Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea George Baritiu

Facultatea Stiinte Economice


Specializarea CIG

Lucrare prectica la birotica


profesionala

Simion Iulia Loredana


Anul II

2009 – 2010
1) 265 + 150
10 10
= 415 10

A) Baza de numeratie octala B8=0, 1 , 2 ,3 , 4, 5, 6 ,7


O baza de numeraţie respectiv baza 8 este definit de o mulţime de 8 cifre
transformarea nr zecimal in octal:
265 33 4 0
8 1 1 4
265 = 4 × 8 2 + 1 × 81 + 1
265 = 411 8
150 18 2 0
8 6 2 2
150 = 2 × 8 2 + 2 × 81 + 6
150 = 226 8
Adunarea nr in octal –tabla adunarii in octal
+ 0 1 2 3 4 5 6 7
0 0 1 2 3 4 5 6 7
1 1 2 3 4 5 6 7 10
2 2 3 4 5 6 7 10 11
3 3 4 5 6 7 10 11 12
4 4 5 6 7 10 11 12 13
5 5 6 7 10 11 12 13 14
6 6 7 10 11 12 13 14 15
7 7 10 11 12 13 14 15 16

411 + 226 = 637


8 8 8

B)Baza de numeratie binara B2=0,1

8 0 1 2 3 4 5 6 7
2 000 001 010 011 100 101 110 111
411 8 = 100001001 2

226 8 = 10010110 2
revenire la baza 10: 100001001 2 + 10010110 2 = 415 10

C)Baza de numeratie hexagesimala B16=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

Transformarea in hexagesimal: 100001001 2 +10010110 2 = 109 16 +96 16 = 19 F16


Tabela de corespondenta hexa si binara
hexa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
binar 000 001 001 010 010 011 011 100 100 101 101 110 110 111 1111
0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Revenire la baza 10 : 19 F16 = 1 ×16 + 9 ×16 + F =415 10


2 1
2.a)Sa se intocmeasca o foaie de calcul pentru evaluarea expresiei:

2a + 5b
E=
3

b)Sa se determine o varianta ce contine o functie din biblioteca de functii Excel

Rezolvare:

Pentru rezolvare vom recurge la mediul de programare Excel.


La deschiderea mediului Excel,pe ecran apare o foaie de calcul libera,divizata in
celule.la intersectia unei coloane cu o linie apare o celula.
Coloanele sunt numerotate cu litere alfabetice romane (A,B,C,…),dupa care se
continua cu AA, AB, AC,etc
Liniile sunt numerotate cu cifre arabe.

In acest sens, prezentam tabela de intrare cu date.

evaluarea unei formule


a= 5
b= 1
E= 5
E1= 5

Cu formula de editare, tools-options-view-formulas, vom avea tabela cu formule


ascunse:

evaluarea unei formule


a= 5

b= 1
=(
E= 2*B2+5*B3)/3
=SUM(
E1= 5*B2;1*B3)/3

Functia product:

evaluarea unei formule


a= 5
b= 1
E= 5
E1= 5
E2=(PRODUCT(2;B2)+ PRODUCT (5*B3))/3 5
3.a) sa se intocmeasca o foaie de calcul in excel pt
5a + 3b
evaluarea expresiei: E=
2a
b)Sa se determine o varianta in care sa fie
utilizata functia IF pentru testarea conditiei a≠0

IF—functie logica ce are menirea de a testa o conditie logica


de existenta a problemei si este foarte important pentru
limbajul programare:
Ea are de obicei forma if(a?b)-se citeste a conditie b in general
si poate fi ≠ ,≤ ,≥

Rezolvare:

evaluar
ea
formule
i
a= 2
b= 4
E0= 5,5
E1= 5,5
E2= 5,5
E3= 5,5
E4= 5,5

evaluarea formulei
a= 2
b= 4
E0= (5*B2+3*B3)/(2*B2)
E1= SUM(5*B2;3*B3)/(2*B2)
E2= (PRODUCT(5;B2)+PRODUCT(3;B3))/PRODUCT(2;B2)
E3= SUM(PRODUCT(5;B2)+PRODUCT(3;B3))/PRODUCT(2;B2)
=IF(B2<>0;B4;”imp cu 0 nu are
E4= sens”)
4.Sa se intocmeasca o foaie de calcul pentru expresia cu radical:
2a − 8b
E=
3

a= 2
b= 1
Eo= -2
E1= -2
E2= -2
E3= -2
E4= -2
E5= -2
E6= -2
E7= -2

a= 2
b= 1
Eo= =((2*B2)^(1/2)-8*B3)/3
E1= =(SQRT(2*B2)-8*B3)/3
E2= =(POWER(2*B2;1/2)-8*B3)/3
E3= =(IF(B2>=0;((2*B2)^(1/2)-8*B3)/3;"nu are sens"))
E4= =IF(B2>=0;(SQRT(2*B2)-8*B3)/3;"nu are sens")
E5= =IF(B2>=0;(POWER(2*B2;1/2)-8*B3)/3;"nu are sens")
E6= IF(B2>=0((POWER(PRODUCT(2;B2),1/2)-PRODUCT(8;B3)/3;"nu are sens"))
E7= IF(B2>=0),(SUM(POWER(PRODUCT(2;B2),1/2)-PRODUCT(8;B3)/3;"nu are sens"))
Revizuire&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
a= 2
b= 10
E0= 8
E1= 8
E2= 8
E3= 8
E4= 8
E5= 8
E6= 8
E7= 8

a= 2
b= 10
E0= 2*B2)^(1/2)+3*B3)/4
E1= =(SQRT(2*B2)+3*B3)/4
E2= =(POWER(2*B2;1/2)+3*B3)/4
E3= =IF(B2>=0;((2*B2)^(1/2)+3*B3)/4;"NU ARE SENS")
E4= =IF(B2>=0;(SQRT(2*B2)+3*B3)/4;"nu are sens")
E5= =IF(B2>=0;(POWER(2*B2;1/2)+3*B3)/4;"nu are sens")
E6= =IF(B2>=0;(POWER(PRODUCT(2;B2);1/2)+PRODUCT(3;B3))/4;"nu are
sens")
E7= =IF(B2>=0;SUM(POWER(PRODUCT(2;B2);1/2)+PRODUCT(3;B3))/4;"nu are
sens")
5.Sa se intocmeasca o foaie de calcul pentru expresia combinata:
2a + 5 2b
E=
3a

Tipuri cu if uri:
a)if imbricat,adica if in if
b)if simultan,adica if cu AND

a= 1
b= 1
E0= 2,824871
E1= 2,824871
E2= 2,824871
E3= 2,824871
E4= 2,824871
E5= 2,824871
E6= 2,824871
E7= 2,824871
E8= 2,824871
E9= 2,824871
E10= 2,824871
E11= 2,824871
C16= 2,824871
C17= 2,824871

a= 1
b= 1
E0= =(2*C2+7*(3*C3)^(1/2))/(5*C2)
E1= =SUM(2*C2;7*(3*C3)^(1/2))/(5*C2)
=SUM(PRODUCT(2;C2);PRODUCT(7;
E2= (PRODUCT(3;C3))^(1/2)))/PRODUCT(5;C2)
=(PRODUCT(2;C2)+PRODUCT(7;
E3= (PRODUCT(3;C3))^(1/2)))/PRODUCT(5;C2)
=IF(C2<>0;IF(C3>=0;(2*C2+7*(3*C3)^(1/2))/(5*C2);"nu are sens
E4= radicalul");"nu are sens imp cu zero")
E5= =IF(C2<>0;IF(C3>=0;C5;"nu are sens imp cu 0");"nu are sens rad")
E6= =IF(C2<>0;IF(C3>=0;C6;"nu are sens rad");"nu are sens imp cu 0")
E7= =IF(C2<>0;IF(C3>=0;C7;"nu are sens rad");"nu are sens imp cu zero")
E8= =IF(AND(C2<>0;C3>=0);C4;"nu are serns expresia")
E9= =IF(AND(C2<>0;C3>=0);C5;"nu are sens expr")
E10= =IF(AND(C2<>0;C3>=0);C6;"nu are sens expresia")
E11= =IF(AND(C2<>0;C3>=0);C7;"nu are sens expresia")
C16= =(2*C2+7*SQRT(3*C3))/(5*C2)
C17= =(2*C2+7*POWER(3*C3;1/2))/(5*C2)