Sunteți pe pagina 1din 8

FOAIE CAPAT

MEMORIU JUSTIFICATIV
MODERNIZARE EXPLOATATIE AGRICOLA........ PFA

BENEFICIAR: PFA
AMPLASAMENT: JUDETUL BACAU
PROGRAM: ”INVESTIȚII PENTRU CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII ȘI
COMPETITIVITĂȚII ÎN AGRICULTURA DIN GAL CONFLUENȚE MOLDAVE”, MĂSURA
2/2A, Versiunea mai 2019

1 Date generale

1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia


PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

Coordonatele de identificare ale solicitantului:

- Numar de inregistrare in Registrul Comertului:


- Cod Unic de Inregistrare:
- Numar de inregistrare APIA
- Contact:

1.2 Scurt istoric al solicitantului


PFA s-a infiintat in data de 20.02.2012.Sediul social se afla in jud.Bacau.Exploatatia este
incadrata ca si teritoriu in GAL Confluente Moldave, din care mai fac parte: Comuna
Berzunti, Comuna Cleja, Comuna Faraoani, Comuna Letea Veche, Comuna Livezi,
Comuna Nicolae Balcescu, din județul Bacau.
Activitatea principala a PFA este „Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase
si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase”, cod CAEN 0111.
Exploatatia detine in prezent o suprafata totala de 217.19 ha, fiind structurata astfel:
- floare 20.65 – M3 (0.5) = 20.60 ha;
- grau 57.11 + M2 (1.17) – M3 (1.17) = 57.11 ha;
- rapita 3.13;
- porumb 103.67 + M2 (3.9+0.95+1+0.63+0.51+1.24+1.34+0.71) = 113.95 – M3 (3.9-0.96)
= 111.01 ha;
- porumb siloz 9.1;
- lucerna 15.9 + M2 (0.34) = 16.24 ha

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului ( pentru care solicitantul are certificate constatatoare de
la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivele activitati)

Obiectul principal de activitate al PFA este „Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase”, cod CAEN 0111.
Activitati secundare:
- 0113 – Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor;
- 0147 – Cresterea pasarilor;
- 0146 – Cresterea porcinelor;
- 0150 – Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea
regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale,etc.

Denumire mijloc fix Data achizitiei Valoare neta la data Bucati


intocmirii ultimului bilant
--lei-

1.CLADIRI TOTAL

1.1 detaliati……………..

1.n detaliati………………

2.UTILAJE TOTAL

2.1 Tractor 01.01.2013 46574.74 1

2.2 Distribuitor de 01.01.2013 4973.26 1


ingrasaminte chimice

3.ANIMALE

3.1 detaliati……………..

3.n detaliati………………
4.ALTELE - detaliati

TOTAL

TERENURI

Nr. Amplasare Suprafata totala Valoarea contabila Regim juridic


crt Judet/Localitate (mp) / Categoria
de folosinta - lei-

1 BACAU - ARENDA

2 Descrierea proiectului

2.1 Denumirea investiţiei

MODERNIZARE EXPLOATATIE AGRICOLA PFA


2.2 Elaborator (coordonate de identificare)

Amplasamentul proiectului (regiunea, judeţul, localitatea)

Proiectul este localizat in Regiunea NE, judetul Bacau

2.3 Se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect (pentru modernizari se va descrie


succint si situatia existenta):

Se va achizitiona prin intermediul acestui ajutor nerambursabil – tractor; impactul va fi pozitiv


nu numai prin cresterea valorii economice a exploatatiei prin reducerea costurilor si cresterea
veniturilor dar mai ales asupra mediului inconjurator prin diminuarea poluarii, in acest sens
emisiile de noxe fiind aproape inexistente.
Investitiile propuse a se realiza la nivelul exploatatiei vor avea sustinere financiara din:
- Resurse proprii / sprijin nerambursabil / leasing – credit;
- Subventiile de care beneficiaza sau va beneficia exploatatia, in conformitate cu
legislatia actuala;
- Valorificarea produselor.
Scopul proiectului consta in modernizarea exploatatiei agricole prin dotarea cu echipamente
performante care sa conduca la eficientizarea activitatii fermei prin cresterea capacitatii de
productie concomitent cu reducerea costurilor de exploatare.

Obiectivul general al proiectului


Modernizarea exploatatiei agricole PFA, situata in jud.BACAU, facilitarea desfasurarii
activitatilor agricole si cresterea productivitatii prin achizitionarea unui tractor performant, de
ultima generatie, care va conduce la optimizarea productiei in functie de cerintele pietei, dar si
la protectia sporita a mediului inconjurator, emisiile de noxe ale utilajului fiind minore.

Obiective specifice
1.Cresterea productivitatii exploatatiei, durata 1-24 luni. Cresterea valorii economice a
exploatatiilor prin modernizare, extindere sau diversificare – implementarea proiectului va
determina scaderea cheltuielior cu pregatirea terenului concomitent cu cresterea veniturilor
determinata de calitatea imbunatatita a culturilor. Reducerea costurilor tehnologice si
cresterea veniturilor se vor reflecta in cresterea profitului obtinut.
2.Obiective de mediu, durata 1-24 luni. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si de
amoniac din agricultura.Utilajul care va fi achizitionat prin proiect corespunde nivelurilor
stabilite prin normele de mediu in vigoare la nivel national si european astfel ca investitiile
facute prin proiect nu vor avea un impact negativ asupra mediului. Se urmareste respectarea
cerintelor fitosanitare prin practicarea unor metode de cultivare sanatoase, astfel incat sa
asigure calitate optima pentru consumatorii finali, sa respecte normele de mediu, in scopul de
a proteja apa si solul si de a tine evidenta tratamentelor fitosanitare si a produselor chimice
utilizate in procesul de productie.

3.Imbunatatiri la nivel organizatoric managerial, durata 1-24 luni. In implementarea proiectului


nu se vor face discriminari in ceea ce priveste persoanele implicate in proiect, singurul criteriu
de evaluare va fi expertiza si pregatirea profesionala. De altfel solictantul nu va face
discriminari nici in alegerea clientilor / colaboratorilor, prin respectarea codurilor etice ale
meseriilor expert contabil, auditor, evaluator, asumate. Proiectul va sprijini egalitatea de
sanse prin facilitarea accesului la informaţie si la piaţa muncii a comunitaţilor mici si/sau
izolate, precum si a grupurilor sociale dezavantajate.

Riscurile implementarii in cadrul proiectului sunt in principal legate pregatirea precara din
punct de vedere tehnic, risc ce va fi eliminat prin concursul furnizorului de echipamente
agricole, care asigura asistenta tehnica pe o perioada de 24 luni. De asemenea, riscurile
climatice reprezinta un factor deosebit de important in implementarea proiectului. Se va avea
in vedere, in urmatorii ani, achizitionarea unui sistem de irigatii, alaturi de celelalte
echipamente necesare lucrarilor pamantului, si care acum sunt inchiriate.

In cazul investitiilor care au in componenta si investitii de producere a energiei din surse


regenerabile utilizate in scopul desfasurarii activitatii propuse prin proiect se va descrie
investitia de producere a energiei din surse regenerabile si se va prezenta devizul estimativ
aferent acestor cheltuileli – Nu este cazul.

2.4 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.

Masurile abordate in dezvoltarea acestui proiect au ca scop principal crearea unui echilibru
intre zonele urbane si cele rurale, eliminarea disparitatilor dintre acestea. Investitia va avea
un impact pozitiv la nivelul intregului teritoriu GAL Confluente Moldave, format din : Comuna
Berzunti, Comuna Buhoci, Comuna Cleja, Comuna Faraoani, Comuna Letea Veche, Comuna
Livezi, Comuna Nicolae Balcescu, din județul Bacau, deoarece contribuie la:

- stimularea agriculturii ca principala activitate economica din teritoriul GAL;


- dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de know-how;
- posibilitatea cresterii valorii adugate a produselor care pot fi prelucrate in scopul
vanzarii;

In comuna Buhoci, judetul Bacau, sectorul agricol s-a dezvoltat in ultimii ani, dar nivelul este
inca semidezvoltat.In general, fermele din zona, atat cele vegetale cat si cele zootehnice sau
mixte folosesc mijloace fixe precare pentru lucrarile solului. Pentru beneficiar investitia este
necesara, deoarece utilajele cu care desfasoara activitatile fermei sunt inchiriate si sunt foarte
vechi.Lucrarile la nivel de ferma se fac anevoios si de multe ori necesita timp foarte mult.
Achizitia de utilaje noi este necesara deoarece in prezent, cu ceea ce are la dispozitie,
solicitantul nu reuseste sa efectueze lucrarile pamantului in conditii optime.
Pentru a realiza in conditii optime toate activitatile necesare, precum si pentru a micsora
costurile actuale, PFA solicita acest sprijin financiar nerambursabil pentru realizarea parcului
de utilaje si echipamente agricole.Va fi achizitionat un tractor performant, impreuna cu
accesoriile necesare.
Avantajele acestei investitii sunt:
-competitivitatea pe piata locala – recoltele vor avea o calitate superioara calitativ si cantitativ
in comparatie cu cele ale concurentilor;
-cererea de produse agricole este in crestere;
-imbunatatirea conditiilor de munca;
-reducerea poluarii mediului inconjurator;
-asigurarea unui parc de utilaje si echipamente agricole, dotat corespunzator, care sa
deserveasca in intregime necesitatile exploatatiei agricole, in vederea asigurarii unui bun
climat de crestere a plantelor.

Fundamentarea oportunitatii investitiei


Din punct de vedere al oportunitatii investitiei se disting urmatoarele aspecte relevante ce
privesc nivelul sectorial, de piata, al fortei de munca, al conditiilor pedo-climatice precum si al
economiei locale.
1.La nivel sectorial:
Infuzia de fonduri europene in agricultura in ultimii ani a determinat cresterea competitivitatii
pe plan local, regional si national, ceea ce a determinat cresterea calitatii lucrarilor si implicit
cresterea cantitativa si calitativa a produselor pe piata de desfacere.Totusi, micile ferme nu
dispun inca de tehnologia necesara.
Zona comunei Buhoci, ca si cele vecine de altfel, prezinta un potential preponderent mediu in
domeniu pentru majoritatea culturilor, ceea ce face ca ferma sa devina un pion principal in
zona in urmatorii ani.Calificarea in domeniu va constitui un factor deosebit de important
pentru PFA, deoarece capacitatile manageriale insusite il vor ajuta pe beneficiar atat in ceea
ce priveste dezvoltarea culturilor propriu zise, cat si ca pozitionare pe piata a fermei.
2.La nivelul pietei de desfacere:
Investitiile ce duc la dotarea tehnica a exploatatiilor mici vor determina costuri de productie
mai mici, coroborate cu cresterea cantitativa si calitativa a produselor si de aici la cresterea
concurentei, care pe termen lung va elimina competitorii neperformanti.
Pentru zona comunei Buhoci si a comunelor invecinate, dezvoltarea fermei este o
oportunitate, deoarece zona prezinta potential mediu pentru majoritatea culturilor agricole.
La nivel de piata de desfacere se urmareste:
-cresterea calitatii produselor agricole romanesti – valoare adaugata;
-cresterea exporturilor de produse agricole.
3.La nivelul conditiilor de sol si clima
Puncte tari
- Exploatatia detine 217.19 ha;
- Capacitati de exploatare a culturilor;
- Posibilitatea structurarii productiei;
- Disponibil de resurse umane in mediul rural, in special in zonele colinare;

Puncte slabe
- Slaba organizare la nivel tehnic;
- Stuctura dimensionala scazuta a exploatatiilor vegetale;
- Functionarea defectuoasa a sistemului de distributie;

Oportunitati
- Potential agricol ridicat in zonele;
- Accesarea unor programe cu fonduri nerambursabile pentru fermele mici (PNDR);
- Integrarea activitatii conform normelor si standardelor UE;
- Sustinerea financiara a organizarii exploatatiilor in asociatii, in vederea reprezentarii
intereselor in relatie cu furnizorii de imputuri si beneficiari ai produselor realizate;

2.6 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru


valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.
POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Denumire furnizor de Adresa Produs furnizat si Valoare % din total


materii prime/materiale cantitate aproximativa achizitii
auxiliare/produse/servici aproximativa
i -lei-

BIOAGRO SRL BACAU Ingrasaminte 18259 10.07


25000

AGRARIA EST MATCA Samanta 16000 40720 22.46

BIOAGRO SRL BACAU Erbicide 900 2970 1.64


BIOAGRO SRL BACAU Insecticide, 204 0.11
pesticide 40

PETROM SUC.BACAU Combustibil 12000 68400 37.73

ALTII - - 50719 27.98

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI

Nr.crt Client (Denumire si Valoare -lei - % din vanzari


adresa)

1 AGRICULTORUL SRL 65478 19.33

2 ROLEX SRL 152898 45.14

n ALCEDO 120342 35.53

3 Date privind forţa de munca si managementul proiectului;

3.1 Total personal existent 0


din care personal de execuţie 0

3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investiţiei 0


Locuri de munca nou-create 0

3.3 Responsabil legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta
profesionala), relevante pentru proiect
Leteanu Iulia-Stefania, reprezentant legal, studii superioare in economie, lucrator in cultura
plantelor

4 Descrierea achizitiilor realizate prin proiect, repectiv denumirea, numarul, valoarea


si caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor, mijloace de
transport ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect.
Nr.crt Denumire/Tip Numar bucati Valoare fara TVA TVA Total cu TVA

utilaj/echipament - euro - - euro- - euro-

1 Tractor 1 118800 22572 141372

2. Ridicator frontal 1 5800 1102 6902


51 kN cu 2x
prize hidraulice
frontale
Sistem Auto 1 5400 1026 6426
Guide + quick
steer
TOTAL 130000 24700 154700

Se ataseaza scan afir, diferenta de valoare fiind incadrata – valoare neeligibila.


Caracteristici tehnice:
- Motor turbo;
- Norma de poluare: stage V;
- Putere nominala (CP): minim 180
- Rezervor combustibil minim 300 l;
- Tractiune integrala cu punte fata;
- Capacitate de ridicare minim 70 kN;
- Ridicator spate cu comanda electrica;
- Prize hidraulice.

Fluxul activitatilor:
Factorii naturali, cum sunt solul si clima, au o importanţa deosebita în alegerea culturilor
din cadrul asolamentului. Tipul de sol, relieful, expoziţia, adâncimea apei freatice,
cantitatea de precipitaţii, temperatura etc. sunt factori de care trebuie sa se ţina seama
atât în privinţa speciilor ce se vor cultiva într-o zona sau alta, cât si a hibrizilor si soiurilor
din cadrul fiecarei specii.
Rotaţia si succesiunea în cadrul asolamentelor se vor face în funcţie de cerinţele
agrobiologice ale plantelor.
Principiul culturilor in cadrul PFA respecta urmatoarea regula: dupa plante care lasa în sol
cantitaţi mari de elemente nutritive, cum ar fi leguminoasele, cultivam plante mari
consumatoare de azot si fosfor, cum sunt porumbul, graul, sfecla, floarea soarelui, etc.
De asemenea, dupa plante mari consumatoare de apa cultivam plante cu un consum mai
redus de apa. Prin rotaţie si succesiunea culturilor în cadrul asolamentului trebuie se
realizeaza astfel si o buna combatere a bolilor si daunatorilor, si a buruienilor.
Organizarea asolamentelor se face concomitent cu lucrarile de organizare a teritoriului,
prin:
- stabilirea modului de folosinta a terenului si masurilor si lucrarilor necesare pentru
realizarea suprafetei agricole si arabile planificate;
- stabilirea numarului si asolamentelor si delimitarea teritoriala a acestora;
- delimitarea solelor si parcelelor de lucru in cadrul asolamentului;
- stabilirea structurii si rotatiei culturilor pe asolamente;
- stabilirea lucrarilor antierozionale si agropedoameliorative pe terenurile arabile.
Asolamentul si respectiv rotatia reprezinta prima veriga tehnologica a unei plante de
cultura.
Fundamentarea rotatiei pe asolamente in schimbare:
Asolament de 4-6 ani
1. Leguminoase
2. Cereale de toamna
3. Porumb, floarea soarelui, sfecla
4. Cereale de toamna
5. Porumb
6. Porumb siloz