Sunteți pe pagina 1din 2

SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "WISE SECURITY

SOLUTIONS"
Denumire completa Societatea cu Răspundere Limitată "WISE SECURITY SOLUTIONS"

Denumire prescurtata "WISE SECURITY SOLUTIONS" S.R.L.

IDNO / cod fiscal 1019600026184

Numar de inregistrare precedent

Cod fiscal precedent 1019600026184

Data inregistrarii 23­MAY­2019

Certificat de inregistrare * Conform art.VII pct.4 a Legii 235 din 26.10.2012 certificatul de inregistrare este exclus din circuit.

Forma juridica de organizare Societate cu Raspundere Limitata

Administrator FRICĂŢEL ROMAN ­ Administrator 

Sediul MD­2012, str. Vlaicu Pircalab 63, mun. Chisinau, Republica Moldova

Сapitalul social subscris 100000.00 lei.

KIROV VALENTIN KIROV ­ 3000.00 MDL(3.00%) ­ BULGARIA 
Compania "OLVITECH CORPORATION LIMITED" ­ 49000.00 MDL(49.00%) ­ CIPRU 
Fondatori (asociati) si cotele de participare
STRATEGY CONSULTING S.R.O. ­ 24000.00 MDL(24.00%) ­ SLOVACIA 
"MKM SERVICE LTD" S.R.L. ­ 24000.00 MDL(24.00%) ­ UCRAINA 

1. Activitati de servicii privind sistemele de securizare 
2. Activitati de testare si analize tehnice 
3. Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 
4. Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software­lui 
5. Activitati de editare a altor produse software 
Obiective de activitate declarate 6. Activitati de realizare a soft­ului la comanda (software orientat client) 
7. Activitati de consultanta in tehnologia informatiei 
8. Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea 
9. Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei 
10. Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a. 
11. Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. 

Organe de conducere, supraveghere si control FRICĂŢEL ROMAN ­ Administrator 

Mentiunile privind procedura de dizolvare, reorganizare, insolvabilitate, suspendare a activitatii
Interdictii

Date din ultimul raport financiar anual, prezentat de Biroul National de Statistica Informatia lipseste sau raportul nu a fost prezentat.

Radiere NU

Ver. 1.00, 6343­3679­8929, Mar, 02/07/2019 ­ 13:52