Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Vasile Alecsandri Noaptea Sfântului Andrii clasa a VII-a

2. Lucian Blaga Hronicul şi cântecul şi vârstelor clasa a VII-a

3. Geo Bogza Cartea Oltului clasa a VII-a

4. Mircea Cărtărescu Enciclopedia zmeilor clasa a VII-a

5. Mihai Eminescu Poezii clasa a VII-a

6. Calistrat Hogaş Amintiri dintr-o călătorie clasa a VII-a

7. Nicolae Labiş Moartea căprioarei clasa a VII-a

8. Fănuş Neagu În văpaia lunii clasa a VII-a

9. Anton Pann Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea clasa a VII-a

10. Literatură populară Doine şi balade populare româneşti clasa a VII-a

11. Mihail Sadoveanu Anii de ucenicie clasa a VII-a

12. Nichita Stănescu Veche întâmplare clasa a VII-a -