Sunteți pe pagina 1din 1

Planificarea unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: RECAPITULARE


Nr. de ore alocate: 12
Săptămâna: I -III

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice nr.ore didactice organizare
Data
 Prezentarea manualului şi a 1.1.  Observarea manualului 1 Programa Activitate frontală
programei 1.5.  Stabilirea de relaţii între conţinuturile 12.09 şcolară şi
 Prezentarea metodologiei şi a prevăzute în programă şi parcurgerea de
programei pentru Evaluarea lor examen,
naţională manual
 Prezentarea criteriilor de
evaluare pentru clasa a VIII-a

 Actualizarea cunoştinţelor 1.5.  Exerciţii de actualizare a cunoştinţelor 3 Fişă de Activitate Observarea


2.1. 13- lucru individuală sistematică
2.2. 15.09 Auxiliare Activitate frontală Aprecierea
didactice răspunsurilor
 Actualizarea cunoştinţelor 1.5.  Exerciţii de actualizare a cunoştinţelor 4 Fişă de Activitate frontală Observarea
2.1. 20- lucru Activitate indivi- sistematică
2.2. 22.09 Auxiliare duală Aprecierea
didactice răspunsurilor
 Evaluare predictivă 2.1.  Rezolvarea de exerciţii pe baza 4 Fişe de Activitate Aprecierea
3.3. noţiunilor teoretice însuşite 27- evaluare independentă fişelor de
4.3. 29.09 evaluare