Sunteți pe pagina 1din 2

TEOLOGIE DOGMATICĂ ORTODOXĂ – probă scrisă

Tematica pentru examenul de licenţă


SESIUNEA IULIE 2020
TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALA

1. Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiție și dogmele Bisericii


Bibliografie
a. Buchiu, Pr. Prof. Dr. Ştefan (coordonator), Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I, Editura Basilica,
Bucureşti, 2017, pp. 133-160;
b. Stăniloae, Pr. prof. Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, tom I, ed. a V-a, Editura Basilica,
București, 2018, pp. 53-65, 72-94.

2. Atributele și lucrările necreate ale lui Dumnezeu. Raportul lor cu fiinţa Lui
Bibliografie:
a. Cristescu, Vasile, Teologia Dogmatică Ortodoxă, Editura Tehnopress, Iași, 2009, pp. 43-57, 139-
143;
b. Stăniloae, Pr. prof. Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, tom I, ed. a V-a, Editura Basilica,
București, 2018, pp. 150-292.

3. Învățătura dogmatică despre Sfânta Treime


Bibliografie:
a. Sf. Iustin Popovici, Dogmatica Bisericii Ortodoxe, vol. I, Editura Doxologia, Iași, 2017, pp. 190-
215;
b. Buchiu, Pr. prof. dr. Ştefan (coordonator), Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I, Editura Basilica,
Bucureşti, 2017, pp. 266-301, 312-343;
c. Cristescu, Vasile, Teologia Dogmatică Ortodoxă, Editura Tehnopress, Iași, 2009, pp. 58-68, 72-
78.

4. Învățătura ortodoxă despre crearea lumii


Bibliografie:
a. Buchiu, Pr. prof. dr. Ştefan (coordonator), Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I, Editura Basilica,
Bucureşti, 2017, pp. 362-373, 417-422;
b. Matsoukas, Nikos A., Teologie Dogmatică și Simbolică, vol. II: Expunerea credinței ortodoxe în
confruntare cu creștinismul occidental, trad. de N. Deciu, Editura Bizantină, București, 2006, pp. 107-
138;
c. Stăniloae, Pr. prof. Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, tom I, ed. a V-a, Editura Basilica,
București, 2018, pp. 337-374.

5. Antropologia creștin-ortodoxă
Bibliografie:
a. Buchiu, Pr. prof. dr. Ştefan (coordonator), Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I, Editura Basilica,
Bucureşti, 2017, pp. 378-385, 388-417;
b. Cristescu, Vasile, Teologia Dogmatică Ortodoxă, Editura Tehnopress, Iași, 2009, pp. 95-102;
c. Stăniloae, Pr. prof. Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, tom I, ed. a V-a, Editura Basilica,
București, 2018, pp. 391-436.
6. Întreita slujire a Mântuitorului
Bibliografie:
a. Chițescu, Prof. N.; Todoran, Pr. prof. Isidor; Petreuță, Pr. prof. I., Teologia Dogmatică și Simbolică.
Manual pentru facultățile teologice, vol. II, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2005, pp. 38-43;
b. Cristescu, Vasile, Teologia Dogmatică Ortodoxă, Editura Tehnopress, Iași, 2009, pp. 128-136;
c. Stăniloae, Pr. prof. Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, tom II, ed. a V-a, Editura Basilica,
București, 2018, pp. 116-189.

7. Mântuirea personală prin Hristos, în Duhul Sfânt şi în Biserică


Bibliografie:
a. Nellas, Panayotis, Hristos, Dreptatea lui Dumnezeu și îndreptarea noastră – pentru o soteriologie
ortodoxă, trad. pr. prof. Ioan Ică sr., Editura Deisis, Sibiu, 2012, pp. 141-167;
b. Stăniloae, Pr. prof. Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, tom II, ed. a V-a, Editura Basilica,
București, 2018, pp. 311-388.

8. Biserica și însușirile sale


Bibliografie
a. Chițescu, Prof. N.; Todoran, Pr. prof. Isidor; Petreuță, Pr. prof. I., Teologia Dogmatică și
Simbolică. Manual pentru facultățile teologice, vol. II, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2005,
pp. 166-169;
b. Cristescu, Vasile, Teologia Dogmatică Ortodoxă, Editura Tehnopress, Iași, 2009, pp. 151-155;
c. Stăniloae, Pr. prof. Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, tom II, ed. a V-a, Editura Basilica,
București, 2018, pp. 200-310.

9. Învățătura dogmatică despre preacinstirea Maicii Domnului și cinstirea sfinţilor şi a sfintelor icoane
Bibliografie
a. Chițescu, Prof. N.; Todoran, Pr. prof. Isidor; Petreuță, Pr. prof. I., Teologia Dogmatică și Simbolică.
Manual pentru facultățile teologice, vol. II, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2005, pp. 145-153;
b. Cristescu, Vasile, Teologia Dogmatică Ortodoxă, Editura Tehnopress, Iași, 2009, pp. 176-200;
c. Florovsky, Pr. George, Biserica, Scriptura, Tradiția: Trupul viu al lui Hristos, trad. de Florin Caragiu
și Gabriel Mândrilă, Editura Platytera, 2005, pp. 223-228;
d. Uspensky, Leonid; Lossky, Vladimir, Călăuziri în lumea icoanei, trad. de Anca Popescu, Editura
Sofia, București, 2003, pp. 29-67.

10. Învățătura Bisericii despre Sfintele Taine: Euharistia și Preoția


Bibliografie:
a. Bobrinskoy, Pr. prof. dr. Boris, Taina Bisericii, trad. de Vasile Manea, Editura Reîntregirea, Alba Iulia,
2004, pp. 217-256;
b. Cristescu, Vasile, Teologia Dogmatică Ortodoxă, Editura Tehnopress, Iași, 2009, pp. 164-175;
c. Stăniloae, Pr. prof. Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, tom III, ed. a V-a, Editura Basilica,
București, 2018, pp. 83-126, 149-183.

11. Eshatologia. Judecata particulară și judecata universală


Bibliografie
a. Stăniloae, Pr. prof. Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, Editura Basilica, tom III, București,
2018, 223-244; 255-272; 368-388; 398-408; 449-481.