Sunteți pe pagina 1din 1

Bibliotecă

Facultatea de Teologie Ortodoxă beneficiază de o bibliotecă proprie, cu sediul la Centrul de


Restaurare al Mitropoliei Olteniei, str. Brestei, nr.24, care cuprinde un număr de aprox. 45.000
de volume româneşti şi străine.

1.      Depozitul de carte : bibliotecar, Pr. Constantin-Cătălin DAN

2.      Depozitul de periodice : bibliotecar, Elena-Lavinia SÎRBU

Programul de funcţionare: luni-vineri, între orele 8 00 -16 00

1/1