Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE


UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE LITERE
Str. A. I. Cuza, nr. 13; tel: +40251414468

CALENDARUL ÎNSCRIERII LA EXAMENUL DE


LICENŢĂ / DISERTAŢIE / ABSOLVIRE
SESIUNEA IULIE 2019
ÎNSCRIEREA PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ / DISERTAŢIE/ABSOLVIRE se
face cu:
- lucrarea de licenţă / disertaţie/absolvire (coperta lucrării să fie pentru sesiunea iulie
2019)
- carte de identitate şi carnet de student
- referatul profesorului asupra lucrării cu nota propusă (fără a fi legat în lucrare)
- o cerere care se poate descarca de pe site-ul facultăţii:
https://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/Invatamant/Licenta/cerere_inscriere_lice
nta_disertatie_absolvire_iulie_2019.pdf (cuprinde declaraţia privind originalitatea lucrării)
după cum urmează:

marți 18.06.2019: 1000 - 1400


miercuri 19.06.2019: 0900 - 1300
Specializarea sala
LICENŢĂ
Limba si literatura română – o limbă şi literatură modernă / Limba şi literatura
310
latină – ZI
Limba si literatura română – o limbă şi literatură modernă – I.D. 310
Limba şi literatura engleză – o limbă şi literatură modernă / Limba şi literatura latină 209
Limba şi literatura franceză – o limbă şi literatură modernă / Limba şi literatura
211
latină
Traducere şi interpretare (engleză, franceză) 211
Comunicare şi relaţii publice 026
Jurnalism 207
Pedagogia învățământului primar și preșcolar 207
Artele spectacolului (actorie)
Departamentul de
Muzică
Arte,
Interpretare muzicală – canto
Str. Transilvania
Interpretare muzicală – instrumente
MASTER
Traducere și terminologie în context european (engleză, franceză / germană) 211
Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon 211
Management educaţional 207
Paradigme ale comunicării organizaţionale 026
Studii de limba și literatura română 310
Studii de limba engleză și literaturi anglo-americane 209
Arta actorului Departamentul de
Artă muzicală românească contemporană Arte,
Str. Transilvania
CONVERSIE
Pedagogia învățământului primar și preșcolar 026
Conversie în Limba și literatura engleză 209

DECAN,
conf.univ.dr. Anamaria Magdalena PREDA