Sunteți pe pagina 1din 6

EXECUTAREA SAPATURILOR MANUALE SI MECANIZATE

1. ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA


Executantul este obligat sa verifice daca natura terenului corespunde prevederilor
din proiect si cand conducatorul locului de munca constata nepotriviri (pamant cu
caracteristici diferite, infiltrații puternice, suprafețe de alunecare etc.) va anunta seful
ierarhic, care va anunta beneficiarul lucrarii pentru a cere proiectantului schimbarea
solutiei.
Inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi de orice fel, beneficiarul va preda
executantului amplasamentul si instalatiile subterane existente (fundatii, conducte,
cabluri electrice, canale de protectie pentru cabluri de forta sau telecomunicatii,
canale acoperite pentru scurgeri sau pentru protectia unor conducte), pentru a se
putea lua masurile necesare de securitatea muncii.

Cand exista asemenea instalatii subterane, lucrarile de sapatura trebuie sa se


execute sub o supraveghere tehnica permanenta, conducatorul locului de munca
luand toate masurile de precautie, si numai dupa instruirea muncitorilor care executa
aceste lucrari, cu privire la metodele de lucru sigure.
Daca in urma sapaturilor sunt descoperite instalatii subterane nesemnalate in
prealabil, se va opri lucrul si se va stabili precis natura instalatiilor subterane si felul
cum sunt amplasate, dupa care conducatorul procesului de munca va lua masuri
pentru evitarea avarierii acestor instalatii si pentru eliminarea pericolelor.
Daca la executarea sapaturilor, se detecteaza gaze sau alte substante periculoase,
ori se constata lipsa de oxigen, conducatorul procesului de munca va evacua
muncitorii, instiintand coordonatorul de lucrare, care, pentru continuarea lucrului, va
lua masuri de eliminare a cauzelor ce ar putea produce accidente de munca sau
imbolnaviri profesionale.
Sapaturile vor fi executate astfel incat sa fie prevenita prabusirea peretilor
sapaturilor. In acest scop, pereții sapaturilor vor fi :
-sapati in taluz
-verticali si apoi vor fi consolidati cu sustineri corespunzatoare naturii rocilor si
procedeului de sapare aplicat.
Sapaturile vor fi semnalizate si marcate vizibil si vor fi prevazute cu dispozitive de
protectie corespunzatoare pentru prevenirea caderii in gol atat pe zi cat si pe noapte
a mijloacelor de transport, a persoanelor sau animalelor in conformitate cu
prevederile din proiect.
Sapaturile vor fi executate in cel mai scurt timp posibil, dupa care se va executa
lucrarea pentru care s-au facut aceste sapaturi.
La executarea tuturor sapaturilor, manuale sau mecanice, se vor prevedea
urmatoarele conditii minime de protectia muncii:
- nu va fi permisa formarea iesirilor in consola ('cozoroace' sau 'tumbe');
- starea de echilihru a terenului si a sustinerilor va fi tinuta permanent sub
supraveghere de catre un membru al echipei de sapatori
- vor fi indepartate de pe taluze, bucatile de roca desprinse sau care tind sa
se desprinda si sa cada ('copturi') ;
- angajatii vor fi dotati cu echipamentul de protectie necesar executarii
lucrarilor in conditii de securitate.
La executarea sapaturilor prin procedee mecanice, se vor lua si urmatoarele masuri:
- se vor pune la dispozitia angajatilor instructiuni de lucru in conditii de
securitate a muncii, pentru fiecare utilaj folosit;
- nu se va permite accesul angajatilor deasupra frontului de lucru, in limitele
taluzului natural al rocilor sau in raza de actiune a utilajelor.
In apropierea locurilor unde se executa sapaturi, in zona prismei de alunecare a
terenului, este interzisa instalarea si circulatia vehiculelor sau a utilajelor,
amplasarea troliilor si a altor dispozitive.
Amplasarea utilajelor si a mecanismelor care produc vibratii in functionare, precum
si circulatia vehiculelor si a utilajelor de constructie in zona prismei de alunecare a
terenului, in cazul peretilor sprijiniti, este permisa cu conditia verificarii prealabile prin
calcul, a rezistentei sprijinirii si a luarii tuturor masurilor de protectie a muncii. In
calculul efectuat, trebuie sa se tina seama atat de marimea sarcinilor, cat si de
solicitarile dinamice.
Viteza de circulatie, a mijloacelor de productie, trebuie sa fie de cel mult 5 km/ora.
Pamantul provenit din sapaturi trebuie asezat la o distanta de cel putin 0,5 m de la
marginea peretilor sapaturii.
Este interzisa asezarea stivelor de materiale de-a lungul marginii de sus a gropii sau
a santului, la o distanta mai mica de 0,75 m de la margine.
Este interzisa saparea manuala a pamantului in galerie (metoda 'tumbelor') sau prin
subminare. Daca, eventual, se formeaza iesinduri in consola, sau daca in timpul
saparii taluzelor se descopera bolovani izolati, muncitorii trebuie evacuati din aceste
locuri periculoase, urmand ca iesindurile in consola sa fie daramate si bolovanii sa
fie coborati, cu grija, in fundul gropii, de unde vor fi evacuati.
Conducatorul locului de munca trebuie sa supravegheze starea terenului, cand sunt
posibile surpari sau alunecari ale pamantului. Nu se va incepe lucrul fara o verificare
prealabila a terenului. Cand se constata crapaturi longitudinale, paralele cu marginea
sapaturii, se evacueaza muncitorii si utilajele, se consolideaza terenul si numai dupa
aceasta se reincepe lucrul.
Pentru coborarea lucratorilor in gropile sapate pentru fundatii, in santuri late, etc.,
mai adanci de l m, se vor folosi scari sau rampe de acces, pentru coborarea
lucratorilor in santuri inguste, se vor folosi scari rezemate, mobile. Numarul de rampe
de acces (scari) si locul de amplasare vor fi astfel alese incat sa permita evacuarea
rapida a muncitorilor in caz de pericol. Se interzice coborarea pe spraituri sau pe
consolidarile peretilor sapaturii.
Cand pamantul se arunca din gropile sapate sau din santuri mai adanci de 2 m, pe
podine situate la diferite niveluri, podinele trebuie sa fie bine fixate si rezistente la
incarcaturile pe care trebuie sa le suporte. Podinele trebuiesa aiba o latime de cel
putin 0,75 m si sa fie situate la o distanta intre ele, pe verticala, de max. 1,5 m.
La folosirea motopompelor sau electropompelor se vor respecta Normele de
securitate a muncii pentru utilajele respective.
Carcasele motoarelor electrice ale electropompelor se vor lega la pamint. Se vor
folosi numai cabluri electrice in manta de cauciuc si care vor fi asezate astfel incat sa
nu poata fi calcate, lovite si sa nu vina in contact cu piesele in miscare ale
mecanismelor sau utilajelor.
Pompele folosite la epuismente vor fi astfel asezate, incat sa nu impiedice circulatia
pe schela sau pe platformele de lucru.
In cazul in care sunt necesare mai multe pompe, se va lasa un spatiu suficient
pentru executarea operatiilor de pornire sau de intretinere a fiecareia.
2.SAPATURA IN TEREN CU PERETI NESPRIJINITI
Saparea gropilor de fundatie si a santurilor cu adancime redusa, care nu intrece
dimensiunile aratate mai jos, in terenuri cu umiditate naturala si in care nu exista ape
freatice, poate fi executata cu pereti verticali fara consolidari, in urmatoarele terenuri:
- teren usor (nisip, umpluturi etc.) la o adancime maxima de 0,75 m;
- teren mijlociu (se sapa cu cazmaua si, partial, cu tarnacopul) la 1,25 m;
- teren tare (se sapa cu tarnacopul si cazmaua) la 2,0 m.;
- teren foarte tare (se lucreaza cu ranga, tarnacopul, spitul, baroase etc., insa
fara exploziv), la 2,00 m.
Sapaturile pentru gropi si santuri se pot executa cu peretii nesprijiniti, in taluz, numai
daca:
- pamantul are umiditate naturala;
- sapatura nu sta deschisa mult timp;
- panta taluzului realizat prin sapare este mai mica decat panta taluzului natural al
terenului.
Inclinarea maxima admisa a taluzurilor sapaturilor si santurilor in terenuri cu
umiditate naturali, in cazul in care nu exista ape subterane este prezentata in tabelul
de mai jos:

Felul
La o adancime a sapaturii,
terenului
Pana la 3 m Mai mare de 3 m
Raportul
Unghiul dintre Unghiul
Raportul
dintre dintre
dintre
directia directia
inaltimea
taluzului si taluzului si
taluzlui si
proiectia inaltimea proiectia
proiectia
orizontala a taluzului si orizontala a
orizontala a
taluzului, in proiectia taluzului, in
taluzului.
grade. orizontala a grade.
taluzului.
Teren de
umplutura,
39 1:1,25 34 1: 1,50
nisip,
pietris
Nisip
56 1:0,67 45 1:1
argilos
Argila
56 1 :0,67 56 1:0,75
Nisipoasa
Argile 63 1 :0,50 53 1:0,67
Loess
63 1 :0,50 53 1:0,67
uscat
Inclinarea taluzului sapaturilor pentru terenuri argilo-nisipoase si argiloase
supraumidificate cu apa provenita din ploi, topirea zapezii etc. trebuie redusa in
comparatie cu valorile indicate in tabelul de mai sus.
Continuarea lucrarilor de sapaturi care se executa cu peretii in taluz (fara sprijiniri)
dar care au fost supuse umidificarii este permisa cu conditia luarii masurilor de
evitarea a surparii cum ar fi:
-Intreruperea temporara a lucrarilor pana la uscarea terenului, in cazul in
care exista un pericol evident de desprindere (alunecari) de teren;
-Reducerea locala a inclinarii pantei, acolo unde executarea sapaturilor cu
peretii in taluz nu poate fi amanata.

-Interzicerea deplasarii vehiculelor si utilajelor de constructii in apropierea


marginilor superioare ale taluzurilor.
La lucrarile executate in taluzuri cu inaltimea mai mare de 3m sau cu o inclinare mai
abrupta de 1:1, sau in cazul unei suprafete umede a taluzului cu o inclinare mai
mare de 1:2, lucratorii trebuie sa lucreze avand centuri de siguranta legate de un
reazem solid.
In tot timpul cat lucrarile raman descoperite, conducatorul lucrarii va cerceta
sistematic starea taluzurilor. In cazul in care se observa aparitia de crapaturi paralele
cu marginea superioara, se vor lua masuri de consolidare si evitarea surparii, pana
la executarea acestor lucrari operatiunile de sapare fiind intrerupte.
Gorpile cu pereti in taluz, daca raman descoperite mai mult timp, trebuie cercetate
periodic, iar daca se observa crapaturi paralele cu marginea superioara a gropii, se
vor lua masuri de consolidare.

3.SAPATURA IN TEREN CU PERETI SPRIJINITI


Se interzice saparea fara sprijiniri, in terenuri supraumidificate, nisipoase, nisipoase-
argiloase si in cele constituite din loess.
Daca saparea gropilor de fundatie si a santurilor se face cu pereti mai inclinati fata
de orizontala decat unghiul taluzului natural si, in special, cu pereti verticali, trebuie
sa se execute sprijinirea peretilor.
Sprijinirea gropilor sapate pentru fundatii si a santurilor cu o adancime pana la 5 m
trebuie sa se execute, de regula, cu elemente de inventar. Pentru gropi cu o
adancime mai mare de 5 m, sprijinirile trebuie facute dupa proiecte special intocmite
si dimensionate, astfel incat sa reziste eventualelor impingeri ale terenului.
Sistemul de sprijinire a peretilor sapaturilor in functie de umiditatea terenurilor si de
adancimea gropilor de fundatie sau a santurilor trebuie executat dupa cum se arata
in tabelul de mai jos:
Natura Adancimea sapaturii
terenului
Pana la 3 m De la 3 la 5 Peste 5 m
m
Terenuri Sprijiniri Sprijiniri Sprijinire pe
obisnuite cu orizontale cu orizontale baza de
umiditate interspatii de fara proiecte.
normala. o scandura. interspatii.
Terenuri Sprijinire Sprijinire Sprijinire pe
infoiate sau orizontala. verticala baza de
terenuri cu sau proiecte.
umiditate mare continua.
Toate Sprijinire cu parplanse care Sprijinire pe
terenurile cu trebuie batute la o adancime baza de
afluenta mare de cel putin 0,75 m de la proiecte.
de ape fundul sapaturii
subterane
Cand nu exista piese de sprijinire de inventar, pentru consolidarea peretilor la gropile
de fundatii sau la sanțuri cu o adancime pana la la 5 m, se vor lua urmatoarele
masuri:
-Pentru sprijinire se vor folosi dulapi cu grosimea de cel putin 5 cm. si cu
latimea de 20-25 cm lipiti de peretele gropii si presati la fiecare 1,5-2 m cu proptele
asezate in aceeiasi sectiune, atat vertical cat si orizontal.
-Proptelele orizontale se confectioneaza din grinzi de 13-18 cm sau din lemn
rotund si se fixeaza pe ghermele in asa fel incat sa nu se poata deplasa.
-Scandurile verticale ale sprijinirilor trebuie sa iasa din groapa sau din sant ,
cel putin 15 cm., pentru a forma un parapet care sa previna caderea materialelor in
groapa.
La sprijinirile orizontale, continue, distanta dintre proptelele verticale trebuie sa fie de
1,5 - 2 m, dupa adancimea gropii si dupa natura si gradul de umiditate a terenului.
Distanta pe verticala, intre proptelele orizontale trebuie sa fie de 0,6-1 m.
Sprijinirile cu palplanse in terenuri umede care aluneca, sau in terenuri fara
consistenta (nisipuri), trebuie sa formeze un perete de sprijin continuu si etans.
Palplansele se bat cu cel putin 0,75 m mai jos decat fundul gropii.
Daca se sapa in apropierea imediata a unor gropi vechi, astupate, la care umplutura.
nu s-a tasat complet, peretii noi trebuie sprijiniti putemic.
Saparea in terenuri saturate cu apa (terenuri curgatoare) trebuie facuta conform
proiectelor special intocmite, in care se vor prevedea metode de consolidare a
peretilor si de coborarea artificiala a panzei freatice, astfel ca lucrarile sa se poata
efectua in conditii de securitate.
Sprijinirile cu palplanse in terenuri umede care aluneca, sau in terenuri
fara consistenta (nisipuri), trebuie sa formeze un perete de sprijin continuu si etans.
Palplansele se bat cu cel putin 0,75 m mai jos decat fundul gropii.

Demontarea si indepartarea sprijinirilor din gropile de fundatie sau din santuri, inainte
de betonare, se pot face numai atunci cand rocile terenului permit terminarea
lucrarilor; aceasta operatie trebuie sa se faca cu atentie, de jos in sus, pe masura
astuparii cu pamant sau a executarii fundatiei, si numai de angajati cu experienta,
supravegheati de conducatorul locului de munca.
Numarul de dulapi care se indeparteaza pe verticala, simultan, nu trebuie sa fie mai
mare de trei, iar in cazul terenurilor infoiate sau curgatoare, numai cate unul.
In timpul indepartarii sprijinirilor este interzisa stationarea muncitorilor in santuri, in
gropi, sub mal sau pe marginea gropii.
Daca demontarea sprijnirilor prezinta pericol pentru muncitori sau pentru
constructie (in terenuri nisipoase, cu pietris, loessuri, in apropierea fundatiilor
constructiilor existente etc.), atunci ele trebuie lasate in pamant.
Se permite executarea lucrarilor de sapat in timpul ienii, fara sprijinirea
peretilor, insa numai pana la adancimea de inghet a pamantului. La adancime mai
mare, se vor lua masuri pentru sprijinirea peretilor.
Partile nesprijinite ale peretilor vor fi continuu supravegheate si, in cazul cand apare
pericolul surparii, se vor indeparta de indata muncitorii, luand masuri de sprijinire.
Peretii gropilor circulare, cu diametrul pana la 1,50 m, executate cu foreze
mecanice, nu trebuie sprijiniti.
Daca se sapa in timpul noptii, locurile de munca, drumurile pentru vehicule si
trecerile pentru oameni vor fi iluminate in mod corespunzator.
4. SAPAREA MECANIZATA A TERENULUI
La executarea mecanizata a lucrarilor de sapaturi peretii se vor consolida cu
panouri prefabricate care se vor introduce de sus pe masura avansarii lucrarilor. In
timpul lucrului se vor lua masuri pentru a nu se deteriora sprijinirile.
Conducatorul de utilaj este obligat sa observe starea sapaturii si in caz de pericol
de surpare, sa indeparteze utilajul din zona periculoasa, daca prin aceasta nu este
pusa in pericol viata mecanicului.
Bucatile mari de roca dislocate vor fi astfel depozitate, incat sa nu impiedice
deplasarea rapida a utilajului in caz de pericol.
In timpul lucrului este interzis accesul oamenilor deasupra frontului de lucru in
limitele taluzului natural. De asemenea este interzis a se sta in raza de actiune a
utilajelor.
In timpul functionarii excavatoarelor nu sunt admise lucrari auxiliare pe
partea frontului de lucru.
Latimea platformei de lucru trebuie sa asigure posibilitatea deplasarii utilajelor si
a mijloacelor de transport. Inainte de inceperea lucrului se
va verifica rezistenta terenului si daca este cazul se va nivela si compacta terenul.
Inainte de punerea in functiune utilajele se vor verifica daca au fost
montate corect, daca partile in miscare functioneaza corect, daca partile asamblate
sunt fixate corect si daca sunt montate toate aparatorile de protectie.
Trecerea sau stationarea in raza de actiune a excavatorului este interzisa. Este
interzisa urcarea pe excavator, in timpul lucrului a persoanelor straine.
La descarcarea pamantului excavat direct in autovehicule conducerea cupei
deasupra autocamionului se va face prin rotirea acesteia dinspre partea din spate a
benei catre partea din fata, oprindu-se la mijlocul benei. Se va cobori apoi cupa cat
permite descarcarea. Este interzisa trecerea cupei pe deasupra cabinei
autocamionului, descarcarea cupei de la inaltime si stationarea pe autovehicul in
momentul descarcarii. Este interzisa stationarea soferului autocamionului in cabina
pe parcursul incarcarii.