: RGF=nr. nn vii/pop. feminina 15-49 ani x 1000

Rata specifica pe grupe de varsta a fertilitatii (RSFx) -Reprezinta raportul dintre numarul de nascuti
vii adusi pe lume de femeile de o anumita varsta (grupa de varsta) si numarul femeilor de varsta
(grupa de varsta) respectiva

Formula: RGF=nr. nn vii de femei de (grupa de varsta)/pop feminina de (grupa de varsta ) x 1000
7.Factori care influenteaza natalitatea si fertilitatea

* Factori demografici:

- distribuţia pe genuri a populaţiei;

- structura populaţiei, în special a populaţiei feminine pe grupe de varsta

- nupţialitatea (frecvența căsătoriilor într-o populație) şi divorţialitatea(instabilitatea familiei prin


divorţ)
* Factori medico-biologici:

- sterilitatea feminină (primară şi secundară);

-sterilitatea masculina

* Factori sociali:

- prelungirea şcolarizării;

- implicarea femeilor în activităţi socio-economice.

* Migraţia populaţiei - schimbarea comportamentului demografic


al populaţiei de la sate care a împrumutat destul de rapid comportamentul populaţiei de la oraş
caracterizat printr-un nivel
scăzut de reproducere).

* Factori legislativi:

- prevederile Codului Muncii şi Codului Familiei;

- sistemul de alocaţii pentru copii;

- programul de protecţie materno-infantilă;

* Factori subiectivi:

- atitudinea conştientă a cuplului faţă de reproducerea sa;


- atitudinea faţă de copii;

- Numărul de copii doriți, nr. copii realizați


- cunoaşterea şi folosirea mijloacelor şi metodelor contraceptive;

- motivaţiile subiective ale comportamentului demografic.


* Factori locali

- specificul dezvoltării istorice a zonei;

-religie

-nivel cultural

-obiceiuri locale
8.Mortalitatea :Definitie ,Surse de informatie

Defintie:Mortalitatea reprezintă componenta negativă a mişcării naturale


fiind fenomenul demografic al deceselor înregistrate într-o populaţie dată şi într-o perioadă dată de
timp (de obicei un an).

Surse de informaţii:

* Statistica demografică ce se bazează pe înregistrările totale şi continue ale deceselor la serviciul de


stare civilă pe baza certificatului constatator de deces, document completat de medicul care a
constatat decesul.
-adeverință de înhumare (sau incinerare)

-Certificat de deces

-Buletin statistic de deces

* Statistica curentă privind numărul populaţiei şi structura ei în funcţie

de o serie de variabile (sex, vârstă, mediu de rezidenţă etc).

9.Factori care influenteaza mortalitatea

-factori de mediu

-educatia si nivelul de cultura

-factorii economico-sociali

-sistem sanitar,tip de asigurare medicala,accesibilate la serviciile medicale

-factori demografici

-distributia venitului national ,bugetul alocat pentru alimentatie,bugetul alocat pentru asistenta
primara ,bugetul alocat pentru mediul ambiental

10.Rata bruta de mortalitate.Rate specifice de mortalitate

Rata bruta de mortalitate(RBM)-masoara frecventa deceselor la 1000 locuitori

Formula: RBM=nr decese/nr populatie x1000

Rate specifice de mortalitate (RSpM):

-pe genuri:form RSpM B,F=nr decese B,F / nr populatie B,F x1000

-pe grupe de varsta: form RSpM gr. varsta= nr decese gr varsta /nr populatie gr varsta x1000

-pe medii de rezidenta:RSpM u,R = nr decese u,R /nr populatie u,R x 1000

-cauze medicale de deces: RSpM cauza=nr decese cauza /nr populatie x1000
11.Mortalitatea infantila :Definitie.Rate specifice de mortalitate infantila

Definitie:Este definită ca fiind fenomenul demografic al deceselor 0-1 an

înregistrate în populaţia de născuţi vii, într-o perioadă dată de timp si intr-un teritoriu

Rate specifice de mortalitate infantila.

-In functie de grupa de varsta :

-Rata de mortalitate neonatala precoce (RM(0-6))

Formula : RM(0-6) = nr.decese(0-6)/nr.nascuti vii X 1000

-Rata de mortalitate neonatala tardiva (RM(7-27))

Formula : RM(7-27)=nr.decese(7-27)/nr.nascuti vii X 1000

-Rata de mortalitate neonatala (RM(0-27))

Formula : RM(0-27)=nr.decese(0-27)/nr.nascuti vii X 1000

-Rata de mortalitate postneonatala (RM(28-364))

Formula : RM(28-364)=nr.decese(28-364)/nr.nascuti X 1000

-In functie de mediul social (de rezidenta)

Formula : RM(0-1)U,R = nr.decese(0-1)U.R/nr.nascuti vii U.R X 1000

-In functie de cauza de deces RMI(Cauza)= nr.decese(0-1)cauza/nr.nascuti vii X 1000

12.Factori care influenteaza mortalitatea infantila

1.biosistemul mama-copil

Factori endogeni

* Care tin de mama:

- Varsta sub 19 sau peste 35 de ani

- Avorturi in antecedente

- Accidente in timpul nasterii

- Patologie generala si obstetricala

- Interventii obstetricale

* Care tin de copil :

- Greutate mica la nastere

- Genul

- Varsta

- Handicapuri biologice

Factori exogeni:
* Care tin de mama si copil:

- Intoxicatii

- Accidente

- Factori de mediu

2.Factori demografici:

- Planificarea familiala

- Variatii in evolutia natalitatii si fecunditatii

3.Factori care tin de familie:

- Starea civila a mamei

- Familie dezorganizata

- Alcoolismul

- Venitul familiei

- Nivel scazut de instructie

- Vagabontajul

- Conditii de locuit nesatisfacatoare

- Familii cu domiciliu nestabil

4.Factori economico-sociali si de mediu

- Venitul mediu economic al familiei

- Mediul din care provine mama

- Alimentatia sugarului

13 Mortalitatea materna-Definitie ,Cauze directe si indirecte

Definitie:Reprezinta decesul unei femei în cursul sarcinii sau într-o perioadă de 42 zile de la
terminarea sa, indiferent de durata sau localizarea sarcinii, produs prin orice cauză determinată sau
agravată de sarcină sau de îngrijirile pe care le-a solicitat, fără ca aceasta să fiej nici accidentală, nici
întâmplătoare.

1. Decese prin cauze obstetricale directe: sunt decesele care rezultă din complicaţiile obstetricale
(sarcină, naştere, lehuzie) intervenţii, tratament incorect sau printr-o înlănţuire de evenimente ce
rezultă din unul din factorii de mai sus.

2. Decese prin cauze obstetricale indirecte: sunt decesele care reprezintă consecinţa unor boli
preexistente sau unor afecţiuni apărute în cursul sarcinii, fără ca ele să fie datorate cauzelor
obstetricale directe, dar care au fost agravate prin efectele fiziologice ale sarcinii.

Având în vedere cauzele determinante cu totul diferite, decesele prin cauze obstetricale directe se
împart în: - decese materne prin avort; - decese materne prin risc obstetrical, care se referă în
principal la trei subgrupe: complicaţiile sarcinii, complicaţiile în cursul travaliului şi complicaţiile
lehuziei.
14 Incidenta-definitie. Rata bruta de incidenta. Rate specifice de incidenta

Definitie:Incidenţa îmbolnăvirii reprezintă fenomenul de masă care măsoară frecvenţa cu care apar
cazurile noi de boală într-o populaţie definită în perioada observată.

• Rata brută de incidenţă (RBI):

• Rate specifice de incidenţă (boli, grupe de boli, mediu de referinţă, gen, vârstă, clase sociale
ocupate):

15. Prevalenta :Definitie .Prevalenta de moment.Prevalenta de perioada

Definitie:Este fenomenul de masa al tuturor imbolnavirilor cazuri noi si vechi depistate si inregistrate
intr-o populatie data la un moment dat (prevalenta de moment) sau intr-o perioada de timp
(prevalenta de perioada)

Prevalenta de moment

RPmoment=nr cazuri de imbolnaviri existente la momentul definit/nr persoane existente x100

Prevalenta de perioada

RP perioada=nr cazuri de imbolnavire existente in perioada definita/nr persoane la 31 decembrie


x100

Indicele de evidenta se calculeaza la sfarsitul anului pentru fiecare boala

Rata de evidenta=nr cazuri de imbolnavire aflate in evidenta la sfarsitul anului / nr locuitori sfarsitul
anului x100

16.Factori care influenteaza prevalenta

Creșterea prevalenței poate fi influențată de:

•plecarea persoanelor sănătoase din populația studiată,

•apariția de noi cazuri de boală,

•puține vindecări,

•letalitate scăzută,

•mortalitate scăzută,

•durata mare a bolii,

•imigrarea bolnavilor,

•îmbunătățirea facilităților de diagnostic.

Scăderea prevalenței poate fi cauzată de:

•numărul redus de cazuri noi depistate,

•mortalitate crescută,

•durata scurtă a bolii,

•cazuri mai multe de vindecare,


•emigrarea bolnavilor,

•intrarea unui număr de persoane sănătoase în populația studiată.

17. Factori care afectează incidența

1. Apariția unui nou factor de risc - Contraceptivele si tromboembolismul - Aditivii din hrană si cancer
- Apariția de noi virusuri

2. Modificarea virulenței - Mutații ale virusurilor gripale si gripa - Rezistența la antituberculoase si


MDR TBC

3. Schimbarea patternului intervențiilor - Eradicarea poliomielitei si poliomielita - Salubrizarea


mediului si bolile datorate poluării solului, apei (dizenterie, gastroenterite, TBC)

4. Modificarea patternului populațional - Îmbătrânirea populației si bolile degenerative, cancere

5. Îmbunătățirea sistemului de raportare și supraveghere - Creșterea raportării si creșterea


incidenței - Monitorizarea stadiilor incipiente si creșterea incidenței

Factori care afectează incidența

6. Screeningul

Screening ->detecția precoce a bolilor->Creșterea incidenței

7. Apariția de noi teste diagnostice Noi teste diagnostice

Crește numărul cazurilor detectate

Creșterea incidenței

Factori care afectează incidența

8. Migrația selectivă

Inundații sau foamete

18.Indicatori pentru monitorizarea sanatatii orale a copiilor ai adolescentilor

-periaj zilnic cu pasta de dinti cu fluor

-ingrijirea preventiva a femeilor gravide

-cunostintele mamei privind importanta pastei de dinti fluorurate in prevenirea cariilor copilului

-rata de expunere la fluorizare

-programe preventive de sanatate orala in gradinite

-scoli cu programe centrate pe periaj zilnic cu pasta de dinti cu fluor

-gradul de acoperire al programului de screening privind sanatatea orala

-acoperirea cu tratamente ortodontice

-carii aparute in primii ani ai copilariei

-carierea primului molar permanent la copii


-fluoroza dentara

19 Indicatori pentru monitorizarea sănătăţii orale a populaţiei generale

-Aportul zilnic de alimente şi băuturi

-Prevalenţa consumului de tutun

-Accesul geografic la îngrijiri medicale de sănătate orală

-Accesul la serviciile primare de sănătate orală

-Control stomatologic în ultimile 12 luni

-Motivul ultimei vizite la dentist

-Motivul nevizitării dentistului în ultimii doi ani

-Renuntarea la fumat

-Prevalenţa cariilor netratate

-Evaluarea sanatatii parodontale

-Prevalenta protezelor dentare

-Absenta cariilor dentare

-Severitatea cariilor dentare

-Severitatea afectiunilor parodontale

-Cancer al cavitatii bucale

-Prevalenta ocluziei functionale

-Prevalenta edentatiei

-Numarul dintilor naturali prezenti

20. Indicatori pentru monitorizarea sistemelor de sănătate orală:

-Costul serviciilor de sănătate orală

-Procentul din produsul intern brut alocat cheltuielilor pentru serviciile de sănătate orală

-Medici dentişti şi alţi furnizori de servicii medicale de sănătate orală

-Satisfacţia faţă de calitatea îngrijirilor furnizate

-Satisfacţia faţă de remuneraţia obţinută


21.Probleme prioritare de sanatate publica in medicina dentara- CARIA DENTARA

Caria dentara este o boala plurifactoriala,cu o etiopatogenie complexa.

Evolutia morbiditatii determinate de caria dentara :

-caria dentara a fost cunoscuta inca din cele mai vechi timpuri

-policaria exista inca din mezo si neolitic

-caria dintilor temporari,care s-a dezvolotat mai lent decat cea a dintilor permanenti,a fost ,de
asemenea , observata in mezolitic si neolitic ,in proportie de 50%

-in epoca noastra ,prevalenta cariei a atins valori maxime

22.Probleme prioritare de sanatate publica in medicina dentara -BOALA PARODONTALA

Definirea bolii parodontale

• Boala parodontală e o afecţiune cronică cu caracter inflamator caracterizată din punct de vedere
anatomopatologic prin distrucţia progresivă a tuturor elementelor parodonţiului, iar din punct de
vedere clinic prin: mobilizarea, migrarea şi pierderea capacităţii funcţionale a dinţilor, ducând în final
la pierderea acestora de pe arcadă cu dispariţia concomitentă şi a parodonţiului marginal.

-datele epidemiologice oficiale OMS au relevat ca din aproximativ 90 de milioane adulti examinati ce
mai aveau dinti ,2 din 4 dinti prezentau semne de afectare pardontala usoara sau moderata ,iar 1 din
4 distructie avansata a osului alveolar si a celorlalte tesuturi de sustinere care au determinat
mobilizarea si extractia dintilor

Paralel cu cercetarile epidemiologice pe plan mondial au fost facute studii asemanatoare si in tara
noastra ,in vederea evaluarii incidentei si prevalentei actiunilor parodontale ,pe baza carora se poate
actiona in mod corespunzator atat in sensul prevenirii cat si in cel al tratamentului acestora

La varsta scoala 30% dintre copii prezinta gingivite.

In comparatie cu caria dentara care afecteaza mai mult varstele tinere cuprinse intre 12-35 ani
,parodontopatia se manifesta mai mult dupa varsta de 35 de ani ,pierderea dintilor crescand odata cu
varsta datorita acestei cauze
23.Probleme prioritare de sanatate publica in medicina dentara-CANCERUL ORAL

Cancerul oral este una dintre neoplaziile grave care determina disablitati care scad semnificativ
calitatea vietii individului.

Cancerul oro facial este o boala multifactoriala.

Frecventa tumorilor maligne oro faciale este in continua crestere peste 90% din cazurile noi de
cancer oral apar dupa varsta de 45 ani.Frecventa neoplaziei este mai mare la sexul masculin si este
asociata cu tabagismul si consumul cronic de alcool.

Incidenta afectiunilor neoplazice orale este semnificativ mai ridicata in tarile mai putin dezvoltate ale
lumii.

In tara noastra peste 5%din totatul neoplaziilor reprezinta forme de cancer oral dintre tumorile
maligne orale ,tumorile maligne ale buzei ocupa primul loc ca frecventa ,fiind localizate cel mai
frecvent la buza inferioara.Tumorile maligne ale planseului bucal prezinta locul al 2 lea intre
cancerele cavitatii orale si apare in special la barbati fumatori si/sau consumatori cronici de alcool
dupa varsta de 45 ani

24.Cabinetul de medicina dentara -componenta minima

-Sala de aşteptare se va amenaja astfel încât fiecare loc de şedere să beneficieze de o suprafaţă
minimă de 1/1,5 mp/persoană, în cazul cabinetelor pentru adulţi, şi 1,5/2 mp/persoană, în cazul
cabinetelor pentru copii (inclusiv persoana însoţitoare).

-Cabinetul de consultaţii propriu-zis va avea o suprafaţă minimă de 9 mp şi acces la o chiuvetă


racordată la apă curentă, caldă şi rece.

-Sala de tratamente, cu o suprafaţă minimă de 9 mp, va fi special amenajată şi dotată cu o chiuvetă


racordată la apă curentă rece şi caldă.

25.Cabinetul de medicina dentara-Norme de igiena

-Asigurarea cu apa potabila


-Racordarea la reteaua de canalizare a localitatii
-asiguarea unui microclimat corespunzator
-asigurarea cu materiale pentru efectuarea curateniei
-deseurile rezultate in urma activitatiilor medicale vor fi colectate ,depozitate ,evacuate si
neutralizate conform prevederilor legale in vigoare
-asiguarea iluminarii naturale si artificiale necesare desfasurarii in conditii optime a activitatii de
medicina dentara
-asigurarea limitarii zgomotului sub normele admise si/sau asiguarea protectiei anti-fonice eficiente
in interiorul si in afara cabinetelor
-asigurarea cu dezinfectante,antiseptice si decontaminante autorizate inregistrate de Comisa
Nationala pentru Produse Biocide
-asigurarea instruirii permanente a personalului medico sanitar privind precautiile universale
-asigurarea de echipament de protectie specific pentru intregul personal ,in conformitate cu legislatia
in vigoare