Sunteți pe pagina 1din 9

LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ „GRIGORE MOISIL“ IAŞI

Informatică, atitudine, profesionalism

Aviz Director: Prof. Cristina Timofte


Aria curiculară: Om şi societate
Disciplina: Religie Ortodoxă
Clasa: a X-a
Număr de ore pe săptămână: 1 Aviz responsabil comisie metodică:
Profesor : Hrimiuc Adrian Prof. Violeta Ţuţui

Planificare calendaristică orientativă


Anul şcolar : 2017 – 2018
Nr Unitatea de Competenţe Conţinuturile învăţării Săptămâna Perioada
crt.
învaţare specifice
SEMESTRUL I
1 Învătătura de • Lecţie introductivă 1 S1 10-14.09
Credinţă( 1.1;2.1;3.1;4.3
• Respectul faţă de cele sfinte 1 S2 17-21.09
Noţiuni de 1.1;2.1;3.1;4.3
• Cinstirea sfintelor icoane 1 S3 24-28.09
dogmatică) 1.1;2.1;3.1;4.3
• Cinstirea sfintei cruci 1 S4 01-05.10
1.1;2.1;3 • Respectul faţă de oameni 1 S5 08-12.10
Evaluare 1 S6 14-19.10
2 Trăirea 3.2;4.1;4.2 • Legea morală a Vechiului 2 S7-S8 22-26.10
învăţăturii Testament( Decalogul) 29.10-02.11
creştine 3.2;4.1;4.2 • Legea morală a Noului 2 S9-S10 05-09.11
(Noţiuni de Testament( Predica de pe 12-16.11
morală creştină) munte)
3.2;4.1;4.2 • Virtute şi păcat 2 S11-S12 19-23.11
26-29.11
2.1;3.2;4.1; • Conştiinţa morală – glasul 1 S13 03-07.12
4.2;5.2 lui Dumnezeu în om

*Evaluare 1 S14 10-14.12


•Naşţerea Domnului* 1 S15 17-21.12

VACANŢA DE IARNǍ
22 decembrie 2018- 13 ianuarie 2019
3. Spiritualitate şi 3.1;3.2;4.1;4.2
•Iubire şi dreptate 1 S16 14-18.01
viaţă creştină. 3.1;3.2;4.1;4.2
•Rugăciune şi reconciliere 1 S17 21-25.01
(Noţiuni de
spiritualitate şi •Recapitulare şi evaluare 1 S18 28.01-01.02
misiune) semerstrială
VACANŢǍ INTERSEMESTRIALǍ
02-10 februarie 2019
SEMESTRUL al II lea
4. Exprimarea 1.2;4.3 • Locaşurile de cult ale 2 S19-S20 11-15.02
învăţăturii de creştinilor – apariţia şi 18-22.02
credinţă dezvoltare în contextual
(Noţiuni de culturii universale.
LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ „GRIGORE MOISIL“ IAŞI
Informatică, atitudine, profesionalism

liturgică) 2.2; • Stiluri arhitecturale 3 S21-S22-S23 25.02-01.03


reprezentative ( în lume şi 04-08.03
înțară) 11-15.03
• Evaluare 1 S24 18-22.03

1.4;2.2;5.3 •Religiile orientale 2 S25-S26 25-29.03


(hinduismul, budismul) 01-05.04
5 Religiile lumii
1.4;2.2;5.3 •Religiile orientale 1 S27 08-12.04
(confucianismul)

Săptămâna Şcoala altfel: “ Să ştii mai multe, să fii mai bun!”


15-19 aprilie 2019
VACANŢǍ DE PRIMĂVARĂ
20 APRILIE - 05 MAI 2019
• Evaluare Religiile lumii 1 S29 06-10.05

6. Ortodoxie şi 1.3;3.1;5.1 Contribuţia mitropoliţilor 2 S30-S31 13-17.05


cultură naţională români la dezvoltarea culturii 20-24.05
naţionale (Mitropolitul
Varlaam, Dosoftei, Antim
Ivireanu)
7. Creştinismul şi 1.4;3.3;4.2; • Superstiţia şi Magia 1 S32 27-31.05
provocările 5.2
lumii
1.4;3.3;4.2; • Astrologia, Numerologia 1 S33 03-07.06
contemporane
5.2
Recapitulare si evaluare 1 S 34 10-14.06
anuală
Notă
* Din orele aflate la dispoziţia profesorului.
*Programul "Sa stii mai multe, sa fii mai bun", 15-19 aprilie 2019
 Zile libere: Sem.I – 30 Noiembrie şi 1 Decembrie 2018; Sem. II. – 1 Mai şi 1 IUNIE 2019

COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE


1.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE , ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI
1.1 Argumentarea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de cele sfinte.
1.2 Identificarea şi prezentarea elementelor definitorii ale artei crestin ortodoxe în contextual integrării acesteia în
arta laică românească şi în arta creştină universală
1.3 Explicarea argumentată a contribuţiei mitropoliţilor români la dezvoltarea culturii nationale şi europene.
1.4 Identificarea diferenţelor dintre spiritualitatea creştină şi alte religii, concepţii şi practice religioase existente în
lumea contemporană.
2. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI, ÎN DIFERITE CONTEXTE DE
COMUNICARE
2.1 Utilizarea adecvată a termenilor specifici unui minim de vocabulary creştin în argumentarea învăţăturii de credinţă ortodoxă
2.2 Elaborarea unor texte ( referate, eseuri, articole) folosind termini specifici religiei
3. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI
ŞI COMPORTAMENTE.
3.1 Identificarea şi prezentarea unor modele de comportament creştin, în exemplele personalităţilor biblice şi în cele din istoria
bisericească românească
3.2Argumentarea importanţei aplicării învăţăturilor moralei creştine în contextual social complex, complicat şi paradoxal a lumii
contemporane
3.3 Explicarea consecinţelor pe care le poate avea asupra oamenilor credinţa în superstiţie, magie, astrologie, numerologie
LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ „GRIGORE MOISIL“ IAŞI
Informatică, atitudine, profesionalism

4. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII


4.1 Identificarea modalităţilor concrete de aplicare a virtuţilor creştine în diferite situaţii de viaţă
4.2 Analizarea consecinţlor negative a comportamentului care încalcă morala creştină, asupra vietii personale şi asupra
comunităţii
4.3 Aplicarea învăţăturii despre respectful faţă de cele sgfinte în diferite contexte ale vietii personale sau ale comunităţii

5. CORELAREA CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE CU CELE DOBÂNDITE LA ALTE DISCIPLINE DE


ÎNVĂŢĂMÂNT
5.1 Analizarea contribuţiei mitropolitilor români la dezvoltarea culturii naţionale , în contextual istoric respective
5..2 Explicarea efectelor pe care le pot avea concepţiile străine spiritualităţii cresţine, asupra formării unei personalităti moral-
crestine armonioase
5.3 Valorificarea eficientă a cunoştiţelor de istorie a religiilor pentru abordarea unei atitudini responsabile , de acceptare a
semenilor care împărtăşesc alte religii şi convingeri morale
LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ „GRIGORE MOISIL“ IAŞI
Informatică, atitudine, profesionalism

Aviz Director: Prof. Cristina Timofte


Aria curiculară: Om şi societate
Disciplina: Religie Ortodoxă
Clasa: a XI-a
Număr de ore pe săptămână: 1 Aviz responsabil comisie metodică:
Profesor : Hrimiuc Adrian Prof. Violeta Ţuţui

Planificare calendaristică orientativă


Anul şcolar : 2018– 2019
Nr Unitatea de Competenţe Conţinuturile învăţării Nr SăptămânaPerioada
crt.
Învaţare specifice ore

SEMESTRUL I
1 Învătătura de • Lecţie introductivă 1 S1 10-14.09
credinţă. 1.1;2.1;3.3; • Descoperirea lui Dumnezeu 2 S2-S3 17-21.09
( Noţiuni de 24-28.09
dogmatică) 1.1;2.1;3.1 • Întruparea Fiului lui 1 S4 01-05.10
Dumnezeu
1.1;2.1;3.1 • Jertfa pe Cruce a 2 S5-S6 08-12.10
Mântuitorului Iisus Hristos 15-19.10
1.1;2.1;3.1; • Adeverirea morţii şi 1 S7 22-26.10
5.2 realitatea Învierii
Mântuitorului
1.1;2.1;3.3 • Lucrarea Sântului Duh în 1 S8 29.10-02.11
Lume
• Evaluare 1 S9 05-09.11

2 Trăirea 3.2;4.2 • Familia creştină - azi 1 S10 12-16.11


învăţăturii 3.2;4.2 • Rolul creştinilor în 1 S11 19-23.11
creştine promovarea valorilor religioase
(Noţiuni de 3.2;4.2 • Forme de denaturare a 2 S12-S13 26-29.11
morală creştină) Persoanei ( corupţia, 03-07.12
minciuna,, înşelătoria)
• Evaluare 1 S14 10-14.12
• Naşterea Domnului* 1 S15 17-21.12

VACANŢA DE IARNA :
22 DECEMBRIE 2018 - 13 IANUARIE 2019
3. Spiritualitate şi 1.1;2.1;3.2; • Jertfă euharistică şi iubire 1 S16 14-18.01
viaţă creştină. 3.3 jertfelnică
(Noţiuni de 1.1;2.2;5.2 •Respectul faţă de lumea 1 S17 21-25.01
spiritualitate şi creată ( ecologie crestină)
misiune)
LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ „GRIGORE MOISIL“ IAŞI
Informatică, atitudine, profesionalism

*Recapitulare şi evaluare 1 S18 28.01-01.02


semestrială

VACANŢǍ INTERSEMESTRIALǍ
02-10 februarie 2019

SEMESTRUL al II lea
4. Exprimarea 1.3;2.2 • Elemente de iconografie 1 S19 11-15.02
Învăţăturii de credinţă 1.3;2.2; • Semnificaţia aşezării 1 S20 18-22.02
(Noţiuni de sfintelor icoane în biserică
liturgică)
5. 1.2;5.3 • Iudaismul 2 S21-S22 25.02-01.03
04.-08.03
1.2;5.3 • Creştinismul 1 S23 11-15.03
- Neînţelegerile din 1054 1 S24 18-22.03

- Reforma protestantă S25 25-29.03


1 S26 01-05.04
• Uniaţia. Scoala Ardeleană
Religiile lumii
•Urcuş spre Înviere 1 S27 08.-12.04

Săptămâna Şcoala altfel: “ Să ştii mai multe, să fii mai bun!”


15-19 aprilie 2019
VACANŢǍ DE PRIMĂVARĂ
20 APRILIE - 05 MAI 2019
1.2;5.3 Islamul 2 S29-S30 06-10.05
13-17.05
• Evaluare 1 S31 20-24.05

6. Ortodoxie şi 1.3;3.1;5.1 • Contribuţia voievozilor 1 S32 27-31.05


cultură români la dezvoltarea culturii
naţională naţionale
-Mircea cel Bătrân, Ştefan
cel Mare
-Constantin Brâncoveanu
şi Neagoe Basarab
7. Creştinismul şi 2.2;3.3;4.3; • Minuni şi false minuni, 1 S33 03-07.06
provocările 5.2 fenomene normale şi
lumii paranormale
contemporane
• Recapitulare şi evaluare 1 S34 10-14.06
semestrială

Notă
* Din orele aflate la dispoziţia profesorului.
** Programul "Sa stii mai multe, sa fii mai bun", 15-19 aprilie 2019
 Zile libere: Sem.I – 30 Noiembrie şi 1 Decembrie 2018; Sem. II. – 1 Mai şi 1 IUNIE 2019
LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ „GRIGORE MOISIL“ IAŞI
Informatică, atitudine, profesionalism

COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE


1.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE , ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI
1.1 Sintetizarea principalelor învăţături de credinţă ortodoxă despre Sfânta treime şi lucrările Sale în lume
1.2 Analiza comparativă a marilor relii ale lumii, pornind de la un set de criterii ( caracteristici definitorii, arie de
răspândire, doctrină, adepţi, importanţa in istoria omenirii)
1.3 Prezentarea semnificaţiei şi rolul iconografiei în cult
2. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI, ÎN DIFERITE CONTEXTE DE
COMUNICARE
2.1 Elaborarea de argumentări fundamentale scripruristic, (oral sau scris) referitoare la învăţătura de credinţă ortodoxă
2.2 Compararea unor opinii şi argumente diferite în discutii şi dezbateri pe teme religioase
3. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI
ŞI COMPORTAMENTE.
3.1 Evidenţierea promovării convingerilor şi atitudinilor moral-creştin, însusite din învăţătura Mântuitorului şi din exemplele
oferite de marile personalitătî din istoria naţională, prin promovarea unui comportament social- moral elevat.
3.2 Analizarea responsabilităţilor şi a modului de implicare a tânărului creştin, în familie şi în societatea contemporană.
3.3 Explicarea caracteristicilor relaţiei om- Dumnezeu şi a relaţiei dintre semeni, fundamentate pe valorile moralei crestine

4. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII


4.1 Identificarea responsabilităţilor faţă de lumea creată şi primită în dar de la Dumnezeu
4.2 Analizarea consecinţlor negative a comportamentului care încalcă morala creştină, asupra vietii personale şi asupra
comunităţii
4.3 Folosirea învăţăturilor Bisericii pentru a deosebi correct minunile de falsele minuni, fenomene normale şi paranormale

5. CORELAREA CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE CU CELE DOBÂNDITE LA ALTE DISCIPLINE DE


ÎNVĂŢĂMÂNT
5.1 Sintetizarea şi prezentarea contribuţiei voievozilor români la formarea şi dezvoltarea culturii naţionale ,utilizând cunoştinţe
dobândite la diferite discipline.
5.2 Utilizarea cunoştinţelor de la diferite discipline alături de cele religioase pentru a dialog ape o temă dată
5,3 utilizarea cunoştinţelor de istorie a religiilor în susţinerea importanţei respectului şi a dialogului între oameni, comunităţi,
Biserici

Conform programei in vigoare, aprobata prin O.M nr 5230/01.09.2008


LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ „GRIGORE MOISIL“ IAŞI
Informatică, atitudine, profesionalism

Aviz Director: Prof. Cristina Timofte


Aria curiculară: Om şi societate
Disciplina: Religie Ortodoxă
Clasa: a XII-a
Număr de ore pe săptămână: 1 Aviz responsabil comisie metodică:
Profesor : Hrimiuc Adrian Prof. Violeta Ţuţui

Planificare calendaristică orientativă


Anul şcolar : 2018– 2019
Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturile învăţării Nr. Săptămâna Perioada
crt.
învaţare specifice ore
SEMESTRUL I
1 Învătătura de • Lecţie introductivă 1 S1 10-14.09
Credinţă. 1.1;2.1;5.2 • Credinţa în înviere şi viaţa 2 S2-S3 17-21.09
( Noţiuni de veşnică 24-28.09
dogmatică) 1.1;2.14.2 • Rugăciunile pentru cei 1 S4 01-05.10
adormiţi în Domnul
• Evaluare 1 S5 08-12.10

2 Trăirea 1.3;2,13,2;4,1; • Rolul tinerilor în apărarea 1 S6 15-19.10


învăţăturii 4.2;4,3 vieţii
creştine -Combaterea violenti şi 1 S7 22-26.10
(Noţiuni de a sinuciderii
morală creştină) - Combaterea eutanasiei 1 S8 29.10-02.11
şi a degradării umane

3. Spiritualitate şi 1.3;2.2;3.1; • Asceza creştină ( post, 2 S9-S10 05-09.11


viaţă creştină. 3.2;4.2;4.3 Rugăciune, milostenie) 12-16.11
(Noţiuni de 1.3;2.2;4.1; • Rolul dialogului ecumenic1 S11 19 - 23.11
spiritualitate şi 4.24.3 şi inter - religios
misiune) • Evaluare 1 S12 26-29.11

4. Creştinismul şi 1.3;2.24.1;4.2 • Dialogul între credinţă 2 S13-S14 03-07.12


provocările 5.2 şi ştiinţă 10-14.12
lumii • Naşterea Domnului* 1 S15 17-21.12
contemporane ( colinde religioase)
VACANŢĂ DE IARNǍ
22 DECEMBRIE 2018- 13 IANUARIE 2019

1.3;2.2;4.2; • Rolul creştinului în 1 S16 14-18.01


5.2 dezvoltarea culturii şi civilizaţiei
Europene.
LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ „GRIGORE MOISIL“ IAŞI
Informatică, atitudine, profesionalism

Exprimarea 1.2;5.1;5.2 • Monumente reprezentative 2 S17-S18 21-25.01


5. învăţăturii de de artă religioasă din Europa
credinţă şi din România
(Noţiuni de
liturgică) •Recapitulare şi evaluare 1 S19 28.01-01.02
semestrială
VACANŢǍ INTERSEMESTRIALǍ
02-10 FEBRUARIE 2019

SEMESTRUL al II lea
6 Confesiuni 1.2;3.2 • Ortodoxia 2 S20-S21 11-15.02
creştine în 18-22.02
România 1.2;3.2 • Catolicismul 2 S22-S23 25.02-01.03
04-08.03
1.2;3.2 • Protestantismul 1 S24 11-15.03
•Învierea Domnului 1 S25 18-22.03

6. 25-29.03
Confesiuni 1.2;3.2 •Neoprotestantismul 1 S26
creştine în
România • Evaluare 1 S27 01-05.04

7 Ortodoxie şi 3.1;3.3; • Oameni de cultură români-


cultură naţională promotori ai credinţei
creştine:
- Nicolae Iorga, 1 S28 08-12.04
-
-Nichifor Crainic ,
Vasile Voiculescu

Săptămâna Şcoala altfel: “ Să ştii mai multe, să fii mai bun!”


15-19 aprilie 2019
VACANŢǍ DE PRIMǍVARǍ
20 APRILIE – 05 MAI 2019
4.3 - Nicolae Steinhard, 1 S29 06-10.05
Petre Ţuţea, Dumitru
Stăniloae

3.1;3.3;4.3; - Mircea Eliade, Constantin 1 S30 13-17.05


Brâncuşi
•Recapitulare şi evaluare 2 S31-S32 20-24.05
Anuală 27-31.05

Notă
* Din orele aflate la dispoziţia profesorului.
** Programul "Sa stii mai multe, sa fii mai bun", 15-19 aprilie 2019.
 Zile libere: Sem. I – 30 Noiembrie şi 1 Decembrie 2018; Sem. II. – 1 Mai şi 1 IUNIE 2019
LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ „GRIGORE MOISIL“ IAŞI
Informatică, atitudine, profesionalism

COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE


1.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE , ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI
1.1 Sintetizarea principalelor învăţături de credinţă ortodoxă despre înviere şi viaţa veşnică
1.2 Prezentarea elementelor definitorii ale confesiunii crestine din ţara noastră
1.3 Prezentarea poziţiei şi învăţăturii Bisericii Ortodoxe referitoare la anumite probleme actuale
2. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI, ÎN DIFERITE CONTEXTE DE
COMUNICARE
2.1 Elaborarea de argumentări orale sau scrise referitoare la învâţâtura de credinţă ortodoxă folosind termini specifici religiei
2.2 Elaborarea şi compararea unor opinii şi argumente diferite referitoare la o temă de religie
3. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI
ŞI COMPORTAMENTE.
3.1 Identificarea unor modele de comportament moral- creştin în exemplele oferite de mari personalităti religioase din Istoria
Bisericii noastre şi a oamenilor de cultură români, promotori ai creştinismului
3.2 Asumarea unui comportament responsabil şi altruist în relaţiile cu aproapele
3.3 Integrarea şi manifestarea în propriul comportament a valorilo morale creştine promovate de marii oameni de cultură români
4. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII
4.1 Analizarea problemelor lumii contemporane în lumina învăţăturii creştine
4.2 Aplicarea învăţăturii de credinţă a Bisericii în situaţii concrete din viaţa personală
4.3 Cunoaşterea şi promovarea valorilor creştine în societate
5. CORELAREA CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE CU CELE DOBÂNDITE LA ALTE DISCIPLINE DE
ÎNVĂŢĂMÂNT
5.1 Analizarea unor monumente de artă bisericească, evidenţiind semnificaţia spirituală şi valoarea artistică a acestor
5.2 Argumentarea unei opinii proprii, referitoare la o temă dată, utilizând atât învăţătura de credinţă a Bisericii, căt şi cunoştinţe
de la alte discipline.

Conform programei in vigoare, aprobata prin O.M nr 5230/01.09.2008