Sunteți pe pagina 1din 5

IBUULGAIRASt

\-/ \-/

]D]E ]P]R]t MTAVA]RA

ii
!ii
'ij i

' *:::'::=-:

de Paul Stew art


cu ilustratii de Chris Riddell
Traducere din eng1ez5. de Daniel MinditS.

TRCI
O s5.-mi fie dor de tine, spuse
-
Iepuragul. Tie o s6-ti fie dor de mine?
Nu, spuse Ariciul.
- Dar mie o s6-mi fie dor rd,u de tot de
- spuse lepuraSul.
tine,
- $tiu, spuse Ariciul, mi-ai mai spus o
dati.

i!
"--"-!
' ,^:;ai ,l:l;: }
| r. 7
| '.:,1",
,- _- -- ,:Yqi,l l! I
:
-_-:r;;jlr\)
't 1 :.o-1
i
',i.,,n /'
^^
tv" -^"t
Y -.q:"?,
"1,*" .rlr .----.,

ii
*
.,.'\
.i.n, )
\'"".:..i\
ti 'ii,s;:-.\*.
. 1 '''
"1

\.-'r,; ".',+{ ,,
i
q€:
l
#e+F=e*
,:;5441f*
3r

Eqti cam uituc, spuse Ariciul.


- Cum adice? intrebS" Iepura$ul.
- Dac5" n-ai fi aqa de uituc, ti-ai aduce amint e de ce
- s6-mi fie dor de tine.
n-o
Adu-mi aminte, spuse IepuraSul.
- Pentru c5, o sd fiu adormit, spuse
-
Ariciul. $i atunci cAnd dormi, hu duci dorul
niminui.