Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Anișoreac Ana


Data: 06. 11. 2018
Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic „Poienile de Sub Munte”
Clasa: a V-a
Disciplina: Religie Ortodoxă
Subiectul lecţiei: Moise, omul care a vorbit cu Dumnezeu
Tipul lecţiei: mixtă

Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O1- să prezinte cauzele care au dus la inrăutatirea situatiei evreilor in Egipt;
O2- sa prezinte episodul salvării vietii lui Moise;
O3- să argumenteze comportamentul mamei lui Moise;
O4- sa precizeze misiunea lui Moise in salvarea poporului evreu;
Strategia didactică
1. Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, argumentarea, observarea dirijată, exerciţiul.
2. Mijloace de învăţământ: imagini religioase, fişe de lucru, planșa didactică, caiet special.
3.Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.

Resurse
1.Oficiale: Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a V-a
Planificarea calendaristică orientativă, clasa a V-a

2.Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
2008.
2. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare si grade didactice, Editura
„Polirom”, Iaşi,1998
3. Şebu, Pr.Prof.Univ.Dr. Sebastian, Metodica Predării Religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba-Iulia, 2001

1
SCENARIUL DIDACTIC

Nr. Etapele Ob. Timp Conţinutul instructiv-educativ Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
crt lecţiei op. (min) procedee învăţământ organizare

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Momentul 1 -Salutul
organizatoric -Rugăciunea
-Notarea absenţelor
-Pregătire pentru începerea orei
2. Verificarea 8 - Profesorul reamintește elevilor noțiuni anterioare Explicaţia Activitate Aprecieri
cunoştinţelor din Vechiul Testament. frontală verbale
însuşite -Vrand sa pregateasca lumea pentru primirea
Mantuitorului , Dumnezeu l-a ales pe Avraam , un
om drept si credincios. Dumnezeu i-a vestit lui
Avraam ca din neamul lor se va naste multe popoare.
Binecuvantandu-l , i-a promis ca-i va da un fiu. Apoi
Sarra , a nascut pe Isaac. Isaac a avut ca fiu pe
Iacov(cel numit Israel)
- Iacov a avut 12 fii , dintre care cel mai mult il iubea
pe Iosif.
-Dupa mai multe intamplari, Iosif a ajuns la mare
cinste in Egipt (pentru ca a talcuit visele lui faraon:
ca dupa sapte ani de belsug, se vor abate asupra tarii
sapte ani de seceta si foamete)In timpul foametei,
multe poppoare au venit in Egipt dupa grane, caci
Iosif stransese provizii pentru vremuri grele.Au venit
si fratii sai.Iosif i-a primit cu bucurie si, dupa ce l-au
adus si pe Tatal lor , i-a asezat pe toti int-un tinut
bogat di Egipt. Acestia au stat acolo vreme de sute de
ani si au format un popor. Acest popor s-a numit
poporul evrreu sau poprul ales de Dumnezeu.

2
3. Pregătirea 1 -Profesorul arata elevilor o imagine cu Moise (din Explicaţia Activitate
elevilor pentru carte): frontală
receptarea Se anunţă şi se scrie pe tablă data şi titlul lecţiei.
noilor Se precizeaza obiectivele operaţionale.
cunoştinţe și
anunţarea
titlului şi a
obiectivelor
lecţiei

4. Comunicarea/ 20 Elevii sunt împărțiți pe patru echipe: Activitate Aprecieri


însuşirea noilor Echipele vor primi un text suport in care sunt individuală Verbale
cunoştinţe prezentate momente din copilaria si viața lui Moise. Conversaţia
Fiecare echipa va citi pe rând cate un fragment si vor
desprinde ideea principala
Vezi anexa 1 Explicaţia
Activitate
Anexa 1. frontală

Echipa nr. 1
Israeliții sau evreii, urmașii lui Iosif și ai fraților săi,
au devenit o mulțime mare și puternică în Egipt.
Faraon ii punea la munci grele, că să se împuțineze,
dar numărul lor sporea și mai tare.Atunci, Faraon a
dat porunca ca toți băieții evreilor care se vor mai
naște să fie aruncați în apa Nilului. Israeliții sau
evreii, urmașii lui Iosif și ai fraților săi, au devenit o
mulțime mare și puternică în Egipt. Faraon ii punea
la munci grele, că să se împuțineze, dar numărul lor
sporea și mai tare. Atunci, Faraon a dat porunca că
toți băieții evreilor care se vor mai naște să fie
aruncați în apa Nilului.

Echipa nr. 2 Activitate Aprecieri


In acest timp, o evreică a născut un copil foarte frontală verbale
frumos. Ea l-a ținut un timp ascuns, dar fiindu-i Lectura
frică să nu fie găsit, a facut un coșulet de papură, a
pus copilul in el și i-a dat drumul in apa Nilului. Explicaţia

3
Echipa nr. 3
Chiar atunci, fata lui faraon a venit să se Explicaţia
scalde.Văzând copilul, l-a luat, l-a dus acasa, si l-a
crescut in casa faraonului. Ea i-a pus numele Moise, Observarea
care înseamna “cel scos din apa”. Mama lui Moise dirijată Activitate
a intrat ca doică la faraon și și-a crescut copilul. frontală
Moise a invățat multe lucruri folositoare. El ținea
mult la evrei, căci a aflat ca era de același neam cu
ei. Aprecieri
verbale
Echipa nr. 4 Explicaţia Activitate
Odata, Moise a omorat un egiptean care batuse pe individuală
un evreu. De frica faraonului, Moise a fugit și s-a
făcut păstor.
Într-o zi, pe când Moise își păștea oile, a vazut un
rug în flacari, dar focul nu mistuia/ardea rugul.
Glasul lui Dumnezeu i-a vorbit din rug, poruncindu-i
să se duca să scoată pe evrei din robia Egiptului.
Moise s-a speriat de cuvintele lui Dumnezeu. El nu
credea că poate să mearga în fața faraonului pentru
că era fugar și pe deasupra mai vorbea și greoi.
Dumnezeu i-a spus ca fratele său Aaron poate să
mearga cu el și să vorbeasca în locul lui.

5. Fixarea şi O1 10 Elevii, împărţiţi în echipe, primesc o fişă de lucru Conversaţia Activitate Aprecieri
sistemati- O2 - ( Anexa 2) frontală verbale
zarea O3 Exerciţiul
cunoştinţelor O4
6. Asocierea, O 6 Moise a avut un rol imporant in istoria poporului Lectura
generalizarea evreu. Fiecare om de pe pamant are un rol foarte
aplicarea important pentru cei din jur. Vezi anexa 3 Conversaţia
Fişe de lucru Activitate Aprecieri
Argumentarea frontală verbale
7. Aprecierea 1 Se fac aprecieri generale, privind implicarea Activitate
activităţii elevilor în predarea noilor cunoştinţe. frontală
elevilor

8. Incheierea 1 -Rugăciunea
activităţii -Salutul

4
ANEXA 1.

Echipa nr. 1 Citeste textul și scrie ideea principala a acestuia


Israeliții sau evreii, urmașii lui Iosif și ai fraților săi, au devenit o mulțime mare și puternică în Egipt. Faraon ii punea la munci
grele, că să se împuțineze, dar numărul lor sporea și mai tare.Atunci, Faraon a dat porunca ca toți băieții evreilor care se vor
mai naște să fie aruncați în apa Nilului. Israeliții sau evreii, urmașii lui Iosif și ai fraților săi, au devenit o mulțime mare și
puternică în Egipt. Faraon ii punea la munci grele, că să se împuțineze, dar numărul lor sporea și mai tare. Atunci, Faraon a dat
porunca că toți băieții evreilor care se vor mai naște să fie aruncați în apa Nilului.

Echipa nr. 2 Citeste textul și scrie ideea principala a acestuia

În acest timp, o evreică a născut un copil foarte frumos. Ea l-a ținut un timp ascuns, dar fiindu-i frică să nu fie găsit, a facut un
coșulet de papură, a pus copilul in el și i-a dat drumul in apa Nilului.

Echipa nr. 3 Citeste textul si scrie ideea principala a acestuia


Chiar atunci, fata lui faraon a venit să se scalde.Văzând copilul, l-a luat, l-a dus acasa, si l-a crescut in casa faraonului.
Ea i-a pus numele Moise, care înseamna “cel scos din apa”. Mama lui Moise a intrat ca doică la faraon și și-a crescut copilul.
Moise a invățat multe lucruri folositoare. El ținea mult la evrei, căci a aflat ca era de același neam cu ei.

Echipa nr. 4 Citeste textul si scrie ideea principala a acestuia


Odata, Moise a omorat un egiptean care batuse pe un evreu. De frica faraonului, Moise a fugit și s-a făcut păstor.
Într-o zi, pe când Moise își păștea oile, a vazut un rug în flacari, dar focul nu mistuia/ardea rugul. Glasul lui Dumnezeu i-a vorbit
din rug, poruncindu-i să se duca să scoată pe evrei din robia Egiptului.
Moise s-a speriat de cuvintele lui Dumnezeu. El nu credea că poate să mearga în fața faraonului pentru că era fugar și pe
deasupra mai vorbea și greoi. Dumnezeu i-a spus ca fratele său Aaron poate să mearga cu el și să vorbeasca în locul lui.

5
ANEXA 2.

Echipa nr. 1

Trasează săgeți de la cuvintele scrise in coloana A la enunțurile care le complează corect, scrise in coloana B

Fiica faraonului a gasit pruncul „Din apa l-am scos”


Moise inseamna și i-a dat numele Moise
Doica pruncului a fost fiica faraonului
Copilul a fost crescut la curtea faraonului și a fost învățat de întelepți ai timpului
chiar mama sa

6
Echipa nr 2.
Bareaza/taie ceea ce nu se potriveste:
a) Regele egiptului (faraonul) ii ura pe urmasii lui iacob, pentru ca:
• nu stia cat de bine a facut iosif poporului egiptean
• ii era frica de ei pentru ca erau multi si puternici
• nu erau inalti si puternici

b) Mama lui Moise a ascuns copilul in papuris pentru ca :


• Nu-l iubea si voia sa scape de el
• Voia sa-i salveze viata
• Se temea sa nu fie descoperita de trimisii faraonului

c) Fiica lui faraon a luat copilul acasa pentru ca:


• L-a indragit, deoarece era frumos
• I s-a facut mila de el
• Voia sa-l dea soldatilor sa-l ucida
Echipa nr 3
Unește ceea ce se potriveste:

Israel Poporul
(omul care Canaan lui Israel
Moise l-a vazut
Faraon
pe
Dumnezeu
)

Rege al Poporul Din apa Iacov


Tara evreu l-am (Iacob)
Egiptului Fagaduinte
i
scos
( Faraon, Moise, evreu, greoi, faraonului,
Aaron, Dumnezeu )
Echipa nr. 4
Privește si completeaza (vezi cuvintele din
paranteza)

 Din flacăra unui rug care ardea s-a auzit


glasul lui __________________, Care l-a
chemat pe ______________________, si
i-a poruncit sa scoata poporul
_____________din robia egipteana.
 Moise s-a speriat de cuvintele lui
Dumnezeu .El nu credea ca poate sa
mearga in fata _____________pentru ca
era fugar si pe deasupra mai vorbea si
______________. Dumnezeu i-a spus ca
fratele sau ______________poate sa
mearga cu el si sa vorbeasca in locul lui.
Fiecare om de pe pamant are un rol foarte important pentru cei din jur

Anexa 3

PERSOANA ROLUL EI
doamna invatatoare Educare,
medicul de familie Vindecare trupeasca
fratele tau /sora ta Sprijin la nevoie, prieten
Preotul Vindecare sufleteasca