Sunteți pe pagina 1din 2

Rolul profesionistului contabil în întreprindere

Contabilul deţine un rol important in cadrul unei companii deoarece lui îi sunt
încredinţate informaţiile cu privire la mijloacele şi resursele întreprinderii şi oferă o
imagine completă şi fidelă asupra situaţiei firmei Astfel, bilanţul pe care îl face contabilul
influenţeaza acţionarii, investitorii şi băncile. Un alt rol important al contabilului este de a
transpune în mod corect şi complet aceste miscari patrimoniale în informaţii ce vor fi
furnizate organelor fiscale, informaţii ce trebuie furnizate corect, complet si la timp
organelor fiscale.
Un contabil trebuie să fie competent în funcţia pe care o deţine, să respecte
confidenţialitatea informaţiei, să rămână integru şi să transmită informaţiile obiectiv.
Rolul contabililor a evoluat o dată cu evoluţia contabilităţii.În prezent, el a devenit
un element important în structura întreprinderii . Un contabil-sef ştie să adune informaţiile
necesare unei eventuale dezvoltări, întocmind astfel o strategie a firmei si fiind activ in
organizaţie.
Prin natura şi obiectivele ei, profesia contabilă deţine o mare responsabilitate în
universal complex al afacerilor. O contabilitate riguroasă este esenţială pentru utilizarea
eficientă a capitalului şi implicit pentru credibilitatea pe care trebuie clădită orice afacere.
Specialistul în contabilitate are rolul de a verifica corectitudinea şi eficacitatea
metodelor şi mijloacelor adoptate pentru asigurarea siguranţei în funcţionare a sistemelor,
asigurarea calitaţii şi confidenţialitaţii datelor şi rezultatelor oferite utilizatorilor.
Un profesionist contabil trebuie să fie sincer şi corect în realizarea serviciilor
profesionale.El trebuie să fie imparţial şi nu trebuie să admită prejudecăţi sau abateri,
conflicte de interese sau influenţarea sa de către alţii în privinţa încălcării obiectivităţii. În
acelaşi timp el are datoria permanentă de a-şi menţine cunoştinţele profesionale şi
aptitudinile la nivelul cerut, pentru se asigura că un client este beneficiarul unui serviciu
profesional competent, bazat pe ultimele evoluţii din domeniul practicii, legislaţiei şi
tehnicii. Profesionistul contabil trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor

1
dobândite în timpul îndeplinirii serviciilor profesionale şi nu trebuie să utilizeze sau să
divulge aceste informaţii fără autorizare sau numai dacă există un drept legal sau
profesional sau datoria de a face acest lucru. Un profesionist contabil trebuie să-şi
îndeplinească sarcinile profesionale în conformitate cu normele tehnice şi profesionale
relevante. Profesioniştii contabili au datoria de a executa cu grijă şi abilitate instrucţiunile
clientului, în măsura în care sunt compatibile cu cerinţele de integritate, obiectivitate şi în
cazul liber-profesioniştilor contabili, cu independenţa. În plus, ei trebuie să se conformeze
normelor profesionale şi tehnice emise de: I.A.S.B., I.F.A.C., M.F.P., C.E.C.C.A.R. şi
CameraAuditorilor Financiari.
Rolul contabilului de gestiune este acela de a furniza managerului informaţiile
necesare luării deciziei şi care să reflecte atât efectele riscului în condiţii de incertitudine,
cât şi nivelul cel mai probabil al rezultatelor..Ca urmare, persoana responsabilă cu luarea
deciziilor va fi mult mai bine informată asupra contextului şi alternativelor şi va fi capabilă
să ia o decizie optim
Contabilul de gestiune determină costul unitar şi total utilizând procedee şi metode
de calculaţie specifice activităţii desfăşurate, are un rol important în planificarea şi
prognozarea activităţii, în întocmirea bugetului cheltuielilor de producţie, ca parte
componentă a bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţii.
În concluzie, putem spune ca profesionalistul contabil are un rol indispensabil în
cadrul oricarei companii, informaţiile furnizate de către aceştia fiind esenţiale pentru cei
care conduc o afacere.