Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa nr.

2 la Regulament - însemne distinctive

Nr. Prevederi Durata normată de folosinţă


Denumirea însemnelor U.M.
crt. cantitative (ani)
Emblema vamă pentru
1. buc. 3 5
mânecă
Emblema echipe canine
2. buc. 3 5
pentru mânecă
Emblema control
3. nedistructiv pentru buc. 3 5
mânecă
Însemnul cu număr unic
4. buc. 1 10
de identificare
Însemnul cu element de
5. buc. 1 10
identificare nominal
conform duratei de folosire a
6. Emblemă coifură buc. 1/articol
articolului la care se atașează
conform duratei de folosire a
7. Petlițe set. 1/articol
articolului la care se atașează
8. Eghileți buc. 1 10
9. Însemne de grad set. 6 5

Emblemă vamă pentru mânecă

Emblemă pentru mânecă, specifică personalului care are în dotare câini


Emblemă pentru mânecă, specifică personalului care desfăşoară activităţi de control
nedistructiv

Însemn pentru piept cu număr unic de identificare

Însemn cu elemente de identificare

NUME

Însemn pentru coifură/şapcă pentru director general/director general adjunct

Însemn pentru coifură/şapcă pentru funcții de conducere

Însemn pentru coifură/şapcă pentru funcții de execuție


Petlițe pentru pentru director general/director general adjunct

Petlițe pentru funcții de conducere

Petlițe pentru funcții de execuție

Eghileți pentru funcții de conducere

Eghileți pentru funcții de execuție

S-ar putea să vă placă și