Sunteți pe pagina 1din 5

-EDUCAŢIE PENTRU CALITATE-

CURRICULUM LA DECIZIA SCOLII

CLASA a III-a

1
ARGUMENT

Rezultantă a unui complex de factori obiectivi şi subiectivi, calitatea vieţii


şcolare nu influenţează direct, vizibil, randamentul învăţării, ci, indirect, prin
sistemul afectiv, al emoţiilor şi sentimentelor. Se poate astfel promova o
atitudine de angajare deschisă, fără reticenţe, exprimată prin bucuria participării
şi a interacţiunii în avansarea unor comportamente dezirabile, capabile să
procure, în acelaşi timp, fiecărui individ, satisfacţia împlinirii pe plan şcolar şi
social sau, dimpotrivă, o atitudine de retragere, de frică sau de inhibiţie,
exteriorizată prin rezistenţă, izolare, randament şcolar scăzut, devieri de
conduită.

Pornind de la aceste considerente, calitatea îşi găseşte exprimarea în


raportul dintre performanţele reale şi cele ideale ale individului. Factori precum
mediul fizic, mediul psihologic, experienţa, abilităţile şi motivarea individuală
determină permanente schimbări în realizările reale, în timp ce performanţele
ideale presupun nivelul la care individul doreşte să acceadă. „Nu pot face mai
bine”, „Sunt mândru de realizările mele”, „Ceea ce am realizat mă reprezintă”,
constituie expresii care marchează atingerea unui standard dorit şi, implicit,
recunoaşterea calităţii activităţii desfăşurate.

Performanţele ideale ale individului (exprimate în ţinte de atins) au


rădăcini în aspiraţiile acestuia încă din copilărie, prezintă fluctuaţii pe toată
perioada dezvoltării fizice şi psihice a adolescenţei şi se maturizează în jurul
vârstei de 25 de ani. Din aceste motive sete necesar ca, încă din perioada
şcolarităţii mici, conceptul de calitate să fie intuit şi apoi interiorizat.

2
OBIECTIVE CADRU

1. Familiarizarea cu termeni specifici educaţiei pentru calitate


2. Dezvoltarea unor atitudini prin asumarea de valori care vizează calitatea

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE


ÎNVĂŢARE

1. Familiarizarea cu termeni specifici educaţiei pentru calitate

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE


ÎNVĂŢARE
1.1. să distingă semnificaţia unor termeni  Exerciţii de recunoaştere a unor grupe
simpli referitori la calitate de produse, după anumite
caracteristici
 Exerciţii de observare şi comentare a
unor imagini, tablouri
1.2. să compare în termeni simpli obiecte,  Exerciţii de observare şi comentare a
situaţii unor situaţii concrete
 Brainstorming
 Dramatizare
1.3.să formuleze enunţuri referitor la calitatea  Dialoguri pe teme date
produselor  Dramatizarea unor situaţii date
 Relatare de experienţe personale
1.4. să-şi exprime părerea despre calitatea  Drumeţii, vizite
produselor/ mediului  Formulare de întrebări, răspunsuri, pe
teme privind mediul
 Confecţionarea unor obiecte din
materiale refolosibile
 Compoziţii figurative cu teme
ecologice
 Discutarea unor cazuri reale sau
imaginate ce impun exprimarea
părerii personale
 Exerciţii de identificare a criteriilor de
evaluare a produselor
2. Dezvoltarea unor atitudini prin asumarea de valori care vizează
calitatea
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE
ÎNVĂŢARE
2.1. să manifeste interes pentru aprecierea  Exerciţii de evaluare a calităţii

3
calităţii diferitelor produse, procese, aspecte produselor
ale universului imediat  Exerciţii de ghicire a soluţiilor unor
probleme cu rezultate surprinzătoare
2.2. să manifeste adaptabilitate în diferite  Discutarea unor cazuri reale sau
situaţii imaginate
 Expoziţie de desene
2.3.să-şi aprecieze comportamentul prin  Desenare de simboluri pentru
raportarea la anumite standarde codificarea comportamentelor
 Exerciţii de comparare

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

1. Autocunoaşterea
 Caracterizarea persoanei
 Exprimarea preferinţelor
 Exprimarea obligaţiilor/ Punerea în act a obligaţiilor
 Igiena personală
 Viaţa cotidiană

2. Alimentaţia sănătoasă
 Tipuri de alimente, provenienţa lor
 Raportul cost/ calitate

3. Vestimentaţia
 Îmbrăcămintea adecvată momentului zilei, anotimpului, ocaziilor, evenimentelor
 Etic şi util în vestimentaţie

4. Mediul în care trăim


 Camera
 Casa
 Şcoala
 Clasa
 Locul de joacă

MODALITĂŢI DE EVALUARE

 Examinarea orală: Întrebări- răspunsuri, îndeplinirea sarcinilor de lucru, identificarea


volumului şi a calităţii cunoştinţelor, deprinderilor, priceperilor

4
 Probe practice: evaluarea procesului şi a produsului, evidenţierea capacităţii de
aplicare a cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor, înregistrarea, interpretarea
rezultatelor
 Portofoliul- lucrări reprezentative pentru fiecare temă
 Analiza produselor activităţii- evidenţiază: stilul realizării, spiritul de iniţiativă şi
independenţă, capacitatea de aplicare în practică a cunoştinţelor, priceperilor,
deprinderilor

BIBLIOGRAFIE
 Suport de curs- Educaţie pentru calitate, 2000
 Programul naţional de educaţie pentru sănătate- formarea profesorilor, 2004
 Programe şcolare pentru învăţământul primar- N. Avasâlcei, Ş. Butnariu, 2003
 Psihopedagogie- G. Dumitriu, C. Dumitriu