Sunteți pe pagina 1din 10

Teme propuse pentru lucrări de grad I în preoţie

I. Pastoral-liturgic:

Teme:
1. Participarea credincioşilor la Sfânta Liturghie, preocupare constantă a preotului
zilelor noastre – Metode şi mijloace pentru realizarea ei.
2. Pregătirea preotului şi a credincioşilor pentru primirea Sfintei Împărtăşanii –
Aspecte educative, pastorale şi duhovniceşti.
3. Tainele integrării în Biserică (Botez, Mirungere şi Euharistie) şi Cateheza
Liturgică – în trecut şi astăzi.
4. Taina Cununiei – eveniment liturgic şi prilej de pastoraţie a familiei.
5. Provocări ale „duhului lumii”, la adresa familiei contemporane și atitudinea
creștină față de ele.
6. Familia preotului - model de viață duhovnicească îmbunătățită.
7. Copiii preotului - oglindă a părinților și exemplu duhovnicesc.
8. Patima iubirii de arginți și mijloacele de luptă împotriva ei.
9. Tristețea - patimă contemporană și terapia ei.
10. Postul ortodox - pedagogie a trupului și a sufletului.
11. Rugăciunea - împreună-vorbire cu Dumnezeu.
12. Invăţătura despre Maica Domnului: importanţa acesteia în activitatea pastoral-
misionară a preotului
13. Adevăruri de credință reflectate în rugăciunile de la Taina Sfântului Botez şi a
Mirungerii;
14. Îngerul păzitor în teologia și viaţa de credinţă ortodoxă: relevanța ei în formarea
caracterului religios;
15. Arhieria Mântuitorului în viaţa Bisericii. Abordare catehetico-liturgică.

Bibliografie:
1. Sf Ambrozie al Milanului, Despre Sfintele Taine, în „Scrieri”, Partea a 2-a, col.
„Părinți și Scriitori Bisericești”, vol. 53, traducere, introducere şi note de Pr.prof.
Ene Branişte, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti, 1994.
2. Braniște, Pr.prof.dr., Ene, Liturghia – sufletul etern al Ortodoxiei în rugăciune:
studii de teologie liturgică, ediție îngrijită de Î.P.S. dr. Laurențiu Streza,
Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula
și Conf. Dr. Ciprian-Ioan Streza, vol. I, Editura Andreiana, Sibiu, 2013.
3. Braniște, Pr.prof.dr., Ene, Participarea la Liturghie, Editura „România Creştină”,
Bucureşti, 1999.
4. Sf. Chiril al Ierusalimului., Cateheze, traducere şi note de Pr. Dumitru Fecioru,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
2003.
5. Gavrilă, Pr. Dr., Vasile, Cununia – viaţă întru Împărăţie, Editura Fundaţia Tradiţia
Românească“, Bucureşti, 2004.
6. Nicolae Cabasila, Despre viața în Hristos, trad. din lb. greacă de Pr. Prof. Dr.
Teodor Bodogae, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, București, 1997.
7. Necula, Pr.prof.dr., Nicolae, Tradiţie și înnoire în slujirea liturgică, vol. I, Editura
Episcopiei Dunării de Jos, Galați, 1996.
8. Necula, Pr.prof.dr., Nicolae, Tradiţie și înnoire în slujirea liturgică, vol. II,
Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galați, 2001.
9. Necula, Pr.prof.dr., Nicolae, Tradiţie și înnoire în slujirea liturgică, vol. III,
Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București,
2004.
10. Necula, Pr.prof.dr., Nicolae, Tradiţie și înnoire în slujirea liturgică, vol. IV,
Editura Cuvântul Vieţii, București, 2010.
11. Sava, Pr.prof.dr., Viorel, „În Biserica Slavei Tale”. Studii de teologie şi
spiritualitate liturgică, II, ediţie revizuită şi adăugită, Editura Doxologia, Iaşi,
2013, 138p.
12. Sava, Pr.prof.dr., Viorel, „În Biserica Slavei Tale”. Studii de teologie şi
spiritualitate liturgică, III, ediţie revizuită şi adăugită, Editura Doxologia, Iaşi,
2013, 143p.
13. Sava, Pr.prof.dr., Viorel, În Biserica Slavei Tale”. Studii de teologie şi
spiritualitate liturgică, I, ediţie revizuită şi adăugită, Editura Doxologia, Iaşi,
2013, 206 p.
14. Sava, Pr.prof.dr., Viorel, Participation at the Divine Liturgy – personal necessity
and ecclesial event – in the theological reflection of Father Professor Ene
Branişte (Participarea la Sfânta Liturghie – necesitate personală şi manifestare
eclesială – în refelcţia teologică a Părintelui Profesor Ene Branişte), în
“Teologia”, revista Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, anul XVII, nr. 4(57),
2013, p. 56-73.
15. Sava, Pr.prof.dr., Viorel, Taina Nunţii – aspecte liturgice, duhovniceşti şi
pastoral-misionare, în „Teologie şi Viaţă”, IV (1994), nr. 11–12, p. 44–51.
16. Schmemann, Alexander, Euharistia, Taina Împărăţiei, traducere de Pr. Boris
Radulescu, Editura Anastasia, București, 1998.
17. Schmemann, Alexander, Liturghie şi viaţă. Desăvârşire creştină prin intermediul
esperienţei liturgice, traducere şi studiu introductiv de Viorel Sava, ediţie
revăzută, Editura Basilica, Bucureşti, 2014.
18. Sfânta Spovedanie şi Sfânta Împărtăşanie. Întrebări şi răspunsuri liturgice, în
colaborare cu: Pr.prof.dr. Nicolae D. Necula, Pr.lect.dr. Marian Mihai, Pr.lect.dr.
Vasile Gavrilă, Pr.asist.dr. Silviu Tudose, Editura Trinitas a Patriarhiei Române,
Bucureşti, 2014.
19. Sfântul Nicodim Aghioritul, Despre deasa Împărtășire cu Preacuratele lui
Hristos Taine, Editura Orthodoxos Kypseli, Tesalonic, Grecia, 1992.
20. Streza, IPS Dr., Laurenţiu, Tainele de iniţiere creștină în bisericile răsăritene,
Editura Trinitas, Iași, 2002.
21. Vintilescu, Pr.prof.dr., Petre, Istoria Liturghiei în primele trei veacuri, Editura
Nemira, București, 2001.
22. Vintilescu, Pr.prof.dr., Petre, Liturghierul explicat, EIBMBOR, București, 1972.
23. Mitropolit Hierotheos Vlachos, Psihoterapia ortodoxă. Știința Sfinților Părinți.
Traducere în limba română de Irina Luminița Niculescu, Editura Învierea –
Arhiepiscopia Timișoarei, 1998.
24. Larchet, Jean-Claude, Terapeutica bolilor spirituale, în românește de Marinela
Bojin, Editura Sophia, București, 2001.
25. Idem, Etica procreaţiei în învăţătura Sfinţilor Părinţi, traducere din limba
franceză de Marinela Bojin, Editura Sophia, Bucureşti, 2003.
26. Paul Evdokimov, Taina iubirii. Sfinţenia unirii conjugale în lumina tradiţiei
ortodoxe, ediţia a II-a revăzută, traducerea Gabriela Moldoveanu, Asociaţia
filantropică medicală creştină CHRISTIANA, Bucureşti, 1999.
27. † Andrei ANDREICUȚ, Dragoste, libertate şi sex responsabil, Editura
Reîntregirea, Alba Iulia, 2001.
28. David C. FORD, Bărbatul şi femeia în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur,
traducere din limba engleză de Luminiţa Irina Niculescu, Editura Sophia,
Bucureşti, 2004.
29. MACK, Pr. John, Ghid pentru dobândirea armoniei în familiile ortodoxe,
traducere din limba engleză de Doina Rogoti, Editura Sophia, Bucureşti, 2007.
30. Maica MAGDALENA, Sfaturi pentru o educaţie ortodoxă a copiilor de azi cu
traducerea românească a cuvântului Sfântului Ioan Gură de Aur despre educaţia
copiilor, Editura DEISIS, Sibiu, 2000.
31. Pr. Dr. Constantin MIHOC, Taina Căsătoriei şi familia creştină în învăţăturile
marilor Părinţi ai Bisericii din secolul IV, Editura Teofania, Sibiu, 2002.
32. MOLDOVAN, Preot Prof. Ilie, Adolescenţa, preludiu la poemul iubirii curate.
Viaţa intimă a elevului de liceu în perspectiva educaţiei creştine ortodoxe, ediţia a
doua, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2005.
33. Idem, Darul sfânt al vieţii şi combaterea păcatelor împotriva acestuia. Aspecte
ale naşterii de prunci, în lumina moralei creştine ortodoxe, Editura Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1997.
34. Preot Ioan C. TEȘU, Din iadul patimilor spre raiul virtuților, Editura Christiana,
București, 2000.
35. Idem, Frumuseţea şi sublimitatea Preoţiei creştine, Editura DOXOLOGIA, Iaşi,
2010.
36. Idem, Familia creștină - școală a iubirii și dăruirii, DOXOLOGIA, Iași, 2011.
37. Idem, Familia contemporană - între ideal și criză, DOXOLOGIA, Iași, 2011.
38. Pr. Prof. Ioan G. COMAN, Chipul preotului după Sfânta Scriptură și Sfinții
Părinți, în „S.T.”, VIII (1956), nr. 3-4.
39. Asistent Const. C. PAVEL, Familia preotului, în „G.B.”, XIX (1960), nr. 1-2.
40. Prof. T.M. POPESCU, Sfințenia și răspunderile preoției, în „S.T.”. IV (1952), nr.
3-4.
41. Pr. Prof. Sp. CÂNDEA, Sensul preoției la Sfinții Părinți, în „S.T.”. II (1950), nr.
3-6.
42. Pr. conf. Const. N. GALERIU, Slujirea preoțească după Sfânta Scriptură și
Sfânta Tradiție, în „S.T.”, XXIX (1977), nr. 1-2.
43. Pr. Prof. Ene BRANIŞTE, Preoţia şi chipul preotului după Sfânta Scriptură, în
„BOR”, LXXXIII (1965), nr. 5-6..
44. Idem, Viaţa lăuntrică a preotului, în „BOR”, LXXIV (1956), nr. 1-2.
45. Pr. Prof. Ioan CONSTANTINESCU, Reflecţii cu privire la problema vocaţiei şi a
pregătirii preoţeşti, în „BOR”, LXXXVII (1969), nr. 11-12.
46. Diac. Prof. Em. VASILESCU, Cultura preotului de astăzi, în „BOR”, LXXIII
(1955), nr. 7.
47. Jaroslav Pelikan, Fecioara Maria de-a lungul secolelor: locul ei în istoria
culturii, trad.din engleza de Silvia Palade, Bucuresti, Ed. Humanitas,1998;
48. Alexander Schmemann, Maica Domnului, trad. Cezar Login, Cluj- Napoca, Ed.
Patmos, 2010;
49. Diac. prof. dr. Ioan Caraza, Importanta preacinstirii Maicii Domnului pentru
marturisirea lui Dumnezeu, in Hristos, la Sfantul Chiril al Alexandriei, Slobozia-
Bucuresti, Editura Episcopiei Sloboziei si Calarasilor, Parenesis, 2013
50. Alexis Kniazev, Maica Domnului în Biserica Ortodoxa, traducere din franceza de
Lucretia Maria Vasilescu, Bucuresti, Ed. Humanitas, 1998.
51. Pr. Prof. Ene Braniste, Explicarea Tainelor de initiere : Botezul, Mirungerea si
Sfanta Euharistie in literatura crestina, Sibiu, Ed. Andreiana, 2015;
52. Alexander Schmemann, Din apa si din Duh: studiu liturgic al botezului, trad. Pr.
Prof. Ion Buga, Bucuresti, Ed. Symbol, 1992;
53. Ieromonahul Teognost,Botezul si mirungerea: Taine ale nasterii si devenirii întru
Hristos, Iasi, Ed. Credinta Stramoseasca, 2004
54. Maica Alexandra, principesa Ileana a României, Sfintii îngeri, Bucuresti, Ed.
Anastasia, 2009
55. Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei,Ingerul pazitor, Alba-Iulia, Ed. Reintregirea,
2012
56. John Meyendorff,Hristos in gandirea crestina rasariteana, trad.din lb.engleza de
Pr.prof.Nicolai Buga, carte tiparita cu binecuvantarea P.F.P.Teoctist Patriathul
B.O.R., Bucuresti, EIBMBOR, 1997
57. Ioan Mihaltan, Preotia Mîntuitorului Hristos si preotia bisericeasca, Episcopul
Oradiei, Oradea, Ed. Episcopiei, 1993
58. Preotul Petre Vintilescu, Preotul în fata chemarii sale de pastor al sufletelor,
tiparita cu binecuvântarea Inaltpreasfintitului Teofan, Mitropolitul Olteniei,
Craiova, Ed. Mitropolia Olteniei, 2007.
59. Sf Maxim Mărturisitorul, Sfântul, Viața Maicii Domnului, trad. si postfata diac.
Ioan I. Ica jr., Deisis, Sibiu, 1998.
60. Sf. Grigorie de Nyssa, Marele cuvânt catehetic, trad. în rom. de Pr. Prof. Dr.
Teodor Bodogae, în col. „Părinţi şi Scriitori Bisericeşti”, vol. 33, (Scrieri
exegetice, dogmatico-polemice și morale), București, 1998.
II. Cultural-misionar:

Teme
1. Efectele fenomenului neoreligios asupra comunității parohiale din mediul urban
2. Exigențele activității pastoral-misionare a preotului în contextul plurireligios și
pluriconfesional contemporan
3. „Dumnezeu da, Biserică nu!”: profilul religios al omului postmodern și
repercusiunile acestuia asupra apartenenței eclesiale.
4. Strategii misionar-pastorale de contracarare a relativismului, sincretismului și
pseudo-spiritualității.
5. Judecata particulară și judecata finală în context interconfesional;
6. Antropologie creștină: chipul și asemănarea omului cu Dumnezeu din perspectiva
interdisciplinară;
7. Prezența lui Hristos în elementele eurharistice. Abordare interconfesinală;
8. Sfintele Icoane și iconoclasmul modern. Argumente dogmatice şi consecinţe
misionare;
9. Complementariatatea icoanelor Învierii și Cincizecimii din perspectivă teologică
şi estetică;
10. Libertate şi predestinaţie: o perspectivă istorico-teologică interconfesională;
11. Deviaţii dogmatice în doctrina Martorilor lui Jehova si Sf. Lui Dumnezeu ai
Zilelor din urmă.

Bibliografie:
1. Achimescu, Nicolae, „Contextul apariţiei noilor mişcări religioase”, Analele
Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (Serie nouă), Teologie, tom VI,
2001, pp. 33-47;
2. Achimescu, Nicolae, „Fenomenul neoreligios. Interpretare din perspectivă socio-
psihologică”, Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (Serie nouă),
Teologie, tom VI, 2002, pp. 109-119;
3. Achimescu, Nicolae, Noile mişcări religioase, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2002;
4. Achimescu, Nicolae, Religie, modernitate şi postmodernitate, Ed. Trinitas, Bucureşti,
2013
5. Champion, François, „Spirit religios difuz, eclectism şi sincretisme”, în: Jean
Delumeau (ed.), Religiile lumii, trad. de Carmen Stoean, Editura Humanitas,
Bucureşti, 1996, pp. 700-728;
6. Cloșcă, Ciprian Marius, Ortodoxia și noile mișcări religioase, Editura Lumen, Iași,
2009;
7. Damian, Constantin-Iulian, „Parohia în faţa provocărilor fenomenului neoreligios:
repere pastoral-misionare”, Teologie şi educaţie la Dunărea de Jos, fascicula XIV,
2015, pp. 236-267;
8. Damian, Constantin-Iulian, „Strategii de prozelitism specifice noilor mişcări
religioase”, Studia Theologica Doctoralia, vol. III, coord. Pr. prof. dr. Viorel Sava,
drd. Ioan Dura, drd. Cristian Onica, drd. Andrei Atudori, Ed. Doxologia, Iaşi, 2011,
pp. 142-156;
9. Damian, Constantin-Iulian, „Un profil al potenţialilor adepţi ai noilor mişcări
religioase”, Theologia Pontica. Revista Centrului de Cercetări Teologice,
Interculturale şi Ecumenice „Sf. Ioan Cassian”, an IV, nr. 3-4, 2011, pp. 113-125;
10. Damian, Constantin-Iulian, Convertirea în contextul noilor mişcări religioase:
spălarea creierului, manipulare, influenţă socială, Editura Astra Museum, Sibiu,
2014;
11. Gavriluţă, Nicu, Mişcări religioase orientale. O perspectivă socio-antropologică
asupra globalizării practicilor yoga, Editura Provopress, Cluj-Napoca, 2006;
12. Georgescu, Pr. dr. V., Prozelitismul, piedică în calea unităţii creştine în trecut şi azi,
Editura Paralela 45, Piteşti, 2002;
13. Georgios D. Metallinos, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, trad. de Ioan I. Ică, Ed.
Deisis, Sibiu, 2004;
14. Jurcan, Emil, Maestrul oriental şi duhovnicul creştin, Editura Reîntregirea, Alba Iulia,
2002;
15. Petraru, Pr. Dr. Gheorghe, Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România,
Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2006;
16. Tia, Arhimandrit Teofil, Reîncreştinarea Europei? Teologia religiei în pastorala şi
misiologia occidentală contemporană, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003;
17. Timiadis, Mitropolit Emilianos, Preot, parohie, înnoire: noţiuni şi orientări pentru
teologia şi practica pastorală, Ed. Sofia, Bucureşti, 2001;
18. Vernette, Jean, Secolul XXI va fi mistic sau nu va fi deloc, Bucureşti, 2003;
19. Vernette, Jean, Sectele, trad. de Cleopatra Sava, Editura Meridiane, Bucureşti, 1996;
20. Wilson, Bryan, Religia din perspectivă sociologică, trad. de Dara Maria Străinu,
Editura Trei, Bucureşti, 2000;
21. Zamfir, Pr. Lect. Gheorghe, „Mijloace şi metode pastorale în societatea
contemporană. Problemele dintr-o parohie din mediul rural şi problemele dintr-o
parohie din mediul urban”, Pastoraţie şi misiune în Biserica Ortodoxă, Editura
Partener, Galaţi, 2007, pp. 167-183.
22. Pr. Theodore Papanicolaou, Viziunea mortii in lumina Sfintilor Parinti ai Bisericii :
eseu de spiritualitate ortodoxa, trad. din limba franceza Paula Ilas ; tiparita cu
binecuvantarea Inaltpreasfintitului Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, Iasi,
ED. Doxologia, 2016
23. Jean-Claude Larchet, Traditia ortodoxa despre viata de dupa moarte, trad.din limba
franceza de Marinela Bojin, Bucuresti, Ed. Sophia, 2006
24. Preot Gheorghe Pufu,Existenta sufletului dupa moarte, Pitesti, Ed. Univ. Pitesti, 2005
25. Arhimandrit Vasiliu Bacoiani, Sufletul dupa moarte, trad.Târlescu Ion Andrei, Galati,
Ed. Bunavestire, 2002
26. Lazar Puhalo, Sufletul, trupul si moartea, trad. de Virgil Baidoc, prefata de George
Papademetriou, Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2005.
27. Pr.prof.univ.dr.Dumitru Popescu, diacon Doru Costache, Introducere în dogmatica
ortodoxa: teme ale credintei crestine din perspectiva comparata, Bucuresti, Ed.
Libra, 1997
28. Alexandros Kalomiros, Sfintii Parinti despre originile si destinul omului si
cosmosului: Sfatul cel Vesnic, Râul de foc, Slava materiei, traducere si postfata
Pr.Prof.Ioan Ica, Sibiu, Ed. Deisis, 1998
29. Pr. prof. dr. Adrian Niculcea, Constituirea sacramentala a Bisericii. O viziune
teologica ortodoxa asupra ecumenismului, Iasi, Ed. Vasiliana’98, 2014
30. Karl Christian Felmy, De la Cina de Taina la Dumnezeiasca Liturghie a Bisericii
Ortodoxe: un comentariu istoric,trad.pr.prof.Ioan I.Ica, Sibiu, Ed. Deisis, 2004
31. ***Învăţătura despre Sfintele Icoane reflectată în teologia ortodoxă românească, 3
volume, Basilica, Bucureşti, 2017
32. Mihaela Palade, Iconoclasmulîn actualitate:de la ''moartea lui Dumnezeu'' la
moartea artei, Bucuresti, Ed. Sophia, 2005
33. Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifar, Iconologie si iconoclasm: studii privind disputa
iconoclasta in secolele VIII-IX/ Sibiu, Ed. Andreiana, 2010
34. Leonid Uspensky, Teologia icoanei în Biserica Ortodoxa, studiu introductiv si
traducere Teodor Baconsky, Bucuresti, Ed. Anastasia, 2009
35. Michel Quenot, De la icoana la ospatul nuptial: Chipul, Cuvântul si Trupul lui
Dumnezeu, trad. de Lucian Dragos, Bucuresti, Ed. Sophia, 2007
36. Michel Quenot, Icoana: fereastra spre absolut, trad., prefata si note de Pr.dr.Vasile
Raduca, Bucuresti, Ed. Enciclopedica, 1993
37. Daniel Rousseau, Icoana, lumina Fetei Tale, trad.din lb.franceza de Mariuca
Alexandrescu, prefata de Olivier Clément, Bucuresti, Ed. Sophia, 2004
38. Pr. dr. Florin Dobrei, pr. dr. Vasile Vlad (coord.) Libertate si constrangere religioasa -
repere teologico-istorice. Simpozion international, Deva, 17-18 octombrie 2013, Alba
Iulia-Deva, Reintregirea-Editura Episcopiei Devei si Hunedoarei, 2014
39. Conf.univ.dr.Verginia Vedinas, Libertatea credintelor religioase, Bucuresti, Ed.
Lumina Lex, 2003
40. Mitropolitul Nicolae Mladin, Porunca si libertate: prelegeri de morala ortodoxa, cuv.
inainte de Pr. Nicolae Streza, Cluj- Napoca, Ed. Renasterea, 2013
41. Ioan Dura, Reflectii pe marginea textului final al proiectului privind libertatea
religioasa si regimul cultelor în România, Constanta, Ed. Universitatii ''Ovidius'',
2005
42. Radu Petre Muresan, Atitudinea Bisericilor traditionale Europene fata de
prozelitismul advent: impactul în societatea contemporana, lucrare tiparita cu
binecuvântarea P.F. Parinte Teoctist, Patriarhul BOR, Bucuresti, Ed. Universitatii,
2007
43. Bruno Würtz, Doctrinele principalelor secte ale crestinismului contemporan,
Timisoara, Ed. Tip. Univ., 1988
44. Walter Martin, Imparatia cultelor eretice, Oradea, Ed. Cartea Crestina, 2001
45. Sf. Ioan Damaschinul, Sfântul; Teodor Studitul, Sfântul, Scrieri în apărarea Sfintelor
icoane, traducere din limba greacă veche, introduceri și note de Pr. Dumitru Fecioru și
Protod. Policarp Pîrvuloiu, Basilica, București, 2017.
III. Social-filantropic:

Teme:
1. Responsabilitatea morală și pastoral-misionară a preotului în societatea de azi.
2. Familia creștină în faţa problemelor morale și sociale contemporane. Aspecte
teologice, morale și pastoral-misionare.
3. Avortul și eugenia: provocări actuale în activitatea pastorală și misionară a
slujitorilor Bisericii.
4. Eutanasia și transplantul de organe: provocări actuale în activitatea pastorală și
misionară a slujitorilor Bisericii.
5. Taina Cununiei şi familia creştină ca program social şi soteriologic;
6. Taina Spovedaniei și efectele psiho-somatice ale acesteia în viața credinciosului
modern;
7. Importanţa credinţei în Dumnezeu pentru slujirea și promovarea vieții.
8. Analiza socio-morală a Îndreptarului de spovedanie. Spre o reconsiderare a
împărtăşirii condiţionate a credincioşilor;
9. Invăţătura creştină ortodoxă despre viaţă: izvorul şi sensul acesteia, în dialog cu
ştiinţele moderne.
10. Reprezentarea creaţiei în Sfânta Euharistie. Ecologia la Kallistos Ware și John
Zizioulas.

Bibliografie:
1. Dominique Beaufils, Pr. Bobrinsky, John Breck, Olivier Clement, et alii., Bioetica şi
taina persoanei, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2006.
2. Pr.prof.dr. John Breck, Darul sacru al vieţii, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2001.
3. ***, Cum să trăim Ortodoxia astăzi, Ed. Sofia, Bucureşti, 2010.
4. George Stan, Teologie şi Bioetică, Ed. Biserica Ortodoxă, Alexandria, 2001.
5. Emilia Ceuta, Sociologia familiei din perspectiva crestina, Bucuresti, Editura
Universitatii din Bucuresti, 2013
6. Marko I.Rupnik, Serghei Sergheevici Averintev, Adam si coasta sa: spiritualitatea
iubirii conjugale, traducere de Constantin Hadarag, Iasi, Ed. Ars Longa, 1996
7. Angelo Scola, Barbatul si femeia: ''cazul serios'' al iubirii, trad.: Cristian Langa,
Targu Lapus, Ed. Galaxia Gutenberg, 2011
8. Eugen Jurca, Spovedanie si psihoterapie, Bucuresti, Ed. Despina, 2007
9. Daniel Benga, Cred, marturisesc si astept viata vesnica: o istorie teologica a
Simbolului Niceo-Constantinopolitan, Bucuresti, Basilica, 2013
10. Nicolae Corneanu,Mitropolit al Banatului, Credinta si viata: culegere de studii
teologice, Cluj-Napoca, Dacia, 2001
11. Constantin Galeriu, Cruce si Inviere in credinta si viata ortodoxa, Iasi, Doxologia,
2013
12. Costion Nicolescu, Hristos - Adapostul, Vesmantul, Hrana, Doctorul si Leacul
omului si al omenirii pe calea mantuirii: continutul spiritual al nevoilor trupesti
vitale, la Sfantul Efrem Sirul; Cluj Napoca, Renasterea, 2011
13. Panayotis Nellas, Hristos, Dreptatea lui Dumnezeu si indreptarea noastra - pentru o
soteriologie ortodoxa, trad. de pr. prof. Ioan Ica sr., Sibiu, Ed. Deisis, 2012
14. Deepak Chopra, Leonard Mlodinow, Razboiul viziunilor asupra lumii: stiinta vs.
Spiritualitate, trad. Constantin Dumitru-Palcus, Bucuresti, Ed. Trei, 2012
15. Emilian Vasilescu, Suflet si viata: probleme de psihologie religioasa si filosofie
morala, Bucuresti, Tip. Cultura, 1933
16. *** Sfânta Spovedaniesi Sfanta Impartasanie: intrebari si raspunsuri, Bucuresti, Ed.
Trinitas, 2014
17. Pr. prof. dr. Stefan Buchiu (coord.), Sensurile si importanta Sfintei Taine a
Spovedaniei si ale Sfintei Taine a Impartasaniei in teologia, spiritualitatea si
misiunea ortodoxa contemporana, Bucuresti, Ed. Basilica, 2015
18. Adrei Andreicut, Mitropolit, Spovedania si liturghia salveaza omenirea, Ed.
Renasterea, Cluj-Napoca, 2014
19. Parintele Arsenie Papacioc, Despre SpovedaniesiImpartasanie, Constanta, Editura
Elena, 2013
20. Nicolae Mladin, Mitropolit al Ardealului, Doctrina despre viata a Profesorului
Nicolae Paulescu, Sibiu, Ed. Tip. Arhidiecezana, 1942
21. Prof. Teodor M. Popescu, Stiintasi slujba adevarata; Cuvantare tinuta la 30 ianuarie
1937, la sarbatoarea Sfintilor Trei Ierarhi, patronii Universitatii din Bucuresti,
Suceava, Editura Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor, 2005
22. Adrian Lemeni, diac Adrian Sorin Mihalache (coord.), Viatasi constiinta in orizontul
temporalitatii: abordare teologica, filosofica si stiintifica, Bucuresti, Basilica, Editura
Universitatii ''Alexandru Ioan Cuza'' Iasi; ; Editura Universitatii din Bucuresti, 2015
23. Peter Atkins, Despre viatasi moarte: marile intrebari ale existentei analizate de un
om de stiinta, trad. din limba engleza de Ionut Chis, Bucuresti, Editura ALL, 2013
24. Dr. Eben Alexander, impreuna cu Ptolemy Tompkins, Harta raiului: viata de
dincolo: dovezi aduse de stiinta, religie si oamenii obisnuiti, trad. din engleza de
Constantin Dumitru-Palcus, Bucuresti, Ed. Lifestyle Publishing, 2015
25. Ioannis Zizioulas Mitropolit de Pergam, Creatia ca Euharistie, traducere de Caliopie
Papacioc, Bucuresti, Ed. Bizantina, 1999
26. IPS Ioannis Zizioulas, Mitropolitul Pergamului, Prelegeri de dogmatica crestina,
trad. din limba engleza de Florin Caragiu, Bucuresti, Ed. Sophia, 2014
27. Episcop Kallistos Ware, trad. de E.Chiosa, G.Jacota si Pr. D.Ailincai, Ortodoxia,
calea dreptei credinte, carte tiparita cu binecuvântarea I.P.S. Daniel Mitropolitul
Moldovei si Bucovinei, Iasi, Trinitas, 2009
28. Sf.Ioan Gura de Aur, Cateheze maritale: omilii la căsătorie, trad. din limba greaca
veche Pr. Marcel Hanches, Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2006.
IV. Administrativ-gospodăresc, de drept bisericesc, administraţie parohială şi
legislatie:

Teme:
1. Principiile canonice și misiunea Bisericii
2. Autoritate și responsabilitate în viața bisericească
3. Canoanele Bisericii în slujirea duhovnicului
4. Iconomia bisericească și manifestarea ei în viaţa Bisericii

Bibliografie:
1. «Iconomia în Biserica Ortodoxă», O 2 (1972) 285-295.
2. Belu, D., «Autoritatea în Biserică», O 4 (1961) 555-563.
3. Gheorghescu, C, «Învăţătura ortodoxă despre iconomia dumnezeiască şi iconomia
bisericească», (teză de doctorat), ST 3-6(1980) 297-516.
4. Ivan, I.D.,«Importanţa principiilor fundamentale canonice de organizaţie şi
administraţie pentru unitatea Bisericii», MMS 3-4 (1969) 155-165.
5. Peckstadt, Α., «L'autorité dans l'Église: une approche orthodoxe», Irénikon 1(2002)
35-52.
6. Stan, Al., «Libertate şi autoritate în Ortodoxie, după Sfinţii Părinţi», O 4 (191) 123-
147.
7. Stăniloae, D., «Autoritatea Bisericii», ST 3-4 (1964) 183-215.
8. Vlaicu, Patriciu, Canon și Libertate-Împărtășirea continuă din experiența Bisericii,
Editura PUC, Cluj-Napoca, 2013.
9. Dinu, Adrian, Duhovnicul şi formarea duhovnicească a tinerilor, Editura
Performantica, Iaşi, 2011.
10. Roman, Emilian-Iustinian, Miscellanea juris. Îndrumǎtor bibliografic şi
canoniclegislativ, Editura Performantica, Iaşi, 2008.