Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECȚIE

DATA: 10.03.2015
CLASA: a III-a A
ŞCOALA: Școala gimnazială nr.
INVĂȚĂTOR:
ARIA CURRICULARĂ: Tehnologii
OBIECTUL: Educaţie tehnologică
SUBIECTUL : “Soarele”
TIPUL LECŢIEI : formare de priceperi şi deprinderi

Scopul lectiei:
 Aplicarea unor tehnici de prelucrare a materialelor utilizând instrumente şi ustensile adecvate;
 Aprecierea intuitivă a calităţii unor materiale folosite sau a unui produs finit;
 Dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul realizării unor produse.

Obiective operationale:
O1 - să identifice rolul fiecărui material didactic de pe bancă în realizarea lucrării;
O2 - să stabilească tehnica de lucru prin care poate obţine un produs finit;
O3 - să asambleze corect părţile componente pentru realizarea produsului final;
O4 - să aprecieze calitatea produsului finit, în funcţie de criterii simple date, prin raportare la produsul model.
Strategii didactice:
 metode şi procedee: observarea dirijată; explicaţia; conversaţia; demonstraţia; activitatea independentă; exerciţiul
( tăiere, de lipire, de asamblare).
 mijloace de invătămant: cd-uri, carton colorat, șablon, foarfece, aracet, dopuri de sticla.
 forme de organizare: frontal, pe perechi .

Forme si tehnici de evaluare:


 observarea sistematică, proba practică

Bibliografie:

 Programa şcolarǎ aprobatǎ cu O.M. nr. 4686 / 05.08.2003


 Stoica Daniela , Abilitǎţi practice- clasele I - IV , Editura Carminis, Bucureşti, 2003.
 Faliboga Violeta, Ghergu Virginia, Abilitǎţi practice- clasele I - IV. Ghid metodic , Editura Axxa, 2001.
Strategii didactice
Nr. Secvențele Ob. Conținutul științific al lecției
crt. instruirii op. Metode și Mijloace de Forme de Evaluare
procedee învățământ organizare
1. Moment Asigur climatul adecvat desfăşurării lecţiei și pregătesc conversația aracet , frontal observația
organizatoric materialele necesare. foarfece, autocontrol
hârtie
colorată,
cd-uri
2. Captarea atenţiei Pentru păstrarea curată a mediului în care trăim trebuie să conversația frontal obs.
găsim modalități de refolosire a materialelor nefolositoare. sistematică

3. Actualizarea O1 Evidențiez importanța reciclării materialelor . conversația frontal


cunoştinţelor explicația
brainstormin
g
4. Anunţarea temei Informez elevii asupra conţinutului învăţării şi a nivelului explicația frontal
şi a obiectivelor performanţelor aşteptate. Lucrarea trebuie să aibă, la final,
un aspect plăcut, îngrijit şi să fie realizată prin tehnici
combinate de lucru. Sugerez elevilor să dovedească
iniţiativă, să aplice idei personale în realizarea produsului.

5. Dirijarea învățării O2 Prezentarea și intuirea modelului observația ,,soarele" – frontal obs.


Prezint elevilor lucrarea. Observă materialele folosite în conversația lucrare sistematică
realizarea ei : un cd, carton colorat galben și negru, marker model
negru, aracet, foarfece.
Explicarea şi demonstrarea observația -un cd vechi frontal
(execuţia model) explicația - carton
Demonstrez modul de realizare al lucrării : conversația colorat
- decupăm pe contur razele soarelui; demonstrația -aracet
- aplicăm cu pensula un strat subțire de aracet pe fiecare instructajul -dop
rază în parte și le aplicăm pe cd ; verbal -foarfece
- decupăm după șablon și aplicăm pe cd ochelarii descrierea
- aplicăm cu pensula un strat subțire de aracet pe dopul din observația
plastic (nasul) conversația
- desenăm cu ajutorul cariocii gura.

Executarea lucrării
Atrag atenţia elevilor că trebuie să lucreze îngrijit, în
linişte .
Asigur fondul muzical. calculator -obs.
Urmăresc executarea corectă a lucrării: corectez greşelile exercițiul CD pe echipe sistematică
O3 observate, dau explicaţii individuale suplimentare, ajut individual -aprecierea
elevii mai puţin îndemânatici. verbală

6. Analiza şi Dirijez elevii să îşi expună lucrările pe suport. explicația -lucrările frontal -aprecierea
aprecierea Desemnez doi elevi care vor selecta şi analiza câteva conversația elevilor individual verbală
lucrărilor lucrări. observația
Ofer criterii de analiză privind obţinerea efectelor estetice
dorite:
- respectarea temei şi a subiectului;
O4 - corectitudinea aplicării tehnicilor de lucru (tăierea pe
contur a hârtiei, lipirea îngrijită, , asamblarea corectă a
razelor și a celorlalte elemente);
- acurateţea realizării;
- originalitatea lucrării.
Solicit elevii pentru a-şi autoevalua lucrările
confecţionate.
Acord calificative pentru câteva lucrări.
7. Încheierea Închei cu aprecieri colective şi individuale asupra explicația frontal
activităţii modului de lucru şi participării la activitate. conversația