Sunteți pe pagina 1din 1

Pr. Eugen Drăgoi, Istoria Bisericească Universală, Editura „Historica”, Bucureşti, 2001, p.

124
Pr. Nicolae Chifăr, Istoria Creştinismului, vol. I, Editura Trinitas, Iaşi, 1999, p. 60
Pr Prof. Ioan Rămureanu, Pr. Prof. Milan Șesan, Pr. Prof, Teodor Bodogae, Istoria Bisericească Universală, Manual
pentru Institutele Teologice Vol. I, Editura Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxă, București, 1987,p. 241;
Hans-Georg Beck, Istoria Bisericii Ortodoxe din Imperiul Bizantin, trad. Vasile Adrian Carabă, Ed. Nemira, 2012,
p. 486.
John Meyendorff, Teologia bizantină - tendințe istorice și teme doctrinare, trad. Pr. prof. univ. dr. Alexandru I.
Stan, ediția a II-a, Editura Nemira, 2011, p. 162-163
Eusebiu De Cezareea, Istoria bisericească, în „P.S.B.”, vol. 13, trad. de Teodor Bodogae, E.I.B.M. al B.O.R.,
Bucureşti, 1987, p. 231
Pr. Emanoil Băbuș, Introducere în Bisericească Universală, Editura Sofia, Bucureşti, 2003, p. 293
George Remete, Contribuţii la studiul Istoriei Bisericeşti Universale, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2001.
Justo L Gonzales, Ghid pentru studiul Istoriei Bisericeşti, traducere de Cezar Login şi Gabriel-Viorel Gârdan, ediţie,
studiu introductiv şi bibliografie de Gabriel-Viorel Gârdan, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2010.
Vasile Muntean, Istoria creştină generală, vol. I, EIBMBOR, Bucureşti, 2008.
Emil Dumea, Teme de istorie a Bisericii, Editura Sapienţia, Iaşi, 2002
Ludwig Hertling S. J., Istoria Bisericii, trad. de Emil Dumea, Editura Ars Longa, 2001

Jean Comby, Să citim istoria Bisericii, trad. Mihaela Voicu, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti,
vol. I, 1999
Gheorghe G. Stănescu, Studii de Istorie Bisericească Universală şi Patristică, ediţie, studiu introductiv, bibliografie
suplimentară, indice de nume şi locuri de pr. conf. dr. Ioan-Vasile Leb, Editura Arhidiecezana, Cluj-Napoca, 1998
A. Avramescu şi V. Cândea, Introducere în documentarea ştiinţifică, Bucureşti, 1960.
Pr. Prof. Milan Şesan, Periodizarea in istoria bisericească universală, în rev. Altarul Banatului, nr. 1-6, 1946, p.
391
A. Sacerdoteanu, Metoda alcătuirii unui studiu de istorie, Bucureşti, 1967, p.
Prof. Teodor. M. Popescu, Îndrumări metodice de lucru pentru studenţii in teologie, în Studii Teologice, nr. 7-8,
1956, p. 498.
***Dicționar al științelor speciale ale istoriei, București, 1985, p. 42.
Steven Runciman, Teocratia bizantina, Ed Nemira, București, 2012, p. 33.