Sunteți pe pagina 1din 1

Conducătorii de doctorat și temele de cercetare pentru care pot opta candidații la studiile

de doctorat în funcție de locurile disponibile cu finanțare bugetară

Numele,
prenumele Numărul Teme preconizate pentru
Program doctorat
conducătorului locurilor vacante cercetare
de doctorat
Толерантность и
511.01 –
Anțibor самоотношение как факторы
Psihologie 1 (cu frecvență)
Liudmila нравственного развития
generală
личности
Particularități cognitive,
511.01 –
Platon afective și comportamentale ale
Psihologie 1 (cu frecvență)
Carolina persoanelor cu epilepsie
generală
farmacorezistentă
511.01 – Particularităţi ale funcţionării
Bolea Zinaida Psihologie 1 (cu frecvență) psihoemoționale a copilului
generală abuzat în mediul de îngrijire
Rolul dimensiunilor
fundamentale ale personalității
511.01 –
Platon în manifestarea
Psihologie 1 (cu frecvență)
Carolina perfecționismului și a
generală
responsabilității la diferite etape
de vîrstă
Particularitățile psihologice ale
511.01 –
activității inovaționale la
Racu Jana Psihologie 1 (cu frecvență)
studenți și modalități de
generală
dezvoltare
511.01 – Inteligenţa emoţională şi
Paladi Oxana Psihologie 1 (cu frecvență) orientările valorice la
generală adolescenţi
531.01 – Teoria Valorificarea tradiţiilor şi
1 (cu frecvență
Șevciuc Maia generală a obiceiurilor naţionale în cadrul
redusă)
educației educaţiei preşcolare
531.01 – Teoria Valorificarea cadrului curricular
1 (cu frecvență
Dandara Otilia generală a în formarea valorilor civice la
redusă)
educaţiei elevii claselor de liceu
Repere teoretice și
531.01 – Teoria metodologice de formare a
1 (cu frecvență
Bîrnaz Nina generală a competenței antreprenoriale la
redusă)
educației elevii din învățământul
profesional-tehnic
531.01 – Teoria Managementul comunicării cu
Goraș-Postică 1 (cu frecvență
generală a tinerii specialiști în instituția
Viorica redusă)
educației educațională

*Școala Doctorală va examina și alte proiecte de cercetare pentru care optează candidatul pentru
studiile de doctorat cu taxă în funcție de conformitatea lor la autorizația școlii doctorale și
disponibilitatea conducătorilor de doctorat.

S-ar putea să vă placă și