Sunteți pe pagina 1din 2

__________________________ _______________________ _____ _______ ______

Student 1 – nume şi prenume Student 2 – nume şi prenume Grupa Data/ora Masa

Fişă laborator M4 rev. 6

1. Măsurarea timpului de creştere folosind baza dublă


CxB (W)= NxB= tc=
2. Măsurători asupra unui semnal multinivel
a)
a) Explicaţie QD și front negativ:

b) Explicație:

c)

MAIN: o perioadă a semnalului OUT, pe care WINDOW: detaliu: frontul ales, mărit pe cît mai
se va îngroşa frontul care se doreşte mărit. mult din ecran
Marcaţi momentul de sincronizare !
Sincronizare: nivel= front= tc =

3. Măsurarea perioadei de eşantionare


a) Cx1= Ts1= Ts1 calc= fs1 calc =
b) Cx2= Ts2= Ts2 calc= fs2 calc =
Explicații:

NS2’ = Cx limită =

4. Măsurarea timpului de creştere


a) CX1= tc1= b) CX2= tc2=

Ce se întîmplă cu timpul de creştere? Utilizati rezultatele măsurătorilor de la punctul 3.


5. Efectul alierii în domeniul frecvenţă
a) fmăs = f S= fmax= Relaţie:
b) fmăs= fS = fmax=
Explicaţie:

6. Efectul alierii în domeniul timp


a) fS = b) fa = c) fmăs = d) fTrigger =

c) imagine aliată d) imagine în modul Peak Detect

TX=Tsemnal= Tecran= Nperioade viz =


e) CX’ = fx = f S’ =

Explicaţie:

f) CX max = CX max cal = g) NS’ =

7. Reducerea zgomotului afișat

a) UVV_noise 1 =
b) UVV_noise 2 = UVV_noise 1 / UVV_noise 2 =
c) UVV_noise 3 = UVV_noise 1 / UVV_noise 3 =

Explicații:

d) UVV_noise 4 = UVV_noise 1 / UVV_noise 4 =

Explicații: