Sunteți pe pagina 1din 4

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

EVALUARE FINALA
1. Încercuiește imaginea corespunzătoare enunțului Gospodarul a pus vulpea peste peștele din
car. Numerotează imaginile în ordinea în care s-au petrecut întâmplările.

2. Scrie în casete numărul de cuvinte din care sunt alcătuite propozițiile următoare:

3. Scrie în casete numărul de silabe al cuvintelor reprezentate în imaginile de mai jos:

4. Colorează cu roșu sunetul r din cuvintele sugerate de imaginile următoare:


COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

5. Unește cu o linie fiecare literă mare de tipar cu litera mică corespunzătoare, ca în model.

6. Asociază cu imaginile cuvintele potrivite de pe etichete:

7. Scrie litera inițială a cuvintelor sugerate de imagini, ca în modelul dat:

___________________________________________________________________
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Barem de corectare și apreciere

Itemul Calificativul
Realizat În curs de realizare Nerealizat
1 Identifică imaginea Identifică imaginea Identifică imaginea
corespunzătoare enunțului corespunzătoare enunțului corespunzătoare enunțului
audiat și stabilește corect audiat și ordonează corect audiat sau ordonează
ordinea întâmplărilor pe primele două imagini sau corect doar primele două
baza suportului intuitiv. stabilește corect ordinea imagini.
întâmplărilor pe baza
suportului intuitiv.

2 Scrie corect numărul Scrie corect numărul Scrie corect numărul


cuvintelor care intră în cuvintelor din care sunt cuvintelor din care este
alcătuirea celor trei alcătuite două dintre alcătuită una dintre
propoziții. propozițiile date. propoziții.

3 Identifică numărul silabelor Identifică numărul silabelor Identifică numărul silabelor


în toate cele cinci situații în patru dintre situațiile date. în cel puțin două dintre
date. situațiile date.

4 Marchează corect, prin Marchează corect, prin Marchează corect, prin


colorare, sunetul cerut în colorare, sunetul cerut în cel colorare, sunetul cerut în
toate cele patru situații puțin trei dintre situațiile cel puțin două dintre
date. date. situațiile date.

5 Asociază litera mare cu Asociază litera mare cu litera Asociază litera mare cu
litera mică corespunzătoare mică corespunzătoare în cel litera mică
în toate cele unsprezece puțin opt dintre cazurile corespunzătoare în cel
cazuri. date. puțin cinci dintre cazurile
date.

6 Stabilește corect Stabilește corect Stabilește corect


corespondențe în toate corespondențe în patru corespondențe în cel puțin
cele cinci cazuri date. dintre cazurile date. două dintre cazurile date.

7 Identifică corect litera Identifică corect litera inițială Identifică corect litera
inițială în toate cele șase în patru dintre situațiile date. inițială în cel puțin două
situații date. dintre situațiile date.

ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR
MATRICEA ITEM-ELEV
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Nr. Itemul I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Calificativ
crt. Numele elevului

TOTAL ITEMI REALIZAȚI

S-ar putea să vă placă și