Sunteți pe pagina 1din 3

_____________________________ ________________

Test de evaluare la matematică

1. Descompune numerele în zeci și unități:

a)
34 89 15

b) 61= _____ + _____ 12= _____ + _____ 58= _____ + _____

2. Scrie numerele cu cifre sau cu litere, după caz:

a) nouăzeci și patru ______ ; o sută _______ ; șaisprezece ______

b) 2 zeci și 4 unități ______ ; o zece și 1 unitate ______ ; 9 unități și 30 _______

c) 19 ______________________

45 ______________________

30 ______________________

3. Compară numerele, folosind semnele < , > sau =

a) 23 32 b) 60 6 c) 17 17 d) 65 81 90

4. Se dau numerele: 83, 44, 8, 25, 60, 99.

a) așază-le în ordine descrescătoare: ____________________________________________;

b) alege doar numerele impare și scrie-le pe linie: _________________________________;

c) descoperă în șirul dat numerele cuprinse între 0 și 50: ____________________________ .


5. Completează șirurile cu încă trei numere:

a) 71, 61, 51, _____, _____, _____ b) 65, 70, 75, _____, _____, _____

c) 21, 23, 25, _____, _____, _____ .

6. Observă tabelul și completează-l cu numerele lipsă:

Predecesor Număr Succesor


29
53
81

7. Află:

a) cel mai mare număr format din două cifre diferite: ________;

b) cel mai mic număr par de două cifre: _______;

c) numerele de două cifre a căror sumă a cifrelor să dea 3: ___________________________;

d) cel mai mare număr care este mai mic decât 40: ________ ;

e) răsturnatul numărului 97: _______ .


Obiective cadru:
 Verificarea gradului de cunoaștere și utilizare a conceptelor specifice matematicii;
 Verificarea capacităţilor de explorare/investigare și de rezolvare de probleme;
Obiective de referinţă:
 Să demonstreze gradul de înțelegere a sistemul zecimal de formare a numerelor prin descompunerea
unor numere date în zeci și unități;
 Să scrie, citească, compare, ordoneze numerele naturale cuprinse în concentrul 0-100;
 Să scrie în cifre sau litere numere din concentrul 0-100;
 Să stabilească și scrie predecesorul și succesorul unui număr dat;
 Să deducă numerele cerute prin interpretarea unor caracteristici date.

DESCRIPTORII DE PERFORMANŢĂ ȘI BAREMUL DE CORECTARE


FOARTE BINE BINE SUFICIENT

1.a. descompune corect cele 3 -descompune corect doar 2 -descompune corect doar 1 nr
nr date; - 3 pt dintre nr date- 2 pt dat - 1 pt
1.b. descompune corect cele - descompune corect doar 2 -descompune corect doar 1 nr
3 nr date sub formă de sumă dintre nr date- 2 pt dat - 1 pt
între zeci și unități; - 3 pt
2.-scrie corect toate cele 9 nr - scrie corect doar 7-8 din nr - scrie corect mai puțin de 7
date, cu cifre sau litere după date, cu cifre sau litere după dintre nr date, cu cifre sau litere
caz; - 9 pt caz; - 7-8 pt după caz; - 5-6 pt
3.compară cele 5 perechi de -compară cele 5 perechi de -compară cele 5 perechi de
numere, scriind între ele numere, scriind corect doar 4 numere, scriind corect doar 3
semnul corect; - 5 pt dintre semne; - 4 pt dintre semne; - 3 pt
4. -scrie corect șirul -scrie corect șirul descrescător
-scrie corect șirul descrescător (1 pt); (1 pt);
descrescător (1 pt); -scrie numai nr impare (1 pt); -scrie numai nr impare (1 pt);
-scrie numai nr impare (1 pt); -descoperă și scrie doar 2 nr -descoperă și scrie numai 1 nr
-descoperă și scrie cele 3 nr (2 pt), sau face 1 greșeală- (1 pt) sau face mai mult de 2
(3 pt) - total 5 pt total 4 pt greșeli- total 3 pt
5.scrie toate cele 9 nr., - scrie 9 nr., completând -completează șirurile, dar face
completând șirurile corect; - șirurile, dar face o greșeală mai mult de o greșeală;
9 pt corect; - 8 pt - punctaj mai mic de 8 pt
6.scrie toate cele 6 nr, -scrie 6 nr, dar face o -scrie 6 nr, dar face mai mult de
respectând ordinea cerută; - 6 greșeală; - 5 pt o greșeală, sau nu le scrie pe
pt toate; - punctaj mai mic de 5 pt
7.scrie nr corect toate cele 7 -scrie corect doar 6 dintre nr -scrie corect doar 5 dintre nr
numere cerute - 7 pt cerute; - 6 pt cerute; - 5 pt

Măsuri recuperatorii:

Măsuri pentru progres și dezvoltare: