Sunteți pe pagina 1din 72

Universitatea din Craiova

Facultatea de Teologie Ortodoxă


Departamentul de Teologie

Curs:
Teologie Dogmatică
Specializarea: Artă sacra, an III, semestrul 2

Titular curs:
Arhid. conf. univ. dr. Ionel Ungureanu

Craiova
An universitar 2019-2020
Curs de Teologie Dogmatică (semestrul 2)
Arhid. Conf. Univ. Dr. Ionel Ungureanu
Descrierea cursului:
Se continuă metodologia prezentării din primul semestru, cu insistență asupra înțelegerilor
personale prin intermediul textului liturgic. Trăsatura specifică a acestui text este dată de
împletirea descrierii Evenimentelor dumnezeiești dăruite omului cu invitația și chemarea de
participare împropriată la acestea. De aceea, teologia întemeiată pe cercetarea textelor liturgice
propune, pe lângă oferta descriptivă, și pe cea a participării transformatoare, în devenire, la
Realitățile dumnezeiești zugrăvite în limbajul liturgic al Bisericii.
Structura cursului:
1. Jertfa de pe Cruce – înțelesuri
2. Învierea
3. Înălțarea
4. Eshatologia ortodoxă
5. Cincizecimea
6. Biserica – întemeierea
7. Timpul istoric și Realitatea vieții veșnice în Biserică
8. Dumnezeiasca Euharistie
9. Sfintele Taine
10. Ierarhia bisericească
11. Sinoadele
12. Ortodoxie și romano-catolicism
13. Ortodoxie și protestantism
14. Mari teologi dogmatiști și importante scrieri dogmatice
Bibliografie selectivă:
Yannaras, Christos, Abecedar al credinței – introducere în teologia ortodoxă, traducere de Pr.
Dr. Constantin Coman, Editura Bizantină, București, 1996
Stăniloae, Pr. Prof. Dr. Dumitru, Teologia dogmatică ortodoxă, ediția a doua, vol. II și III,
Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1997
Mitropolitul Nafpaktosului, Ierotheos, Dogmatica empirică după învățăturile prin viu grai ale
Părintelui Ioannis Romanidis, traducere de Tatiana Petrache, Editura Doxologia, Iași, 2017
Matzoukas, Nikos, Teologia dogmatică și simbolică. Expunerea credinței ortodoxe în
confruntare cu creștinismul occidental, traducere de Nicușor Deciu, Editura Bizantină,
București, 2006

Structura orelor de seminar:


1. Analiza limbajului liturgic al Învierii
2. Analiza limbajului liturgic al Înălțării
3. Analiza limbajului liturgic al Cincizecimii
4. Despre folosirea euharistică a lumii
5. Erezie și sobornicitate
6. Ortodoxie și schimbările istorice în Răsărit
7. Contribuția teologiei Pr. Stăniloae
Bibliografie selectivă:
Penticostarul, Editura Institutului biblic și de misiune al Bisericii Ortodoxe Române
7 Dimineți cu Părintele Stăniloae. Convorbiri realizate de Sorin Dumitrescu, Editura
Anastasia, București, 1992
Felmy, Karl Christian, Dogmatica experienței ecleziale. Înnoirea teologiei ortodoxe
contemporane, introducere și traducere de Pr. Prof. Dr. Ioan Ică, Editura Deisis, Sibiu, 1999
Sofronie, Arhimandritul, „Graiul liturgic”, în vol. Vom vedea pe Dumnezeu precum este,
traducere de Ierom. Rafail (Noica), Editura Sofia, București, 2005