Sunteți pe pagina 1din 10

LISTA PROIECTELOR APROBATE PENTRU FINANȚARE DIN FDI

Ordin al Președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză nr. 267/17.09.2019

Nr. Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect Valoarea


solicitată
crt.
- lei

1 1A-SANATATExxxxxxxxx Oraş Reghin Mureș Compartiment de primiri urgențe Spitalul Dr. Eugen 1.048.820
Nicoară

2 1E-INFRASTRUCTURAxxx Oraş Turda Cluj Reabilitare și modernizare străzi 35.279.771

3 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Limanu Constanța Asfaltare drum de legatură Limanu - Hagieni 3.373.834

4 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Valul lui Traian Constanța Drum de centură sud în comuna Valul lui Traian 27.332.776

5 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX Universitatea din Craiova Dolj Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii 17.166.918
educaţionale

6 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX Com. Cheţani Mureş Reconstruire, echipare şi dotare şcoală gimnazială 4.321.408

7 1C-APA_CANALIZAREXXX Oraş Pantelimon Ilfov Realizare canalizare apă pluvială tronson str. Călăraşi 8.978.977

8 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Berca Buzău Modernizare drumuri de interes local 7.128.540

9 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Cungrea Olt Betonare drumuri comunale DC35 Cepești-Vlangarest și 10.109.889
DC25 Ibănești-Miești

10 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Boteni Argeş Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local 15.234.457

1
Nr. Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect Valoarea
solicitată
crt.
- lei

11 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Godeni Argeş Îmbunătăţire drumuri locale 9.331.336

12 1C-APA_CANALIZAREXXX Com. Ungheni Argeş Reabilitare şi extindere alimentare cu apă 10.699.569

13 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Bârsau Satu Mare Modernizare uliţe, lucrări de artă (podeţe, ziduri de sprijin) 20.833.556

14 1C-APA_CANALIZAREXXX Com. Bran Braşov Extinderea reţea canalizare 2.268.590

15 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Drăganu Argeş Modernizare drumuri de interes local 14.174.144

16 1C-APA_CANALIZAREXXX Com. Ulmi Dâmbovița Extindere rețea de distribuție apă și înființare rețea de 4.074.408
canalizare în satele Dimoiu și Nisipurile

17 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Brusturi Bihor Modernizare drumuri și străzi de interes local 26.015.779

18 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Craidorolț Satu Mare Reabilitare străzi de interes local în satele Craidorolț, Eriu- 17.290.148
Sâncrai, Satu Mic și Țeghea

19 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Bodești Neamț Modernizare drumuri Com.le 7.429.046

20 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Com. Brezoaele Dâmbovița Înființare distribuție gaze naturale 9.135.045

21 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Bîra Neamţ Modernizare drumuri Com.le 11.055.001

22 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Vicovu de Jos Suceava Modernizare drumuri Com.le 30.220.050

23 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Com. Simnicu de Sus Dolj Înființare distribuție gaze naturale în localitățile Albești, 8.414.434
Jieni, Dudovicești, Simnicu de Sus, Florești, Românești

2
Nr. Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect Valoarea
solicitată
crt.
- lei

24 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Frumosu Suceava Modernizare DC33A Dragoșa 8.265.107

25 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Pesceana Vâlcea Modernizare drumuri de interes local 19.636.859

26 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Pietroasele Buzău Modernizare drumuri de interes Com.l 7.660.834

27 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Murgești Buzău Modernizare drumuri comunale 8.629.075

28 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Gogoșu Mehedinţi Modernizare drumuri sătești în localitatea Balta Verde 26.562.203

29 1C-APA_CANALIZAREXXX Com. Breznița-Motru Mehedinti Sistem de alimentare cu apă în satul Breznița-Motru 7.165.318

30 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Hăghig Covasna Modernizare drumuri de interes local 7.520.991

31 1A-SANATATEXXXXXXXXX Com. Costești Vâlcea Reparații capitale dispensar uman 486.710

32 1E-INFRASTRUCTURAXXX Oraş Râmincu Vâlcea Valcea Lucrări de întreținere și reparații curente a infrastructurii 13.411.904
rutiere

33 1E-INFRASTRUCTURAXXX Oraş Craiova Dolj Reabilitare și modernizare străzi și alei - modernizare 15.517.896
strada Carpenului

34 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Toporu Giurgiu Extinderea rețelei de interes local prin lucrări de 12.651.026
modernizare prin asfaltare

35 1E-INFRASTRUCTURAXXX Oraş Huși Vaslui Modernizare prin asfaltare străzi 10.870.575

36 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Stoilești Vâlcea Modernizare drumuri publice 21.678.488

3
Nr. Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect Valoarea
solicitată
crt.
- lei

37 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Com. Rășinari Sibiu Înființare sistem de distribuție a gazelor naturale 20.194.488

38 1C-APA_CANALIZAREXXX Oraş Giurgiu Giurgiu Extindere canalizare pluvială pe strada Ramadan - zona II 2.725.228

39 1C-APA_CANALIZAREXXX Com. Aluniș Prahova Înființare distribuție alimentare cu apă în Com. Aluniș - 3.870.117
etapa II, sat Aluniș

40 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Vitomirești Olt Modernizare infrastructură rutieră locală 71.543.746

41 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Com. Braniștea Dâmboviţa Înființare distribuție gaze naturale 7.452.030

42 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Com. Frecăței Tulcea Înființare distribuție gaze naturale în localitățile Frecăței, 11.818.301
Poșta și Cataloi

43 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Com. Zarand Arad Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public 510.870

44 1E-INFRASTRUCTURAXXX Oraş București, sect. 4 Bucuresti Reabilitare/modernizare sistm rutier și amenajare spații 65.886.772
urbane în zonele adiacente șos. Giurgiului, sector 4

45 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Amărăști Vâlcea Modernizare străzi in comună 9.894.861

46 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Zemeș Bacau Modernizare străzi 2.212.312

47 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Nojorid Bihor Modernizare străzi 10.515.276

48 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Com. Gropeni Brăila Înființare distribuție gaze naturale 10.397.507

49 1C-APA_CANALIZAREXXX Com. Dobrești Bihor Înființarea rețelei de canalizare apă menajeră în satele 29.846.457

4
Nr. Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect Valoarea
solicitată
crt.
- lei
Topa de Sus, Topa de Jos, Cornișești, Crâncești și Hidișel

50 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Carpen Dolj Modernizare drumuri în comuna Carpen 6.340.366

51 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Beceni Buzău Modernizare drumuri locale 9.778.817

52 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Lunca Corbului Argeș Modernizare drumuri Com.le DC153, DC153A și drumuri 7.373.982
de interes local

53 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Com. Stoenești Arges Înființare distribuție gaze naturale în localitățile Piatra, 9.931.819
Stoenești, Slobozia, Bădeni, Cotenești

54 1E-INFRASTRUCTURAXXX Oraş Zalău Salaj Reparații curente și întreținere străzi 8.031.616

55 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Com. Pleșoiu Olt Extindere rețea gaze naturale în satele Pleșoiu, Doba și 10.024.770
Cocorăști și introducere gaze naturale în satele Arcești,
Arcești Cot, Schitu din Deal și Schitu din Vale

56 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Leu Dolj Asfaltare drumuri sătești 4.605.748

57 1C-APA_CANALIZAREXXX Oraș Cașvana Suceava Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare 26.577.054

58 1E-INFRASTRUCTURAXXX Oraș Jibou Sălaj Reabilitarea și modernizarea stăziilor Libertății și Spitalului 4.426.981

59 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Vâlcele Covasna Reabilitare și modernizare rețea de drumuri de interes 12.559.088
național

5
Nr. Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect Valoarea
solicitată
crt.
- lei

60 1C-APA_CANALIZAREXXX Com. Fântânele Prahova Extindere rețele de apă și canalizare - etapa II 5.592.826

61 1E-INFRASTRUCTURAXXX Oraş Râmnicu Sărat Buzău Lucrări de reparații străzi 17.484.487

62 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX Oraş Fălticeni Suceava Reabilitare și modernizare școală gimnazială "Ion 2.765.856
Irimescu" strada Nicolae Beldiceanu nr. 23

63 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Com. Poiana Dâmbovița Înființare distribuție gaze naturale 7.679.683

64 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Roșiești Vaslui Modernizare drum comunal DC47 Roșiești-Gura Idrici 6.462.538

65 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Supuru de Jos Satu Mare Modernizare străzi de interes local 29.166.957

66 1C-APA_CANALIZAREXXX Com. Micești Argeș Extinderea sistemului de canalizare 17.199.165

67 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Mânăstirea Călărași Modernizarea rețelei de drumuri de interes local 10.026.999

68 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Manoleasa Botoșani Modernizare drumuri de interes local 25.679.783

69 1E-INFRASTRUCTURAXXX Oraș Lehliu Gară Călărași Modernizare străzi în orașul Lehliu Gară și satele 39.360.498
componente Răzvani și Buzoeni

70 1E-INFRASTRUCTURAXXX Oraş Drăgănești-Olt Olt Reabilitare și modernizare străzi, etapa a II-a 56.424.821

71 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Faraoani Bacău Reabilitare și modernizare drumuri de interes local 12.175.490

72 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Glodeanu-Siliștea Buzău Modernizare drumuri rurale (sătești) în intravilanul 13.501.458
comunei Glodeanu-Siliștea

6
Nr. Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect Valoarea
solicitată
crt.
- lei

73 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Com. Sălcioara Dâmbovița Înființare distribuție gaze naturale 12.967.548

74 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Malu cu Flori Dâmbovița Modernizare infrastructură rutieră pe drumurile comunale 4.017.162
din satele: Malu cu Flori, Capu Coastei și Micloșanii Mici

75 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Sînmihaiu de Bistrița Năsăud Modernizare drumuri de interes local 38.600.449
Câmpie

76 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Teaca Bistrița Năsăud Modernizare drumuri de interes local 42.029.192

77 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Zărnești Buzău Modernizare drumuri de interes local 64.600.393

78 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Vasilați Călărași Asfaltare străzi 36.797.300

79 1C-APA_CANALIZAREXXX Com. Ciurea Iași Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere în 12.542.288
localitatea Lunca Cetățuii - Etapa 3

80 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Săsciori Alba Modernizare drumuri DC51 și străzi sat Răchita 7.046.071

81 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Com. Vișina Olt Înființare sistem de distribuție gaze naturale 11.561.259

82 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Corlăteni Botoșani Modernizare drumuri de inetres local 23.519.876

83 1A-SANATATEXXXXXXXXX Consiliul județean Călărași Corp nou de spital S+P+2E în incinta Spitalului de 69.881.737
psihiatrie Săpunari

84 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Târlișua Bistrița Năsăud Modernizare drumuri Com.le și străzi rurale 49.996.107

7
Nr. Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect Valoarea
solicitată
crt.
- lei

85 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Oraș Babadag Tulcea Înființare rețea distribuție și alimentare gaze naturale 38.447.128

86 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Com. Poplaca Sibiu Înființare rețea distribuție gaze naturale în Com. Poplaca 15.982.354

87 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Gârbou Sălaj Modernizare infrastructură rutieră în comună 32.723.361

88 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Moșna Sibiu Modernizare drumuri de interes local 17.990.690

89 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Dor Mărunt Călărași Modernizare străzi prin asfaltare în satele Dor Mărunt si 13.249.541
Dâlga, Com. Dor Mărunt

90 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Com. Săucești Bacău Înființare rețea distribuție gaze naturale in comună 23.395.020

91 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Valea Stanciului Dolj Asfaltare străzi rurale în comună 45.802.944

92 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Teslui Olt Modernizare drumuri locale 46.071.865

93 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Iablanița Caraș-Severin Modernizare drumuri vicinale 19.576.388

94 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Felnac Arad Asfaltare zonă industrială 11.599.321

95 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Pănătău Buzău Modernizarea rețelei de drumuri de interes local 5.721.924

96 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX Com. Chinteni Cluj Construire școală gimnazială și cantină S+P+E, grădiniță 22.113.787
S+P, sală de sport D

97 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Adunații Copăceni Giurgiu Modernizare drumuri de interes local 14.060.211

8
Nr. Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect Valoarea
solicitată
crt.
- lei

98 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Roata de Jos Giurgiu Modernizare drumuri de interes local 22.685.192

99 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Comana Giurgiu Modernizare prin asfaltare a străzilor din comună 33.204.826

100 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Stănești Giurgiu Modernizare drumuri de interes local 21.414.388

101 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Seimeni Constanța Asfaltare străzi în comună 12.217.549

102 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Milcov Olt Modernizare drumuri de interes local 18.584.576

103 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX Com. Loamneș Sibiu Reparații și dotări șscoli și grădinițe în comună 3.959.536

104 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Topraisar Constanța Modernizare drumuri comunale 42.027.756

105 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Chirnogeni Constanța Modenizare și reabilitare drumuri comunale și stradale 29.507.674

106 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX Oraş Buzău Buzău Lucrări de reparații la unitățile de învățământ 70.202.315

107 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Slătioara Olt Modernizare drumuri comunale 22.830.071

108 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Siliștea Constanța Modernizare drumuri de interes local 9.853.699

109 3A-INFRASTR_DIDACTIC Universitatea Dunărea de Galați Dotarea cu mobilier a spațiilor de învățământ, UGAL-MOB 5.346.665
Jos

110 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Agigea Constanța Modernizare tramă stradală, cartier Moara 11.365.090

111 1E-INFRASTRUCTURAXXX Oraș Bolintin Vale Giurgiu Reabilitarea și modernizarea străzilor, cu înființare 63.979.909

9
Nr. Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect Valoarea
solicitată
crt.
- lei
canalizație subterană pentru cabluri, etapa a II-a

112 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Oraş Murfatlar Constanța Infiintare retea de distributie gaze in oras si localitatiile 56.101.660
apartinatoare

113 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Turburea Gorj Modernizare drumuri in comuna 9.430.920

114 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Com. Bunești Brașov Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna 36.981.773
Bunești și localitațile aparținătoare

115 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Jurilovca Tulcea Modernizare drumuri locale 69.768.414

116 1E-INFRASTRUCTURAXXX Com. Vânătorii Mici Giurgiu Modernizare drumuri de interes local in comuna Vânatorii 14.614.873
Mici, etapa 2

NOTĂ: (1) Conform art.5 alin. (1) din Normele metodologice de aplicate a art. 1-10 din OUG nr.114/2015, publicate în Monitorul Oficial Partea I nr.294/16.05.2019 și aprobate prin
Ordinul comun MFP/CNSP nr. 2023/172/2019, proiectele aprobate pentru finanțare, se dau publicității, prin postarea pe site-ul CNSP.
(2) Conform art.12 alin.(3), se aprobă la finațare doar cererile complete; celelalte proiecte sunt în analiză și vor primi, după caz, solicitări de completare.

10