Sunteți pe pagina 1din 5

EXAMEN DE CAPACITATE PREOŢESCĂ

Bibliografie:

1.Impedimente la preoţie în lumina Sfintelor Canoane şi a Regulamentului autorităților


canonice disciplinare și al instanțelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române. Actualitatea
Sfintelor Canoane pentru cler (o selecţie de 30 de canoane).
Bibliografie:
Canoanele: 17,18,19,22,61,78,79,80 Apostolic, 3 Trulan, 1,2,9,10 I Ec., 8,9,12, Neocez., 10
Sardica, 3 Laod., 36 Cartag., 12,89 Sf. Vasile cel Mare, 3 Atanasie cel Mare, 3,5 Teofil al Alex., 4
Chiril al Alexandriei, 7,36 Nichifor Mărturisitorul, 21,30,42 Ioan Post.
Arhid. prof. dr. Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note şi comentarii, Sibiu, 2005.
Patriciu vlaicu, Canon și libertate – împărtășireacontinuă din experiența Bisericii, Presa
Universitară Clujeană 2013 (www.patriciuvlaicu.net)

2.Cunoaşterea, mărturisirea şi apărarea dreptei credinţe în faţa prozelitismului sectar:


cinstirea Maicii Domnului şi a sfinţilor.
Bibliografie:
-Capitolele privitoare la cinstirea Maicii Domnului şi a sfinţilor din titlurile de mai jos:
Învăţătura de credinţă ortodoxă, Episcopia Hușilor 2011
Pr. Prof. Vasile Mihoc, Șapte tâlcuiri biblice, Editura Christiana
Arhim. Ilie Cleopa, Călăuză în credinţa ortodoxă, Ed. Ep. Romanului, 2000, pp. 466-467;
Pr. Asist. Nicolae V. Dura, „Maicii Domnului i se cuvine preacinstire”, în Studii Teologice, Anul
XXXIX(1987), nr. 4, pp. 84-97.
Ioan Ică Jr., Maica Domnului în teologia secolului XX și în spiritualitatea isihastă a secolului
XIV, Deisis 2008
Pr. Prof. Dr. Niculae D. Necula, „Ce practici pentru inducerea în eroare a credincioșilor
ortodocși folosesc mai nou sectanții?”, în Tradiție și înnoire în slujirea liturgică, Vol. 1, Ed. a 2-
a, Trinitas, București, 2014, pp. 899-905.
Alesis Kniazev, Maica Domnului în Biserica Ortodoxă, Humanitas 1998

3.Cunoaşterea, mărturisirea şi apărarea dreptei credinţe în faţa prozelitismului sectar:


cinstirea sfintelor icoane, a sfintei cruci şi a sfintelor moaşte.
Bibliografie:
-Capitolele privitoare la cinstirea sfintelor icoane, a sfintei cruci şi a sfintelor moaşte din titlurile
de mai jos:
Învăţătura de credinţă ortodoxă, Episcopia Hușilor 2011;
Sfântul Ioan Damaschin, Sfântul Teodor Studitul, Scrieri în apărarea Sfintelor icoane, PSB 17,
2017
Pr. prof dr. Dumitru Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, vol. 3, Ed. Institutului Biblic şi de
Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1997, pp. 224-234;
Paul Evdochimov, Arta Icoanei, o teologie a frumuseții, Sophia, 2014

4. Cunoaşterea, mărturisirea şi apărarea dreptei credinţe în faţa prozelitismului sectar:


importanţa rugăciunilor pentru cei adormiţi.
Bibliografie:
-Capitolele privitoare la importanţa rugăciunilor pentru cei adormiţi din titlurile de mai jos:
Învăţătura de credinţă ortodoxă, Episcopia Hușilor 2011;
Arhim. Ilie Cleopa, Călăuză în credinţa ortodoxă, Ed. Ep. Romanului, 2000, pp. 472-474;
Jean-Claude Larchet, Tradiţia Ortodoxă despre viaţa de după moarte, Editura Sofia, 2006
1
(Capitolul IX - Legăturile dintre vii şi morţi, pp. 245-286);
Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, vol. 3, Ed. Institutului Biblic şi de
Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 2000, pp. 216-224;

5.Importanţa parohiei pentru misiune: Implicarea laicilor, a copiilor şi a tinerilor în misiunea


Bisericii.
Bibliografie:
Învăţătura de credinţă ortodoxă, Episcopia Hușilor 2011;
Arhim. Ilie Cleopa, Călăuză în credinţa ortodoxă, Ed. Ep. Romanului, 2000, pp. 440-446;
Arhim. Teofil Tia, Psihologie Pastorală, Alba Iulia, 2005, pp. 50-55; pp. 104-255;
Pr. Ionuț Popa, „Problema familiei creștine astăzi. Pastorația copiilor, a tinerilor și a
bătrânilor”, în Ortodoxia, An. LVIII(2007), nr. 4, pp. 110-130;
Valer Bel, „Misiunea şi comunitatea parohială. Apostolatul mirenilor”, în Misiunea Bisericii în
lumea contemporană, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2010, pp. 377-395; pp. 397-429;
Paul Scarlat, „Cinstirea familiei în Biserica Ortodoxă Română”, în Biserica Ortodoxă Română,
nr. 2, 2010, pp. 24-33.
Pr. Prof. dr. Gheorghios Metallinos, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, trad. pr. Prof. Ioan I.
Ică, Deisis, Sibiu, 2004, pp. 9-32; 57-131.
Pr. prof. Dr. Spiridon Cândea, „Apostolatul tinereții”, în Tineretul şi creştinismul. Repere
duhovniceşti pentru tinerii zilelor noastre, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2008, pp. 162-176.
Pr. dr. Petru Pantiş, „Consideraţii pastoral-misionare privitoare la taina cununiei şi familia
creştină”, în Îndrumător bisericesc, Sibiu, Anul 155, 2007;
Pr. lect. dr. Mihai Iosu, „Priorităţi pastorale tinerii”, în Revista teologică, An. XIX (2009), nr. 2,
pp. 278-286.
Constantin Cucoș, Educația. Iubire, edificare, desăvârșire, Polirom, Iași, 2008, pp. 173-182
(laicat, intelectuali)

6.Importanţa parohiei pentru misiune: Implicarea femeilor, intelectualilor şi bătrânilor în


misiunea Bisericii.
(Bibliografie: Idem subiectul 5).
Emilianos Timiadis, Preot, parohie, înnoire, Editura Sophia 2001
Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, Preotul în Biserică, în lume şi acasă, Ed.
Tipografiei Eparhiale, Sibiu, 1996;
Pr. Conf. Constantin Necula, Tinerii și ispitele modernismului, Editura Agnos, 2008

7.Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie şi Biserica. Interdependenţe mărturisitoare.


Bibliografie:
Învăţătura de credinţă ortodoxă, Episcopia Hușilor 2011;
Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, capitolele despre Sfânta Tradiție, Dogmatica, vol. I ;
Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, „Caracterul permanent şi mobil al tradiţiei”, în Studii
Teologice, Anul XXV (1973), nr. 3-4, pp. 150-164;
Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, „Sfânta Tradiţie - Definirea noţiunii şi întinderea ei”,
Ortodoxia, Anul XVI (1964), nr. 1, p. 47-109;
Ioan Mihălțan, „Tradiţie, Scriptură, Biserică”, în Ortodoxia, An. XL (1988), nr. 4, pp. 59-73.
Vladimir Losky, Tradiția și tradițiile în „După chipul și asemănarea lui Dumnezeu”, Humanitas,
2006

8.Rolul şi importanţa Sfintei Liturghii, a Sfintelor Taine şi a Ierurgiilor în viaţa preotului şi a


credincioşilor. Pregătirea lor pentru participarea la slujbele bisericeşti. Combaterea
inovaţiilor în cult.
Bibliografie:
Împărtășirea continuă cu Sfintele Taine. Dosarul unei controverse-mărturiile Tradiției, ed.
2
Deisis 2006;
Pr. Ene Branişte, Preoții Tăi Doamne, Ed. Andreiana, Sibiu, 2014, pp. 62-164; pp. 211-240;
Alexander Schmeman, Euharistia, Taina împărăţiei, Ed. Sophia, 2012, pp. 102-125;
Alexander Schmeman, Din apă și din Duh, Ed. Sophia, 2009;
Pr. Prof. Dr. Niculae D. Necula Tradiție și înnoire în slujirea liturgică, Vol. I-III, Ed. a 2-a,
Trinitas, București, 2014;
Paul Evdochimov, Taina iubirii, Ed. Sophia, 2016;
Pr. asist. Univ. dr. Silviu Tudor, „Taina Sfântului Maslu – aspecte liturgice şi pastorale”, în
Biserica Ortodoxă Română, Seria a-IV-a, Anul III, 2012, pp. 315-324.
Gheorghe Băbuș, „Ierurgiile ca mijloc de pastorație”, în Studii Teologice, 1954, nr. 9-10, pp.
530-553.
Pr. prof dr. Dumitru Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, vol. 3
Povățuirile din Liturghier

9.Modalităţi de colaborare între preot şi profesorul de religie. Necesitatea şi importanţa


programelor catehetice în parohie.
- Proiectul „Hristos împărtășit copiilor”
- Proiectul „Alege școala”
- Proiecte catehetice locale eparhiale sau parohiale.
Bibliografie:
Pr. Vasile Gordon, Biserica și școala. Analize omiletice, catehetice și pastorale, Editura
Christiana, București, 2003, pp. 136-179.
Constantin Cucoș, Educația religioasă. Repere teoretice și metodice, Ed. a 2-a, rev. și adăugită,
Polirom, Iași, 2009, pp. 355-363.
Apostolat educațional. Ora de religie – cunoaștere și devenire spirituală, Basilica, București,
2010, pp. 5-53.
Maica Magdalena, Sfaturi pentru o educație ortodoxă a copiilor de azi, Ed. Deisis;

10.Misiunea filantropică a Bisericii. Temeiuri biblice, patristice şi istorice.


Bibliografie:
Pr. Prof. Ion Vicovan, Daţi-le voi să mănânce! Filantropia creştină - istorie şi spiritualitate, Ed.
Trinitas, 2001, capitolele III, IV, V, VII şi VIII;
Pr. prof. dr. Constantin Pătuleanu, „Filantropia creştină între reperele ei istorice şi actualitate”,
în Faptele iubirii milostive. Lucrarea instituţiilor social-filantropice înfiinţate şi administrate de
Biserica Ortodoxă Română, Basilica, Bucureşti, 2012, pp. 7-30.

11.Patrimoniul bisericesc şi administrarea lui. Perspectivă canonico-juridică.


Bibliografie:
Statutul pentru organizarea și funcționarea BOR, București, 2008, pp. 46-47.
Pr.dr. Iorgu D. Ivan, Bunurile bisericești în primele șase secole: situația lor juridică și canonică,
Basilica, București, 2014, pp. 31-45; 141-263.
Arhid.prof. dr. Ioan Floca, Drept canonic ortodox, legislație și administrație bisericească, Vol. 1,
EIBMBOR, București, 1990, pp. 447-499.

12.Formele tradiţionale în arhitectura bisericească şi normele referitoare la pictura


bisericească. Aspecte legate de restaurarea - consolidarea locaşurilor de cult, precum şi de
amplasare a diferite construcţii în preajma acestora şi a monumentelor istorice.
Bibliografie:
Pr.prof.dr.Ene Branişte, Liturgica generală-noţiuni de artă bisericească, arhitectură şi pictură
creştină (capitolele: VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI şi XVII).
Georgios Kordis, Hierotypos, Teologia Icoanei după Sfinții Părinți, Ed Bizantină, 2011;

3
13.Preotul ca fiu şi părinte duhovnicesc.
Bibliografie:
Arhim. Serafim Alexeiev, Leacul uitat, Sfânta taină a Spovedaniei, Ed. Sophia, 2009, pp. 62-118;
Antonie de Suroj, Mai aproape de Hristos, Spovedania şi iertarea, Ed. Doxologia, 2014, pp. 9
-91.
Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, „Care sunt limitele intervenției și lucrării duhovnicului în viața
penitentului?”, în Sfânta Spovedanie şi Sfânta împărtăşanie: întrebări şi răspunsuri liturgice,
Ed. Trinitas, Bucureşti, 2014, pp. 115-121;
Pr. Lect. Dr. Vasile Gavrilă, „Care sunt datoriile preotului duhovnic pentru fiii săi
duhovnicești?”, în Sfânta Spovedanie şi Sfânta împărtăşanie: întrebări şi răspunsuri liturgice,
Ed. Trinitas, Bucureşti, 2014, pp. 79-85;
IPS Andrei Andreicuț, Spovedanie și comuniune, Ed. Renașterea, Cluj;

14.Familia creştină şi provocările lumii contemporane (avortul, contracepţia, planing-ul


familial, concubinajul, parteneriat între persoane de acelaşi sex, abandonul copiilor etc).
Bibliografie:
Sfântul Paisie Aghioritul, Despre viața de familie, Ed. Evanghelismos, 2004;
Pr. prof. Ioan Teşu, Familia contemporană între ideal şi criză, Ed. Doxologia, Iaşi, 2011 -
capitolul Familia creştină - icoană a iubirii dumnezeieşti şi Răni ale familiei contemporane, pp.
86-115; pp. 223-364;
Pr. Prof. Univ. Dr. Ilie Moldovan, „Valori creştine ale familiei în România şi practici contrare
acestora”, în Familia şi viaţa la începutul unui nou mileniu creştin, Bucureşti, 2001, pp. 142-
171;
Drd. Marius Marin-Ionescu, „Provocări contemporane la adresa Tainei Căsătoriei”, în Sfintele
Taine şi familia creştină, Vasiliana-98, Sibiu-Iaşi, 2012, pp. 263-277
Ilie Moldovan, Iubirea-taina căsătoriei. Teologia iubirii, Ed. Reîntregirea;
Mitropolitul Antonie, Taina Iubirii, Ed. Sophia 2009;
Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvântări despre viața de familie, Ed. Invierea (ioanguradeaur.ro)

15.Structura canonică şi administrativă a Bisericii Ortodoxe Române: eparhiile Bisericii


Ortodoxe Române.
Bibliografie:
Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, 2008 (Dispoziţii
generale - articolele 1-5 şi Organizarea - articolele 6-16)
Patriciu Vlaicu, lege și comuniune, Organizarea statutară a Bisericii Ortodoxe Române, 2013
(patriciuvlaicu.net)
http://patriarhia.ro/organizarea-administrativa-763.html

16.Relaţia parohiei cu Protoieria şi Centrul eparhial (aspecte misionare, culturale,


administrative, economice etc). Relaţiile preotului cu autorităţile locale.
Bibliografie:
Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, 2011
(Capitolul II - Secţiunea I, articolele 43-68; Secţiunea a Il-a, articolul 69; Secţiunea a V-a,
articolele 84-109);
Joantă Sorin, Administraţie bisericească parohială şi legislaţie, Sibiu, 2002;
Arhim. Teofil Tia, Elemente de pastorală misionară pentru o societate post-ideologică, Editura
Reîntregirea, Alba-Iulia, 2003.

17. Susţinerea unei predici la Evangheliile Duminicilor şi sărbătorilor de peste an.


1. Predici la Duminicile Octoihului, Triodului, Penticostarului şi Praznice Împărăteşti:
2. Cuvântări ocazionale:
- Pareneză la Botezul unui prunc;
4
- Pareneză la Cununie;
- Pareneză la instalarea preotului în parohie;
- Pareneză la înmormântare;

Bibliografie obligatorie:
- Sfântul Ioan Gură de Aur, Tratatul despre preoție (ioanguradeaur.ro)
- GORDON, Pr. Dr. Vasile, Introducere în Omiletică, Edit. Universităţii din Bucureşti, 2001,
(Capitolele: Factori ai reuşitei predicii: pp. 227-245, Privire de ansamblu asupra genurilor
propovăduirii, pp. 262-279, Elaborarea predicii, între teorie şi practică, pp. 280-295 )

S-ar putea să vă placă și