Sunteți pe pagina 1din 18

DIN 488-1 Oţel beton – Partea 1: mărci, proprietăţi, marcare

Oţelul beton – Partea 1:

Mărci de oţel, proprietăţi, marcare

E DIN 488-1:2003, August 2009

Înlocuieşte DIN 488-1:1984-09

M.S.21.10.09

1

DIN 488-1 Oţel beton – Partea 1: mărci, proprietăţi, marcare

Cuprins

 

Introducere

3

Prefaţă

4

1

Domeniul de utilizare

5

2

Referinţe normative

5

3

Noţiuni

5

4

Simboluri

7

5.

Denumire

7

5.1.

Denumirea conform standardului

7

5.2.

Exemple de denumiri conform standardului

8

6

Clasificarea mărcilor de oţel şi a formelor de livrare/ fabricaţie

8

7

Cerinţe

8

7.1.

Metode de fabricaţie

8

7.2.

Diametru, secţiunea transversală şi greutatea nominală

10

7.3.

Proprietăţi

11

8.

Marcarea produselor

12

8.1.

Marcarea mărcilor de oţel

12

8.2.

Marcarea unităţii producătoare

14

8.2.1.

Generalităţi

14

8.2.2.

OB în bare

14

8.2.3.

OB în colaci

15

8.2.4.

Plasă din OB

15

8.2.5.

Grilaje cu zăbrele

15

8.2.6.

Sârmă de armare

16

8.3.

Marcajul procesatorului

17

Anexa A (informativă) Comparaţie între simbolurile utilizate în DIN 488-1 şi DIN 1045-1

E DIN 488-1:2003, August 2009

M.S.21.10.09

2

DIN 488-1 Oţel beton – Partea 1: mărci, proprietăţi, marcare

Prefaţă Standardul DIN 488-1:2009-08 a fost prelucrat de Comisia de lucru NA 021-00-03 „Standardizarea la oţelul beton şi oţelul pretensionat” din cadrul Comisiei de standardizare pe metalurgie şi siderurgie (FES).

Modificări

Faţă de DIN 488-1:1984-09 s-au făcut următoarele modificări:

a) Marca de oţel BSt 420 S (1.0428) şi BSt 500 M (1.0466) anulată.

b) Marca de oţel BSt 500 S (1.0438) din B500A (1.0438) s-a redenumit.

c) S-a preluat marca de oţel B500B (1.0439) cu cerinţe mai stringente referitoare la ductilitate.

d) Cerinţa referitoare la alungirea la rupere A 10 a fost înlocuită prin cerinţa la alungirea totală procentuală din solicitarea maximă A gt .

e) S-au modificat determinările preliminare pentru rezistenţa la oboseală şi deviaţiile la suprafaţa secţiunii transversale nominală.

f) Pentru verificarea sudabilităţii, s-a stabilit concentraţia maximă la Carbon. Declaraţiile referitoare la procedurile de sudură aplicabile s-au anulat.

g) S-a preluat valoarea maximă a conţinutului de Cupru în masă.

h) S-a extins gama de diametre nominale pentru oţelul beton în bare până la 40,0 mm şi plasa din OB până la 14,0 mm.

i) Marcajul mărcilor de oţel prinntr-un număr diferit de şiruri de nervuri

j) S-a introdus OB în colaci şi produsele în fir desfăşurat;

k) S-au introdus grilajele sudate

l) Calculul valorii caracteristice la rezistenţă cu suprafaţa secţiunii transversale nominale

m) S-a introdus raportul R e,ist / R e,nenn

n) S-a prelucrat ediţia.

Ediţii anterioare

DIN 488:1923-07, 1932-05, 1939-03 DIN 488-1:1972-04, 1984-09

E DIN 488-1:2003, August 2009

M.S.21.10.09

3

DIN 488-1 Oţel beton – Partea 1: mărci, proprietăţi, marcare

Introducere

Ediţia nouă la DIN 488 era necesară întrucât

- standardul german de măsurare pentru structurile din OB (DIN 1045-1) a emis definiţii noi la proprietăţile oţelului beton în special ductilitate; acestea sunt valabile şi pentru standardul european la oţelul beton,

- s-a impus includerea tuturor formelor de livrare la oţelul beton într-un singur standard.

Oţelurile beton sunt oţeluri speciale ale căror proprietăţi sunt concepute exclusiv pentru utilizarea lor în vederea armării betonului.

În plus, practica de până acum a dovedit că este nevoie de o verificare mai atentă a ductilităţii la oţelurile beton. Aceasta este determinată de raportul la limitate de curgere şi alungirea totală procentuală la solicitarea maximă. Ultima stabileşte alungirea la rupere uzuală. Proprietăţile valabile până în prezent la oţelurile beton precum

- limita de curgere,

- rezistenţa la îndoire,

- aderenţă

- rezistenţa la oboseală,

- sudabilitatea

cât şi rezistenţa la forfecare a îmbinărilor la plasele sudate din OB rămân valabile.

În baza valorilor la ductilitate se evidenţiează două clase de ductilitate:

- R m /R e 1,05, A gt 2,5%

A:

- R m /R e 1,08, A gt 5,0%

B:

Valoarea limitei de curgere necesară este standardizată de 500 Mpa în timp ce proprietăţile rămase sunt în parte în funcţie de diametru. Standardul cuprinde 2 mărci de oţel oferite în forme de livrare diferite precum

-

bare drepte (OB în bare),

o

OB în colaci; bare îndreptate pe maşină, drepte sau îndoite, etriere, coliere sau echere (fasonate)

o

plase din OB

o

panourile (grilaje) sudate şi

o

OB cu supraţa netedă sau profilată (sârmă de armare)

Pentru grilaje sudate se poate utiliza şi sârmă pentru armare.

Plasele sudate şi panourile se pot fabrica din mărci diferite de oţel. La panouri (grilaje) se admit şi profile din tablă ca centură superioară.

E DIN 488-1:2003, August 2009

M.S.21.10.09

4

DIN 488-1 Oţel beton – Partea 1: mărci, proprietăţi, marcare

1 Domeniul de utilizare

Această normă este valabilă pentru mărcile de oţel beton neted şi profilat, nervurat, sudabil descris în Secţiunea 6 şi Tabelul 2 respectiv produsele rezultate pentru armarea betonului.

NOTĂ:

Oţelul beton poate fi produs ca

- OB în bare şi

- OB în colaci.

Oţelul beton se utilizează fie direct (OB în bare) fie fasonat(OB prelucrat pe maşini în colaci) respectiv se prelucrează ulterior pentru

- plasă din OB şi

- grilaje cu zăbrele.

2 Referinţe normative

La utilizarea acestui document se aplică documentele citate mai jos. Pentru referinţele datate, sunt valabile doar ediţiile la care se face referire. În ceea ce priveşte referinţele ne-datate este valabilă ultima ediţie la care se face referire în document (inclusiv toate modificările).

E

DIN 488-2, Oţel beton – Partea 2: OB în bare

E

DIN 488-3, Oţel beton – Partea 3: OB în colaci, sârmă pentru armare

E

DIN 488-4, Oţel beton – Partea 4: Plasă de OB

E

DIN 488-5, Oţel beton – Partea 5: Grilaje din OB

E

DIN 488-6, Oţel beton – Partea 6: Verificarea conformităţii

DIN 1045-1:2008-08, Construcţii portante din beton, OB şi beton armat precomprimat – Partea 1: Dimensionare şi construcţie

DIN EN 10027-2, Sistemul de notaţie pentru oţeluri – Partea 2: sistemul de numerotare

DIN EN ISO 15630-1, Oţeluri pentru armare şi pretensionări din beton – Metode de testare – Partea 1: OB pentru armare în bare, sârmă laminată şi sârmă

DIN EN ISO 15630-2, Oţeluri pentru armare şi pretensionări din beton – Metode de testare – Partea 2: Plase sudate

DIN EN ISO 17660-1, Suduri – Sudarea OB – Partea 1: Îmbinări prin sudură portante (ISO

17660-1:2006)

DIN EN ISO 17660-2, Suduri – Sudarea OB – Partea 2: Îmbinări prin sudură non-portante

3 Noţiuni

Pentru utilizarea acestui standard sunt valabile următoarele noţiuni:

E DIN 488-1:2003, August 2009

M.S.21.10.09

5

DIN 488-1 Oţel beton – Partea 1: mărci, proprietăţi, marcare

3.1.

Oţelul-beton Produs din oţel cu secţiunea circulară sau aproape circulară destinat armării betonului.

3.2.

Oţelul beton în bare Oţelul-beton striat, livrat în bare drepte

3.3.

Oţel beton in colaci Oţelul beton striat, livrat în colaci

3.4.

Produse fasonate OB fabricat în colaci şi îndreptat în final sub diferite forme de livrare (bare drepte sau îndoite)

3.5.

Plasă din OB Dispunerea în principal dreptunghiulară una faţă de cealaltă a barelor transversale şi longitudinale sau a sârmelor cu diametru şi lungimi diferite sau similare, care sunt prinse la îmbinarea în cruce, prin sudură în puncte cu rezistenţă electrică, cu ajutorul maşinilor automate.

3.6.

Panouri (grilaje) Construcţie metalică bi- sau tridimensională compusă din una sau mai multe benzi superioare, una sau

mai multe benzi inferioare şi diagonale continue sau discontinue prinse fix la benzi prin sudare cu maşini automate.

3.7.

Sârmă pentru armare Oţel beton neted sau profilat, fabricat în colaci şi îndreptat în fabrică din colaci pentru utilizare ulterioară la armarea betonului.

3.8.

Raport

R e,ist /R e,nenn

Raportul la încercarea prin tracţiune între limita de curgere stabilită (R e,ist ) şi valoarea nominală la limita de curgere (R e,nenn = 500 Mpa).

3.9.

Unitatea producătoare Unităţile în care se obţin OB în forma de livrare bare şi colaci, plasă din OB, grilaje şi sârma pentru armare.

3.10.

Procesator (unitate de îndreptare) Unităţile de exploatare unde se prelucrează OB în colaci pentru produsele fasonate.

E DIN 488-1:2003, August 2009

M.S.21.10.09

6

DIN 488-1 Oţel beton – Partea 1: mărci, proprietăţi, marcare

4 Simboluri

Vezi Tabelul 1.

NOTĂ

Pentru comparaţia cu simbolurile utilizate de D IN 1045-1, vezi Anexa A.

Tabelul 1 – Simboluri

 

Simbol

U.M.

Descriere

d

mm

Diametru nominal la bare, sârme laminate sau sârme

p

%

Valoare pentru o probabilitate statistică W = 1 - α = 0,90 (unilateral)

W

%

Probabilitate statistică

R

e

MPa a

Limita de curgere

R

eH

MPa a

Limita de curgere superioară

R

p0.2

MPa a

0,2% - Limita de alungire

R

m

MPa a

Rezistenţă la tracţiune

R

m /R e

-

Raport limita de curgere

R

e,ist /R e,nenn

MPa a

Raport R e,ist /R e,nenn (vezi 3.8)

A

gt

%

Alungirea totală procentuală la forţă max.

F

s

N

Efortul de forfecare la nod

2 σ a

MPa a

Lăţimea de oscilaţie

A

n

mm

2

Secţiunea nominală

A n

%

Abatere de a suprafaţa secţ. transv. nominală

f

R

-

Suprafaţa nervurii

k

1

-

Exponent de solicitare pt. intervalul <10 6 alternare de sarcini

k

2

-

Exponent de solicitare pt. intervalul >10 6 alternare de sarcini

C

eq

% din masă

Echivalent carbon (CEV)

a 1MPa = 1 N/mm 2

 

5

Denumirea

5.1.

Denumirea conform standardului

Denumirea produselor conform standardelor din seria DIN 488 se face în ordinea de mai jos, după cum urmează:

- Descriere (oţel beton în bare, colaci, plasă din OB, grilaje cu zăbrele, sârmă de armare);

- Număr principal DIN conform standardului (DIN 488)

- Prescurtarea sau numărul materialului pentru marca de OB (vezI tabelul 2)

- Diametrul nominal la OB în bare, colaci şi sârmă de armare respectiv dimensiunea nominală la plasele din OB şi grilajelor cu zăbrele.

E DIN 488-1:2003, August 2009

M.S.21.10.09

7

DIN 488-1 Oţel beton – Partea 1: mărci, proprietăţi, marcare

5.2. Exemple de denumiri conform normei

(vezi de asemenea E DIN 488-2 până la –5)

a)

Denumirea oţelului-beton nervurat, marca B500B (1.0439) cu diametrul nominal d =20 m:

OB în bare DIN 488 - B500B - 20,0;

sau

OB în bare DIN 488 - 1.0439 - 20,0

b)

Denumirea sârmei de armare, netedă (+G) din marca B500A (1.0438) cu un diametru nominal d =6 mm:

Sârma pentru armare DIN 488 - B500A+G - 6,0; sau Sârma pentru armare conform DIN 488 - 1.0438+G - 6,0;

c)

Exemplu de descriere a OB în colaci, vezi E Din 488-3.

d)

Exemplu de descriere a plaselor din OB (plase sudate), vezi E DIN 488-4.

e)

Exemple de descriere a grilajelor, vezi E DIN 488-5.

6.

Clasificarea mărcilor şi formelor de fabricaţie/ livrare

6.1.

Această normă cuprinde mărcile de oţel B500A (1.0438 conform DIN EN 10027-2) şi B500B (1.0439 conform DIN EN 10027-2). Aceste două mărci de oţel se deosebesc în ceea ce priveşte proprietăţile referitoare la ductilitate (vezi tabelul 2).

6.2.

Marca B500A se livrează ca OB striat în colaci şi ca produs fasonat. Sârma pentru armare cu suprafaţa netedă (+G) sau profilată (+P) se poate livra atât în colaci cât şi în bare.

Marca B500B se livrează ca OB nervurat în bare, în colaci şi produse fasonate.

6.3.

Plasele din OB sunt fabricate fie din marca B500A şi/sau B500B.

6.4.

Grinda se fabrică fie din marca B500A şi/sau B500B cât şi benzi din tablă (vezi DIN 488-5).

7.

Cerinţe

7.1.

Metode de fabricaţie

7.1.1.

OB conform acestui standard se fabrică astfel:

- laminat la cald, fără tratament ulterior; sau

- laminat la cald şi tratat termic din căldura de laminare; sau

- laminat la cald şi alungit la rece; sau

- format la rece (prin trefilare sau laminare la rece)

7.1.2.

Sârma pentru armare se produce prin formarea la rece.

E DIN 488-1:2003, August 2009

M.S.21.10.09

8

DIN 488-1 Oţel beton – Partea 1: mărci, proprietăţi, marcare

7.1.3. Barele pentru plasele sudate din OB şi grilaje se fabrică în baza uneia din metodele menţionate la 7.1.1. sau 7.1.2.

7.1.4. Procedurile de fabricaţie se lasă la latitudinea unităţii producătoare conform poz. 7.1.1 la 7.1.3. atâta timp cât acesta furnizează certificatele stabilite prin DIN 488-6.

Tabelul 2 – Clasificarea mărcilor şi proprietăţilor la oţelurile beton

   

1

2

 

3

 

4

5

 

6

1

Prescurtare

 

B500A

 

B500B

 

B500A

B500A

Valoarea p (%) la w=1-α = 0,90 (unilateral)

2

Număr material

 

1.0438

 

1.0439

 

1.0438

1.0438

3

Suprafaţa

 

nervurată

 

nervurată

 

Netedă (+)

Profilată (+P)

4

Forma produsului/ de livrare

 

OB în colaci, fasonat, plase din OB, grilaje

OB în bare,în colaci, produse fasonate, plasă din OB şi grilaje

Sârmă pentru armare în colaci şi bare, grilaje

5

Limita de curgere R e a , MPa b

 

500

 

500

 

500

500

5,0 la

 

w

= 0,90

6

Raport

limită

de

1,05 c

   

1,08

 

1,05 c

1,05 c

10,0 la

curgere R m/ R e

   

w

= 0,90

7

Raport R e,ist /R e,nenn

 

-

 

1,30

 

-

-

90,0 la

   

w

= 0,90

8

Alungire totală în

2,5 c

   

5,0

 

2,5 c

2,5 c

10,0 la

procente

la

   

w

= 0,90

solicitarea max. A gt %

 

9

Lăţimea de oscilare

   

d28 mm: 175 d k 1 =4 d ; k 2 =9 d

     

2σ a în Mpa b la 1x10 6 ;

 

d

exponenţii

de

175

 

5,0 la

solicitare k 1 şi k 2 la

k 1 =4 d ; k 2 =9 d

d>28 mm: 145 k 1 =4 d ; k 2 =9

 

-

-

w

= 0,75

curba rezistenţei la oboseală (solicitarea max. 0,6 R e,nenn )

(o parte)

10

Rezistenţa la îndoire

- determinată prin testul la îndoiri repetate (vezi E DIN 488-2 şi 3)

 

- stabilită la încercarea prin îndoire pt. d=10 mm (vezi DIN 488-2)

Valoare

- stabilită la încercare prin îndoire a punctului de sudură (vezi DIN

minimă

488-4)

11

Deviaţia min. şi max. la secţiunea transv. nominală A n în %

       

95,0/5,0 la

+6/-4

   

+6/-4

 

+6/-4

+6/-4

w

= 0,90

12

Efortul de forfecare la nodul plaselor din OB e

0,3 x A n x R e

e,f

0,3 x A n x R e

e,f

e

e

5,0 la

   

w

= 0,90

13

Suprafaţa

relativă

a

 

4,0 şi 4,5:0,036 5,0 la 6,0: 0,039

       

nervurii

5,0 la

f

R

6,5 la 8,5: 0,045 9,0 la 10,0: 0,052 11,0 la 40,0: 0,056

-

g

w

= 0,90

14

Sudabilitatea h

   

C

C

eq

eq

i

i

0,50 (0,52) pentru d 28 mm

0,47 (0,49) pentru d > 28 mm

 
   

C 0,22 (0,24)

 
 

P

0,050 (0,055)

S

0,050 (0,055)

N

0,012 (0,014)

Cu 0,60 (0,65)

E DIN 488-1:2003, August 2009

M.S.21.10.09

9

DIN 488-1 Oţel beton – Partea 1: mărci, proprietăţi, marcare

a Limita de curgere (şi rezistenţa la tracţiune) se calculează din raportul între forţă la obţinerea limitei de curgere (şi forţa max.) şi suprafaţa secţ. transv. nominală (A n =π d 2 /4). Limita de curgere se consideră a fi limita de curgere max. R eH . Dacă nu se obţine limita de curgere, se va determina 0,2%-limita la alungire R p0,2 .

b 1Mpa=1N/mm 2

c R m /R e 1,03 şi A gt 2,0 pentru diametrul nominal de 4,0 la 5,5 mm.

d 100 MPa cât şi k=4 1 şi k= 5 1 pentru plase din OB. Nu există cerinţe la grilaje şi diametre 5,5 mm. Grilajele conform acestui standard se pot utiliza doar la construcţii care sunt supuse sarcinii statice.

e Pentru solicitările la forfecare pentru grilaje vezi DIN 488-5.

f Valorile individuale nu pot fi mai mici decât 0,25 x A n x R e

g Pentru dimensiuni la profil vezi DIN 488-3.

h Valorile (procentaj din masă) sunt valabile pentru analiza şarjei. Valorile din paranteză sunt valabile pentru analiza probelor.

i C eq = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni + Cu)/15

j Se admit conţinuturi mai mari dacă există în cantitate suficienă elemente de legătură pe bază de Azot.

k La certificate speciale se admite un conţinut de Cu de până la 0,80% (0,85%), vezi DIN 488-6.

NOTĂ

conform DIN 488-6. Se presupune un coeficient de variaţie v < 0,40 în ceea ce priveşte alternanţa de sarcini.

Exponenţii de solicitare k 1 şi k 2 se consideră a fi obţinuţi dacă se furnizează certificatul de conformitate

7.2. Diametrul, suprafaţa secţiunii transversală şi greutatea nominală

Tabelul 3 oferă o vedere asupra diametrului nominal, secţiunii transversale nominală şi greutăţii nominale.

E DIN 488-1:2003, August 2009

M.S.21.10.09

10

DIN 488-1 Oţel beton – Partea 1: mărci, proprietăţi, marcare

Tabelul 3 – Diametrul, secţiunea transversală şi greutatea nominală

 

Dia.

OB

OB în

Sârmă pt.

Plasa

Grilaje

Secţiunea transv.

Masa

nominal,

în bare

colaci

armare a

din OB

nominală,

nominală

mm

mm

2

kg/m

4,0

 

X

a,b

X

X

a

X

a

12,6

0,099

4,5

 

X

a,b

X

X

a

X

a

15,9

0,125

5,0

 

X

a,b

X

X

a

X

a

19,6

0,154

5,5

 

X

a,b

X

X

a

X

a

23,8

0,187

6,0

X

X

X

X

X

28,3

0,222

6,5

 

X

b

X

X

X

33,2

0,260

7,0

 

X

b

X

X

X

38,5

0,302

7,5

 

X

b

X

X

X

44,2

0,347

8,0

X

X

X

X

X

50,3

0,395

8,5

 

X

b

X

X

X

56,7

0,445

9,0

 

X

b

X

X

X

63,6

0,499

9,5

 

X

b

X

X

X

70,9

0,556

10,0

X

X

X

X

X

78,5

0,617

11,0

 

X

b

X

X

X

95,0

0,746

12,0

X

X

X

X

X

113

0,888

14,0

X

X

c

X

d

X

c

X

c,d

154

1,21

16,0

X

X

c

X

d

 

X

c,d

201

1,58

20,0

X

       

314

2,47

25,0

X

       

491

3,85

28,0

X

       

616

4,83

32,0

X

       

804

6,31

40,0

x

       

1257

9,86

a Exceptând utilizarea conform DIN 1045-1.

 

b Doar pentru utilizarea în vederea fabricaţiei plaselor din OB şi grilajelor.

 

c

Doar B500B. d Doar pentru fabricaţia benzilor superioare la grilaje cu suprafaţa netedă.

7.3.

Proprietăţi

7.3.1.

Oţelul beton, în toate formele de livrare, trebuie să răspundă cerinţelor stabilite prin standardele

europene DIN 488-1 la 488-6. Oţelurile care nu răspun acestor cerinţe nu pot fi marcate ca oţeluri beton conform DIN 488-1 la 488-6.

La fabricaţia oţelului-beton se vor respecta în plus faţă de valorile nominale se vor respecta valorile impuse (vezi DIN 488-6).

Pentru monitorizarea fabricaţiei oţelului beton conform acestui standard cât şi respectarea cerinţelor se aplică pevederile conform DIN 488-6. Metodele de testare pentru certificarea proprietăţilor sunt menţionate în DIN EN ISO 15630-1 şi DIN EN ISO 15630-2.

E DIN 488-1:2003, August 2009

M.S.21.10.09

11

DIN 488-1 Oţel beton – Partea 1: mărci, proprietăţi, marcare

7.3.2. În specificaţia din Tabelul 2 (caracteristica din rândul 5 la 12, coloanele 2 la 5) este vorba de valoarea

caracteristică (cuantila-p din colectivul de bază). În ceea ce priveşte rândul 10 din Tabelul 2 valorile sunt valori minime. Colectivul de bază este producţia unei fabrici pe perioada de timp stabilită prin DIN 488-6 (vezi DIN 488- 6:2009-08). Condiţiile se consideră a fi îndeplinite în momentul în care, cuantila-p din coloana 2 la 5 pentru un lot din colectivul de bază rămân cel mult sub valoarea p stabilită în coloana 6.

7.3.3. Capacitatea de îndoire conform cerinţelor DIN 1045-1 se garantează în momentul în care sunt

Îndeplinite condiţiile stabilite la încercarea prin îndoire repetată respectiv îndoire conform DIN 488-2 şi DIN 488-3.

7.3.4. Pentru sudabilitate şi compoziţia chimică (analiză la şarjă şi probă) sunt valabile specificaţiile din

Tabelul 2, rândul 14.

7.3.5. Mărcile de oţel conform acestei norme sunt adecvate pentru sudurare conform procedurilor indicate în

DIN EN ISO 1045-1:2008-08, Tabelul 12 şi DIN EN ISO 17660-2.

7.3.6. La oţelul beton în bare se vor respecta cerinţele referitoare la starea suprafeţei cât şi masă respectiv

abaterile limită din DIN 488-2 iar pentru oţelul beton în colaci cât şi sârma pentru armare cele din DIN 488-3.

8

Marcarea produselor

8.1.

Identificarea mărcilor de oţel

Mărcile la OB se diferenţiază prin starea suprafeţei. Identificarea mărcii de oţel B500A se face prin 3 rânduri de striuri (vezi Foto 1) în timp ce identificarea mărcii de oţel B500B se face prin 2 respectiv 4 rânduri de striuri (vezi Foto 2 şi Foto 3).

2 respectiv 4 rânduri de striuri (vezi Foto 2 şi Foto 3). Foto 1 – Exemplu

Foto 1 – Exemplu de identificare a mărcii de oţel B500A (3 rânduri de striuri)

E DIN 488-1:2003, August 2009

M.S.21.10.09

12

DIN 488-1 Oţel beton – Partea 1: mărci, proprietăţi, marcare

Oţel beton – Partea 1: mărci, proprietăţi, marcare Foto 2 – Exemplu de identificare a mărcii

Foto 2 – Exemplu de identificare a mărcii de oţel B500B (2 rânduri de striuri)

a mărcii de oţel B500B (2 rânduri de striuri) Foto 3 - Exemplu de identificare a

Foto 3 - Exemplu de identificare a mărcii de oţel B500B (4 rânduri de striuri)

E DIN 488-1:2003, August 2009

M.S.21.10.09

13

DIN 488-1 Oţel beton – Partea 1: mărci, proprietăţi, marcare

8.2. Marcajul producătorului

8.2.1. Generalităţi

Oţelurile beton se identifică printr-un marcaj de fabrică stabilit pentru fiecare unitate producătoare.

NOTĂ:

registrul cu marcajele de fabrică valabile (registrul pentru OB) este întocmit de Institutul German pentru Tehnica în construcţii.

8.2.2. Oţelul beton în bare

8.2.2.1. Ţara şi fabrica producătorului se marchează printr-un număr specific de nervuri oblice cu lăţimea

normală între nervuri oblice îngroşate sau omise conform sistemului prezentat în Fig. 4.

8.2.2.2. Marcajul de fabrică începe cu două nervuri oblice îngroşate sau omise. Urmează câmpul de cifre aferent

ţării format dintr-un anumit număr de nervuri oblice cu lăţimea normală, care se încheie printr-o nervură oblică îngroşată sau omisă. Acesta este urmat de numărul de fabrică format dintr-un anumit număr de nervuri oblice normale (vezi fig. 4); acest câmp poate fi separat printr-o nervură oblică îngroşată sau omisă pentru poziţia zecimilor şi a unităţilor. Marcajul se încheie printr-o nervură oblică îngroşată sau omisă.

8.2.2.3. Marcajul de fabrică se repetă pe bară la distanţe de max. 1,5 m.

de fabrică se repetă pe bară la distanţe de max. 1,5 m. Legendă 1 Început 2

Legendă

1 Început

2 Ţara (1)

3 Separare

4 Fabrica (8)

5 Sfârşit

a) – Marcaj de fabrică cu număr de fabrică format din 1 cifră

Marcaj de fabrică cu număr de fabrică format din 1 cifră Legendă 1 Început 2 Ţara

Legendă

1 Început

2 Ţara (1)

3 Separare

4 Fabrica (13)

5 Sfârşit

b) – Marcaj de fabrică cu număr de fabrică format din 2 cifre

E DIN 488-1:2003, August 2009

Fig. 4 – Marcajul de fabrică la OB în bare

M.S.21.10.09

14

DIN 488-1 Oţel beton – Partea 1: mărci, proprietăţi, marcare

8.2.3. Oţelul beton în colaci

Oţelul beton în colaci are marcajul de fabrică conform poz. 8.2.2. În plus, la un anumit şir de nervuri se aplică o nervură mai îngroşată, omisă sau se umple intervalul între nervuri.

8.2.3.1. OB în colaci laminat la cald şi format la rece prin alungire

OB în colaci, laminat la cald şi format la rece prin alungire trebuie să fie prevăzut în principal cu marcajul de fabrică al unităţii de alungire.

Se admite utilizarea marcajului de fabrică a unităţii producătoare a materialului laminat la cald în cazul în care

- unitatea de alungire face parte din unităţile de fabricaţie ale producătorului de material finit alungit şi materialul său provine exclusiv de la acestea,

- producătorul materialului finit preia responsabilitatea pentru controlul intern a producţiei inclusiv pentru fabricaţia materialului în colaci, alungit,

- se garantează o repetabilitate respectiv

- în certificatul de conformitate unitatea de alungit este indicată ca unitate producătoare.

8.2.4. Plasă din oţel beton

8.2.4.1. Marcajul de fabrică la mărcile de oţel prevăzute pentru fabricaţia plaselor din OB sudate este format dintr- un număr de striuri oblice scurte sau punctiforme încadrate între striuri (vezi Fig. 5a). În locul acestor nervuri oblice scurte sau punctiforme, marcajul poate fi şi prin distanţe mai mari între nervuri (vezi Fig. 5b) sau striuri îngroşate.

8.2.4.2. În plus faţă de marcajul de fabrică aplicat pe fiecare bară, colacul din plasă sudată se livrează cu o etichetă cu informaţiile producătorului plasei sudate din OB şi marca de oţel la produs. Eticheta se aplică la fiecare max. 20 plase din OB.

8.2.5. Grilaje

8.2.5.1. Grilajele vor avea marcajul de fabrică a producătorului de OB aplicat pe fiecare bucată. La grilajele din bare nervurate sau profilate şi netede se va aplica marcajul de fabrică doar pe barele striate sau profilate.

8.2.5.2. În plus faţă de marcajul de produs şi al producătorului pe fiecare bară, balotul cu grilaje va avea o etichetă cu marcaj durabil şi permanent ce conţine informaţiile unităţii producătoare a grilajului şi marca la oţelul produsului.

E DIN 488-1:2003, August 2009

M.S.21.10.09

15

DIN 488-1 Oţel beton – Partea 1: mărci, proprietăţi, marcare

Oţel beton – Partea 1: mărci, proprietăţi, marcare Legendă 1 Început 2 Ţara (2) 3 Separare

Legendă

1 Început

2 Ţara (2)

3 Separare

4 Fabrica (3)

5 Sfârşit

a) – Marcaj de fabrică cu striuri intercalate

5 Sfârşit a) – Marcaj de fabrică cu striuri intercalate Legendă 1 Început 2 Ţara (1)

Legendă

1 Început

2 Ţara (1)

3 Separare

4 Fabrica (3)

5 Sfârşit

b) – Marcaj de fabrică prin omiterea striurilor

Fig- 5 – Marcajul de fabrică pentru plasa din OB fabricată dintr-o marcă de oţel cu 3 şiruri de nervuri (nervuri intercalate, omise)

8.2.6. Sârma pentru armare

Sârma profilată pentru armare va avea un marcaj de fabrică care să corespundă cu cel la barele nervurate (ex. Fig. 6a) şi Fig. 6 b).

Sârma lisă pentru armare va avea la fel un marcaj de fabrică format din puncte sau nervuri longitudinale mai scurte. La sârma pentru armare laminată la rece se poate aplica şi o etichetă.

La utilizarea sârmelor lise pentru armare în grilaje poate fi exceptat marcajul conform 8.2.5 cu condiţia ca producătorul grilajelor să fie şi producătorul sârmelor pentru armare.

E DIN 488-1:2003, August 2009

M.S.21.10.09

16

DIN 488-1 Oţel beton – Partea 1: mărci, proprietăţi, marcare

Oţel beton – Partea 1: mărci, proprietăţi, marcare Legendă 1 Început 2 Ţara (2) 3 Separare

Legendă

1

Început

2

Ţara (2)

3

Separare

4

Fabrica (7)

5

Sfârşit

Fig. 6 – Marcajul de fabrică la sârma profilată pentru armare

8.3.

Marcajul procesatorului

Odată cu acordarea certificatului de conformitate de un corp recunoscut de certificare, procesatorul obţine un marcaj pentru OB în colaci.

NOTĂ: Registrul cu marcajele valabile acordate procesatorilor (registrul la OB) este întocmit de Institutul German de Tehnologie în Construcţii.

În plus faţă de identificarea producătorului de pe produs se va asigura un marcaj de identificare a unităţii ce a efectuat îndreptarea produsului sau se va aplica pe fiecare balot o etichetă,

Marcajul procesatorului nu mai este necesar dacă materialul îndreptat este folosit de acesta în mod direct, exclusiv pentru armarea produselor finite.

E DIN 488-1:2003, August 2009

M.S.21.10.09

17

DIN 488-1 Oţel beton – Partea 1: mărci, proprietăţi, marcare

Anexa A

(informativă)

Comparaţie între simbolurile utilizate în DIN 488-1 şi DIN 1045-1

Denumire

E DIN 488-1

DIN 1045-1

Diametrul nominal la bare, sârmă laminată sau sârmă

d

 

d

s

Limita de curgere

R

e

 

f

yk

Raportul R e,ist / R e,nenn

R e,ist / R e,nenn

f

yk,ist /f yk,nenn

0,2%-Limita de curgere

R

p0,2

 

f

p0,2k

Rezistenţa la tracţiune

R

m

 

f

tk

Raportul limitei de curgere

R

m /R e

 

t /f y ) k

(f

Alungirea totală procentuală la forţa maximă

A

gt

 

ε

uk

Suprafaţa secţiunii transversale nominală

A

n

 

A

s

Suprafaţa nervurii relative

f

R

 

f

R

Lăţimea de oscilare

2σ a

 

a

Mărcile de oţel

B500A, B500B

BSt500A, BSt500B

 

Indice k: valoare caracteristică spre exemplu

 

f

yk

a Vezi DIN 1045-1:2008-08, Tabelul 11, rândul 7.

 

E DIN 488-1:2003, August 2009

M.S.21.10.09

18